Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Artikelförfattare: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgåva:
1, 2018
Språk: Svenska
Kategori:

 

I mitten av mars arrangerade Pensionsnyheterna och Ydrenas Communications en nätverksträff kring Pensionsgruppens förslag att reformera premiepensionens fondtorg. Avsikten var att låta olika intressenter belysa Pensionsgruppens förslag. Pensionsmyndigheten underströk att förändringen ska minska risken för problem med oseriösa aktörer, medan Fondbolagens förening tycker att Finansinspektionen ska agera snabbare och begära in underlag från utländska tillsynsmyndigheter för att rensa ut dessa oseriösa aktörer.

Nätverksmötet inleddes med att Ole Settergren beskrev bakgrunden till det ursprungliga förslaget från Pensionsmyndigheten. Han är chef för analysavdelningen på myndigheten:

─ Vi var angelägna om att minska risken för de problem som uppstått bland oseriösa aktörer på Premiepensionstorget. Även om ingen i dagsläget är dömd, valde myndigheten att betrakta det som hänt, som bedrägerier. Kanske vi var mer politiska i vårt synsätt, än vad vi brukar vara.

Flera av Pensionsmyndighetens förslag har fått stark kritik. Trots det säger analyschefen Ole Settergren att han är uppmuntrad av alla remissvar som kommit in.

─ Vi anser att vi har ett ansvar för att försöka skydda pensionsspararna mot bedrägerier, även om vi aldrig kommer att kunna kompensera när bedrägerier verkligen sker.

Åtgärdspaketet togs fram i samråd med Finansinspektionen, som egentligen ville vara mycket hårdare när det gäller de kvantitativa kraven på fonderna.

─ De tyckte kanske vi var lite mesiga men jag har inga problem med det, jag tycker det är för få myndigheter i Sverige idag som inte håller med varandra, säger han.

Inte blivit helt som det var tänkt

Mats Persson, riksdagsledamot (L) och medlem av Pensionsgruppen, pekade på att idén bakom PPM är att svenska folket ska få del av värdeutvecklingen och bidra till att skapa en sparandekultur. Har det då blivit som det var tänkt?

─ Ärligt talat, nej, säger Mats Persson och fortsatte:

─ Det är för få personer som gör ett aktivt val. Förvalsfrågan har fått akademisk kritik. Sedan har naturligtvis skandalerna skapat politiska reaktioner mot PPM. Slutligen finns diskussionen kring hur avsättningen till PPM ska se ut ─ ska den vara lägre än 2 procent, för att kunna bygga på det allmänna pensionssystemet?

Han konstaterade att det måste finnas regler, inklusive en kontroll som gör att oseriösa aktörer försvinner.

Kritik mot max femtio procent

Att Svenska pensionspengar bör stå under svensk tillsyn, var något som Niklas Larsson, marknadsansvarig på Spilta Fonder, betonade.

I sitt remissvar, hade Spiltan Fonder ─ likt många andra ─ riktat kritik mot förslaget om max femtioprocentig andel:

─ Det här delförslaget är olyckligt och diskvalificerar så väl bra och omtyckta fonder som fonder anpassade för pension. Vi föreslog att gränsen ska ändras till max 80 procent eller tas bort helt!

Vidare höll Spiltan Fonder med om att en fond bör ha en avkastningshistorik, men det bör räcka med 1 år. Dessutom ansåg man det vara bra att det finns en volym i fonden innan den släpps in på Fondtorget:

─ Men 500 miljoner kr är ett stort belopp och vi föreslog att det kunde sänkas till 150 miljoner kr.

Bra att det ställs kvalitativa krav

Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening, framhöll å sin sida Finansinspektionens ansvar.

─ Finansinspektionen har ett ansvar för att upprätthålla förtroendet för fonderna. Det finns möjligheter i svensk lag att stänga utländska fonder. Om den lagen inte är tydlig nog, bör den tydliggöras.

Han poängterade också att det är bra att det ställs kvalitativa krav på aktörerna på den här marknaden.

Fredrik Nordström kritiserade också Finansinspektionen för att den agerat för sent för att stoppa oseriösa aktörer.

- Dessutom får man som svensk myndighet begära in underlag från utländska myndigheter om man misstänker oegentligheter. Att en svensk tillsynsmyndighet inte får stoppa en utländsk fond stämmer inte, sa Nordström under seminariet.

Vad händer då efter lagrådsremissen? Ja, regeringens ambition är att förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag är tänkta att träda i kraft den 1 november 2018.

Fakta nytt fondtorg för PPM

Strax före påsk skickade regeringen en remiss till lagrådet angående ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Lagrådsremissen baseras på ett förslag från den parlamentariskt tillsatta Pensionsgruppen, som varit ute på en bred remiss, och som i sin tur bygger på ett förslag från Pensionsmyndigheten. Regeringen har valt att gå vidare med 29 av de 30 detaljförslag som Pensionsgruppen kommit överens om. Det enda undantaget är förslaget om att Pensionsmyndighetens andel av det totala fondkapitalet i en fond inte får överstiga 50 procent av det totala kapitalet.

Utöver det förslag som regeringen inte gick vidare med, fanns det två ytterligare punkter som vållat debatt. Det ena handlade om att den fond som erbjuds ska ha minst tre års avkastningshistorik och ett minsta förvaltat kapital om 500 miljoner kronor för att fondavtal om att erbjuda den på Pensionsmyndighetens fondtorg ska få ingås. Den andra punkten rörde att en fondförvaltare ska ha minst tre års verksamhetshistorik för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. Båda dessa punkter har regeringen dock valt att gå vidare med till Lagrådet.