Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens

Artiklen beskriver en tendens, hvorefter den danske pensionsformue underlægges øget beskatning. Tendensen fremgår klart i den nyligt fremsatte Finanslov for 2012. Det forklares, hvorfor dette er en uheldig udvikling set i et længere samfundsøkonomisk perspektiv. Artiklen gennemgår herefter en række konkrete initiativer i Finanslov 2012 af betydning for den danske pensionsbranche.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf):