Norge: Solvens II utfordrende å omsette i praksis

 Solvens II er betegnelsen på et nytt EU-direktiv på forsikringsområdet, som omfatter forsikringsselskapenes kapitalkrav og tilsyn. Solvens II erstatter en rekke eksisterende EU-direktiver og ulike nasjonale tilleggskrav, og innebærer en fundamental omlegging av tilsynet med forsikringsnæringen. Norske pensjonskontrakter har med langvarige forpliktelser og årlig tildeling av garantert avkastning og overskudd. Dette medfører allerede store utfordringer for forsikringsselskapene i det lavrenteregime som er i dag, uten fullgode investeringsmuligheter til å sikre tilstrekkelig og langsiktig avkastning. Det er derfor viktig at innføringen av Solvens II ikke ytterligere svekker mulighetene for å opprettholde et robust pensjonssystem, og at norske forsikringsselskaper i fremtiden kan tilby forsikringsprodukter som er tilpasset kundenes behov. Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen. Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)