Larmtjänst säljer inga larm ─ men vad gör man egentligen?

Bilstöld
Intervjuad: Mats Galvenius
Position: Vice VD
E-mail: mats.galvenius@forsakringsforbundet.se
Organization: Försäkringsförbundet
Utgåva:
2, 2022
Språk: Svenska
Kategori:

I samband med en interpellationsdebatt i riksdagen i april, sa justitieministern angående Larmtjänsts statistik att man” inte ska lita på statistik från ett privat företag vars syfte är att sälja larm”. Men säljer verkligen Larmtjänst larm? Vi har frågat bolagets VD, Mats Galvenius.

─ Nej, det gör vi inte och vi har också dementerat justitieministerns påstående. Larmtjänst är en branschorganisation som har till uppdrag att motverka försäkringsrelaterad brottslighet. Det handlar i vårt fall inte så mycket om förebyggande arbete, utan mer om att tillhandahålla resurser till de försäkringsföretag som har behov av det i samband med utredningar av oklara försäkringsfall.

 

Arbetar med att återfinna stöldgods

Varje år stjäls gods för flera miljarder kronor i Sverige. En central del i Larmtjänsts verksamhet är att söka, identifiera och återfinna misstänkt stöldgods, framförallt på fordonssidan. Larmtjänst databaser innehåller främst information omregistrerade och oregistrerade fordon, båtar och båtmotorer men även exempelvis exklusiva klockor, konst och antikviteter. Informationen används för att kunna exponera godset för allmänheten och därigenom få in tips så att objekten kan återställas till rättmätig ägare. Informationen i databaserna används även för att göra analyser, identifieringar och statistik. För att få information om hur fordon stjäls i Sverige undersöker Larmtjänst kontinuerligt anträffade fordon och bistår med tekniska utredningar och analyser.

─ Vi har upparbetade larmkedjor, så att vi snabbt kan få ut information om stöldgods till exempelvis polis, handlare och transportörer. Sociala medier är också en kanal som är viktig för oss.

Larmtjänst arbetar aktivt med att reducera försäkringsföretagens skadekostnader och erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Hemsidan (larmtjanst.se) är här det centrala navet för information och arbetsverktyg.

 

Tillhandahåller verktyg och expertis

Förutom stöd när det gäller att motverka tillgrepp, arbetar Larmtjänst aktivt med att tillhandahålla olika verktyg för att ge försäkringsföretagen stöd när det gäller utredning av försäkringsbedrägerier och anlagda bränder. Som exempel kan nämnas en branschgemensam kontrollaktivitet av bilbränder, som gjordes för några år sedan och som visade att försäkringsbedrägerier är en betydande orsak till bränderna.

Som exempel på experttjänster som Larmtjänst kan erbjuda försäkringsföretagen är  fordonsanalyser, IT-forensiska analyser, brandorsaksanalyser inbrottsutredningar och dokumentanalyser.

─ Under senare år har vi utökat utbudet av kriminaltekniska tjänster som vi kan erbjuda försäkringsbolagen. Viktigt att komma ihåg är att Larmtjänst aldrig arbetar direkt utemot försäkringskunderna. Det är försäkringsföretagens uppgift. Larmtjänst fokuserar alltid på godset och tekniska undersökningar. Därför behöver vi inga  personuppgifter kopplade till försäkringstagaren, konstaterar Mats Galvenius till sist.