Kraften i partnerskap på den nordiska försäkringsmarknaden

Nordisk flaggor
Artikelförfattare: Robert Kielerstajn
Position: Vice President
Organization: Sapiens, Nordic Region
About:

Robert Kielerstajn has been leading transformations in the insurance and banking industry for 15 years. He has held roles at a tech company, management consultancy as well as an insurer before joining Sapiens to lead the Nordic business unit.


Utgåva:
4, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

I dagens digitala värld förväntar sig konsumenterna att försäkringsbolag ska erbjuda sömlösa upplevelser via online- och offlinekanaler. Offerter, policyjämförelser, stöd för kundtjänst och skadeanmälan bör alla vara tillgängliga till hands.

När konsumenternas digitala förväntningar ökar, vänder sig många försäkringsbolag till partnerskap för att utnyttja kraften i avancerad teknik och förbättra kundresan för sina kunder. Strategiska partnerskap med teknikleverantörer, finansiella institutioner och konsumentföretag som biltillverkare kan göra det lättare för försäkringsbolag att uppnå de digitala kunskaper, affärsmöjligheter och marknadsinsikter som de behöver för att frodas i ett snabbt föränderligt landskap.

Nordiska försäkringsbolag är väl positionerade att dra nytta av dessa partnerskap. De har redan visat en imponerande uppfinningsrikedom när det gäller att navigera bland de utmaningar och möjligheter som den snabba tekniska förändringen innebär. Med ett mobilägande som inkluderar nästan alla i regionen, har nordiska försäkringsbolag utnyttjat e-handel, inklusive m-handel (mobile commerce), som en viktig tillväxtmotor i mer än ett decennium. Det representerar precis den typ av framtidsstrategi som ett försäkringsbolag måste ta till sig när takten på digital transformation ökar inom fler branscher.

Bättre tillsammans

Att bilda partnerskap med eller investera i andra företag och startups kan hjälpa försäkringsbolag att nå nya målgrupper, utöka sina produkterbjudanden och förbättra servicen i varje skede av kundresan.

Oavsett om det är genom avancerade skadehanteringsmetoder, nya innovativa produktalternativ som erbjuds kunderna eller avancerad teknik som kommer att introducera nya intäktsströmmar, bör försäkringsbolag söka efter partnerskapsmöjligheter som ger påtagligt värde för dem själva och sina kunder. Att bara samarbeta med en cool startup kommer inte att göra susen, såvida inte just det företaget kommer med något väsentligt till bordet – till exempel oöverträffad dataanalys, kraftfull AI eller en robust kundbas.

Inom en mängd olika sektorer har försäkringsbolag redan skapat partnerskap och allianser för att realisera symbiotiska fördelar – inklusive med banker, IoT-teknikleverantörer, biltillverkare och återförsäljare. Tvåhundraåriga Nordea, en ledande finanskoncern och universalbank, erbjuder ett utmärkt exempel på sammansmältningen av bank och försäkring – även känd som bankassurance, en marknad som förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt på 5,98 % mellan 2021 och 2026.

Samtidigt har bilförsäkringsbolag och biltillverkare också sett betydande fördelar i partnerskap – en trend som sannolikt kommer att öka när ny uppkopplad teknik och elektrifiering omformar marknaden. Data som genereras av till exempel anslutna bilsensorer, kan möjliggöra lägre premier i utbyte mot säkrare körbeteende. Och eftersom elfordon kommer att stå för en växande andel av bilförsäljningen i Norden, kan försäkringsbolagen till och med erbjuda lägre priser eller bättre tjänster till kunder för att stimulera köp av dessa mer hållbara bilar, i utbyte mot relevanta fördelar som tillgång till telematikdata. LB Fosikring i Danmark är ett exempel, som nu erbjuder elbilsförsäkringar med nya skräddarsydda skydd samt möjlighet att köpa en hemladdningslösning genom ett partnerskap. Parallellt prövar LB Forsikring ett app-baserat telematikprogram som ska ”nudga” deras kunder till mer säkert körbeteende.

Utbudet av partnerskapsmöjligheter för försäkringsgivare är enormt – och med tanke på Nordens meritlista när det gäller att luta sig in i värdet av partnerskap och teknisk innovation, kommer det att vara en avgörande provningsplats för branschen när den går längre in i den digitala eran.

Varför Norden utmärker sig med partnerskap

Hyllad som ett nav för fintech-innovation, kommer den nordiska trenden att ligga steget före att tjäna bolagen väl – och det ger redan verkliga fördelar.

Ta det Stockholmsbaserade försäkringsföretaget BIMA, som samarbetar med mobilnätsleverantörer i underförsäkrade delar av världen för att ge konsumenter täckning med mikroförsäkring. Företaget underlättar också ökad tillgång till hälso- och sjukvård genom partnerskap med telemedicinska leverantörer – som kombinerar framtida försäkringar och digital hälsa.

Inom Norden tror konsumenterna på rättvisa, transparens och förtroende. När de köper försäkring köper de inte bara en försäkring. De köper en process. För att upprätthålla de principer som konsumenterna värdesätter, måste försäkringsbolagen vara säkra på att de partnerskap de bildar är med välrenommerade, väletablerade företag som delar deras värderingar och synsätt.

Mot en bättre framtid

Förändringar har kommit till försäkringsbranschen – och mer är på väg. Lyckligtvis för försäkringsbolagen i de nordiska länderna är det naturligt att navigera i förändring och utnyttja innovativa partnerskap. Med ännu mer samarbete och uppfinningsrikedom väntar bättre dagar för både försäkringsgivare och försäkringstagare.