Kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet

Artikelförfattare: Knut Erlend Vik
Position: Partner
Organization: PA Consulting Group Norge
Utgåva:
1, 2015
Språk: Norska
Kategori:

Det norske pensjonssystemet har vært gjenstand for betydelige omstillinger og debatt de siste årene, blant annet som følge av Pensjonsreformen. I lys av disse endringene har liv- og pensjonsbransjen gjennomgått en vesentlig transformasjon. Gjennom innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 har så godt som alle ansatte tjenestepensjon. Av ansatte i privat sektor har i dag 1,1 millioner nordmenn innskuddspensjon, 250,000 er fremdeles på ytelsespensjonsordning i privat sektor, men det er forventet en betydelig overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i løpet av de neste årene.
De seneste årene har også pensjonsspørsmålet blitt stadig mer aktuelt i dialogen mellom partene i arbeidslivet, og det er nedlagt betydelig ressursinnsats i utredninger og i ordskiftet.

Markedsmodellene i Sverige og Danmark har blitt trukket frem som relevante sammenstillingsgrunnlag for hvordan den norske modellen kan utvikles, og i denne forbindelse har det blitt fremlagt hypoteser om at det norske markedet kan effektiviseres ved å innføre såkalte brede pensjonsordninger.

Med dette som bakteppe har Finans Norge engasjert PA Consulting Group for å beskrive dagens modeller, se på kostnadseffektivitet innenfor innskuddsbasert tjenestepensjon i de skandinaviske landene, samt å vurdere konsekvenser av alternative modeller i det norske markedet.

PA Consulting presenterte på Finans Norges pensjonskonferanse 28. januar sin rapport om ”kostnadseffektivitet og markedsdynamikk i det skandinaviske tjenestepensjonsmarkedet.” I denne artikkelen blir sammendraget i rapporten presentert. Rapporten som ble utarbeidet på oppdrag for Finans Norge, kan i sin helhet leses her. Omtale av konferansen som samlet 250 deltakere kan du lese her.