Konfliktlösning i försäkringssammanhang

G57G53 TEMA AIDA NFT 2/1993 1. Huvudreferenterna Hans Kristian Bøes, Elisabeth Berthelsens och Bjørn Gulestøls anföranden* 1.1. Det norska domstolssystemet G69G110G108G105G103G116G32 G100G101G116G32 G110G111G114G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G101G116G32 G115G116G97G114G116G97G114 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G101G110G32G97G118G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G40G116G118G105G115G116G101G114G41G44G32G101G120G101G109G45 G112G101G108G118G105G115G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G44G32G105G32G104G101G114G45 G114G101G100G115G114G101G116G116G47G98G121G114G101G116 G49 G46G32G72G101G114G114G101G100G115G114G101G116G116G101G110G115G47G98G121G114G101G116G116G101G110G115G32G100G111G109 G107G97G110G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108G32G108G97G103G109G97G110G110G115G114G101G116G116 G50 G44G32G118G97G114G115G32G100G111G109G32G105 G115G105G110G32G116G117G114G32G107G97G110G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108G32G72G248G121G101G115G116G101G114G101G116G116G101G110 G51 G46 G68G101G116G32 G228G114G32 G111G118G97G110G108G105G103G116G32 G97G116G116G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32G112G114G246G118G97G115G32G97G118G32G100G111G109G115G116G111G108G32G115G111G109G32G102G246G114G115G116G97G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G46G32G79G102G116G97G32G104G97G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G110G97G32G100G101G115G115G45 G102G246G114G105G110G110G97G110G32G112G114G246G118G97G116G115G32G97G118G32G110G229G103G111G110G32G110G228G109G110G100G32G105G110G111G109G32G114G97G109G101G110 G102G246G114G32 G100G101G116G32 G105G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32 G115G228G114G115G107G105G108G100G97 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G115G121G115G116G101G109G101G116G46G32G32G65G110G108G101G100G110G105G110G103G101G110G32G104G228G114G45 G116G105G108G108G32G228G114G32G102G114G228G109G115G116G32G100G101G32G109G121G99G107G101G116G32G115G116G111G114G97G32G107G111G115G116G110G97G100G101G114G32G115G111G109 G100G111G109G115G116G111G108G115G98G101G104G97G110G100G108G105G110G103G32G109G101G100G102G246G114G46G32G75G111G115G116G110G97G100G101G114G110G97G32G102G246G114 G112G114G246G118G110G105G110G103G32 G105G32 G102G246G114G115G116G97G32 G105G110G115G116G97G110G115G32 G117G110G100G101G114G115G116G105G103G101G114G32 G115G228G108G108G97G110 G50G48G46G48G48G48G32G107G114G111G110G111G114G44G32G101G116G116G32G98G101G108G111G112G112G32G115G111G109G32G118G101G114G107G97G114G32G97G118G115G107G114G228G99G107G45 G97G110G100G101G32 G112G229G32 G109G229G110G103G97G44G32 G115G228G114G115G107G105G108G116G32 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G44G32 G118G97G114G115 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G111G102G116G97G32G103G228G108G108G101G114G32G114G101G108G97G116G105G118G116G32G98G108G121G103G115G97G109G109G97G32G98G101G45 G108G111G112G112G46 1.2. Alternativa konfliktlösningsfor- mer 1.2.1. Inledning G73G32G100G101G32G102G108G101G115G116G97G32G101G117G114G111G112G101G105G115G107G97G32G108G228G110G100G101G114G32G102G105G110G110G115G44G32G118G105G100G32G115G105G100G97G110G32G97G118 G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G101G116G44G32G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32G102G111G114G109G101G114G32G102G246G114G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103 G52 G46G32G68G101G116G116G97 G103G228G108G108G101G114G32G228G118G101G110G32G78G111G114G103G101G46 Konfliktlösning i försäkrings- sammanhang Redaktör: jur. kand. Marcus Radetzki Vid AIDA:s nordiska kollokvium på Hässelby slott behandlades den 10 april 1992 ämnet Konfliktlösning i Försäkringssammanhang. Huvudreferenter var Hans Kristian Bøe, Elisabeth Berthelsen samt Bjørn Gulestøl från Norge. Coreferenter var Irene Luukkonen från Finland, Preben Lyngsø från Danmark samt Bengt Willner från Sverige. Referenternas anföranden följdes av en diskussion. I denna artikel refereras inledningsvis de olika anförandena samt ett av diskus- sionsinläggen. Därefter följer en sammanställning av framförda fakta och synpunkter i vilken även ej refererade diskussionsinlägg har beaktats. G42G32 G83G101G32 G228G118G101G110G32 G66G101G114G116G104G101G108G115G101G110G32 G105G32 G78G70G84G32 G49G47G49G57G57G51G32 G115G105G100G46G32 G52G51G46 G49G41G32 G68G101G115G115G102G246G114G105G110G110G97G110G32 G115G107G97G108G108G32 G118G105G115G115G97G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G104G97G110G100G108G97G115G32 G105 G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32 G102G246G114G108G105G107G110G105G110G103G115G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32 G115G111G109G44G32 G111G109G32 G102G246G114G108G105G107G110G105G110G103G32 G101G106 G107G97G110G32 G117G112G112G110G229G115G44G32 G104G228G110G118G105G115G97G114G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G110G32 G116G105G108G108G32 G104G101G114G114G101G100G115G114G101G116G116G47 G98G121G114G101G116G116G46G32 G73G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32 G104G97G114G32 G100G111G99G107G32 G102G246G114G108G105G107G110G105G110G103G115G45 G100G111G109G115G116G111G108G97G114G110G97G32 G101G110G32 G109G121G99G107G101G116G32 G98G101G103G114G228G110G115G97G100G32 G98G101G116G121G100G101G108G115G101G32 G101G102G116G101G114G115G111G109 G101G110G100G97G115G116G32 G101G116G116G32 G108G105G116G101G116G32 G97G110G116G97G108G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G109G101G100G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103 G115G111G109G32 G112G97G114G116G32 G112G97G115G115G101G114G97G114G32 G100G101G110G110G97G32 G105G110G115G116G97G110G115G46G32 G65G118G32 G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G114G101G108G97G116G101G114G97G100G101G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G115G111G109G32 G116G114G111G116G115G32 G100G101G116G116G97G32 G98G101G104G97G110G100G108G97G115G32 G105 G102G246G114G108G105G107G110G105G110G103G115G100G111G109G115G116G111G108G32 G104G228G110G118G105G115G97G115G32 G105G32 G115G116G111G114G116G32 G115G101G116G116G32 G115G97G109G116G108G105G103G97G32 G116G105G108G108 G104G101G114G114G101G100G115G114G101G116G116G47G98G121G114G101G116G116G46G32 G73G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32 G107G97G110 G115G229G108G117G110G100G97G32 G102G246G114G108G105G107G110G105G110G103G115G100G111G109G115G116G111G108G97G114G110G97G32 G110G228G114G109G97G115G116G32 G115G228G103G97G115G32 G104G97G32 G101G110 G102G246G114G100G114G246G106G97G110G100G101G32 G101G102G102G101G107G116G32 G112G229G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G101G110G46 G50G41G32 G73G102G97G108G108G32 G116G118G105G115G116G101G102G246G114G101G109G229G108G101G116G115G32 G118G228G114G100G101G32 G117G110G100G101G114G115G116G105G103G101G114G32 G49G53G46G48G48G48 G107G114G111G110G111G114G32 G102G111G114G100G114G97G115G32 G100G111G99G107G32 G115G228G114G115G107G105G108G116G32 G116G105G108G108G115G116G229G110G100G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G116G97G108G97G110G32 G115G107G97G108G108 G107G117G110G110G97G32 G102G246G114G97G115G32 G118G105G100G97G114G101G32 G116G105G108G108G32 G108G97G103G109G97G110G110G115G114G101G116G116G46 G51G41G32 G70G246G114G32 G97G116G116G32 G116G97G108G97G110G32 G115G107G97G108G108G32 G107G117G110G110G97G32 G102G246G114G97G115G32 G118G105G100G97G114G101G32 G116G105G108G108 G72G248G121G101G115G116G101G114G101G116G116G101G110G32 G102G111G114G100G114G97G115G32 G100G111G99G107G32 G97G116G116G32 G116G118G105G115G116G101G102G246G114G101G109G229G108G101G116G115G32 G118G228G114G100G101 G246G118G101G114G115G116G105G103G101G114G32 G55G53G46G48G48G48 G107G114G111G110G111G114G46G32 G196G118G101G110G32 G111G109G32 G100G101G116G116G97G32 G107G114G97G118G32 G228G114G32 G117G112G112G102G121G108G108G116G32 G107G97G110G32 G116G97G108G97G110 G117G110G100G101G114G32 G118G105G115G115G97G32 G111G109G115G116G228G110G100G105G103G104G101G116G101G114G32 G97G118G118G105G115G97G115G46 G52G41G32 G69G110G32 G246G118G101G114G115G105G107G116G32 G246G118G101G114G32 G100G101G115G115G97G32 G104G97G114G32 G117G116G97G114G98G101G116G97G116G115G32 G97G118G32 G77G105G99G104G97G101G108 G83G46G32 G87G105G105G115G98G121G101G32 G105G32 G100G101G110G110G101G115G32 G148G73G110G115G117G114G97G110G99G101G32 G67G111G109G112G108G97G105G110G116G115G32 G84G114G105G98G117G110G97G108G115 G105G110G32 G69G117G114G111G112G101G148G44G32 G49G57G56G56G46 G57G54 TEMA AIDA 1.2.2. Skiljedom G78G111G114G115G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G105G110G110G101G104G229G108G108G101G114G32G105G110G116G101G32G115G228G108G45 G108G97G110G32G107G108G97G117G115G117G108G101G114G32G101G110G108G105G103G116G32G118G105G108G107G97G32G118G105G115G115G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114 G53 G32G115G107G97G108G108 G97G118G103G246G114G97G115G32G103G101G110G111G109G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G46G32G86G97G110G108G105G103G101G110G32G105G110G110G101G98G228G114 G100G101G115G115G97G32 G115G107G105G108G106G101G100G111G109G115G107G108G97G117G115G117G108G101G114G32 G97G116G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G45 G118G97G114G101G32G111G99G104G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G115G107G97G108G108G32G118G228G108G106G97G32G118G97G114G115G105G110 G115G107G105G108G106G101G109G97G110G32G115G111G109G32G116G105G108G108G115G97G109G109G97G110G115G32G115G107G97G108G108G32G97G118G103G246G114G97G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G101G110G46G32G75G97G110G32G100G101G32G98G229G100G97G32G115G107G105G108G106G101G109G228G110G110G101G110G32G105G110G116G101G32G107G111G109G109G97 G246G118G101G114G101G110G115G32G118G228G108G106G101G114G32G100G101G44G32G105G32G115G105G110G32G116G117G114G44G32G101G110G32G116G114G101G100G106G101G32G115G107G105G108G106G101G109G97G110 G115G111G109G32G102G229G114G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G116G32G105G32G115G105G110G32G104G97G110G100G46G32G70G246G114G32G101G110G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32 G105G110G110G101G98G228G114G32 G115G107G105G108G106G101G100G111G109G115G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G116 G102G114G97G109G102G246G114G32G97G108G108G116G32G116G118G229G32G112G114G111G98G108G101G109G44G32G100G101G108G115G32G97G116G116G32G102G105G110G110G97G32G101G110G32G108G228G109G112G45 G108G105G103G32 G115G107G105G108G106G101G109G97G110G32 G111G99G104G32 G100G101G108G115G32 G97G116G116G32 G98G101G116G97G108G97G32 G115G105G110G32 G100G101G108G32 G97G118 G107G111G115G116G110G97G100G101G114G110G97G32G102G246G114G32G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G116G46 G69G110G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G32G107G97G110G32G105G110G116G101G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G115G229G118G105G100G97G32G105G110G116G101 G101G116G116G32G102G111G114G109G101G108G108G116G32G102G101G108G32G102G246G114G101G107G111G109G109G105G116G32G117G110G100G101G114G32G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G116G46G32G73 G78G111G114G103G101G32G102G105G110G110G115G32G100G111G99G107G32G102G246G114G101G115G112G114G229G107G97G114G101G32G102G246G114G32G101G116G116G32G115G121G115G116G101G109 G101G110G108G105G103G116G32G118G105G108G107G101G116G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G97G114G32G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G45 G104G97G110G103G32 G115G107G97G108G108G32 G107G117G110G110G97G32 G246G118G101G114G112G114G246G118G97G115G32 G97G118G32 G101G110G32 G115G228G114G115G107G105G108G100 G110G228G109G110G100G46G32 G72G117G114G117G118G105G100G97G32 G100G101G116G116G97G32 G107G97G110G32 G102G246G114G118G101G114G107G108G105G103G97G115G32 G228G114 G100G111G99G107G32G111G115G228G107G101G114G116G46 1.2.3. Branschnämnder G73G110G111G109G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G32G102G105G110G110G115G32G101G116G116G32G97G110G116G97G108G32G115G229 G107G97G108G108G97G100G101G32G98G114G97G110G115G99G104G110G228G109G110G100G101G114G160G116G105G108G108G32G118G105G108G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G103G105G118G97G114G101 G54 G32G107G97G110G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G102G246G114G32G97G116G116G32G101G114G104G229G108G108G97G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G116G111G108G107G110G105G110G103G32 G97G118G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G46 G83G121G102G116G101G116G32 G109G101G100G32 G100G101G115G115G97G32 G110G228G109G110G100G101G114G44G32 G115G111G109G32 G118G97G110G108G105G103G101G110G32 G228G114 G114G101G108G97G116G105G118G116G32 G115G112G101G99G105G97G108G105G115G101G114G97G100G101G32 G105G110G111G109G32 G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32 G111G109G114G229G45 G100G101G110G44G32G228G114G32G97G116G116G32G117G112G112G110G229G32G101G110G32G101G110G104G101G116G108G105G103G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G46 1.2.4. Forbrukernes Forsikringskontor G70G111G114G98G114G117G107G101G114G110G101G115G32G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G115G107G111G110G116G111G114G32G40G70G70G75G41G32G104G97G114G32G116G105G108G108 G117G112G112G103G105G102G116G32G97G116G116G32G103G114G97G116G105G115G32G116G105G108G108G104G97G110G100G97G104G229G108G108G97G32G106G117G114G105G100G105G115G107G32G114G229G100G103G105G118G45 G110G105G110G103G32G116G105G108G108G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G101G108G108G101G114G32G115G107G97G100G101G108G105G100G97G110G100G101 G115G111G109G32 G228G114G32 G109G105G115G115G110G246G106G100G97G32 G109G101G100G32 G100G101G110G32 G98G101G104G97G110G100G108G105G110G103G32 G101G108G108G101G114 G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G32G100G101G32G101G114G104G229G108G108G105G116G32G102G114G229G110G32G101G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G45 G114G101G46G32G68G101G115G115G117G116G111G109G32G102G117G110G103G101G114G97G114G32G70G70G75G32G115G111G109G32G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G32G102G246G114 G116G114G101G32 G111G108G105G107G97G32 G110G228G109G110G100G101G114 G55 G46G32 G84G105G100G105G103G97G114G101G32 G116G105G108G108G104G97G110G100G97G104G246G108G108G115 G70G70G75G58G115G32 G116G106G228G110G115G116G101G114G32 G101G110G100G97G115G116G32 G116G105G108G108G32 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G44G32 G109G101G110 G102G114G229G110G32G111G99G104G32G109G101G100G32G100G101G110G32G49G32G106G117G108G105G32G49G57G57G48G32G98G105G115G116G229G114G32G70G70G75G32G228G118G101G110 G110G228G114G105G110G103G115G105G100G107G97G114G101G46 G70G70G75G58G115G32G114G229G100G103G105G118G110G105G110G103G32G228G114G32G102G114G228G109G115G116G32G105G110G114G105G107G116G97G100G32G112G229G32G104G117G114G117G45 G118G105G100G97G32G111G108G105G107G97G32G107G108G105G101G110G116G101G114G32G115G107G97G108G108G32G102G246G114G97G32G115G105G110G32G115G97G107G32G118G105G100G97G114G101G32G101G108G108G101G114 G101G106G44G32 G111G99G104G32 G110G228G114G32 G100G101G116G32 G228G114G32 G97G107G116G117G101G108G108G116G44G32 G116G105G108G108G32 G118G105G108G107G101G110G32 G105G110G115G116G97G110G115 G107G108G105G101G110G116G101G110G32G98G246G114G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G102G246G114G32G97G116G116G32G102G229G32G115G105G110G32G115G97G107G32G112G114G246G118G97G100G46 G68G101G115G115G117G116G111G109G32G98G105G115G116G229G114G32G70G70G75G32G115G105G110G97G32G107G108G105G101G110G116G101G114G32G103G101G110G111G109G32G97G116G116 G102G246G114G104G97G110G100G108G97G32G109G101G100G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101 G111G108G105G107G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G102G114G229G103G111G114G46G32G68G228G114G101G109G111G116G32G98G101G100G114G105G118G101G114G32G70G70G75G32G105G110G116G101G44 G115G229G115G111G109G32G100G101G115G115G32G102G105G110G115G107G97G32G111G99G104G32G115G118G101G110G115G107G97G32G109G111G116G115G118G97G114G105G103G104G101G45 G116G101G114G44G32G115G229G32G107G97G108G108G97G100G32G102G246G114G107G246G112G115G118G228G103G108G101G100G110G105G110G103G46G32G73G110G111G109G32G100G101G115G115G97 G114G97G109G97G114G32G115G116G229G114G32G70G70G75G32G116G105G108G108G32G116G106G228G110G115G116G32G109G101G100G32G114G229G100G103G105G118G110G105G110G103G32G98G101G45 G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G100G101G32G109G101G115G116G32G115G107G105G108G100G97G32G102G114G229G103G111G114G46G32G70G246G108G106G97G110G100G101G32G116G121G112G101G114 G97G118G32G228G114G101G110G100G101G110G32G97G118G118G105G115G97G115G32G100G111G99G107G44G32G97G118G32G118G97G114G105G101G114G97G110G100G101G32G97G110G108G101G100G45 G110G105G110G103G97G114G44G32G107G111G110G115G101G107G118G101G110G116G32G97G118G32G70G70G75G58 G45 G228G114G101G110G100G101G110G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G115 G112G114G101G109G105G101G115G228G116G116G110G105G110G103G44 G45 G228G114G101G110G100G101G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G115G32G117G116G45 G108G229G110G105G110G103G115G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G44 G45 G115G107G97G100G101G228G114G101G110G100G101G110G32 G118G97G114G115G32 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G32 G107G114G228G118G101G114G32 G115G121G110 G112G229G32G112G108G97G116G115G32G98G101G108G228G103G101G110G32G117G116G97G110G102G246G114G32G79G115G108G111G44 G45 G228G114G101G110G100G101G110G32 G118G97G114G115G32 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G32 G102G111G114G100G114G97G114G32 G109G117G110G116G108G105G103 G102G246G114G104G97G110G100G108G105G110G103G44 G45 G228G114G101G110G100G101G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G97G108G108G118G97G114G108G105G103G97G32G112G101G114G115G111G110G115G107G97G45 G100G111G114G32G105G32G118G105G108G107G97G32G107G108G105G101G110G116G101G110G32G98G101G104G246G118G101G114G32G101G116G116G32G109G101G114G32G105G110G116G105G109G116 G115G97G109G97G114G98G101G116G101G32 G109G101G100G32 G115G105G116G116G32 G106G117G114G105G100G105G115G107G97G32 G111G109G98G117G100G32 G228G110 G70G70G75G32G107G97G110G32G101G114G98G106G117G100G97G32G115G97G109G116 G45 G228G114G101G110G100G101G110G32G105G32G118G105G108G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110G32G104G97G114G32G101G116G116 G106G117G114G105G100G105G115G107G116G32 G111G109G98G117G100G32 G109G101G100G32 G118G97G114G115G32 G105G110G115G97G116G115G32 G104G97G110G32 G228G114 G109G105G115G115G110G246G106G100 G56 G46 G70G70G75G32G104G97G110G100G108G97G100G101G32G246G118G101G114G160G57G46G48G48G48G32G228G114G101G110G100G101G110G32G117G110G100G101G114G32G49G57G56G57G44 G118G97G114G97G118G32G99G105G114G107G97G32G51G46G48G48G48G32G118G97G114G32G115G107G114G105G102G116G108G105G103G97G46G32G86G101G114G107G115G97G109G104G101G116G101G110 G102G105G110G97G110G115G105G101G114G97G115G32 G97G118G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G44G32 G110G229G103G111G116 G115G111G109G32 G115G116G117G110G100G111G109G32 G108G101G100G101G114G32 G116G105G108G108G32 G97G116G116G32 G70G70G75G58G115G32 G110G101G117G116G114G97G108G105G116G101G116 G105G102G114G229G103G97G115G228G116G116G115G46G32 G68G101G110G32 G115G116G111G114G97G32 G228G114G101G110G100G101G116G105G108G108G115G116G114G246G109G110G105G110G103G101G110 G53G41G32 G69G120G101G109G112G101G108G118G105G115G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G115G107G97G100G97G115G32 G115G116G111G114G108G101G107G44 G118G228G114G100G101G114G105G110G103G32 G97G118G32 G101G103G101G110G100G111G109G32 G101G108G108G101G114G32 G118G229G108G108G97G110G100G101G102G246G114G100G101G108G110G105G110G103G46 G54G41G32 G68G101G115G115G97G32 G110G228G109G110G100G101G114G32 G115G116G229G114G32 G115G229G108G117G110G100G97G32 G105G110G116G101G32 G116G105G108G108G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G45 G115G116G97G103G97G114G101G115G32 G102G246G114G102G111G103G97G110G100G101G46 G55G41G32 G68G101G115G115G97G32 G110G228G109G110G100G101G114G32 G228G114G32 G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G115G115G107G97G100G101G110G101G109G110G100G97G44 G65G118G107G111G114G116G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G32 G102G111G114G32 G102G111G114G98G114G117G107G101G114G115G97G107G101G114G32 G111G99G104G32 G65G118G107G111G114G116G45 G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G32 G102G111G114G32 G110G97G101G114G105G110G103G115G115G97G107G101G114G46G32 G66G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G100G101G115G115G97 G110G228G109G110G100G101G114G44G32 G115G101G32 G49G46G50G46G53G46G44G32 G49G46G50G46G54G46G32 G111G99G104G32 G49G46G50G46G55G46G32 G110G101G100G97G110G46 G56G41G32 G73G32 G100G101G110G110G97G32 G115G105G116G117G97G116G105G111G110G32 G107G114G228G118G115G32 G97G116G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110 G97G118G115G108G117G116G97G114G32 G111G109G98G117G100G101G116G115G32 G101G110G103G97G103G101G109G97G110G103G32 G105G32 G228G114G101G110G100G101G116G32 G105G110G110G97G110G32 G70G70G75 G116G97G114G32 G118G105G100G46G32 G69G110G32 G115G105G116G117G97G116G105G111G110G32 G115G111G109G32 G109G229G115G116G101G32 G115G107G105G108G106G97G115G32 G102G114G229G110G32 G100G101G110G110G97G32 G228G114 G100G101G110G32G100G228G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110G115G32G111G109G98G117G100G32G118G228G110G100G101G114G32G115G105G103G32G116G105G108G108G32G70G70G75G44 G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G102G229G32 G101G116G116G32 G228G114G101G110G100G101G32 G112G114G246G118G97G116G32 G105G32 G110G229G103G111G110G32 G97G118G32 G100G101 G110G228G109G110G100G101G114G32 G118G97G114G115G32 G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G32 G117G116G103G246G114G101G115G32 G97G118G32 G70G70G75G46G32 G73G32 G100G101G110G110G97 G115G105G116G117G97G116G105G111G110G32 G102G105G110G110G115G32 G105G110G103G97G32 G104G105G110G100G101G114G32 G102G246G114G32 G70G70G75G58G115G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G46 G57G55 TEMA AIDA G118G105G115G97G114G32G100G111G99G107G32G97G116G116G32G97G108G108G109G228G110G104G101G116G101G110G44G32G103G101G110G101G114G101G108G108G116G32G115G101G116G116G44G32G104G97G114 G115G116G111G114G116G32G102G246G114G116G114G111G101G110G100G101G32G102G246G114G32G70G70G75G46 1.2.5. Forsikringsskadenemnda G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G115G115G107G97G100G101G110G101G109G110G100G97G32G40G70G83G78G41G32G104G97G114G32G116G105G108G108G32G117G112G112G45 G103G105G102G116G32G97G116G116G32G97G118G103G101G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G116G111G108G107G110G105G110G103G45 G101G110G32G97G118G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G111G99G104G32G108G97G103G115G116G105G102G116G110G105G110G103G32G115G111G109 G228G114G32 G97G118G32 G98G101G116G121G100G101G108G115G101G32 G102G246G114G32 G100G101G110G32 G107G108G97G103G97G110G100G101G115G32 G115G116G228G108G108G110G105G110G103G46 G78G228G109G110G100G101G110G115G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110G32G228G114G32G105G110G116G101G32G98G105G110G100G97G110G100G101G44G32G109G101G110 G114G101G115G112G101G107G116G101G114G97G115G32G105G32G115G116G111G114G32G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32G97G118G32G115G229G118G228G108G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G115G111G109G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G46G32G68G101G32G109G121G99G107G101G116 G102G229G116G97G108G105G103G97G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110G32G115G111G109G32G98G108G105G114G32G102G246G114G101G109G229G108G32G102G246G114G32G246G118G101G114G45 G112G114G246G118G110G105G110G103G32G105G32G100G111G109G115G116G111G108G32G98G108G105G114G32G115G228G108G108G97G110G32G102G246G114G101G109G229G108G32G102G246G114G32G228G110G100G45 G114G105G110G103G46 G70G83G78G32G229G116G97G114G32 G115G105G103G32 G105G110G116G101G32 G115G107G105G108G106G101G100G111G109G115G117G112G112G100G114G97G103G46G32 G73G110G116G101 G104G101G108G108G101G114G32G117G116G116G97G108G97G114G32G115G105G103G32G110G228G109G110G100G101G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G118G229G108G108G97G110G45 G100G101G102G246G114G100G101G108G110G105G110G103G32 G118G105G100G32 G107G111G108G108G105G115G105G111G110G115G115G107G97G100G111G114G46G32 G73G32 G246G118G114G105G103G116 G102G105G110G110G115G32G105G110G103G97G32G102G111G114G109G101G108G108G97G32G98G101G103G114G228G110G115G110G105G110G103G97G114G32G102G246G114G32G110G228G109G110G45 G100G101G110G115G32 G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G46G32 G71G101G110G111G109G32 G229G114G101G110G32 G104G97G114G32 G110G228G109G110G100G101G110G44 G117G116G97G110G32 G97G116G116G32 G110G229G103G114G97G32 G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32 G114G101G103G108G101G114G32 G104G228G114G111G109G32 G117G112G112G45 G115G116G228G108G108G116G115G44G32 G98G101G104G97G110G100G108G97G116G32 G100G101G32 G228G114G101G110G100G101G110G32 G115G111G109G32 G98G101G102G117G110G110G105G116G115 G108G228G109G112G97G100G101G32 G102G246G114G32 G100G101G115G115G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G115G32 G117G116G108G229G45 G116G97G110G100G101G110G32 G112G117G98G108G105G99G101G114G97G115G32 G114G101G103G101G108G98G117G110G100G101G116G32 G105G32 G101G110G32 G246G118G101G114G115G105G107G116 G115G111G109G32G117G116G97G114G98G101G116G97G115G32G97G118G32G70G70G75G46 1.2.6. Avkortningsnemnd for forbrukersaker G84G105G100G105G103G97G114G101G32G118G97G114G32G65G118G107G111G114G116G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G97 G57 G32G40G65G75G78G41G32G101G110 G110G228G109G110G100G32G116G105G108G108G32G118G105G108G107G101G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G118G97G114G32G102G246G114G112G108G105G107G45 G116G97G100G101G32 G97G116G116G32 G118G228G110G100G97G32 G115G105G103G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G101G114G104G229G108G108G97G32 G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G118G105G115G115G97G32 G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G115G45 G102G114G229G103G111G114G46G32G68G101G115G115G97G32G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101G110G32G104G97G114G32G101G109G101G108G108G101G114G116G105G100G32G102G246G114G45 G228G110G100G114G97G116G115G46G32 G73G100G97G103G32 G117G116G103G246G114G32G65G75G78G32 G101G110G32 G110G228G109G110G100G32 G115G111G109G32 G116G105G108G108 G115G116G111G114G32 G100G101G108G32 G112G229G109G105G110G110G101G114G32 G111G109G32 G70G83G78G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G32 G228G114G32 G101G110 G114G101G110G111G100G108G97G100G32G116G118G105G115G116G101G108G246G115G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G44G32G116G105G108G108G32G118G105G108G107G101G110G32G102G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G97G110G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G102G246G114G32G97G116G116G32G102G229G32G107G111G110G102G108G105G107G45 G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G107G111G110G115G117G109G101G110G116G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32G97G118G103G106G111G114G45 G100G97 G49G48 G46G32G78G228G109G110G100G101G110G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G44G32G115G111G109G32G105G110G116G101G32G228G114G32G105G110G116G101 G98G105G110G100G97G110G100G101G32G102G246G114G32G112G97G114G116G101G114G110G97G44G32G112G117G98G108G105G99G101G114G97G115G32G114G101G103G101G108G98G117G110G100G101G116 G105G32G101G110G32G246G118G101G114G115G105G107G116G32G117G116G97G114G98G101G116G97G100G32G97G118G32G70G70G75G46 1.2.7. Avkortningsnemnd for naeringssaker G65G75G78G58G115G32 G109G111G116G115G118G97G114G105G103G104G101G116G32 G105G32 G102G246G114G101G116G97G103G115G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G228G114G32G100G101G110G32G110G121G108G105G103G101G110G32G105G110G114G228G116G116G97G100G101G32G65G118G107G111G114G116G45 G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G32G102G246G114G32G110G97G101G114G105G110G103G115G115G97G107G101G114G32G40G78G69G78G41G46G32G78G69G78G32G228G114 G115G229G108G117G110G100G97G44G32G228G118G101G110G32G100G101G110G44G32G101G110G32G114G101G110G32G116G118G105G115G116G101G108G246G115G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100 G116G105G108G108G32G118G105G108G107G101G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G97G110G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G102G246G114 G97G116G116G32 G102G229G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G102G246G114G101G116G97G103G115G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G32G97G118G103G106G111G114G100G97 G49G49 G46G32G78G228G109G110G100G101G110G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G44G32G115G111G109 G105G110G116G101G32G228G114G32G98G105G110G100G97G110G100G101G32G102G246G114G32G112G97G114G116G101G114G110G97G44G32G112G117G98G108G105G99G101G114G97G115G32G114G101G103G101G108G45 G98G117G110G100G101G116G32G105G32G101G110G32G246G118G101G114G115G105G107G116G32G117G116G97G114G98G101G116G97G100G32G97G118G32G70G70G75G46 1.2.8. Interna konfliktlösningsnämnder G70G121G114G97G32G110G111G114G115G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G104G97G114G32G105G110G116G101G114G110G97G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G46G32 G68G101G110G32 G115G116G246G114G115G116G97G32 G102G105G110G110G115G32 G104G111G115 G85G78G73G32G83G116G111G114G101G98G114G97G110G100G46G32G68G101G110G110G97G32G110G228G109G110G100G44G32G115G111G109G32G101G116G97G98G108G101G114G97G45 G100G101G115G32G49G57G56G49G44G32G228G114G32G111G114G103G97G110G105G115G101G114G97G100G32G109G101G100G32G101G116G116G32G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G44 G115G111G109G32G228G114G32G102G246G114G108G97G103G116G32G116G105G108G108G32G107G111G110G99G101G114G110G101G110G115G32G106G117G114G105G100G105G115G107G97G32G97G118G100G101G108G45 G110G105G110G103G32G111G99G104G32G98G101G115G116G229G114G32G97G118G32G107G111G110G99G101G114G110G101G110G115G32G106G117G114G105G115G116G101G114G44G32G111G99G104G32G101G110 G110G228G109G110G100G44G32G115G111G109G32G98G101G115G116G229G114G32G97G118G32G102G101G109G32G114G101G112G114G101G115G101G110G116G97G110G116G101G114G44G32G97G118 G118G105G108G107G97G32G102G121G114G97G32G228G114G32G104G228G109G116G97G100G101G32G117G116G97G110G102G246G114G32G107G111G110G99G101G114G110G101G110G46 G78G228G109G110G100G101G110G115G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G32 G97G118G32 G105G110G107G111G109G109G97G110G100G101 G107G108G97G103G111G109G229G108G32G102G246G114G98G101G114G101G100G115G32G105G32G32G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G101G116G32G115G111G109G32G111G99G107G115G229 G104G97G114G32G97G116G116G32G102G97G116G116G97G32G101G116G116G32G102G246G114G115G116G97G32G98G101G115G108G117G116G32G105G32G228G114G101G110G100G101G116 G49G50 G46G32G73G32G100G101G32G102G97G108G108 G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G101G116G32G105G110G116G101G32G98G105G102G97G108G108G101G114G32G100G101G110G32G107G108G97G103G97G110G100G101G115G32G107G114G97G118 G115G116G229G114G32G100G101G116G32G100G101G110G110G101G32G102G114G105G116G116G32G97G116G116G32G98G101G103G228G114G97G32G110G228G109G110G100G101G110G115G32G112G114G246G118G45 G110G105G110G103G46G32 G68G101G32 G102G108G101G115G116G97G32 G228G114G101G110G100G101G110 G49G51 G32 G107G97G110G32 G100G111G99G107G32 G97G118G115G108G117G116G97G115 G114G101G100G97G110G32G101G102G116G101G114G32G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G101G116G115G32G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G46G32G78G228G109G110G45 G100G101G110G115G32G103G101G110G111G109G115G110G105G116G116G108G105G103G97G32G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G32G228G114G32G100G228G114G45 G102G246G114G32G101G110G100G97G115G116G32G101G110G32G100G114G121G103G32G109G229G110G97G100G46 G83G229G118G228G108G32 G115G101G107G114G101G116G97G114G105G97G116G101G116G115G32 G115G111G109G32 G110G228G109G110G100G101G110G115G32 G98G101G115G108G117G116 G228G114G32 G98G105G110G100G97G110G100G101G32 G102G246G114G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G110G46G32 G70G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110G44G32G100G228G114G101G109G111G116G44G32G107G97G110G32G102G246G114G97G32G115G97G107G101G110G32G118G105G100G97G114G101 G57G41G32 G68G101G116G116G97G32 G118G97G114G32 G116G105G100G105G103G97G114G101G32 G110G228G109G110G100G101G110G115G32 G102G117G108G108G115G116G228G110G100G105G103G97G32 G110G97G109G110G46G32 G68G101G116 G110G117G32 G103G228G108G108G97G110G100G101G32 G110G97G109G110G101G116G32 G148G65G118G107G111G114G116G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G32 G102G111G114 G102G111G114G98G114G117G107G101G114G115G97G107G101G114G148G32 G116G105G108G108G107G111G109G32 G49G57G57G48G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G115G107G105G108G106G97G32 G110G228G109G110G100G101G110 G102G114G229G110G32 G100G101G110G32 G110G121G115G107G97G112G97G100G101G32 G148G65G118G107G111G114G116G110G105G110G103G115G110G101G109G110G100G32 G102G111G114 G110G97G101G114G105G110G103G115G115G97G107G101G114G148G46 G49G48G41G32 G70G114G228G109G115G116G32 G228G114G32 G65G75G78G58G115G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G32 G105G110G114G105G107G116G97G100G32 G112G229G32 G107G111G110G102G108G105G107G45 G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G110G101G100G115G228G116G116G110G105G110G103G32 G97G118G32 G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G32 G112G229G32 G103G114G117G110G100G32 G97G118 G102G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G115G32 G98G114G111G116G116G32 G109G111G116G32 G105G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G101G110G32 G117G112G112G45 G115G116G228G108G108G100G97G32 G115G228G107G101G114G104G101G116G115G102G246G114G101G115G107G114G105G102G116G101G114G46 G49G49G41G32 G196G118G101G110G32 G78G69G78G58G115G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G32 G228G114G32 G102G114G228G109G115G116G32 G105G110G114G105G107G116G97G100G32 G112G229 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G110G101G100G115G228G116G116G110G105G110G103G32 G97G118G32 G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G32 G112G229 G103G114G117G110G100G32 G97G118G32 G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G115G32 G98G114G111G116G116G32 G109G111G116G32 G105G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G118G105G108G108G107G111G114G101G110G32 G117G112G112G115G116G228G108G108G100G97G32 G115G228G107G101G114G104G101G116G115G102G246G114G101G115G107G114G105G102G116G101G114G46 G49G50G41G32 G79G109G32 G100G101G116G116G97G32 G98G101G115G108G117G116G32 G103G229G114G32 G100G101G110G32 G107G108G97G103G97G110G100G101G32 G101G109G111G116G32 G108G228G109G110G97G115G32 G101G110 G117G116G102G246G114G108G105G103G32 G109G111G116G105G118G101G114G105G110G103G46 G49G51G41G32 G67G105G114G107G97G32 G57G48G32 G37G46 G57G56 TEMA AIDA G116G105G108G108G32G70G70G75G44G32G97G110G110G97G110G32G110G228G109G110G100G32G101G108G108G101G114G32G100G111G109G115G116G111G108G46G32G68G105G115G116G114G105G98G117G45 G116G105G111G110G32 G97G118G32 G110G228G109G110G100G101G110G115G32 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G32 G115G107G101G114G32 G102G114G228G109G115G116 G105G110G116G101G114G110G116G44G32G109G101G110G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110G97G32G100G105G115G116G114G105G98G117G101G114G97G115G32G228G118G101G110G32G116G105G108G108 G70G70G75G46 G78G228G109G110G100G101G110G32G112G114G246G118G97G160G32G56G48G48G151G57G48G48G32G228G114G101G110G100G101G110G32G112G101G114G32G229G114G44 G118G97G114G97G118G32 G99G105G114G107G97G32 G57G48G32 G112G114G111G99G101G110G116G32 G228G114G32 G115G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G228G114G101G110G100G101G110G46G32G78G228G109G110G100G101G110G115G32G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G32G228G114G32G97G118G32G114G101G108G97G116G105G118G116 G118G105G100G32G111G109G102G97G116G116G110G105G110G103G46G32G85G116G103G229G110G103G115G112G117G110G107G116G101G110G32G228G114G32G97G116G116G32G110G228G109G110G45 G100G101G110G32 G104G97G114G32 G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G32 G97G116G116G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G97G32 G97G108G108G97G32 G115G108G97G103G115 G228G114G101G110G100G101G110G46G32 G86G105G115G115G97G32 G105G110G115G107G114G228G110G107G110G105G110G103G97G114G32 G102G105G110G110G115G32 G100G111G99G107G46 G78G228G109G110G100G101G110G32 G97G110G115G101G115G32 G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115G32 G105G110G116G101G32 G98G101G104G246G114G105G103G32 G97G116G116 G112G114G246G118G97G32 G228G114G101G110G100G101G110G32 G115G111G109G32 G116G105G100G105G103G97G114G101G32 G98G101G104G97G110G100G108G97G116G115G32 G97G118 G70G70G75G32G101G108G108G101G114G32G112G114G246G118G97G116G115G32G97G118G32G70G83G78G44G32G65G75G78G32G101G108G108G101G114G32G78G69G78G46 G65G110G108G101G100G110G105G110G103G101G110G32G104G228G114G116G105G108G108G32G228G114G32G97G116G116G32G98G111G108G97G103G115G105G110G116G101G114G110G97G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32G105G110G116G101G32G98G246G114G32G107G111G110G107G117G114G114G101G114G97G32G109G101G100G32G246G118G114G105G103G97G32G110G228G109G110G100G101G114G46 G82G101G115G117G108G116G97G116G101G116G32G97G118G32G110G228G109G110G100G101G110G115G32G97G114G98G101G116G101G32G228G114G32G97G116G116G32G49G53G151 G50G48G160G112G114G111G99G101G110G116G160G32 G97G118G32 G100G101G32 G107G108G97G103G97G110G100G101G44G32 G114G101G100G97G110G32 G112G229G32 G115G101G107G45 G114G101G116G97G114G105G97G116G115G112G108G97G110G101G116G44G32 G117G112G112G110G229G114G32 G101G116G116G32 G102G246G114G98G228G116G116G114G97G116G32 G114G101G115G117G108G116G97G116 G106G228G109G102G246G114G116G32G109G101G100G32G100G101G110G32G111G114G100G105G110G97G114G105G101G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G101G110G46 G65G118G32G100G101G32G107G108G97G103G97G110G100G101G32G115G111G109G32G102G246G114G32G115G105G116G116G32G228G114G101G110G100G101G32G118G105G100G97G114G101G32G116G105G108G108 G115G106G228G108G118G97G32 G110G228G109G110G100G101G110G32 G117G112G112G110G229G114G32 G99G105G114G107G97G32 G49G48G32 G112G114G111G99G101G110G116G32 G101G116G116 G102G246G114G98G228G116G116G114G97G116G32 G114G101G115G117G108G116G97G116G46G32 G65G118G32 G100G101G32 G228G114G101G110G100G101G110G32 G115G111G109G32 G101G102G116G101G114 G110G228G109G110G100G101G110G115G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G32 G102G246G114G115G32 G118G105G100G97G114G101G32 G116G105G108G108G32 G100G111G109G115G116G111G108 G101G108G108G101G114G32G97G110G110G97G110G32G110G228G109G110G100G32G98G108G105G114G32G101G110G100G97G115G116G32G101G116G116G32G102G229G116G97G108G32G102G246G114G101G109G229G108 G102G246G114G32G228G110G100G114G105G110G103G46 G83G97G109G109G97G110G102G97G116G116G110G105G110G103G115G118G105G115G32 G107G97G110G32 G105G110G116G101G114G110G97G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G45 G108G246G115G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G32G115G228G103G97G115G32G117G116G103G246G114G97G32G109G121G99G107G101G116G32G101G102G102G101G107G45 G116G105G118G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G97G110G111G114G100G110G105G110G103G97G114G32G115G111G109G32G105G32G101G116G116G32G104G246G103G116 G116G101G109G112G111G32G97G118G103G246G114G32G101G116G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G102G97G108G108G32G116G105G108G108G32G107G111G115G116G110G97G100G101G114 G115G111G109G32G106G228G109G102G246G114G101G108G115G101G118G105G115G32G228G114G32G109G121G99G107G101G116G32G98G108G121G103G115G97G109G109G97G46G32G86G105G100G97G45 G114G101G32G105G110G110G101G98G228G114G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G101G110G32G105G32G101G110G32G105G110G116G101G114G110G32G110G228G109G110G100G32G97G116G116 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G110G115G32G111G114G100G105G110G97G114G105G101G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103 G101G102G102G101G107G116G105G118G116G32 G107G111G110G116G114G111G108G108G101G114G97G115G46G32 G72G228G114G117G116G246G118G101G114G32 G109G246G106G108G105G103G103G246G114G115 G101G110G32G115G110G97G98G98G32G148G102G101G101G100G32G98G97G99G107G148G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G118G105G108G108G107G111G114G101G110G115G32 G112G114G97G107G116G105G115G107G97G32 G116G105G108G108G228G109G112G110G105G110G103G44G32 G110G229G103G111G116G32 G115G111G109 G117G116G103G246G114G32G101G110G32G118G228G115G101G110G116G108G105G103G32G102G246G114G100G101G108G32G118G105G100G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G45 G114G101G110G115G32G97G114G98G101G116G101G32G109G101G100G32G117G116G118G101G99G107G108G105G110G103G32G97G118G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G112G114G111G45 G100G117G107G116G101G114G110G97G46 2. Coreferenternas anföranden 2.1. Irene Luukkonen 2.1.1. Inledning G73G32G70G105G110G108G97G110G100G32G107G97G110G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103 G97G118G103G246G114G97G115G32G101G110G108G105G103G116G32G116G118G229G32G111G108G105G107G97G32G115G121G115G116G101G109G46G32G68G101G108G115G32G101G110G108G105G103G116G32G100G101G116 G116G114G97G100G105G116G105G111G110G101G108G108G97G32G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G101G116G44G32G118G105G108G107G101G116G32G114G101G115G117G108G116G101G45 G114G97G114G32G105G32G117G116G115G108G97G103G32G115G111G109G32G118G105G110G110G101G114G32G108G97G103G97G32G107G114G97G102G116G44G32G100G101G108G115G32G101G110G108G105G103G116G32G100G101G116 G102G114G105G118G105G108G108G105G103G116G32 G117G112G112G98G121G103G103G100G97G32 G110G228G109G110G100G101G115G121G115G116G101G109G101G116G44 G49G52 G32 G118G105G108G45 G107G101G116G32G114G101G115G117G108G116G101G114G97G114G32G105G32G114G101G107G111G109G109G101G110G100G97G116G105G111G110G101G114G32G116G105G108G108G32G98G101G115G108G117G116G46 2.1.2. Det traditionella domstolssystemet G73G110G111G109G32G114G97G109G101G110G32G102G246G114G32G100G101G116G32G116G114G97G100G105G116G105G111G110G101G108G108G97G32G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G45 G116G101G109G101G116G32G98G101G104G97G110G100G108G97G115G32G111G108G105G107G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G101G110G108G105G103G116G32G111G108G105G107G97 G105G110G115G116G97G110G115G111G114G100G110G105G110G103G97G114G46G32G86G105G108G107G101G110G32G105G110G115G116G97G110G115G111G114G100G110G105G110G103G32G115G111G109 G105G32G100G101G116G32G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32G102G97G108G108G101G116G32G107G111G109G109G101G114G32G105G32G102G114G229G103G97G32G98G101G114G111G114G32G115G229G108G117G110G45 G100G97G32G112G229G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G110G115G32G97G114G116G46G32G71G114G111G118G116G32G115G101G116G116G32G107G97G110G32G102G246G108G106G97G110G100G101 G105G110G100G101G108G110G105G110G103G32G103G246G114G97G115G58 G45 G196G114G101G110G100G101G110G32 G115G111G109G44G32 G97G110G116G105G110G103G101G110G32 G100G105G114G101G107G116G32 G101G108G108G101G114G32 G118G105G97 G110G229G103G111G110G32 G110G228G109G110G100G44G32 G104G97G109G110G97G114G32 G105G32 G72G246G103G115G116G97G32 G70G246G114G118G97G108G116G45 G110G105G110G103G115G100G111G109G115G116G111G108G101G110G46 G45 G196G114G101G110G100G101G110G32 G115G111G109G44G32 G97G110G116G105G110G103G101G110G32 G100G105G114G101G107G116G32 G101G108G108G101G114G32 G118G105G97 G110G229G103G111G110G32G110G228G109G110G100G44G32G104G97G109G110G97G114G32G105G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G100G111G109G45 G115G116G111G108G101G110G46 G45 G196G114G101G110G100G101G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G118G105G108G107G97G32G100G101G110G32G115G101G100G118G97G110G108G105G103G97 G105G110G115G116G97G110G115G111G114G100G110G105G110G103G101G110G32 G116G105G108G108G228G109G112G97G115G46G32 G69G110G108G105G103G116G32 G100G101G110G110G97 G115G107G97G108G108G32G116G97G108G97G110G32G118G228G99G107G97G115G32G105G32G65G108G108G109G228G110G32G85G110G100G101G114G114G228G116G116G46G32G85G110G45 G100G101G114G114G228G116G116G101G110G115G32 G100G111G109G32 G107G97G110G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32 G116G105G108G108G32 G72G111G118G45 G114G228G116G116G44G32 G118G97G114G115G32 G100G111G109G32 G105G32 G115G105G110G32 G116G117G114G44G32 G105G32 G118G105G115G115G97G32 G102G97G108G108G44G32 G107G97G110 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108G32G72G246G103G115G116G97G32G68G111G109G115G116G111G108G101G110G46 G65G116G116G32G102G246G114G97G32G116G97G108G97G110G32G105G32G101G116G116G32G228G114G101G110G100G101G32G115G111G109G32G116G105G108G108G104G246G114G32G110G229G103G111G110G32G97G118 G100G101G32G98G229G100G97G32G102G246G114G115G116G97G32G103G114G117G112G112G101G114G110G97G32G228G114G32G101G110G107G101G108G116G32G111G99G104G32G100G101G115G115G45 G117G116G111G109G32G107G111G115G116G110G97G100G115G102G114G105G116G116G46G32G68G101G110G32G115G101G100G118G97G110G108G105G103G97G32G105G110G115G116G97G110G115G45 G111G114G100G110G105G110G103G101G110G32G101G110G108G105G103G116G32G112G117G110G107G116G32G116G114G101G44G32G118G105G108G107G101G110G32G116G105G108G108G228G109G112G97G115 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G115G97G109G116G108G105G103G97G32G102G114G105G118G105G108G108G105G103G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G97G114G32G111G99G104 G100G101G115G115G117G116G111G109G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G116G114G97G102G105G107G45G32G111G99G104G32G112G97G116G105G101G110G116G102G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G44G32G105G110G110G101G98G228G114G32G100G228G114G101G109G111G116G32G118G105G115G115G97G32G107G111G109G112G108G105G107G97G116G105G111G45 G110G101G114G46G32 G69G110G32 G107G228G114G97G110G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32 G98G101G104G246G118G101G114 G110G228G109G108G105G103G101G110G32 G109G121G99G107G101G116G32 G111G102G116G97G32 G106G117G114G105G100G105G115G107G32 G104G106G228G108G112G32 G102G246G114G32 G97G116G116 G118G228G99G107G97G32G116G97G108G97G110G32G118G105G100G32G97G108G108G109G228G110G32G100G111G109G115G116G111G108G44G32G118G105G108G107G101G116G32G111G102G114G229G110G45 G107G111G109G108G105G103G101G110G32G109G101G100G102G246G114G32G115G116G111G114G97G32G107G111G115G116G110G97G100G101G114G46 2.1.3. Nämndesystemet G69G116G116G32 G97G108G116G101G114G110G97G116G105G118G32 G116G105G108G108G32 G114G228G116G116G101G103G229G110G103G32 G101G110G108G105G103G116G32 G100G101G110G32 G116G114G101G100G106G101 G112G117G110G107G116G101G110G32G105G32G102G246G114G101G103G229G101G110G100G101G32G115G116G121G99G107G101G32G117G116G103G246G114G101G115G32G97G118G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G101G110G108G105G103G116G32G100G101G116G32G102G105G110G115G107G97G32G110G228G109G110G100G101G115G121G115G116G101G109G101G116G46 G73G110G111G109G32 G114G97G109G101G110G32 G102G246G114G32 G100G101G116G116G97G32 G102G246G114G101G107G111G109G109G101G114G32 G102G246G108G106G97G110G100G101 G110G228G109G110G100G101G114 G49G53 G46 G160 G49G52G41G32 G70G114G105G118G105G108G108G105G103G104G101G116G101G110G32 G228G114G32 G100G111G99G107G32 G105G110G116G101G32 G116G111G116G97G108G32 G100G229G32 G101G116G116G32 G97G110G116G97G108 G110G228G109G110G100G101G114G32 G115G107G97G108G108G32 G102G105G110G110G97G115G32 G101G110G108G105G103G116G32 G108G97G103G46 G57G57 TEMA AIDA G80G101G114G115G111G110G45G32 G111G99G104G32 G83G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32 G118G105G100 G70G105G110G115G107G97G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G101G110G115G32G67G101G110G116G114G97G108G102G246G114G98G117G110G100 G80G101G114G115G111G110G45G32 G111G99G104G32 G83G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32 G97G118G45 G103G101G114G44G32G112G229G32G117G112G112G100G114G97G103G32G97G118G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G44G32G117G116G108G229G116G97G110G45 G100G101G110G32 G105G32 G102G111G114G109G32 G97G118G32 G114G101G107G111G109G109G101G110G100G97G116G105G111G110G101G114G32 G116G105G108G108G32 G98G101G115G108G117G116G46 G78G228G109G110G100G101G110G32 G97G118G103G246G114G32 G115G229G118G228G108G32 G102G246G114G101G116G97G103G115G45G32 G115G111G109G32 G107G111G110G115G117G45 G109G101G110G116G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G228G114G101G110G100G101G110G46 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32G103G101G114G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101 G49G54 G32G114G229G100G32G111G99G104G32G104G106G228G108G112G32G118G105G100G32G107G111G110G102G108G105G107G116G32G109G101G100 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G46G32G86G105G100G32G98G101G104G111G118G32G246G118G101G114G108G228G103G103G101G114G32G98G121G45 G114G229G110G32G109G101G100G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G115G32G228G114G101G110G100G101G46G32G86G101G114G107G115G97G109G104G101G116G101G110G32G118G105G100G32G75G111G110G45 G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32 G98G97G115G101G114G97G115G32 G112G229G32 G101G116G116 G97G118G116G97G108G32 G109G101G108G108G97G110G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G118G101G114G107G101G116G32 G111G99G104G32 G70G105G110G115G107G97 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G101G110G115G32G67G101G110G116G114G97G108G102G246G114G98G117G110G100G46G32G75G111G110G115G117G45 G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32G117G116G103G246G114G32G116G105G108G108G115G97G109G109G97G110G115 G109G101G100G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32G40G115G101G32G110G101G100G97G110G41G32G101G110G32G111G114G103G97G45 G110G105G115G97G116G105G111G110G32 G115G111G109G32 G107G97G108G108G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G115 G65G118G116G97G108G115G98G97G115G101G114G97G100G101G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G46 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G44G32G115G111G109G32G116G105G108G108G115G97G109G109G97G110G115G32G109G101G100 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32 G40G115G101G32 G111G118G97G110G41 G117G116G103G246G114G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G115G32 G65G118G116G97G108G115G98G97G115G101G114G97G45 G100G101G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G44G32 G97G118G103G101G114G32 G115G107G114G105G102G116G108G105G103G97 G121G116G116G114G97G110G100G101G110G44G32G118G105G108G107G97G32G117G116G103G246G114G32G114G101G107G111G109G109G101G110G100G97G116G105G111G110G101G114G32G116G105G108G108 G98G101G115G108G117G116 G49G55 G46 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G107G108G97G103G110G228G109G110G100G101G110 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G107G108G97G103G110G228G109G110G100G101G110 G49G56 G32G97G118G103G101G114G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G110G32G105 G102G111G114G109G32G97G118G32G114G101G107G111G109G109G101G110G100G97G116G105G111G110G101G114G32G116G105G108G108G32G98G101G115G108G117G116G32G105G32G107G111G110G102G108G105G107G45 G116G101G114G32G109G101G108G108G97G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G111G99G104G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G116G97G103G97G114G101G32 G115G111G109G32 G228G114G32 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G46G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G107G108G97G103G45 G110G228G109G110G100G101G110G32G104G97G114G32G116G105G108G108G115G97G116G116G115G32G109G101G100G32G115G116G246G100G32G97G118G32G107G111G110G115G117G109G101G110G116G45 G108G97G103G115G116G105G102G116G110G105G110G103G101G110G46 2.1.4. Fakta beträffande de olika konfliktlösningsorganen G73G32G100G101G116G116G97G32G97G118G115G110G105G116G116G32G114G101G100G111G103G246G114G101G115G32G107G111G114G116G102G97G116G116G97G116G32G102G246G114G32G100G101G32G102G105G110G45 G115G107G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G101G110G115G32G228G114G101G110G100G101G102G114G101G107G118G101G110G115G44 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G32 G111G99G104G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G107G111G115G116G45 G110G97G100G46 G45 G68G111G109G115G116G111G108G32 G104G97G110G100G108G97G100G101G32 G99G105G114G107G97G32 G49G57G48G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G228G114G101G110G100G101G110G32G117G110G100G101G114G32G49G57G57G49G46G32G32G72G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G101G110 G118G105G100G32G100G111G109G115G116G111G108G32G118G97G114G105G101G114G97G114G32G107G114G97G102G116G105G103G116G32G111G99G104G32G107G97G110G32G105G102G97G108G108 G85G110G100G101G114G114G228G116G116G101G110G115G32G100G111G109G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108G32G72G111G118G114G228G116G116 G246G118G101G114G115G116G105G103G97G32G116G118G229G32G229G114G46G32G68G111G109G115G116G111G108G115G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G32G109G101G100G45 G102G246G114G32G104G246G103G97G32G107G111G115G116G110G97G100G101G114G32G102G246G114G32G112G97G114G116G101G114G110G97G46 G45 G80G101G114G115G111G110G45G32G111G99G104G32G83G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32G97G118G45 G103G106G111G114G100G101G32 G49G56G50G32 G228G114G101G110G100G101G110G32 G117G110G100G101G114G32 G49G57G57G49G46G32 G78G228G109G110G45 G100G101G110G115G32G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G32G228G114G32G116G118G229G32G116G105G108G108G32G116G114G101G32G109G229G110G97G45 G100G101G114G46G32 G75G111G115G116G110G97G100G101G110G32 G102G246G114G32 G110G228G109G110G100G101G110G115G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G45 G110G105G110G103G44G32G57G48G48G32G102G105G110G115G107G97G32G109G97G114G107G32G112G101G114G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G44G32G98G101G116G97G45 G108G97G115G32 G97G118G32 G100G101G110G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G115G111G109G32 G98G101G103G228G114G116 G117G116G108G229G116G97G110G100G101G116G46 G45 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32G98G101G104G97G110G100G45 G108G97G100G101G32G99G105G114G107G97G32G52G46G56G48G48G32G228G114G101G110G100G101G110G32G117G110G100G101G114G32G49G57G57G49G46G32G66G101G45 G104G97G110G100G108G105G110G103G115G116G105G100G101G110G32 G118G97G114G32 G105G32 G103G101G110G111G109G115G110G105G116G116G32 G116G118G229G32 G118G101G99G45 G107G111G114G46G32G71G101G110G111G109G115G110G105G116G116G115G107G111G115G116G110G97G100G101G110G32G102G246G114G32G104G97G110G100G108G228G103G103G45 G110G105G110G103G32G97G118G32G101G116G116G32G228G114G101G110G100G101G32G104G111G115G32G98G121G114G229G110G32G40G101G108G108G101G114G32G70G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G41G32G118G97G114G32G53G52G48G32G109G97G114G107G46G32G66G121G114G229G110G115G32G107G111G115G116G45 G110G97G100G101G114G32 G98G101G116G97G108G97G115G32 G100G111G99G107G32 G97G118G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G45 G115G99G104G101G110G44G32G118G97G114G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G111G115G116G110G97G100G115G45 G102G114G105G116G116G32G107G97G110G32G110G121G116G116G106G97G32G98G121G114G229G110G115G32G116G106G228G110G115G116G101G114G46 G45 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32 G97G118G103G97G118G32 G54G53G48G32 G117G116G108G229G116G97G110G45 G100G101G110G32G117G110G100G101G114G32G49G57G57G49G46G32G78G228G109G110G100G101G110G115G32G103G101G110G111G109G115G110G105G116G116G108G105G45 G103G97G32 G98G101G104G97G110G100G108G105G110G103G115G116G105G100G32 G118G97G114G32 G229G116G116G97G32 G109G229G110G97G100G101G114G46G32 G71G101G45 G110G111G109G115G110G105G116G116G115G107G111G115G116G110G97G100G32G102G246G114G32G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G32G97G118G32G101G116G116 G228G114G101G110G100G101G32G104G111G115G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32G40G101G108G108G101G114G32G104G111G115 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G41G32G118G97G114G32G53G52G48 G109G97G114G107G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G115G32 G107G111G115G116G110G97G100G101G114G32 G98G101G116G97G108G97G115G32 G100G111G99G107 G97G118G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G32 G118G97G114G102G246G114G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G111G115G116G110G97G100G115G102G114G105G116G116G32G107G97G110G32G102G229G32G115G105G110G97G32G228G114G101G110G45 G100G101G110G32 G112G114G246G118G97G100G101G46 G45 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G107G108G97G103G110G228G109G110G100G101G110G32 G97G118G103G106G111G114G100G101G32 G49G56G50 G228G114G101G110G100G101G110G32 G117G110G100G101G114G32 G49G57G57G49G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G115G32 G104G97G110G100G45 G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G32 G228G114G32 G99G105G114G107G97G32 G101G116G116G32 G229G114G46G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G45 G107G108G97G103G110G228G109G110G100G101G110G32G228G114G32G115G116G97G116G108G105G103G44G32G118G97G114G102G246G114G32G100G101G115G115G32G112G114G246G118G45 G110G105G110G103G32G105G110G116G101G32G109G101G100G102G246G114G32G110G229G103G114G97G32G107G111G115G116G110G97G100G101G114G32G102G246G114G32G112G97G114G45 G116G101G114G110G97G46 2.2. Preben Lyngsø 2.2.1. Det danska domstolssystemet G49G53G41G32 G68G101G116G32 G102G246G114G116G106G228G110G97G114G32 G105G32 G100G101G116G116G97G32 G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32 G102G114G97G109G104G229G108G108G97G115G32 G97G116G116 G100G101G32 G102G105G110G115G107G97G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G101G110G32 G105G32 G97G108G108G109G228G110G104G101G116G32 G105G110G116G101G32 G104G97G114 G105G110G116G101G114G110G97G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G32 G101G108G108G101G114G32 G109G111G116G115G118G97G114G97G110G100G101G32 G111G114G103G97G110G46 G49G54G41G32 G66G121G114G229G110G32 G115G116G229G114G32 G102G114G228G109G115G116G32 G116G105G108G108G32 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G115G44G32 G109G101G110G32 G228G118G101G110G32 G116G105G108G108 G110G228G114G105G110G103G115G105G100G107G97G114G101G115G32 G40G102G114G228G109G115G116G32 G115G109G229G102G246G114G101G116G97G103G97G114G101G115G41G32 G102G246G114G102G111G103G97G110G100G101G46 G49G55G41G32 G196G118G101G110G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32 G115G116G229G114G32 G116G105G108G108G32 G115G229G118G228G108 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G115G32 G115G111G109G32 G110G228G114G105G110G103G115G105G100G107G97G114G101G115G32 G102G246G114G102G111G103G97G110G100G101G46 G49G56G41G32 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G107G108G97G103G110G228G109G110G100G101G110G32 G109G111G116G115G118G97G114G97G115G32 G105G32 G83G118G101G114G105G103G101G32 G97G118 G65G108G108G109G228G110G110G97G32 G82G101G107G108G97G109G97G116G105G111G110G115G110G228G109G110G100G101G110G46 G49G48G48 TEMA AIDA G116G97G114G44G32G102G246G114G117G116G111G109G32G101G110G32G111G114G100G102G246G114G97G110G100G101G32G115G111G109G32G228G114G32G104G248G106G101G115G116G101G114G101G116G115G45 G100G111G109G97G114G101G44G32G101G116G116G32G97G110G116G97G108G32G114G101G112G114G101G115G101G110G116G97G110G116G101G114G44G32G100G101G108G115G32G102G246G114G32G107G111G110G45 G115G117G109G101G110G116G115G105G100G97G110G32G111G99G104G32G100G101G108G115G32G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G105G100G97G110G46 G68G101G116G32G115G112G101G99G105G101G108G108G97G32G109G101G100G32G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G115G32G104G97G110G100G108G228G103G103G45 G110G105G110G103G32 G228G114G32 G97G116G116G32 G100G101G115G115G32 G108G101G100G97G109G246G116G101G114G44G32 G116G105G108G108G32 G115G107G105G108G108G110G97G100G32 G102G114G229G110 G108G101G100G97G109G246G116G101G114G110G97G32G105G32G100G111G109G115G116G111G108G44G32G117G112G112G116G114G228G100G101G114G32G97G107G116G105G118G116G32G102G246G114G32G97G116G116 G100G101G110G32G116G118G105G115G116G32G115G111G109G32G104G97G110G100G108G228G103G103G101G115G32G115G107G97G108G108G32G98G108G105G32G111G114G100G101G110G116G108G105G103G116 G98G101G108G121G115G116G46G32G68G101G110G110G97G32G97G107G116G105G118G105G116G101G116G32G107G97G110G32G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115G32G98G101G115G116G229G32G105 G97G116G116G32G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G32G112G229G32G101G103G101G116G32G105G110G105G116G105G97G116G105G118G32G105G110G104G228G109G116G97G114G32G117G116G45 G116G97G108G97G110G100G101G110G32 G102G114G229G110G32 G115G97G107G107G117G110G110G105G103G97G32 G101G108G108G101G114G32 G97G116G116G32 G110G228G109G110G100G101G110 G102G246G114G101G116G97G114G32G98G101G115G105G107G116G110G105G110G103G32G112G229G32G101G110G32G115G107G97G100G101G112G108G97G116G115G46G32G65G110G107G101G110G230G118G45 G110G101G116G32 G104G97G114G32 G114G228G116G116G32 G97G116G116G32 G97G118G118G105G115G97G32 G116G118G105G115G116G101G114G32 G118G97G114G115G32 G108G246G115G110G105G110G103 G107G114G228G118G101G114G32G98G101G118G105G115G118G228G114G100G101G114G105G110G103G46G32G68G101G116G116G97G32G115G107G101G114G32G100G111G99G107G32G115G228G108G108G97G110G46 G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G32G117G116G103G246G114G32G114G101G107G111G109G109G101G110G45 G100G97G116G105G111G110G101G114G32 G116G105G108G108G32 G98G101G115G108G117G116G32 G115G111G109G32 G105G110G116G101G32 G228G114G32 G98G105G110G100G97G110G100G101G32 G102G246G114 G112G97G114G116G101G114G110G97G44G32G118G105G108G107G97G32G115G229G108G117G110G100G97G32G107G97G110G32G102G246G114G97G32G115G97G107G101G110G32G118G105G100G97G114G101 G116G105G108G108G32G100G111G109G115G116G111G108G32G111G109G32G100G101G32G115G229G32G246G110G115G107G97G114 G50G51 G46 2.2.3. Konfliktbegränsning G83G229G32G108G228G110G103G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G102G246G114G101G107G111G109G109G101G114G32G102G111G114G100G114G97G115G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G46G32G32G68G101G116G32G101G110G100G97G32G116G228G110G107G98G97G114G97G32G97G108G116G101G114G110G97G45 G116G105G118G101G116G32G116G105G108G108G32G100G101G115G115G97G32G228G114G32G115G229G108G117G110G100G97G32G97G116G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G117G110G100G118G105G45 G107G101G115G46G32G78G101G100G97G110G32G108G228G109G110G97G115G32G110G229G103G114G97G32G102G246G114G115G108G97G103G32G116G105G108G108G32G104G117G114G32G97G110G116G97G108G101G116 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32G107G97G110G32G98G101G103G114G228G110G45 G115G97G115G46 G75G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32 G103G228G108G108G101G114 G109G121G99G107G101G116G32 G111G102G116G97G32 G118G105G108G108G107G111G114G115G116G111G108G107G110G105G110G103G46G32 G68G101G32 G97G108G108G114G97G32 G102G108G101G115G116G97 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G105G32G100G101G116G116G97G32G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G115G107G117G108G108G101G32G115G229G108G117G110G100G97 G117G116G101G98G108G105G32G105G102G97G108G108G32G100G101G32G111G108G105G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G97G114G110G97G32G103G97G118G115G32G115G229G32G107G108G97G114G97 G111G99G104G32G116G121G100G108G105G103G97G32G118G105G108G108G107G111G114G32G97G116G116G32G118G97G114G107G101G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G45 G114G101G32G101G108G108G101G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G104G97G100G101G32G97G110G108G101G100G110G105G110G103G32G97G116G116 G116G118G101G107G97G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G100G101G115G115G32G116G105G108G108G228G109G112G110G105G110G103G46G32G68G101G116G32G102G97G107G45 G116G117G109G32 G97G116G116G32 G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G32 G102G246G114G32 G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G32 G118G97G114G106G101G32 G229G114 G104G97G110G100G108G228G103G103G101G114G32 G109G101G108G108G97G110G32G53G46G48G48G48G32G111G99G104G32G55G46G48G48G48G32G228G114G101G110G100G101G110 G118G105G115G97G114G32 G97G116G116G32 G100G101G116G32 G107G110G97G112G112G97G115G116G32 G228G114G32 G109G246G106G108G105G103G116G32 G97G116G116G32 G117G116G97G114G98G101G116G97 G115G229G100G97G110G97G32G148G112G101G114G102G101G107G116G97G148G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G46 G86G105G100G97G114G101G32G103G228G108G108G101G114G32G109G101G114G112G97G114G116G101G110G32G97G118G32G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G114G101G45 G69G110G108G105G103G116G32 G100G101G116G32 G100G97G110G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G101G116G32 G115G116G97G114G116G97G114 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G101G110G32G97G118G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G40G116G118G105G115G116G101G114G41G44G32G101G120G101G109G45 G112G101G108G118G105G115G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G44G32G105G32G66G121G45 G114G101G116 G49G57 G46G32G66G121G114G101G116G101G110G115G32G100G111G109G32G107G97G110G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108G32G76G97G110G100G115G45 G114G101G116 G50G48 G44G32 G118G97G114G115G32 G100G111G109G32 G105G32 G115G105G110G32 G116G117G114G32 G107G97G110G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32 G116G105G108G108 G72G248G106G101G115G116G101G114G101G116G101G110 G50G49 G46 G68G101G116G32 G100G97G110G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G101G116G32 G228G114G32 G115G229G108G117G110G100G97 G101G110G107G101G108G116G32 G117G112G112G98G121G103G103G116G46G32 G68G101G115G115G32 G115G116G246G114G115G116G97G32 G110G97G99G107G100G101G108G32 G228G114G32 G100G101 G108G229G110G103G97G32 G104G97G110G100G108G228G103G103G110G105G110G103G115G116G105G100G101G114G110G97G46G32 G80G114G111G99G101G115G115G107G111G115G116G110G97G45 G100G101G114G110G97G32G98G101G116G97G108G97G115G32G109G121G99G107G101G116G32G111G102G116G97G32G117G114G32G111G108G105G107G97G32G114G228G116G116G115G115G107G121G100G100G115G45 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G97G114G44G32 G110G229G103G111G116G32 G115G111G109G32 G105G32 G118G105G115G115G32 G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103 G107G114G105G116G105G115G101G114G97G116G115G32G115G229G115G111G109G32G101G110G32G98G105G100G114G97G103G97G110G100G101G32G111G114G115G97G107G32G116G105G108G108G32G97G116G116 G97G110G116G97G108G101G116G32G100G111G109G115G116G111G108G115G112G114G111G99G101G115G115G101G114G32G112G229G32G115G101G110G97G114G101G32G116G105G100G32G246G107G97G116G46 2.2.2. Alternativa konfliktlösningsformer G75G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32 G107G97G110G32G111G99G107G115G229 G97G118G103G246G114G97G115G32G103G101G110G111G109G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G32G101G108G108G101G114G32G103G101G110G111G109G32G101G116G116G32G117G116G108G229G45 G116G97G110G100G101G32G97G118G32G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G32G102G111G114G32G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G46 G83G107G105G108G106G101G100G111G109 G68G97G110G115G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G105G110G110G101G104G229G108G108G101G114G32G105G110G116G101G32G115G228G108G45 G108G97G110G32G98G101G115G116G228G109G109G101G108G115G101G114G32G101G110G108G105G103G116G32G118G105G108G107G97G32G118G105G115G115G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114 G115G107G97G108G108G32G97G118G103G246G114G97G115G32G103G101G110G111G109G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G46G32G83G229G100G97G110G97G32G115G107G105G108G106G101G45 G100G111G109G115G107G108G97G117G115G117G108G101G114G32 G116G97G114G32 G111G102G116G97G115G116G32 G115G105G107G116G101G32 G112G229G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114 G103G228G108G108G97G110G100G101G32G98G101G115G116G228G109G110G105G110G103G32G97G118G32G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G46 G69G110G108G105G103G116G32 G100G101G32 G118G97G110G108G105G103G97G115G116G32 G102G246G114G101G107G111G109G109G97G110G100G101G32 G115G107G105G108G106G101G45 G100G111G109G115G107G108G97G117G115G117G108G101G114G110G97G32G115G107G97G108G108G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G111G99G104 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G105G32G104G228G110G100G101G108G115G101G32G97G118G32G107G111G110G102G108G105G107G116G32G118G228G108G106G97 G118G97G114G115G105G110G32G115G107G105G108G106G101G109G97G110G46G32G79G109G32G100G101G115G115G97G32G115G107G105G108G106G101G109G228G110G32G105G110G116G101G32G107G97G110 G107G111G109G109G97G32G246G118G101G114G101G110G115G32G111G109G32G104G117G114G32G116G118G105G115G116G101G110G32G115G107G97G108G108G32G108G246G115G97G115G32G115G107G97G108G108 G100G101G32G105G32G115G105G110G32G116G117G114G32G118G228G108G106G97G32G101G110G32G116G114G101G100G106G101G32G115G107G105G108G106G101G109G97G110G32G115G111G109G32G104G97G114G32G97G116G116 G97G118G103G246G114G97G32 G116G118G105G115G116G101G110 G50G50 G46 G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G32 G102G111G114G32 G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103 G73G32G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G32G102G111G114G32G70G111G114G115G105G107G114G105G110G103G32G40G102G111G114G116G115G228G116G116G110G105G110G103G115G118G105G115 G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G41G44G32G115G111G109G32G115G116G105G102G116G97G100G101G115G32G49G57G55G53G44G32G98G101G104G97G110G100G108G97G115 G116G118G105G115G116G101G114G32 G109G101G108G108G97G110G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G111G99G104G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G46G32G73G32G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G32G100G101G108G45 G49G57G41G32 G66G121G114G101G116G101G110G32 G107G97G110G32 G100G111G99G107G32 G105G32 G118G105G115G115G97G32 G102G97G108G108G44G32 G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115 G110G228G114G160G116G118G105G115G116G101G102G114G229G103G97G110G32 G104G97G114G32 G112G114G105G110G99G105G112G105G101G108G108G32 G98G101G116G121G100G101G108G115G101G32 G101G108G108G101G114G32 G115G228G114G115G107G105G108G116 G105G110G103G114G105G112G97G110G100G101G32 G118G101G114G107G110G105G110G103G97G114G32 G102G246G114G32 G110G229G103G111G110G32 G97G118G32 G112G97G114G116G101G114G110G97G44G32 G104G228G110G118G105G115G97 G116G118G105G115G116G101G110G32 G116G105G108G108G32 G76G97G110G100G115G114G101G116G46 G50G48G41G32 G73G102G97G108G108G32 G116G118G105G115G116G101G102G246G114G101G109G229G108G101G116G115G32 G118G228G114G100G101G32 G117G110G100G101G114G115G116G105G103G101G114G32 G49G48G46G48G48G48 G107G114G111G110G111G114G44G32 G118G105G108G107G101G116G32 G105G110G116G101G32 G228G114G32 G104G101G108G116G32 G111G118G97G110G108G105G103G116G32 G118G105G100G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G116G118G105G115G116G101G114G44G32 G102G111G114G100G114G97G115G32 G100G111G99G107G32 G74G117G115G116G105G116G105G101G109G105G110G105G115G116G101G114G105G101G116G115G32 G116G105G108G108G115G116G229G110G100G32 G102G246G114 G97G116G116G32 G116G97G108G97G110G32 G115G107G97G108G108G32 G107G117G110G110G97G32 G102G246G114G97G115G32 G118G105G100G97G114G101G32 G116G105G108G108G32 G76G97G110G100G115G114G101G116G46 G50G49G41G32 G79G109G32 G76G97G110G100G115G114G101G116G101G110G115G32 G100G111G109G32 G246G118G101G114G101G110G115G115G116G228G109G109G101G114G32 G109G101G100 G66G121G114G101G116G101G110G115G32 G102G111G114G100G114G97G115G32 G100G111G99G107G32 G74G117G115G116G105G116G105G101G109G105G110G105G115G116G101G114G105G101G116G115G32 G116G105G108G108G115G116G229G110G100 G102G246G114G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G110G100G101G32 G116G105G108G108G32 G72G248G106G101G115G116G101G114G101G116G101G110G46 G50G50G41G32 G73G32 G112G114G97G107G116G105G107G101G110G32 G118G228G108G106G101G114G32 G100G111G99G107G32 G100G101G32 G98G229G100G97G32 G115G107G105G108G106G101G109G228G110G110G101G110G32 G111G102G116G97 G101G110G32 G116G114G101G100G106G101G32 G115G107G105G108G106G101G109G97G110G32 G114G101G100G97G110G32 G105G32 G101G116G116G32 G116G105G100G105G103G116G32 G115G107G101G100G101G32 G101G102G116G101G114G115G111G109 G100G101G116G116G97G32 G109G121G99G107G101G116G32 G111G102G116G97G32 G228G114G32 G101G102G102G101G107G116G105G118G97G114G101G32 G111G99G104G32 G100G228G114G109G101G100G32 G98G105G108G108G105G103G97G114G101 G228G110G32 G100G101G116G32 G105G32 G118G105G108G108G107G111G114G101G110G32 G115G116G97G100G103G97G100G101G32 G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G116G46G32 G68G101G116G32 G98G246G114G32 G100G111G99G107 G102G114G97G109G104G229G108G108G97G115G32 G97G116G116G32 G100G101G110G110G97G32 G112G114G97G120G105G115G32 G228G114G32 G118G105G108G108G107G111G114G115G115G116G114G105G100G105G103G46 G50G51G41G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G104G97G114G32 G100G111G99G107G32 G97G116G116G32 G105G97G107G116G116G97G32 G101G110G32 G116G105G100G115G102G114G105G115G116 G105G110G111G109G32 G118G105G108G107G101G110G32 G115G97G107G101G110G32 G109G229G115G116G101G32 G102G246G114G97G115G32 G116G105G108G108G32 G100G111G109G115G116G111G108G46G32 G70G246G114G115G105G116G116G101G115 G100G101G110G110G97G32 G102G114G105G115G116G32 G98G108G105G114G32 G65G110G107G101G110G230G118G110G101G116G115G32 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G32 G98G105G110G100G97G110G100G101G32 G102G246G114 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G110G46 G49G48G49 TEMA AIDA G108G97G116G101G114G97G100G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G110G97G32G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G32G102G246G114G32G115G107G97G100G97G46G32G69G110 G98G101G103G114G228G110G115G110G105G110G103G32 G97G118G32 G97G110G116G97G108G101G116G32 G115G107G97G100G111G114G32 G115G107G117G108G108G101G32 G100G228G114G102G246G114 G108G101G100G97G32G116G105G108G108G32G101G110G32G109G111G116G115G118G97G114G97G110G100G101G32G98G101G103G114G228G110G115G110G105G110G103G32G97G118G32G97G110G116G97G45 G108G101G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G46G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G32G98G246G114G32G115G229G108G117G110G100G97 G114G101G110G116G32 G97G108G108G109G228G110G116G32 G118G101G114G107G97G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G98G101G103G114G228G110G115G97G32 G97G110G116G97G108G101G116 G115G107G97G100G111G114G44G32G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115G32G103G101G110G111G109G32G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G109G101G100G32G115G107G97G100G101G98G101G103G114G228G110G115G97G110G100G101G32G101G102G102G101G107G116 G50G52 G46G32G73 G100G101G116G116G97G32 G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32 G115G116G229G114G32 G100G111G99G107G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G45 G118G97G114G110G97G32G105G110G102G246G114G32G101G116G116G32G115G116G111G114G116G32G112G114G111G98G108G101G109G46G32G69G110G32G116G111G116G97G108G32G101G108G105G109G105G110G101G45 G114G105G110G103G32G97G118G32G115G107G97G100G101G114G105G115G107G101G114G110G97G32G105G110G110G101G98G228G114G32G110G228G109G108G105G103G101G110G32G97G116G116G32G100G101 G102G246G114G108G111G114G97G114G32G117G110G100G101G114G108G97G103G101G116G32G102G246G114G32G115G105G110G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G46G32G68G228G114G102G246G114 G107G97G110G32G100G101G32G101G110G100G97G115G116G32G105G32G98G101G103G114G228G110G115G97G100G32G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32G98G101G100G114G105G45 G118G97G32 G115G107G97G100G101G102G246G114G101G98G121G103G103G97G110G100G101G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G46 G77G111G116G32 G100G101G110G110G97G32 G98G97G107G103G114G117G110G100G32 G228G114G32 G100G101G116G32 G118G228G115G101G110G116G108G105G103G116G32 G97G116G116 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G32G117G112G112G103G101G114G32G115G105G110G32G116G114G97G100G105G116G105G111G110G101G108G108G97G32G114G111G108G108 G115G111G109G32G101G110G98G97G114G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G111G99G104G32G105G110G115G101G114G32G97G116G116G32G100G101 G105G115G116G228G108G108G101G116G32G98G246G114G32G104G97G32G116G118G229G32G104G117G118G117G100G102G117G110G107G116G105G111G110G101G114G44G32G101G110G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G97G110G100G101G44G32G115G111G109G32G109G101G100G100G101G108G97G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32G111G99G104G32G101G114G115G228G116G116G101G114G32G100G101 G115G107G97G100G111G114G32G115G111G109G32G97G98G115G111G108G117G116G32G105G110G116G101G32G107G97G110G32G117G110G100G118G105G107G97G115G44G32G111G99G104G32G101G110 G115G107G97G100G101G102G246G114G101G98G121G103G103G97G110G100G101G44G32 G109G101G100G32 G115G121G102G116G101G32 G97G116G116G32 G98G101G103G114G228G110G115G97 G97G110G116G97G108G101G116G32G115G107G97G100G111G114G32G116G105G108G108G32G101G116G116G32G97G98G115G111G108G117G116G32G109G105G110G105G109G117G109 G50G53 G46G32G68G101G110 G110G117G32 G102G246G114G101G115G112G114G229G107G97G100G101G32 G100G117G98G98G108G97G32 G102G117G110G107G116G105G111G110G101G110G32 G115G107G117G108G108G101 G109G101G100G102G246G114G97G32G97G116G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G105G110G116G101G32G112G229G32G115G97G109G109G97 G115G228G116G116G32G115G111G109G32G105G100G97G103G32G118G111G114G101G32G98G101G114G111G101G110G100G101G32G97G118G32G101G116G116G32G117G110G100G101G114G108G97G103G32G102G246G114 G115G105G110G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G32G105G32G102G111G114G109G32G97G118G32G115G107G97G100G111G114G46G32G68G228G114G109G101G100G32G115G107G117G108G108G101 G100G101G32G105G32G98G101G116G121G100G108G105G103G116G32G115G116G246G114G114G101G32G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32G228G110G32G105G100G97G103G32G107G117G110G45 G110G97G32 G115G97G116G115G97G32 G112G229G32 G115G107G97G100G101G102G246G114G101G98G121G103G103G97G110G100G101G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G44 G118G97G114G109G101G100G32G97G110G116G97G108G101G116G32G115G107G97G100G111G114G44G32G111G99G104G32G100G228G114G109G101G100G32G228G118G101G110G32G97G110G116G97G45 G108G101G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G44G32G115G107G117G108G108G101G32G109G105G110G115G107G97G46 2.3. Bengt Willner 2.3.1. Inledning G75G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G110G110G101G98G228G114G32G117G112G112G108G246G115G97G110G100G101G32G97G118G32G109G111G116G45 G115G97G116G115G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101G110G46G32 G68G101G32 G102G108G101G115G116G97G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G108G246G115G101G115 G103G101G110G111G109G32G102G246G114G104G97G110G100G108G105G110G103G97G114G32G109G101G108G108G97G110G32G112G97G114G116G101G114G110G97G44G32G110G229G103G111G116 G115G111G109G32G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G105G108G108G117G115G116G114G101G114G97G115G32G97G118 G97G116G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G97G114G101G32G100G97G103G108G105G45 G103G101G110G32G108G246G115G101G114G32G101G110G32G109G228G110G103G100G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G103G101G110G111G109G32G102G246G114G104G97G110G100G45 G108G105G110G103G97G114G32 G109G101G100G32 G111G108G105G107G97G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G46G32 G69G110G100G97G115G116G32 G105 G117G110G100G97G110G116G97G103G115G102G97G108G108G32G109G229G115G116G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G97G118G103G246G114G97G115G32G97G118G32G101G116G116 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G102G111G114G117G109G46 2.3.2. Det svenska domstolssystemet G70G246G114G32G100G101G110G32G104G228G110G100G101G108G115G101G32G97G116G116G32G101G110G32G107G111G110G102G108G105G107G116G32G40G116G118G105G115G116G41 G50G54 G32G105G110G116G101 G107G97G110G32 G108G246G115G97G115G32 G103G101G110G111G109G32 G102G246G114G104G97G110G100G108G105G110G103G32 G107G97G110G32 G101G110G100G101G114G97G32 G97G118 G112G97G114G116G101G114G110G97G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G116G105G108G108G32G101G116G116G32G97G108G108G109G228G110G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G45 G110G105G110G103G115G102G111G114G117G109G32G102G246G114G32G97G116G116G32G102G229G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G110G32G97G118G103G106G111G114G100G46G32G65G108G108G45 G109G228G110G110G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G102G111G114G117G109G32G105G32G83G118G101G114G105G103G101G32G228G114G32G116G105G110G103G115G45 G114G228G116G116G44G32 G104G111G118G114G228G116G116G32G111G99G104G32G72G246G103G115G116G97G32G100G111G109G115G116G111G108G101G110G46 2.3.3. Alternativa konfliktlösningsformer G85G116G246G118G101G114G32G100G101G32G97G108G108G109G228G110G110G97G32G100G111G109G115G116G111G108G97G114G110G97G32G102G105G110G110G115G32G101G116G116G32G97G110G116G97G108 G97G108G116G101G114G110G97G116G105G118G97G32G102G111G114G109G101G114G32G102G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G46 G85G116G108G229G116G97G110G100G101G32 G97G118G32 G115G228G114G115G107G105G108G100G32 G118G228G114G100G101G114G105G110G103G115G109G97G110 G70G246G114G32G100G101G110G32G104G228G110G100G101G108G115G101G32G97G116G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G32G117G112G112G115G116G229G114G32G98G101G116G114G228G102G45 G102G97G110G100G101G32G118G228G114G100G101G116G32G112G229G32 G108G246G115G32G101G103G101G110G100G111G109G32G115G116G97G100G103G97G115G32 G105G32 G118G105G115G115G97 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G97G116G116G32G115G229G118G228G108G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101 G115G111G109G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32 G107G97G110G32 G98G101G103G228G114G97G32 G117G116G108G229G116G97G110G100G101 G97G118G32G115G228G114G115G107G105G108G100G32G118G228G114G100G101G114G105G110G103G115G109G97G110G32G115G111G109G32G115G107G97G108G108G32G118G97G114G97G32G97G117G107G45 G116G111G114G105G115G101G114G97G100G32G97G118G32G115G118G101G110G115G107G32G104G97G110G100G101G108G115G107G97G109G109G97G114G101G46G32G86G228G114G100G101G45 G114G105G110G103G115G109G97G110G110G101G110G115G32G117G116G108G229G116G97G110G100G101G32G228G114G32G105G110G116G101G32G98G105G110G100G97G110G100G101G32G102G246G114 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110G44G32G118G105G108G107G101G110G32G115G229G108G117G110G100G97G32G107G97G110G32G102G229G32G117G116G108G229G45 G116G97G110G100G101G116G32 G246G118G101G114G112G114G246G118G97G116G32 G97G118G32 G100G111G109G115G116G111G108G46 G83G107G105G108G106G101G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101 G83G116G117G110G100G111G109G32G115G116G97G100G103G97G114G32G111G108G105G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G97G116G116 G118G105G115G115G97G32G118G228G114G100G101G114G105G110G103G115G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G115G107G97G108G108G32G108G246G115G97G115G32G103G101G110G111G109 G115G107G105G108G106G101G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G46G32G80G97G114G116G101G114G110G97G32G115G107G97G108G108G32G100G229G32G117G116G115G101G32G118G97G114G115G105G110 G115G107G105G108G106G101G109G97G110G46G32G69G110G32G116G114G101G100G106G101G32G115G107G105G108G106G101G109G97G110G32G117G116G115G101G115G32G100G101G115G115G117G116G111G109 G97G118G32G115G118G101G110G115G107G32G104G97G110G100G101G108G115G107G97G109G109G97G114G101G46G32G69G110G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G32G107G97G110 G105G110G116G101G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32 G97G118G32 G110G229G103G111G110G32 G112G97G114G116G44G32 G115G229G118G105G100G97G32 G105G110G116G101 G110G229G103G111G116G32G102G111G114G109G101G108G108G116G32G102G101G108G32G102G246G114G101G107G111G109G109G105G116G32G117G110G100G101G114G32G102G246G114G102G97G114G97G110G45 G100G101G116G46 G65G108G108G109G228G110G110G97G32 G82G101G107G108G97G109G97G116G105G111G110G115G110G228G109G110G100G101G110 G65G108G108G109G228G110G110G97G32G82G101G107G108G97G109G97G116G105G111G110G115G110G228G109G110G100G101G110G32G40G65G82G78G41G32G97G118G45 G103G246G114G32 G116G118G105G115G116G101G114G32 G109G101G108G108G97G110G32 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G32 G111G99G104G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G32 G98G101G115G116G229G114G32 G97G118G32 G101G110G32 G100G111G109G97G114G101 G111G99G104G32G115G101G120G32G108G101G100G97G109G246G116G101G114G46G32G84G114G101G32G97G118G32G100G101G115G115G97G32G114G101G112G114G101G115G101G110G116G101G114G97G114 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G105G110G116G114G101G115G115G101G110G46G32 G214G118G114G105G103G97G32 G116G114G101G32 G228G114G32 G114G101G112G114G101G115G101G110G45 G116G97G110G116G101G114G32G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G115G105G100G97G110G46 G65G82G78G32G97G118G103G246G114G32G109G101G108G108G97G110G32G51G48G48G32G111G99G104G32G51G53G48G32G228G114G101G110G100G101G110G32G112G101G114 G229G114G46G32G78G228G109G110G100G101G110G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G32G117G116G103G246G114G32G114G101G107G111G109G109G101G110G45 G100G97G116G105G111G110G101G114G32G116G105G108G108G32G98G101G115G108G117G116G44G32G118G105G108G107G97G32G115G229G108G117G110G100G97G32G105G110G116G101G32G228G114G32G98G105G110G45 G100G97G110G100G101G32G102G246G114G32G112G97G114G116G101G114G110G97G46G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G101G110G32G102G246G108G106G101G114 G50G52G41G32 G69G116G116G32 G101G120G101G109G112G101G108G32 G112G229G32 G115G229G100G97G110G97G32 G118G105G108G108G107G111G114G32 G117G116G103G246G114G101G115G32 G97G118G32 G100G101 G115G228G107G101G114G104G101G116G115G102G246G114G101G115G107G114G105G102G116G101G114G32 G115G111G109G32 G103G228G108G108G101G114G32 G118G105G100G32 G105G110G98G114G111G116G116G115G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G46 G50G53G41G32 G69G116G116G32 G109G121G99G107G101G116G32 G101G110G107G101G108G116G32 G101G120G101G109G112G101G108G32 G112G229G32 G115G229G100G97G110G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116 G228G114G32 G97G116G116G32 G101G116G116G32 G98G114G97G110G100G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G44G32 G117G116G246G118G101G114G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G45 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G44G32 G228G103G110G97G114G32 G115G105G103G32 G229G116G32 G102G246G114G115G228G108G106G110G105G110G103G32 G97G118G32 G98G114G97G110G100G115G108G228G99G107G97G114G101G46 G50G54G41G32 G68G101G116G116G97G32 G103G228G108G108G101G114G32 G115G97G109G116G108G105G103G97G32 G116G121G112G101G114G32 G97G118G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G40G116G118G105G115G116G101G114G41G44 G100G228G114G105G98G108G97G110G100G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G46 G49G48G50 TEMA AIDA G100G111G99G107G32G109G121G99G107G101G116G32G111G102G116G97G32G110G228G109G110G100G101G110G115G32G98G101G115G108G117G116G46 G83G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32 G86G105G108G108G107G111G114G115G110G228G109G110G100 G83G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32G86G105G108G108G107G111G114G115G110G228G109G110G100G32G40G83G107G86G78G41G44 G115G111G109G32 G117G116G115G101G115G32 G97G118G32 G83G118G101G114G105G103G101G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G102G246G114G98G117G110G100G44 G116G111G108G107G97G114G32G105G110G110G101G98G246G114G100G101G110G32G97G118G32G115G107G97G100G101G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114 G118G105G100G32G116G118G105G115G116G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G100G101G115G115G97G46G32G83G107G86G78G32G98G101G115G116G229G114G32G97G118G32G116G114G101 G108G97G103G102G97G114G110G97G32G100G111G109G97G114G101G32G115G97G109G116G32G101G116G116G32G97G110G116G97G108G32G108G101G100G97G109G246G116G101G114G32G102G114G229G110 G100G101G32G111G108G105G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G115G111G109G32G228G114G32G109G101G100G108G101G109G109G97G114 G105G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G102G246G114G98G117G110G100G101G116G46 G76G105G118G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32 G86G105G108G108G107G111G114G115G110G228G109G110G100 G76G105G118G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32G86G105G108G108G107G111G114G115G110G228G109G110G100G32G40G76G105G118G86G78G41G32G116G97G114 G117G112G112G32 G102G114G229G103G111G114G32 G115G111G109G32 G98G101G114G246G114G32 G108G105G118G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G44G32 G100G111G99G107G32 G101G106 G115G106G117G107G45G32G111G99G104G32G111G108G121G99G107G115G102G97G108G108G115G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G46G32G76G105G107G115G111G109G32G83G107G86G78 G98G101G115G116G229G114G32G76G105G118G86G78G32G97G118G32G108G97G103G102G97G114G110G97G32G100G111G109G97G114G101G32G111G99G104G32G114G101G112G114G101G45 G115G101G110G116G97G110G116G101G114G32G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G46 G79G108G121G99G107G115G102G97G108G108G115G45G32 G111G99G104G32 G115G106G117G107G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110 G83G106G117G107G45G32G111G99G104G32G111G108G121G99G107G115G102G97G108G108G115G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G32G116G111G108G107G97G115 G97G118G32G160G79G108G121G99G107G115G102G97G108G108G115G45G32G111G99G104G32G115G106G117G107G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G46 G68G101G110G110G97G32 G110G228G109G110G100G32 G104G97G114G32 G101G110G32 G115G97G109G109G97G110G115G228G116G116G110G105G110G103G32 G115G111G109 G112G229G109G105G110G110G101G114G32 G111G109G32 G100G101G32 G98G229G100G97G32 G118G105G108G108G107G111G114G115G110G228G109G110G100G101G114G110G97G115G46 G72G228G114G117G116G246G118G101G114G32G98G101G115G116G229G114G32G100G111G99G107G32G79G108G121G99G107G115G102G97G108G108G115G45G32G111G99G104G32G115G106G117G107G45 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G110G32 G97G118G32 G101G116G116G32 G97G110G116G97G108G32 G108G101G100G97G109G246G116G101G114G44 G118G105G108G107G97G32G228G114G32G102G246G114G116G114G111G103G110G97G32G109G101G100G32G115G111G99G105G97G108G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G121G115G116G101G45 G109G101G116G46G32G84G105G108G108G32G110G228G109G110G100G101G110G115G32G102G246G114G102G111G103G97G110G100G101G32G115G116G229G114G32G111G99G107G115G229G32G101G116G116 G97G110G116G97G108G32G114G229G100G103G105G118G97G110G100G101G32G108G228G107G97G114G101G46 G84G114G97G102G105G107G115G107G97G100G101G110G228G109G110G100G101G110 G84G114G97G102G105G107G115G107G97G100G101G110G228G109G110G100G101G110G115G32G117G112G112G103G105G102G116G32G228G114G32G97G116G116G32G118G101G114G107G97G32G102G246G114 G101G110G32G101G110G104G101G116G108G105G103G32G111G99G104G32G115G107G228G108G105G103G32G112G101G114G115G111G110G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103 G105G110G111G109G32G116G114G97G102G105G107G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G46G32G78G228G109G110G100G101G110G32G98G101G115G116G229G114G32G97G118 G101G116G116G32 G97G110G116G97G108G32 G100G111G109G97G114G101G44G32 G101G116G116G32 G97G110G116G97G108G32 G114G101G112G114G101G115G101G110G116G97G110G116G101G114G32 G102G246G114 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G32G115G97G109G116G32G101G116G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G108G101G107G109G97G110G45 G110G97G114G101G112G114G101G115G101G110G116G97G110G116G101G114G44G32G118G105G108G107G97G32G117G116G115G101G115G32G97G118G32G111G108G105G107G97G32G102G97G99G107G108G105G103G97 G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G114G46 G65G110G115G118G97G114G115G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32 G80G101G114G115G111G110G115G107G97G100G101G110G228G109G110G100 G65G110G115G118G97G114G115G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G101G110G115G32G80G101G114G115G111G110G115G107G97G100G101G110G228G109G110G100G32G104G97G114 G101G120G97G107G116G32G115G97G109G109G97G32G117G112G112G103G105G102G116G101G114G32G115G111G109G32G84G114G97G102G105G107G115G107G97G100G101G110G228G109G110G45 G100G101G110G32G105G110G111G109G32G97G110G100G114G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G114G101G110G97G114G32G228G110G32G116G114G97G102G105G107G102G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G46G32 G78G228G109G110G100G101G110G115G32 G108G101G100G97G109G246G116G101G114G32 G117G116G115G101G115G32 G97G118G32 G70G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G115G32 G83G101G114G118G105G99G101G97G107G116G105G101G98G111G108G97G103 G40G70G83G65G66G41G44G32G115G111G109G32G228G114G32G101G110G32G115G97G109G109G97G110G115G108G117G116G110G105G110G103G32G97G118G32G105G32G83G118G101G114G105G103G101 G118G101G114G107G115G97G109G109G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G111G108G97G103G46 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G32 G228G114G32 G101G110G32 G97G118 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G118G101G114G107G101G116G44G32G100G229G118G97G114G97G110G100G101G32G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G105G110G45 G115G112G101G107G116G105G111G110G101G110G32G115G97G109G116G32G70G83G65G66G32G105G110G114G228G116G116G97G100G32G115G116G105G102G116G101G108G115G101G46G32G84G105G108G108 G98G121G114G229G110G115G32G117G112G112G103G105G102G116G101G114G32G104G246G114G32G97G116G116G32G115G106G228G108G118G115G116G228G110G100G105G103G116G32G118G228G103G108G101G100G97 G107G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114 G50G55 G32G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G102G114G229G103G111G114G46 G73G110G116G101G114G110G97G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G32 G111G99G104G32 G32 G107G117G110G100G45 G111G109G98G117G100G115G109G228G110 G77G229G110G103G97G32G115G118G101G110G115G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G104G97G114G32G105G110G116G101G114G110G97 G112G114G246G118G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G32G118G105G108G107G97G32G102G229G110G103G97G114G32G117G112G112G32G109G105G115G115G110G246G106G45 G100G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G102G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G46G32G78G229G103G45 G114G97G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G104G97G114G32 G100G101G115G115G117G116G111G109G32 G105G110G114G228G116G116G97G116 G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32G107G117G110G100G111G109G98G117G100G115G109G228G110G32G116G105G108G108G32G118G105G108G107G97G32G109G105G115G115G110G246G106G100G97 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32 G107G97G110G32 G118G228G110G100G97G32 G115G105G103G32 G109G101G100G32 G107G108G97G103G111G45 G109G229G108G46 3. Diskussionen G67G111G114G101G102G101G114G101G110G116G101G114G110G97G115G32G97G110G102G246G114G97G110G100G101G110G32G102G246G108G106G100G101G115G32G97G118G32G101G110G32G100G105G115G45 G107G117G115G115G105G111G110G32G117G114G32G118G105G108G107G101G110G32G101G116G116G32G105G110G108G228G103G103G32G97G118G32G72G101G110G114G105G107G32G76G117G110G100G105G110 G110G101G100G97G110G32 G114G101G102G101G114G101G114G97G115G46G32 G214G118G114G105G103G97G32 G100G105G115G107G117G115G115G105G111G110G115G105G110G108G228G103G103 G114G101G102G101G114G101G114G97G115G32G105G110G116G101 G50G56 G32G109G101G110G32G104G97G114G32G98G101G97G107G116G97G116G115G32G118G105G100G32G117G116G97G114G98G101G45 G116G97G110G100G101G116G32G97G118G32G115G97G109G109G97G110G115G116G228G108G108G110G105G110G103G101G110G32G105G32G97G118G115G110G105G116G116G160G51G46 3.1. Henrik Lundin 3.1.1. Kundombudsmannens förhållande till försäkringsgivaren G84G118G229G32G115G118G101G110G115G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101 G50G57 G32G104G97G114G32G107G117G110G100G111G109G45 G98G117G100G115G109G228G110G32G116G105G108G108G32G118G105G108G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G97G110G32G118G228G110G45 G100G97G32G115G105G103G32G111G109G32G100G101G32G105G110G116G101G32G228G114G32G110G246G106G100G97G32G109G101G100G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G45 G118G97G114G101G110G115G32 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G46G32 G68G101G115G115G97G32 G107G117G110G100G111G109G98G117G100G115G45 G109G228G110G32G104G97G114G32G101G110G32G102G114G105G115G116G229G101G110G100G101G32G115G116G228G108G108G110G105G110G103G32G105G32G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101G32G116G105G108G108 G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G104G111G115G32G118G105G108G107G97G32G100G101G32G228G114G32G118G101G114G107G115G97G109G45 G109G97G46G32G70G111G108G107G115G97G109G115G32G107G117G110G100G111G109G98G117G100G115G109G97G110G32G101G120G101G109G112G101G108G118G105G115G44 G117G116G115G101G115G32 G97G118G32 G111G99G104G32 G115G118G97G114G97G114G32 G101G110G100G97G115G116G32 G105G110G102G246G114G32 G70G111G108G107G115G97G109G115 G104G246G103G115G116G97G32 G98G101G115G108G117G116G97G110G100G101G32 G111G114G103G97G110G44G32 G115G116G228G109G109G97G110G46 3.1.2. Försäkringstagarnas skydd G73G32G70G111G108G107G115G97G109G32G104G97G110G100G108G228G103G103G115G32G229G114G108G105G103G101G110G32G99G105G114G107G97G32G53G48G48G46G48G48G48G32G115G107G97G45 G100G101G228G114G101G110G100G101G110G32G118G105G108G107G97G32G115G107G117G108G108G101G32G107G117G110G110G97G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32G116G105G108G108 G75G117G110G100G111G109G98G117G100G115G109G97G110G110G101G110G46G32 G73G32 G104G117G114G32 G109G229G110G103G97G32 G97G118G32 G100G101G115G115G97 G228G114G101G110G100G101G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G110G32G104G97G114G32G115G107G228G108G32G97G116G116G32G246G118G101G114G45 G50G55G41G32 G196G118G101G110G32 G115G109G229G102G246G114G101G116G97G103G97G114G101G32 G104G97G114G32 G114G228G116G116G32 G97G116G116G32 G118G228G110G100G97G32 G115G105G103G32 G116G105G108G108 G75G111G110G115G117G109G101G110G116G101G114G110G97G115G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G121G114G229G46 G50G56G41G32 G65G110G108G101G100G110G105G110G103G101G110G32 G104G228G114G116G105G108G108G32 G228G114G32 G97G116G116G32 G100G101G115G115G97G32 G105G110G108G228G103G103G32 G110G228G114G109G97G115G116 G117G116G103G106G111G114G100G101G32 G107G111G109G109G101G110G116G97G114G101G114G32 G116G105G108G108G32 G116G105G100G105G103G97G114G101G32 G102G114G97G109G102G246G114G100G97G32 G102G97G107G116G97G46 G50G57G41G32 G70G111G108G107G115G97G109G32 G111G99G104G32 G83G107G97G110G100G105G97G46 G49G48G51 TEMA AIDA G107G108G97G103G97G32G98G111G108G97G103G101G116G115G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G44G32G100G101G116G32G118G105G108G108G32G115G228G103G97G32G105 G104G117G114G32G109G229G110G103G97G32G228G114G101G110G100G101G110G32G107G108G97G103G111G109G229G108G32G115G107G117G108G108G101G32G109G101G100G102G246G114G97 G121G116G116G101G114G108G105G103G97G114G101G32G101G114G115G228G116G116G110G105G110G103G44G32G228G114G32G111G107G108G97G114G116G46G32G83G97G110G110G111G108G105G107G116G32G114G246G114 G100G101G116G32G115G105G103G32G111G109G160G32G53G151G49G48G32G112G114G111G99G101G110G116G46G32G73G32G100G97G103G115G108G228G103G101G116G32G246G118G101G114G107G108G97G45 G103G97G115G32 G100G111G99G107G32 G98G111G108G97G103G101G116G115G32 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G32 G101G110G100G97G115G116G32 G105 G99G105G114G107G97G32G49G32G112G114G111G99G101G110G116G32G97G118G32G115G107G97G100G101G228G114G101G110G100G101G110G97G46G32G68G101G116G116G97G32G105G110G110G101G45 G98G228G114G32G97G116G116G32G100G101G116G32G102G105G110G110G115G32G101G116G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G115G107G97G100G101G228G114G101G110G100G101G110G32G105 G118G105G108G107G97G32 G98G111G108G97G103G101G116G115G32 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G44G32 G116G114G111G116G115G32 G97G116G116G32 G100G101G110 G98G111G114G100G101G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G44G32 G97G99G99G101G112G116G101G114G97G115G32 G97G118G32 G100G101G32 G115G107G97G100G101G108G105G45 G100G97G110G100G101G46 G68G101G115G115G97G32G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101G110G32G109G101G100G102G246G114G32G97G116G116G32G100G101G116G32G117G114G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97G115G32G115G121G110G118G105G110G107G101G108G32G228G114G32G109G101G114G32G118G228G115G101G110G116G108G105G103G116G32G97G116G116 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G101G110G32G104G111G115G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G32 G114G101G45 G100G97G110G32G102G114G229G110G32G98G246G114G106G97G110G32G98G108G105G114G32G107G111G114G114G101G107G116G44G32G228G110G32G97G116G116G32G100G101G116G32G102G105G110G110G115G32G101G110 G109G228G110G103G100G32 G111G109G112G114G246G118G110G105G110G103G115G105G110G115G116G97G110G115G101G114G46 3.1.3. De offentliga konfliktlösningsorganens roll G69G110G100G97G115G116G32G105G32G99G105G114G107G97G32G50G32G112G114G111G99G101G110G116G32G97G118G32G100G101G32G70G111G108G107G115G97G109G228G114G101G110G100G101G110 G115G111G109G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G115G32 G118G228G110G100G101G114G32 G115G105G103G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G45 G114G101G110G32G116G105G108G108G32G101G116G116G32G111G102G102G101G110G116G108G105G103G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G44G32G100G101G116 G118G105G108G108G32G115G228G103G97G32G100G111G109G115G116G111G108G32G101G108G108G101G114G32G65G82G78G46G32G73G32G114G101G115G116G101G114G97G110G100G101G32G57G56 G112G114G111G99G101G110G116G32G114G105G107G116G97G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97G32G115G105G110G97G32G107G108G97G103G111G45 G109G229G108G32G109G111G116G32G100G101G116G32G105G110G116G101G114G110G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G101G116G44 G107G117G110G100G111G109G98G117G100G115G109G97G110G110G101G110G46 G68G101G116G32G102G97G107G116G117G109G32G97G116G116G32G101G110G100G97G115G116G32G101G116G116G32G102G229G116G97G108G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G45 G103G97G114G101G32G118G228G110G100G101G114G32G115G105G103G32G116G105G108G108G32G111G102G102G101G110G116G108G105G103G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G45 G111G114G103G97G110G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G44G32 G105G110G110G101G98G228G114G32 G97G116G116G32 G100G101G115G115G97G32 G105G32 G115G116G111G114G116G32 G115G101G116G116 G102G246G114G108G111G114G97G116G32 G115G105G110G32 G114G111G108G108G32 G115G111G109G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G97G114G101G32 G105G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G46G32G68G228G114G101G109G111G116G32G102G121G108G108G101G114G32G100G101G32G111G102G102G101G110G116G108G105G45 G103G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G101G110G32G101G110G32G97G110G110G97G110G32G109G121G99G107G101G116 G118G105G107G116G105G103G32G102G117G110G107G116G105G111G110G32G100G229G32G100G101G114G97G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G44G32G116G105G108G108G32G115G107G105G108G108G45 G110G97G100G32G102G114G229G110G32G100G101G32G105G110G116G101G114G110G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G101G110G115 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G44G32G103G101G110G111G109G32G112G117G98G108G105G99G101G114G105G110G103G32G102G229G114G32G115G112G114G105G100G110G105G110G103 G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G98G114G97G110G115G99G104G101G110G32G118G97G114G109G101G100G32G100G101G32G117G116G103G246G114G32G103G114G117G110G100 G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G112G114G97G120G105G115G46 4. Sammanställning G79G118G97G110G115G116G229G101G110G100G101G32G114G101G102G101G114G97G116G32G105G110G110G101G104G229G108G108G101G114G32G101G110G32G109G228G110G103G100G32G105G110G45 G102G111G114G109G97G116G105G111G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G46G32G78G101G100G97G110G32G102G246G108G106G101G114G32G101G110G32G115G97G109G109G97G110G45 G115G116G228G108G108G110G105G110G103G32 G97G118G32 G100G101G32 G102G97G107G116G97G32 G111G99G104G32 G115G121G110G112G117G110G107G116G101G114G32 G115G111G109 G102G114G97G109G107G111G109G109G105G116G44G32G118G97G114G118G105G100G32G228G118G101G110G32G98G101G97G107G116G97G115G32G100G101G32G100G105G115G107G117G115G45 G115G105G111G110G115G105G110G108G228G103G103G32G115G111G109G32G105G99G107G101G32G114G101G102G101G114G101G114G97G116G115G32G111G118G97G110 G51G48 G46 4.1. De olika ländernas konfliktlösningssystem G73G32 G115G229G118G228G108G32 G78G111G114G103G101G44G32 G70G105G110G108G97G110G100G32 G115G111G109G32 G68G97G110G109G97G114G107G32 G111G99G104 G83G118G101G114G105G103G101G32G114G229G100G101G114G32G115G110G97G114G108G105G107G97G32G102G246G114G117G116G115G228G116G116G110G105G110G103G97G114G32G102G246G114G32G107G111G110G45 G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32 G105G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G46G32 G76G228G110G45 G100G101G114G110G97G115G32G100G111G109G115G116G111G108G115G115G121G115G116G101G109G32G112G229G109G105G110G110G101G114G32G109G121G99G107G101G116G32G111G109 G118G97G114G97G110G100G114G97G32G111G99G104G32G109G246G106G108G105G103G104G101G116G101G114G110G97G32G97G116G116G32G102G229G32G116G118G105G115G116G101G114G32G97G118G45 G103G106G111G114G100G97G32G103G101G110G111G109G32G115G107G105G108G106G101G100G111G109G32G228G114G32G105G32G115G116G111G114G116G32G115G101G116G116G32G100G101G115G97G109G45 G109G97G46G32 G72G228G114G117G116G246G118G101G114G32 G102G105G110G110G115G32 G105G32 G115G97G109G116G108G105G103G97G32 G102G121G114G97G32 G108G228G110G100G101G114 G109G246G106G108G105G103G104G101G116G32G97G116G116G32G102G229G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G32G97G118G103G106G111G114G100G97G32G105G32G115G228G114G115G107G105G108G100G97G32G110G228G109G110G100G101G114G46G32G76G228G110G100G101G114G110G97G115 G110G228G109G110G100G101G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G114G32G228G114G32G100G111G99G107G32G97G118G32G118G97G114G105G101G114G97G110G100G101 G111G109G102G97G116G116G110G105G110G103G46 G73G32G83G118G101G114G105G103G101G32G102G105G110G110G115G32G101G116G116G32G109G121G99G107G101G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32G115G111G109G32G97G118G103G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G46G32G77G229G110G103G97G32G97G118G32G100G101G115G115G97G32 G228G114G32 G115G229G32 G107G97G108G108G97G100G101G32G98G114G97G110G115G99G104G45 G110G228G109G110G100G101G114G44G32G116G105G108G108G32G118G105G108G107G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G107G97G110G32G118G228G110G45 G100G97G32 G115G105G103G32 G118G105G100G32 G116G118G105G115G116G32 G101G108G108G101G114G32 G111G115G228G107G101G114G104G101G116G32 G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101 G116G111G108G107G110G105G110G103G32G97G118G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G46G32G84G105G108G108G32G97G110G100G114G97G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32G107G97G110G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G118G228G110G100G97G32G115G105G103G32G102G246G114G32G97G116G116G32G102G229 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G115G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G32G111G109G112G114G246G118G97G100G46 G68G101G115G115G117G116G111G109G32 G102G105G110G110G115G32 G98G111G108G97G103G115G105G110G116G101G114G110G97G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G115G45 G110G228G109G110G100G101G114G32G111G99G104G32G107G117G110G100G111G109G98G117G100G115G109G228G110G32G109G111G116G32G118G105G108G107G97G32G109G105G115G115G45 G110G246G106G100G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G101G32G107G97G110G32G114G105G107G116G97G32G115G105G110G97G32G107G108G97G103G111G45 G109G229G108G46G32 G68G101G116G32 G228G114G32 G105G110G116G101G32 G111G118G97G110G108G105G103G116G32 G97G116G116G32 G111G108G105G107G97G32 G110G228G109G110G100G101G114G115 G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G32G107G111G108G108G105G100G101G114G97G114G44G32G115G229G32G97G116G116G32G100G101G32G115G97G109G116G105G100G105G103G116G32G104G97G114 G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G32G97G116G116G32G112G114G246G118G97G32G101G110G32G111G99G104G32G115G97G109G109G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G46 G73G32G70G105G110G108G97G110G100G32G112G229G109G105G110G110G101G114G32G115G105G116G117G97G116G105G111G110G101G110G32G111G109G32G100G101G110G32G115G118G101G110G115G45 G107G97G46G32G196G118G101G110G32G104G228G114G32G102G105G110G110G115G32G101G116G116G32G114G101G108G97G116G105G118G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32 G118G105G108G107G97G115G32 G98G101G104G246G114G105G103G104G101G116G32 G115G116G117G110G100G111G109G32 G107G111G108G108G105G100G101G114G97G114G46G32 G73 G70G105G110G108G97G110G100G32G228G114G32G100G101G116G32G100G111G99G107G44G32G116G105G108G108G32G115G107G105G108G108G110G97G100G32G102G114G229G110G32G105G32G246G118G114G105G103G97 G110G111G114G100G105G115G107G97G32G108G228G110G100G101G114G44G32G111G118G97G110G108G105G103G116G32G97G116G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G45 G110G97G32 G104G97G114G32 G105G110G116G101G114G110G97G32 G112G114G246G118G110G105G110G103G115G110G228G109G110G100G101G114G32 G101G108G108G101G114G32 G109G111G116G45 G115G118G97G114G97G110G100G101G32 G111G114G103G97G110G46 G68G101G110G32 G110G111G114G115G107G97G32 G110G228G109G110G100G101G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G110G32 G228G114G32 G110G229G45 G103G111G116G32G109G101G114G32G98G101G103G114G228G110G115G97G100G32G228G110G32G100G101G110G32G102G105G110G115G107G97G32G111G99G104G32G105G32G68G97G110G109G97G114G107 G102G105G110G110G115G44G32G98G111G114G116G115G101G116G116G32G102G114G229G110G32G98G111G108G97G103G115G105G110G116G101G114G110G97G32G112G114G246G118G110G105G110G103G115G45 G110G228G109G110G100G101G114G44G32G101G110G100G97G115G116G32G101G110G32G110G228G109G110G100G32G115G111G109G32G97G118G103G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G45 G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G46 4.2. För- och nackdelar G51G48G41G32 G85G116G246G118G101G114G32 G72G101G110G114G105G107G32 G76G117G110G100G105G110G32 G100G101G108G116G111G103G32 G69G108G105G115G97G98G101G116G104G32 G66G101G114G116G104G101G108G45 G115G101G110G44G32G72G97G110G115G32G75G114G105G115G116G105G97G110G32G66G248G101G44G32G66G105G108G108G32G68G117G102G119G97G44G32G66G106G248G114G110G32G71G117G108G101G115G116G248G108G44G32G67G46 G66G111G121G101G32 G74G97G99G111G98G115G101G110G32 G111G99G104G32 G75G110G117G116G32 G82G105G105G115G97G44G32 G105G32 G100G105G115G107G117G115G115G105G111G110G101G110G46 G49G48G52 TEMA AIDA med konfliktlösning i nämnder G73G32G115G229G118G228G108G32G78G111G114G103G101G44G32G70G105G110G108G97G110G100G44G32G68G97G110G109G97G114G107G32G115G111G109G32G83G118G101G114G105G103G101 G102G105G110G110G115G32G115G229G108G117G110G100G97G44G32G111G109G32G228G110G32G105G32G111G108G105G107G97G32G115G116G111G114G32G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G44 G110G228G109G110G100G101G114G32G115G111G109G32G97G118G103G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G45 G115G228G107G114G105G110G103G46G32G69G110G105G103G104G101G116G32G115G121G110G101G115G32G114G229G100G97G32G111G109G32G97G116G116G32G100G101G115G115G97G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32G102G121G108G108G101G114G32G101G110G32G109G121G99G107G101G116G32G118G105G107G116G105G103G32G102G117G110G107G116G105G111G110G46G32G83G107G228G108G101G110 G104G228G114G102G246G114G32G228G114G32G102G114G228G109G115G116G32G97G116G116G32G110G228G109G110G100G101G114G110G97G32G116G105G108G108G104G97G110G100G97G104G229G108G108G101G114 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32 G115G111G109G32 G105G32 G106G228G109G102G246G114G101G108G115G101G32 G109G101G100G32 G100G111G109G45 G115G116G111G108G115G98G101G104G97G110G100G108G105G110G103G32G101G108G108G101G114G32G115G107G105G108G106G101G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G32G228G114G32G101G110G107G101G108G44 G115G110G97G98G98G32 G111G99G104G32 G98G105G108G108G105G103G46G32 G68G101G115G115G117G116G111G109G32 G97G110G115G101G115G32 G110G228G109G110G100G101G114G45 G110G97G115G32 G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G32 G118G97G114G97G32 G97G118G32 G104G246G103G32 G115G116G97G110G100G97G114G100G44G32 G100G101 G97G110G115G101G115G32 G103G114G117G110G100G108G105G103G97G32 G111G99G104G32 G118G228G108G32 G103G101G110G111G109G116G228G110G107G116G97G46G32 G70G246G114 G78G111G114G103G101G115G32G100G101G108G32G98G101G107G114G228G102G116G97G115G32G100G101G116G116G97G32G97G118G32G97G116G116G32G72G248G106G101G115G116G101G114G101G116G101G110 G105G32G101G110G32G100G111G109G32G49G57G56G56G32G117G116G116G97G108G97G100G101G32G97G116G116G32G100G101G110G32G108G97G103G116G32G118G228G115G101G110G116G108G105G103 G118G105G107G116G32G118G105G100G32G101G110G32G102G97G115G116G32G111G99G104G32G108G229G110G103G118G97G114G105G103G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G112G114G97G120G45 G105G115G32G115G111G109G32G115G107G97G112G97G116G115G32G103G101G110G111G109G32G101G110G116G121G100G105G103G97G32G110G228G109G110G100G101G117G116G116G97G45 G108G97G110G100G101G110G46 G83G97G109G116G105G100G105G103G116G32 G102G114G97G109G104G229G108G108G101G115G32 G97G116G116G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32 G105 G110G228G109G110G100G101G114G32G109G101G100G102G246G114G32G118G105G115G115G97G32G112G114G111G98G108G101G109G32G111G109G32G110G228G109G110G100G101G111G114G45 G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G110G44G32 G105G32 G108G105G107G104G101G116G32 G109G101G100G32 G100G101G110G32 G115G118G101G110G115G107G97G44G32 G102G229G114 G109G121G99G107G101G116G32G115G116G111G114G32G117G116G98G114G101G100G110G105G110G103G46G32G69G116G116G32G97G118G32G100G101G115G115G97G32G112G114G111G98G108G101G109 G104G228G110G103G101G114G32G115G97G109G109G97G110G32G109G101G100G32G69G69G83G45G97G118G116G97G108G101G116G44G32G115G111G109G32G98G108G97G110G100 G97G110G110G97G116G32 G105G110G110G101G98G228G114G32 G97G116G116G32 G115G118G101G110G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32 G105G32 G118G105G115G115 G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32G109G229G115G116G101G32G98G101G97G107G116G97G32G117G116G108G228G110G100G115G107G32G114G228G116G116G115G112G114G97G120G105G115G44 G111G99G104G32G97G116G116G32G117G116G108G228G110G100G115G107G97G32G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32G102G229G114G32G109G111G116G115G118G97G114G97G110G100G101 G115G107G121G108G100G105G103G104G101G116G32G97G116G116G32G98G101G97G107G116G97G32G115G118G101G110G115G107G97G32G112G114G101G106G117G100G105G107G97G116G46G32G69G102G45 G116G101G114G115G111G109G32G115G118G101G110G115G107G32G114G228G116G116G115G112G114G97G120G105G115G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G44G32G112G229G32G103G114G117G110G100G32G97G118G32G110G228G109G110G100G101G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G110G115G32G117G116G45 G98G114G101G100G110G105G110G103G44G32 G105G32 G115G116G111G114G116G32 G115G101G116G116G32 G115G97G107G110G97G115G44G32 G111G99G104G32 G101G102G116G101G114G115G111G109 G117G116G108G228G110G100G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32G107G110G97G112G112G97G115G116G32G107G97G110G32 G102G246G114G118G228G110G116G97G115 G98G101G97G107G116G97G32G115G118G101G110G115G107G32G110G228G109G110G100G101G112G114G97G120G105G115G44G32G107G111G109G109G101G114G32G117G116G108G228G110G100G45 G115G107G97G32 G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32 G109G121G99G107G101G116G32 G115G228G108G108G97G110G32 G102G105G110G110G97G32 G110G229G103G111G110 G115G118G101G110G115G107G32G112G114G97G120G105G115G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G32G97G116G116G32G98G101G97G107G45 G116G97G46G32G68G101G110G32G115G118G101G110G115G107G97G32G110G228G109G110G100G101G111G114G103G97G110G105G115G97G116G105G111G110G101G110G115G32G111G109G45 G102G97G116G116G110G105G110G103G32G107G111G109G109G101G114G32G115G229G108G117G110G100G97G32G109G101G100G102G246G114G97G32G97G116G116G32G83G118G101G114G105G103G101 G103G229G114G32G109G105G115G116G101G32G111G109G32G101G110G32G118G105G107G116G105G103G32G109G246G106G108G105G103G104G101G116G32G97G116G116G32G105G32G102G114G97G109G116G105G100G101G110 G112G229G118G101G114G107G97G32G100G101G110G32G101G117G114G111G112G101G105G115G107G97G32G114G228G116G116G115G117G116G118G101G99G107G108G105G110G103G101G110G32G112G229 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G111G109G114G229G100G101G116G46 G69G116G116G32G97G110G110G97G116G32G112G114G111G98G108G101G109G32G109G101G100G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G32G228G114G32G97G116G116G32G110G228G109G110G100G101G114G110G97G115G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G44G32G116G105G108G108G32G115G107G105G108G108G110G97G100 G102G114G229G110G32G100G111G109G115G116G111G108G115G100G111G109G97G114G44G32G105G110G116G101G32G102G97G108G108G101G114G32G117G110G100G101G114G32G100G101G110G32G115G118G101G110G115G45 G107G97G32 G111G102G102G101G110G116G108G105G103G104G101G116G115G112G114G105G110G99G105G112G101G110G46G32 G68G101G116G116G97G32 G105G110G110G101G98G228G114G32 G97G116G116 G109G246G106G108G105G103G104G101G116G101G110G32 G116G105G108G108G32 G103G114G97G110G115G107G110G105G110G103G32 G97G118G32 G110G228G109G110G100G101G114G110G97G115 G112G114G97G120G105G115G44G32 G115G111G109G32 G117G116G103G246G114G32 G115G116G246G114G114G101G32 G100G101G108G101G110G32 G97G118G32 G103G228G108G108G97G110G100G101 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G112G114G97G120G105G115G44G32G228G114G32G97G118G104G228G110G103G105G103G32G100G101G32G111G108G105G107G97G32G110G228G109G110G45 G100G101G114G110G97G115G32G98G101G115G108G117G116G32G97G116G116G32G112G117G98G108G105G99G101G114G97G44G32G101G108G108G101G114G32G105G32G97G110G100G114G97G32G102G111G114G109G101G114 G108G228G109G110G97G32G117G116G44G32G115G105G110G97G32G97G118G103G246G114G97G110G100G101G110G46 4.3. Konfliktbegränsning G68G101G116G32 G101G110G100G97G32 G115G228G116G116G101G116G32 G97G116G116G32 G117G110G100G118G105G107G97G32 G112G114G111G98G108G101G109G97G116G105G107G101G110 G107G114G105G110G103G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G228G114G32G97G116G116G32G116G105G108G108G115G101G32G97G116G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114 G105G110G116G101G32G117G112G112G107G111G109G109G101G114G46G32G68G229G32G100G101G116G116G97G32G107G110G97G112G112G97G115G116G32G228G114G32G109G246G106G108G105G103G116 G107G118G97G114G115G116G229G114G32 G97G116G116G32 G115G229G32 G108G229G110G103G116G32 G115G111G109G32 G109G246G106G108G105G103G116G32 G109G105G110G105G109G101G114G97 G97G110G116G97G108G101G116G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G46G32 G69G116G116G32 G102G108G101G114G116G97G108G32 G111G108G105G107G97G32 G115G228G116G116G32 G97G116G116G32 G105 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G117G112G112G110G229G32G100G101G116G116G97G32G109G229G108G32G104G97G114 G102G246G114G101G115G108G97G103G105G116G115G46 G75G108G97G114G116G32G228G114G32G97G116G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G105G32G109G121G99G107G101G116G32G115G116G111G114G32G117G116G115G116G114G228G99G107G45 G110G105G110G103G32G107G97G110G32G117G110G100G118G105G107G97G115G32G111G109G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G101G110G32G105 G102G114G97G109G116G105G100G101G110G32G107G97G110G32G103G246G114G97G115G32G115G229G32G107G108G97G114G97G32G111G99G104G32G116G121G100G108G105G103G97G44G32G97G116G116 G116G118G101G107G97G110G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G100G101G32G100G101G115G115G32G116G105G108G108G228G109G112G110G105G110G103G32G101G110G100G97G115G116G32G105 G121G116G116G101G114G115G116G97G32G117G110G100G97G110G116G97G103G115G102G97G108G108G32G117G112G112G107G111G109G109G101G114G46G32G65G108G108G97G32G101G114G102G97G45 G114G101G110G104G101G116G101G114G32G118G105G115G97G114G32G100G111G99G107G32G97G116G116G32G100G101G116G32G228G114G32G109G121G99G107G101G116G32G115G118G229G114G116G44G32G102G246G114 G97G116G116G32 G105G110G116G101G32 G115G228G103G97G32 G111G109G246G106G108G105G103G116G44G32 G97G116G116G32 G117G116G97G114G98G101G116G97G32 G115G229G100G97G110G97 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G105G108G108G107G111G114G46 G69G110G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G107G97G110G32 G111G99G107G115G229G32 G117G110G100G118G105G107G97 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32G103G101G110G111G109G32G97G116G116G32G118G105G115G97G32G115G116G111G114G32G103G101G110G101G114G111G115G105G116G101G116G32G103G101G110G45 G116G101G109G111G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97 G51G49 G46G32 G65G116G116G32 G112G229G32 G100G101G116G116G97G32 G115G228G116G116 G98G101G116G97G108G97G32 G102G246G114G32 G97G116G116G32 G117G110G100G118G105G107G97G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G32 G116G111G114G100G101G32 G100G111G99G107 G107G110G97G112G112G97G115G116G32G118G97G114G97G32G108G228G109G112G108G105G103G116G32G97G110G110G97G116G32G228G110G32G105G32G117G110G100G97G110G116G97G103G115G45 G102G97G108G108G46 G77G101G114G97G32 G114G101G97G108G105G115G116G105G115G107G116G32 G228G114G32 G97G116G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G44 G103G101G110G111G109G32G97G116G116G32G112G97G114G97G108G108G101G108G108G116G32G109G101G100G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G101G114G107G115G97G109G45 G104G101G116G101G110G32 G98G101G100G114G105G118G97G32 G115G107G97G100G101G102G246G114G101G98G121G103G103G97G110G100G101G32 G118G101G114G107G115G97G109G45 G104G101G116G44G32G102G246G114G115G246G107G101G114G32G109G105G110G105G109G101G114G97G32G97G110G116G97G108G101G116G32G115G107G97G100G111G114G32G102G246G114G32G97G116G116 G100G228G114G105G103G101G110G111G109G32 G109G105G110G115G107G97G32 G97G110G116G97G108G101G116G32 G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G46G32 G68G101G116G116G97 G102G246G114G117G116G115G228G116G116G101G114G32 G100G111G99G107G32 G97G116G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G32 G117G112G112G45 G103G101G114G32 G115G105G110G32 G116G114G97G100G105G116G105G111G110G101G108G108G97G32 G114G111G108G108G32 G115G111G109G32 G101G110G98G97G114G116G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32G111G99G104G32G105G115G116G228G108G108G101G116G32G98G101G100G114G105G118G101G114G32G115G229G118G228G108G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G45G32 G115G111G109G32 G115G107G97G100G101G102G246G114G101G98G121G103G103G97G110G100G101G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G46 G69G110G32G115G229G100G97G110G32G100G117G98G98G101G108G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G115G105G110G114G105G107G116G110G105G110G103G32G115G107G117G108G108G101 G109G101G100G102G246G114G97G32 G97G116G116G32 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G32 G105G110G116G101G32 G115G111G109G32 G105G100G97G103 G118G111G114G101G32G98G101G114G111G101G110G100G101G32G97G118G32G101G116G116G32G117G110G100G101G114G108G97G103G32G102G246G114G32G115G105G110G32G118G101G114G107G115G97G109G45 G104G101G116G32 G105G32 G102G111G114G109G32 G97G118G32 G115G107G97G100G111G114G44G32 G118G97G114G109G101G100G32 G100G101G44G32 G105G32 G98G101G116G121G100G108G105G103G116 G115G116G246G114G114G101G32 G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32 G115G107G117G108G108G101G32 G107G117G110G110G97G32 G115G97G116G115G97G32 G112G229G32 G97G116G116 G104G101G108G116G32G101G108G105G109G105G110G101G114G97G32G111G108G105G107G97G32G115G107G97G100G101G114G105G115G107G101G114G46G32G68G101G110G32G109G105G110G115G107G45 G110G105G110G103G32G97G118G32G97G110G116G97G108G101G116G32G115G107G97G100G111G114G32G115G111G109G32G101G110G32G115G229G100G97G110G32G118G101G114G107G115G97G109G45 G104G101G116G32G115G107G117G108G108G101G32G108G101G100G97G32G116G105G108G108G32G115G107G117G108G108G101G32G105G32G115G105G110G32G116G117G114G32G109G101G100G102G246G114G97G32G101G110 G51G49G41G32 G68G101G116G116G97G32 G107G97G108G108G97G115G32 G107G117G108G97G110G115G46 G49G48G53 TEMA AIDA G109G105G110G115G107G110G105G110G103G32G97G118G32G97G110G116G97G108G101G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G46 G77G101G100G32G97G110G108G101G100G110G105G110G103G32G97G118G32G100G101G116G32G115G105G115G116G32G110G228G109G110G100G97G32G102G246G114G115G108G97G103G101G116 G104G97G114G32G102G114G97G109G104G229G108G108G105G116G115G32G97G116G116G32G109G97G110G32G118G105G115G115G101G114G108G105G103G101G110G32G102G229G114G32G98G101G100G114G105G118G97 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G32G115G111G109G32G228G114G32G97G99G99G101G115G115G111G114G105G115G107G32G105G32G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101 G116G105G108G108G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G101G110G44G32G109G101G110G32G97G116G116G32G100G101G116G32G116G111G114G100G101 G102G105G110G110G97G115G32G101G110G32G103G114G228G110G115G32G102G246G114G32G104G117G114G32G115G116G111G114G32G100G101G108G32G97G118G32G101G110G32G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G115G32 G116G111G116G97G108G97G32 G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G32 G115G111G109G32 G100G101G110G32 G97G99G45 G99G101G115G115G111G114G105G115G107G97G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G101G110G32G102G229G114G32G117G116G103G246G114G97G46G32G86G97G114G32G100G101G110G45 G110G97G32 G103G114G228G110G115G32 G103G229G114G32 G104G97G114G32 G228G110G110G117G32 G105G110G116G101G32 G102G97G115G116G115G116G228G108G108G116G115G46G32 G68G101G116G116G97 G102G246G114G104G229G108G108G97G110G100G101G32 G109G229G115G116G101G32 G100G111G99G107G32 G98G101G97G107G116G97G115G32 G110G228G114G32 G109G97G110G32 G112G229 G102G246G114G101G115G108G97G103G101G116G32 G115G228G116G116G32 G246G118G101G114G118G228G103G101G114G32 G97G116G116G32 G98G114G101G100G100G97G32 G102G246G114G115G228G107G45 G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G115G32G118G101G114G107G115G97G109G104G101G116G46 G69G110G108G105G103G116G32G110G111G114G115G107G32G115G116G97G116G105G115G116G105G107G32G104G97G114G32G99G105G114G107G97G32G55G48G32G112G114G111G99G101G110G116G32G97G118 G100G101G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G114G101G108G97G116G101G114G97G100G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G110G97G32G115G105G110G32G111G114G45 G115G97G107G32G105G44G32G97G110G116G105G110G103G101G110G32G100G229G108G105G103G97G32G97G118G115G108G97G103G44G32G115G111G109G32G105G110G116G101G32G116G105G108G108G114G228G99G107G45 G108G105G103G116G32G109G111G116G105G118G101G114G97G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G101G110G115G32G115G116G228G108G108G110G105G110G103G115G45 G116G97G103G97G110G100G101G44G32G101G108G108G101G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115G32G109G97G114G107G110G97G100G115G45 G102G246G114G105G110G103G44G32G115G111G109G32G115G107G97G112G97G114G32G111G114G105G109G108G105G103G97G32G102G246G114G118G228G110G116G110G105G110G103G97G114G32G112G229 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G112G114G111G100G117G107G116G101G114G110G97G46G32 G70G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97 G115G107G117G108G108G101G32G115G229G108G117G110G100G97G44G32G103G101G110G111G109G32G97G116G116G32G109G101G114G97G32G117G116G102G246G114G108G105G103G116G32G109G111G116G105G45 G118G101G114G97G32 G115G105G110G32 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G32 G111G99G104G32 G103G101G110G111G109G32 G97G116G116G32 G116G111G110G97 G110G101G100G32 G115G105G110G32 G109G97G114G107G110G97G100G115G102G246G114G105G110G103G44G32 G107G117G110G110G97G32 G117G110G100G118G105G107G97G32 G101G116G116 G109G121G99G107G101G116G32G115G116G111G114G116G32G97G110G116G97G108G32G107G111G110G102G108G105G107G116G101G114G46G32G74G228G109G102G246G114G116G32G109G101G100G32G246G118G45 G114G105G103G97G32G32G107G111G110G102G108G105G107G116G98G101G103G114G228G110G115G97G110G100G101G32G229G116G103G228G114G100G101G114G32G115G121G110G101G115G32G100G101G115G115G97 G106G117G115G116G101G114G105G110G103G97G114G32G118G97G114G97G32G98G229G100G101G32G101G110G107G108G97G32G111G99G104G32G101G102G102G101G107G116G105G118G97G46 5. Avslutande synpunkter G79G118G97G110G32G104G97G114G32G114G101G100G111G118G105G115G97G116G115G32G101G110G32G109G228G110G103G100G32G102G97G107G116G97G32G98G101G116G114G228G102G102G97G110G45 G100G101G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103G32G105G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G105 G78G111G114G103G101G44G32G70G105G110G108G97G110G100G44G32G68G97G110G109G97G114G107G32G111G99G104G32G83G118G101G114G105G103G101G46G32G75G108G97G114G116G32G228G114 G97G116G116G32G100G101G32G111G108G105G107G97G32G108G228G110G100G101G114G110G97G115G32G115G121G115G116G101G109G32G102G246G114G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G45 G110G105G110G103G32 G104G97G114G32 G115G116G111G114G97G32 G108G105G107G104G101G116G101G114G46G32 G68G101G115G115G117G116G111G109G32 G104G97G114G32 G98G108G97G110G100 G97G110G110G97G116G32G102G246G114G45G32G111G99G104G32G110G97G99G107G100G101G108G97G114G32G109G101G100G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G110G105G110G103 G105G32G110G228G109G110G100G101G114G32G115G97G109G116G32G107G111G110G102G108G105G107G116G98G101G103G114G228G110G115G97G110G100G101G32G229G116G103G228G114G100G101G114 G100G105G115G107G117G116G101G114G97G116G115G46 G78G229G103G111G116G32 G115G111G109G32 G101G110G100G97G115G116G32 G105G32 G108G105G116G101G110G32 G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32 G98G101G45 G104G97G110G100G108G97G116G115G32G228G114G32G100G111G99G107G32G104G117G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97G115G32G105G110G45 G116G114G101G115G115G101G110G32G105G32G100G101G116G116G97G32G115G97G109G109G97G110G104G97G110G103G32G98G228G115G116G32G115G107G97G108G108G32G116G105G108G108G118G97G114G97G45 G116G97G103G97G115G46G32G75G108G97G114G116G32G228G114G32G97G116G116G32G100G101G115G115G97G32G101G110G100G97G115G116G32G105G32G109G121G99G107G101G116G32G108G105G116G101G110 G117G116G115G116G114G228G99G107G110G105G110G103G32 G116G105G108G108G118G97G114G97G116G97G114G32 G115G105G110G97G32 G109G246G106G108G105G103G104G101G116G101G114G32 G97G116G116 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G46 G75G108G97G114G116G32G228G114G32G111G99G107G115G229G32G97G116G116G32G100G101G32G97G108G108G114G97G32G102G108G101G115G116G97G32G107G108G97G103G111G109G229G108G32G114G105G107G116G97G115 G109G111G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115G32G105G110G116G101G114G110G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G45 G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G46 G68G101G116G116G97G32G109G101G100G102G246G114G32G97G116G116G32G100G101G116G32G102G246G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97G115 G116G114G121G103G103G104G101G116G32G109G101G115G116G32G118G228G115G101G110G116G108G105G103G97G32G228G114G32G97G116G116G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G45 G118G97G114G110G97G115G32G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G32G228G114G32G107G111G114G114G101G107G116G46G32G65G118G32G115G116G111G114G32G118G105G107G116 G228G114G32G111G99G107G115G229G32G97G116G116G32G104G97G110G116G101G114G105G110G103G101G110G32G104G111G115G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G45 G110G97G115G32 G105G110G116G101G114G110G97G32 G111G109G112G114G246G118G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G32 G102G117G110G103G101G114G97G114G32 G116G105G108G108G45 G102G114G101G100G115G115G116G228G108G108G97G110G100G101G46G32G71G105G118G101G116G118G105G115G32G228G114G32G100G101G116G32G111G99G107G115G229G32G118G228G115G101G110G116G45 G108G105G103G116G32G97G116G116G32G98G101G104G97G110G100G108G105G110G103G101G110G32G118G105G100G32G115G107G105G108G106G101G102G246G114G102G97G114G97G110G100G101G32G115G97G109G116 G104G111G115G32 G110G228G109G110G100G101G114G32 G111G99G104G32 G100G111G109G115G116G111G108G97G114G32 G228G114G32 G107G111G114G114G101G107G116G46G32 G85G114 G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G116G97G103G97G114G110G97G115G32G115G121G110G118G105G110G107G101G108G32G107G111G109G109G101G114G32G100G111G99G107 G118G105G107G116G101G110G32G104G228G114G97G118G32G102G246G114G115G116G32G105G32G116G114G101G100G106G101G32G104G97G110G100G32G101G102G116G101G114G115G111G109G32G101G110G45 G100G97G115G116G32 G101G116G116G32 G102G229G116G97G108G32G246G118G101G114G107G108G97G103G97G114G32G102G246G114G115G228G107G114G105G110G103G115G103G105G118G97G114G110G97G115 G115G107G97G100G101G114G101G103G108G101G114G105G110G103G32G111G99G104G32G100G229G32G101G110G100G97G115G116G32G101G116G116G32G102G229G116G97G108G32G97G118G32G100G101G115G115G97 G246G118G101G114G107G108G97G103G97G110G100G101G32G117G116G110G121G116G116G106G97G114G32G100G101G32G101G120G116G101G114G110G97G32G107G111G110G102G108G105G107G116G108G246G115G45 G110G105G110G103G115G111G114G103G97G110G101G110G46

BilagaStorlek
92.42 KB