Kompetensförsörjningen ett gemensamt ansvar för branschen

Artikelförfattare: Gunilla Svensson
Position: VD
E-mail: Gunilla.Svensson@dina.se
Organization: Dina Försäkringar AB
About:

Gunilla Svensson är sedan 2011 VD för Dina Försäkringar AB. Under åren 1999 till 2011innehade hon olika befattningar inom Länsförsäkringar.


Utgåva:
4, 2013
Språk: Svenska
Kategori:

I intervjun berättar Gunilla Svensson om var Dina-federationen står idag. Den är mitt uppe i en period med hög förändringstakt. Man har genom sammanslagningar gått från 28 till 16 bolag – ytterligare några är på gång. Och alla de olika system som tidigare har funnits har nu bytts ut.

– Det har varit en stor ansträngning att byta ut systemen, så att vi idag har en betydligt mer likformig infrastruktur. Man kan likna det vid ett hjärt- och lungbyte. Och framför oss kan vi se att samverkan blir betydligt mycket enklare.

Hon delar också med sig av sina funderingar kring den framtida kompetensförsörjningen i branschen.


- Låt oss berätta om vilken stor inverkan försäkring har på människors liv och hur stor del den har på samhällsbygget. Då tror jag att vi kan få en förändring i synen på vår bransch och fler som söker sig till oss för utvecklingsmöjligheterna.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.