Implementeringen av Solvens II i svenska försäkringsbolag

Artikelförfattare: Karin Friberg & Anna-Karin Kask
About:

Karin Friberg är Chief Risk Officer på If. Anna-Karin Kask är Kreditchef på Länsförsäkringar Jämtland.


Utgåva:
1, 2014
Språk: Svenska
Kategori:

Hur går det med implementeringen av Solvens II i svenska försäkringsbolag? Vi har gjort nedslag hos två bolag, If och Länsförsäkringar Jämtland, för att lyssna till hur långt man kommit. Karin Friberg, Chief Risk Officer på If, och Anna-Karin Kask, Kreditchef på Länsförsäkringar Jämtland, berättar

.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.