ID-skydd finns redan i de flesta hemförsäkringar

Artikelförfattare: Peter Stark
Position: Jurist
E-mail: peter.stark@konsumenternas.se
Organization: Komsumenternas försäkringsbyrå
Utgåva:
1, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

Har du, i en annons på nätet eller i ett mejl, blivit erbjuden en försäkring med ID-skydd? Skulle nog tro det! Men vilket skydd finns det i en specialförsäkring för ID-skydd och är det någonting som inte redan finns i hemförsäkringen? 

I den här artikeln tänkte vi diskutera frågan om ID-skydd tillsammans med Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. 

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för saker om de blir stulna eller skadade. Men försäkringsbolagen paketerar sina försäkringsprodukter olika. Alla bolag erbjuder en hemförsäkring med basskydd. Om du vill utöka ditt försäkringsskydd kan du antingen bygga på skyddet hos ditt försäkringsbolag med det som basförsäkringen saknar, eller så kan man välja att köpa skyddet hos en annan aktör. 

Extra försäkring innebär oftast dubbelbetalning 

— Ja, visst går det att teckna ID-skyddet hos en annan aktör — så länge som man inte bryr sig om priset! För egentligen finns det ingen anledning att dubbelbetala, eftersom det mesta av det som bolagen erbjuder i form av ID-skydd, redan finns i de flesta hemförsäkringarnas basutbud. Det är hjälp med rådgivning och assistans med att bestrida oriktiga betalningskrav och att få bort oriktiga betalningsanmärkningar, samt ett utbyggt rättskydd för tvister kring ID-stöld.  

Detta ingår redan i basskyddet i åtta hemförsäkringsbolag, varav tre stora bolag, så i praktiken har ca 80 % av försäkringstagarna redan skyddet i sin hemförsäkring. Av de övriga bolagen har ändå flera av dem ett utbyggt rättsskydd vid tvister om ID-stöld, endast ett par mindre bolag saknar helt hemförsäkringsskydd vid ID-stöld, säger Peter Stark. 

Så kallade småmål är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp. Tvister om sådana mindre belopp omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättsskydd, men just vid tvister i samband med ID-stöld kan du oftast använda ditt rättsskydd även i "småmål". Nästan alla försäkringsbolag har detta utbyggda rättsskydd i sina hemförsäkringar. 

— Men de fristående aktörernas skydd brukar vara helt utan självrisk även i rättsskyddelen. Samtidigt är det ingen självrisk i någon hemförsäkrings ID-skydd heller. I några hemförsäkringar är även rättskyddet helt utan självrisk vid ID-stöld medan i andra kan du riskera att behöva betala ombudskostnader med 20% (men bara om du förlorar tvisten). 

En del fristående aktörer säger sig dock ha ett mycket högt rättskydd på max 2 miljoner kronor. Men då ska man veta att rättskyddet bara ersätter advokatkostnader  i en tvist och beloppen ska dessutom godkännas av domstolen.  

— Det finns inte på kartan att sådana höga ombudskostnader skulle accepteras av en domstol i en vanlig konsumenttvist. En konsumenttvist som rör en fordran stannar normalt på ett par hundra tusen kronor eller mindre. Hemförsäkringarnas rättsskydd med maxbelopp på mellan 200 000 – 400 000 kr brukar räcka gott och väl. Tyvärr ser vi att denna typ av marknadsföring leder till att många får den helt felaktiga uppfattningen att miljonbeloppet på något sätt även kan tillgodogöras som en ersättning i skadan.  

Skannas verkligen alla kreditupplysningar av? 

Men fristående aktörer erbjuder ofta mer i sina ID-skydd. Det kan t. ex. vara ersättning för ekonomisk förlust som de ”inte lyckats bestrida fullt ut” med upp till 200 000 kr. Eller proaktiv ”online-bevakning” av dina personuppgifter.  

Peter ifrågasätter när de här aktörerna säger sig kunna betala en sådan kvarstående skuld upp till 200 000 kr efter en rättslig prövning. Hur kan ett sådant försäkringsfall egentligen uppstå efter det att rättsprocessen är klar, frågar han sig? Visade det sig i processen att det var en ID-stöld är ju den försäkrade inte alls betalningsskyldig. Visade det sig däremot att det inte var fråga om en ID-stöld så är rimligen den försäkrade själv betalningsskyldig och då har försäkringsbolaget ingen anledning att ersätta den försäkrade.   

Men hur är det då med tjänsten som sägs skanna mina uppgifter på nätet och slå larm när någon t ex försöker ta ett lån i mitt namn? 

 Jag kan förstå att man vill ha den tjänsten, men den största aktören, UC, har ändå bara hälften av marknaden. Min fråga är hur resten av kreditupplysningarna täcks in? 

Ständig online-bevakning av dina personuppgifter då, är inte det en bra proaktiv tjänst?  

— Det kan det nog säkert vara men i alla fall jag tycker att det är svårt att bedöma vad tjänsten faktiskt innebär i denna del, t. ex hur omfattande och heltäckande är bevakningen och hur stor nytta ger den för mig som konsument 

Kan komma långt med egna åtgärder 

Peter pekar också på att man kan komma långt med egna åtgärder, när det gäller att skydda sig mot IT-intrång. 

— En enkel åtgärd för skydda dina uppgifter är att du själv spärrar adressändring på Skatteverkets hemsida. Bedragare kan få tag på dina personuppgifter genom att vittja din brevlåda och därför är det så viktigt att brevlådan är försedd med lås. 

Stöldskyddsföreningen har också ett bra verktyg, säkerhetskollen.se. Där kan du bland annat testa om din mejladress har blivit exponerad och hur säkert ditt lösenord är.  

— Ett annat problem som vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå sett är att när ett ID-skydd tecknats hos något av bolagen som erbjuder den här formen av specialförsäkringar, kan det vara svårt att få kontakt med dem när man vill säga upp försäkringen. Vi på byrån har en del sådana ärenden att hantera, säger Peter Stark avslutningsvis.