Generationen av kunder – en levande utmaning

Artikelförfattare: Joakim Jäderström
Position: Advokat
E-mail: joakim.jaderstrom@legare.se
Organization: Legare Advokatbyrå
About:

 

Tingsnotarie vid Västerviks tingsrätt 2002 - 2004

Föredragande jurist vid Trafikskadenämnden 2004 - 2007

Advokat vid Legare Advokatbyrå AB sedan 2007


Utgåva:
4, 2011
Språk: Svenska
Kategori:

Försäkringsrätten och skadeståndsrätten är ständigt levande och föränderlig. Det är dock inte enbart den juridiska materian som förändras, utan även ombudens och försäkringsbranschens kunder utvecklas och får nya egenskaper. Denna ständiga förändring leder till nya utmaningar som måste bemästras för att relationen mellan ombud, försäkringsbolag och kunder skall kunna fungera.

 

För att kunna besvara frågan om vilka utmaningar som kan förväntas framgent i ett kundperspektiv måste, så som oftast, en historisk återblick ske för att därmed kunna göra en jämförelse med de kunder som ombud och försäkringsbranschen har haft och de kunder dessa grupper arbetar med idag.

 

I detta kundperspektiv kommer denna framställning att ta sikte på personskaderättens område, men förutsättningarna kan med lätthet även appliceras på andra områden inom försäkringsrätten. Jämförelsen kommer att ske på generationsbasis, väl medveten om att en sådan jämförelse i många avseenden blir att betrakta som en grov generalisering. Icke desto mindre tänkvärd.

 

Hela artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.