Fyrtioåringen som utmanar

Artikelförfattare: Anna-Karin Baltzari Danfors
Position: Chef
E-mail: anna-karin.baltzari-danfors@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
About:

Anna-Karin kommer närmast från Folksam, där hon i många år arbetat som Kundombudsman.


Utgåva:
4, 2019
Språk: Svenska
Kategori:

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå har fyllt 40 år under 2019. Vad har man uppnått under de fyra gångna decennierna? Vi frågar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för byrån.

– Det är många saker. Främst är kanske att vi har kunnat ge konsumenterna bra vägledning till hur de själva kan agera i olika försäkringsfrågor. Och med hjälp av frågor som konsumenterna ställer kan vi återkoppla tendenser och problem till branschen och till de statliga myndigheterna. Vi har kunnat se hur återkopplingen leder till både förbättrade produkter hos försäkringsbolagen och förbättrad  tillsyn från myndigheternas sida. 

Anna-Karin pekar också på hur Försäkringsbyråns genomlysning av försäkringsvillkor och pensionsavgifter kunnat utmana branschföretagen på ett positivt och konstruktivt sätt. Byråns försäkringsjämförelser hjälper konsumenterna att välja rätt försäkring och återkopplingen till företagen leder till en gynnsam produktutveckling. När det gäller pensionerna har man sett en press nedåt på avgifterna.

Engagemang för att nå förändring och förbättring

Försäkringsbyrån har också under årens lopp engagerat sig i andra frågor, där man driver på för att nå förändringar och förbättringar. Ett aktuellt exempel är att det blivit allt svårare för konsumenter att få de invaliditetsintyg från offentligvården som krävs för de ska få rätt ersättning för medicinsk invaliditet. Här har försäkringsbyrån just nu kontakt med Svensk Försäkring för att hitta en lösning för konsumenterna. 

Byrån har också gjort en informationssatsning som handlar om att en konsument som ”besöker ” en läkare i någon svensk vårdapp på en utlandsresa kanske inte får ersättning för sjukdom från sin reseförsäkring, eftersom försäkringsbolagen oftast kräver besök hos fysisk läkare på resmålet. Ett tredje exempel är att byrån försökt hjälpa konsumenter att förstå att försäkring som ger stöd vid en ID-kapning redan finns i hemförsäkringen. Det kan med andra ord vara onödigt att teckna ett extra ID-skydd. 

Försäkringsbyrån startade sin verksamhet för fyrtio år med bara några få medarbetare. I dag arbetar 12 personer där. Och Anna-Karin betonar att det är mycket engagerade medarbetare, som hela tiden vill göra skillnad! 

Media hör av sig när de vill ha en oberoende röst

Det finns alltid fem personer på plats i vägledningen för att ge service till konsumenter. Byrån blir ofta kontaktad av media eftersom journalisterna uppskattar byråns oberoende roll. Mediakontakterna har ökat mycket de senaste åren. Det som också är unikt med byrån är att alla jurister och specialister är duktiga på att kommunicera med journalister och att lyfta konsumentperspektivet. 
Webbplatsen hade 2015 knappt en miljon besök och har nu i slutet av 2019 nästan 2,4 miljoner besök vilket är mer än en fördubbling. Jämförelserna av försäkringar är populära och uppskattade av konsumenterna. 

Byrån bedriver också utbildningar via Finansinspektionens folkbildningssatsning ”Gilla Din Ekonomi”. Det som just nu är aktuellt är utbildning av diakoner inom Svenska kyrkan, vilket leder till att försäkringskunskaperna sprids till många. 

Målet: bästa tjänsten för jämförelser, information och vägledning

Visionen för Försäkringsbyrån är trygga och informerade konsumenter på en välfungerande och hållbar försäkrings- och pensionsmarknad. För att nå dit har man som ett av sina strategiska mål att ha den bästa tjänsten för jämförelser, information och vägledning.

Försäkringsbyrån har tre stiftare: Försäkringsbranschen (via Svensk Försäkring), Konsumentverket och Finansinspektionen. Anna-Karin har representanter för alla tre i styrelsen och tycker det fungerar bra. 

– Det är bra balans och en bra dialog i styrelsen och vi kan tillsammans planera hur byrån på bästa sätt hjälper och informerar Sveriges konsumenter. 

Oberoendet centralt

Hon tycker inte heller att det varit några problem med att upprätthålla oberoendet gentemot de olika försäkringsbolagen.

– Om vi inte varit oberoende, skulle vi inte ha kunnat göra någon nytta. Alla bolag vill ha nöjda kunder och vi hjälper dem att få det. 11 000 kunder ringer till oss och i de allra flesta fall har bolagen gjort rätt – och vi kan då hjälpa bolagen att förklara deras beslut. Det är ofta där skon klämmer, säger Anna-Karin och fortsätter: 

– När bolagen har gjort fel gentemot sin kund, är det inte känsligt att tala om det för dem. Alla bolag vill ju ha nöjda kunder och se till att det som inte fungerar bli bättre och korrekt. 
Myndigheterna värnar ständigt om vårt oberoende så det är bra att de finns med i styrelsen. 

Det gäller att hänga med i digitaliseringen

Det sker dock en ökande konkurrens från andra, kommersiella aktörer när det gäller jämförelser av försäkringar.

– Vi är självklart medvetna om detta och mycket har hänt genom digitaliseringen. Gemensamt för de här jämförelsesajterna är att de inte är oberoende, utan egentligen förmedlare. Men det här är naturligtvis svårt för konsumenterna att genomskåda. Vad vi kan göra, är att sträva efter en ännu bättre service till konsumenterna och där vi betonar vårt oberoende. Dock är vi ju inte intäktsdrivande så det är en tuff uppgift att ha råd med utvecklingen.

Förbättra det vi redan har

Fyrtio år av erfarenhet. Men hur ser framtiden ut?

– Vi följer hela tiden samhällsutvecklingen för att ge den bästa servicen till konsumenterna. Just nu är hållbarhet en viktig fråga. Vår bedömning är att konsumenterna efterfrågar enkel och trovärdig information om bolagens hållbarhetsarbete och vi vill ge dem sådan information.  Vi kommer att inleda med att informera om bolagens konkreta hållbarhetsarbete inom motor- och boendeområdet. 

– Givetvis kommer vi också att ständigt förbättra det vi redan har. Vi har noterat att konsumenterna tycker att våra försäkringsjämförelser kan vara krångliga att ta till sig, vilket vi måste arbeta med. Vi kommer till exempel att försöka ge större möjlighet att låta konsumenten själv styra vad han eller hon vill jämföra, bl. a. genom så kallad filtrering.

Under nästa år kommer en ny webbplats att lanseras. På den kommer oberoendet att betonas ännu mer, för att få konsumenterna bättre förstå vad det innebär.