Forsikringers rolle i velfærdssamfundet -- igen til debat i Danmark

Artikelförfattare: Gitte Danelund
Position: Advokat
E-mail: gid@forsikringogpension.dk
Organization: Forsikring & pension
About:

Beskæftiger sig bl.a. med retshjælpsforsikring og udviklingen af offentlige private partnerskaber.


Utgåva:
2, 2012
Språk: Danska
Kategori:

I Danmark udgør forsikring en betydelig rolle på en række områder, selvom de fleste har opfattelsen af at velfærden for det meste kommer fra skatterne. Den danske pensionsmodel er et eksempel. Med 25 år for arbejdsmarkedspensionerne har de opnået en rolle, der gør forsikringens værdi uundværlig i den samlede velfærd. Den indgår i den samlede økonomi, der ikke alene er til gavn for de pensionsopsparerne, der modtager udbetalinger når arbejdslivet slutter, men også er til gavn for den samlede samfundsøkonomi, hvori pengene indgår som investeringer og senere forbrug.

 

Der er i hvert fald i Danmark sket en accept og om muligt et holdningsskred i forhold til egenbetaling, nødvendigheden af egen værdiskabelse og dermed en afstandstagen om at staten tager over og alene har ansvaret for velfærden. Det synspunkt kom frem hos den antropolog, som den danske forsikringsbranche via Forsikring & Pension havde inviteret til foreningens årsmøde 2012. Der er pres på den enkelte for selv at tage ansvar og i øvrigt ønsket om at være forberedt sætter fokus på forsikringen og dens rolle i samfundet, som i høj grad efterspørges i den politiske debat, dog i forskellig form gående fra en måde at spare op på, til holdningen om, at der ligger allerede opsparede formuer der bare venter på at komme mere i spil i dansk økonomi.

 

Emnet var sat til debat på Forsikring & pensions seneste årsmøde, hvor dialogen mellem politikere, forsikringsselskaber, antropologer og repræsentanter fra erhvervslivet, tydeligt viste, ikke alene interesse i, men også forventning om at velfærdsopgaven fremover skal og kun kan løses i fællesskab. Offentlige private partnerskaber bliver nævnt fra tid til anden som løsninger på den økonomiske krise.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf)