Evident Life nytt bolag inom livförsäkring

Artikelförfattare: Michaela Bruneheim
Position: VD
E-mail: michaela.bruneheim@evidentlife.se
Organization: Evident
Utgåva:
4, 2020
Språk: Svenska
Kategori:

 

Det är inte ofta som ett nytt livförsäkringsbolag ser dagens ljus i Sverige. De senaste tio åren är det bara tre bolag som har fått tillstånd av FI. Men efter årsskiftet drar Evident Life igång sin verksamhet.

– Under våren 2020 ansökte vi hos Finansinspektionen om tillstånd för att bedriva livförsäkringsverksamhet, vilket vi fick i juni. Vi var själva lite överraskade att processen gick så snabbt, men jag tror det bland annat beror på att vi hade gjort vår hemläxa, säger Michaela Bruneheim, VD för Evident Life.

Hon berättar att alla fem medarbetare i bolaget är delägare och kommer från olika befattningar inom branschen. Tillsammans har de fem ca 80 års erfarenhet av försäkringar och bakom lanseringen av det nya bolaget ligger många tankar.

Helt digital affärsmodell

Vad är det då som skiljer Evident Life från andra livförsäkringsbolag?

– För det första är både vår affärsmodell och våra produkter helt digitala. Vi har ingen ryggsäck i form av gamla IT-system, utan vi arbetar helt molnbaserat. Kunden ska inte mötas av en pdf som ska skrivas ut, signeras och sedan skickas in. Istället sker hela underwritingprocessen digitalt.

Bolaget har byggt en helt algoritmstyrd underwritingprocess. Det gör att handläggningstiden kan ske betydligt snabbare. Det finns bara sju basfrågor som alla ska svara på via det digitala ansökningsformuläret. Eventuella följdfrågor är få och baseras på kundens svar.

– Allt arbete sker automatiserat och inga manuella steg behövs. På bara 2-3 minuter har vi tagit emot både hälsodeklaration, andra uppgifter från kunden, gjort en bedömning och utfärdat en försäkring. Med det underlaget klarar vi av att hantera ca 90 procent av ansökningarna automatiskt.

Michaela ser att många av de traditionella bolagen sitter på en stor IT-skuld. De har en stor utmaning framför sig när det gäller att kunna digitalisera, menar hon, och säger att Evident Life har ett annat utgångsläge.

Arbetet sker evidensbaserat

Den andra skillnaden återfinns i att det nya bolaget arbetar evidensbaserat. För att säkerställa det, har man ett Medical Advisory Board som består av tre medlemmar: Dr. Cliff Titcomb som har specialistläkarexamen i internmedicin och försäkringsmedicin , Professor Per Hall som är en av Sveriges vassaste bröstcancerforskare och dessutom epidemiolog  och läkaren, forskaren och biotechentreprenören Dr Maarten de Château. Genom att ha med en amerikansk läkare med mångårig erfarenhet av försäkringsmedicin från sitt hemland öppnas dörren även till den amerikanska forskningsvärlden.

– Tidigare har riskbedömningen i försäkringsbolagen varit väldigt statisk. Den som har eller har haft t.ex. bröstcancer har troligtvis blivit nekad att få teckna en livförsäkring. Idag vet vi att många kvinnor som har haft en bröstcancer ändå kan leva långa och friska liv. Det innebär att vissa av dem som haft sjukdomen och som söker en livförsäkring hos Evident kan bli försäkrade redan från dag 1 – mot en lite högre premie, säger Michaela.

Evident Life arbetar också nära läkemedelsbranschen. På det sättet kan man ta till sig nya landvinningar, t.ex. nya behandlingsmetoder, som kan påverka bedömningen när någon ansöker om en livförsäkring.

Pay-as-you-live

– För det tredje arbetar vi hälsofrämjande. Vi har sneglat på nya trender inom sakförsäkring, framförallt pay-as-you-drive. Det vi skapar kan man kalla pay-as-you-live. Tillsammans med kunderna, försöker vi uppmuntra till ett mer hälsosamt liv.

Man vill dock inte tvinga kunderna att skaffa sig speciell utrustning för att kunna delta. Istället försöker bolaget hitta relevanta partners som har lösningar för att kunden ska kunna ansluta sig med den utrustning som han eller hon redan har.

Just nu tittar man på två sådana applikationer. Den ena handlar om att ge kunden möjlighet att se hur mycket han eller hon rör på sig, medan kunden med den andra ska kunna 3D-skanna sin kropp med fokus på balans och hållning och på det sättet upptäcka områden i kroppen som man behöver jobba med preventivt för att undvika skador på sikt.

Michaela berättar att inspirationen till Evident Life har kommit från utländska bolag, framförallt i USA där branschen kommit långt. Dessutom har Evident Life sneglat på svenska bolag som Hedvig inom sakförsäkring.

Inte ideal tid att starta nytt bolag

Vilka utmaningar ser du då för bolaget?

Det finns flera utmaningar när man ska starta ett helt nytt försäkringsbolag, konstaterar Michaela. Dels är det höga trösklar för att överhuvudtaget komma in på marknaden, i form av stort kapitalbehov och en komplex och omfattande regulatorisk miljö, och dels så är det en relativt trögrörlig marknad där det tar tid att bygga upp ett förtroendekapital.

– Sedan kan jag inte påstå att det har varit idealiskt att starta ett nytt företag med ett helt nytt team under dessa speciella tider och förutsättningar som Covid-19 ger. Vi har ju inte kunnat träffas sedan starten av företaget. Vi har dock haft stor nytta av att vi är ett digitalt bolag redan från början och har kunnat använda oss av modern teknik och digitala mötesformer.