EU- forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager – opdatering

Artikelförfattare: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Utgåva:
2, 2012
Språk: Danska
Kategori:

I denne artikel gives en opdatering i forhold til artiklen i NFT 1/2012 om EU- Kommissionens forslag til direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager (ATB- forslaget).

 

Baggrunden for denne hurtige opdatering er, at der den 30. maj blev konstateret principenighed i Rådet om et kompromisforslag fra det danske EU- formandskab. Europarlamentet behandler for tiden forslaget, der hører sammen med et forslag til forordning om etablering af en online- platform for klager over onlinehandel over landegrænserne i EU. Parlamentet ventes at stemme om sin endelige rapport om forslagene i september 2012. Derefter skal pakken igennem den såkaldte trilogproces mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Det er planen, at den nødvendige enighed skal nås i løbet af efteråret, så forslagene kan endeligt vedtages i Rådet inden udgangen af 2012. Herefter vil der være to år for medlemsstaterne til at implementere direktivdelen i national lovgivning.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).