Det blev lidt af et kampråb: ”Uddannelsen fortsætter!”

Artikelförfattare: Rita Modberg
Position: Kommunikationsansvarlig
Organization: Forsikringsakademiet
About:

Forsikringsakademiet er forsikringsbranchens eget uddannelsessted.

Rita Modberg er cand. mag. i kommunikation og har arbejdet med corporate journalism og formidling i den finansielle branche i  20 år.
Rita kan følges på linkedin.com/ritamodberg, ligesom Akademiet kan følges på linkedin.com/school/forsikringsakademiet.


Utgåva:
4, 2020
Språk: Danska
Kategori:

 

Da Corona-krisen for alvor ramte hele landet, 11. marts 2020, gav det også genlyd i Rungsted på Forsikringsakademiet. I løbet af to arbejdsdage og en weekend, skulle alle kurser, moduler og eksamener omlægges til en onlineversion. For selv om alt pludseligt blev vendt på hovedet, stod én ting klart: Uddannelsen fortsætter!

Knap otte måneder senere, taler jeg med Forsikringsakademiets direktør, Helle Havgaard. Når hun tænker tilbage på de fire dage i marts, fornemmer man en stor respekt.

- Vi har mange års erfaring med blended learning, hvor flere elementer af undervisningen foregår digitalt. Det gav os et stærkt fundament at stå på. Men at udvikle en løsning på så kort tid, kan jo kun lade sig gøre, fordi vi har en gruppe dygtige, professionelle undervisere, der sætter sig ned og får arbejdet gjort. Det var imponerende og med til at få os rigtig godt fra start i den langvarige krise, det jo desværre har vist sig at blive, fortæller Helle Havgaard.

De studerende og selskaberne var på samme måde meget fleksible i forhold til at gennemføre undervisningen online. Så meget, at det også satte resten af huset på overarbejde. For det hele skal spille sammen for at virke - IT, teknik, administration og kommunikation.

- Vi havde måske frygtet, at der skulle bruges mange ressourcer på at få folk med på 100 % onlineundervisning, men det viste sig, at alle var helt med på ideen. Så i løbet af kort tid, skulle der etableres arbejdsstationer til onlineundervisning, informeres om ændringerne, svares på spørgsmål, sendes links til Zoom-møder osv. osv., lyder det fra Helle Havgaard.

Uddannelse er planlagt flere år ud i fremtiden

Og det lykkedes. På nær udskydelse af nogle ganske få hold, kunne det planlagte program fastholdes.

Men hvorfor var det egentlig så vigtigt?

For at få svar på det spørgsmål, runder jeg kundeservicechef, Janne Nielsen. Hun står i spidsen for at planlægge uddannelse for forsikringsbranchens medarbejdere – og mange forløb er planlagt flere år ud i fremtiden.

- I Kundeservice arbejder vi tæt sammen med selskabernes uddannelses-administratorer, og vi ved hvor stort et arbejde, der bliver lagt i at få kabalen til at gå op. Alene af den grund blev vores kampråb næsten: Uddannelsen fortsætter! Men for den enkelte medarbejder, har det jo også enorm betydning at kunne færdiggøre sin uddannelse og eksamen. Så der stod meget på spil, siger Janne Nielsen.

Klar til en bølge nr. 2

I skrivende stund bliver uddannelserne igen gennemført, som de plejer, dvs. med en blanding af undervisning i fysiske rammer på Rungstedgaard, e-læring og onlinemøder.

Samtidig har det givet lejlighed til at evaluere på den første bølge af Corona-krise-beredskab. For der kunne jo komme en bølge nr. 2.

I den sammenhæng er det bl.a. kvaliteten af uddannelserne, som er i fokus. Spørgsmålet er, om de studerende har fået det samme ud af undervisningen som under almindelige omstændigheder?

Her tager jeg en snak med Ulrik Corlin. Han er chef for Læring og Udvikling på Forsikringsakademiet og holder derfor et godt øje med de studerendes udbytte.

Høj kvalitet og pionerånd

Ulrik Corlin fortæller, at de studerende har skullet evaluere undervisningens kvalitet og udbytte på samme måde, som de plejer. Det gør tallene fra evalueringerne sammenlignelig og viser, at vi har holdt niveauet.

- Det er vi selvfølgelig meget, meget tilfredse med. Men vi ved også fra evalueringerne og anden feedback, at onlineundervisning har sine begrænsninger, fortæller han og læser nogle udtalelser højt for mig:

”Det fungerede fint med onlineforløb, da andet ikke var muligt”. ”Jeg ville hellere have været på kick-off på FOAK for at være bedre forberedt til resten af forløbet”. ”Efter omstændighederne har vi fået det bedste ud af det”. ”Underviseren har gjort et godt stykke arbejde!”.

- De udsagn fortæller meget godt, at der har været en fantastisk velvilje hos de studerende. De har gjort, hvad de skulle og kunne - og klaret sig rigtig godt. Men pionerånden går hen og bliver tyndslidt. Der er grænser for, hvad vi kan opnå med digital læring, for vi er mennesker, som har brug for relationer og nærvær. Så den sociale dimension af læringen har været kraftigt udfordret, siger Ulrik Corlin.

Der skal være liv og summen i huset

Smilene er derfor 100 % ægte hos alle på Forsikringsakademiet og Rungstedgaard, når talen falder på, at der igen er liv og summen i huset.

Også tilbage i kontoret hos Helle Havgaard.

- Vi har et hus, der er skabt til at tage imod mennesker. Af samme grund gjorde vi det hurtigt muligt for studerende at sidde heroppe på et hotelværelse og være på online. Det var der nogle, som takkede ja til, bl.a. fordi det hjalp dem til at skille børnepasning, studie, arbejde og rengøring lidt fra hinanden. Vi har hele tiden prøvet at tune ind på de studerendes behov og så finde en løsning, der matcher – selvfølgelig med hensyntagen til myndighedernes anbefalinger, fortæller hun.

Og med den indstilling vil hun også møde en eventuel anden bølge af Corona-nedlukning.

- Vi er klar til at omstille os igen, for fundamentet er stærkt. Vi har de digitale læringsværktøjer på plads, en virtuel mødeplatform med mulighed for gruppearbejde og nu også en god portion praktisk erfaring. Jeg håber ikke vi kommer ud i ren online-undervisning igen, men vi vil håndtere det, så uddannelserne kan fortsætte, siger Helle Havgaard

 

Under Corona-nedlukningen valgte nogle studerende at få et værelse på Rungstedgaard og derfra deltage online i undervisningen. Bl.a. Michael Murmann Frosberg og Tim Jensen fra Danica Pension.

 

Både studerende og undervisere har fået øget deres digitale kompetencer på relativt kort tid. Alene i de to første måneder af lockdown var antallet af ’online-mødeminutter’ 34 gange større end på samme tidspunkt sidste år. I runde tal 990.000 minutter.

 

Samarbejdet på tværs af huset har været helt afgørende for hurtigt at få en online-løsning op at køre. Så der har været og er stadig mange virtuelle samtaler. Her mellem Janne Nielsen, Helle Havgaard og Ulrik Corlin.