Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige

Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att barn som drabbas av handikapp får en svårare situation i livet än andra barn. Författaren vill med denna artikel ge sin syn på hur försäkringarna har utvecklats under de drygt 40 år som han har arbetat inom detta intressanta område.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.