Att jobba med andra för att bli en del i något större

Artikelförfattare: Annja Karlsson
Position: CCO
E-mail: annja.karlsson@eirforsakring.se
Organization: Eir Försäkring
Utgåva:
2, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

Eir Försäkring startade sin verksamhet under fjärde kvartalet 2019. Trots att de under nästan hela tiden ha fått verka under corona-pandemin, är Eir idag ett företag i stark tillväxt.

— Jag känner att vi har fått stor respons från marknaden för vår affärsidé, säger Torgrim Lien, VD för Eir Försäkring.

Torgrim är ingen nybörjare när det gäller att starta företag. Redan under 00-talet var han med om två företagsetableringar i Norge. Under flera år har han arbetat i ledningen för det norska skadeförsäkringsbolaget Watercircles. Och inom honom har idén vuxit fram att arbeta med försäkringar på ett renodlat digitalt sätt.

För Torgrim och hans team har utmaningen varit, som för många andra nybildade företag, att säkra långsiktigt kapital. Viktigast för etableringen är att ha en solid finansieringslösning, vilket Torgrim tycker att man lyckats med. Ägare till Eir är det familjeägda tyska företaget Fischer Familienpool GmbH i München samt företagets ledningsgrupp.

Arbeta med partners

— För oss handlar det inte om att sälja försäkringsprodukter till slutkund, utan att gå via partners som står för distributionen med hjälp av white labelling. Det innebär att vi inte konkurrerar med våra partners. Istället vill vi lägga all kraft på att leverera en bäst möjlig produkt till våra partner och deras slutkunder. Detta gäller allt från själva  försäkringsprodukten till  IT system och digital kundresa.

— Vi förser produkterna med själva innehållet, medan våra partners möter slutkunden. Tillsammans med den höga graden av digitalisering har vi med det synsättet inte kopierat vad som redan finns, säger Annja Karlsson, Chief Commercial Officer på Eir Försäkring.

Och Torgrim lägger till att företaget har hittat sin nisch:

— Vi säljer alltså endast via distributörer. I vårt utbud har vi endast försäkringsprodukter som kan vara helt digitala. Och vi använder oss enbart av digitala betalningar. Till hjälp har vi utvecklat ett IT-system som är helt anpassat till vår affärsidé.

Eir har valt bort försäkringsprodukter som riktar sig mot större företag och har istället nischat sig mot småföretag och privatpersoner. Man har helt inriktat sig på skadeförsäkringar.

Idag har Eir verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt har licens för gränsöverskridande verksamhet till Tyskland.

Finansinspektionen varit tydliga

Försäkringslagstiftningen är ju omfattande. Hur är det då för en liten uppstickare att etablera sig på den svenska marknaden?

Torgrim tycker att Finansinspektionen har varit tydliga och bra att jobba med. Han anser att det finns utrymme för ett litet företag att kunna argumentera för sin sak gentemot svenska myndigheter.

— Ibland har det gått att hitta särlösningar. Visst är det ett stort jobb att vara ett försäkringsbolag, men det finns bra rådgivare på marknaden som har hjälpt oss igång. Det är klart att ny lagstiftning, som IDD, innebar utmaningar i form av en krävande processer. Men när alla regler väl är på plats, är det inga problem, konstaterar Torgrim.

Annja lägger till:

— Med tanke på att försäkringar är ett så viktigt och känsligt område för slutkunden, får det inte vara alltför enkelt att starta och driva ett försäkringsbolag. Det är därför vi på Eir har byggt upp stödfunktioner med erfarna medarbetare, som gjort att vi hittills inte hamnat i något vi inte kunnat lösa.

Valt en öppen strategi

Vad finns det då för framtida utmaningar för Eir?

— Ur ett marknadsperspektiv ser det bra ut. Genom att vi får in mer data i våra system, ökar möjligheterna att kontinuerligt kunna utveckla våra produkter, säger Torgrim.

Han pekar på att det sker en tydlig konsolidering bland ”de stora” i branschen, vilket skapar utrymme för mindre aktörer. Dessutom har Eir förmånen att bygga på samarbeten och därtill inte ha någon ”ryggsäck” i form av gamla IT-system. Istället för att behöva byta ut system, kan Eir kontinuerligt utveckla digitaliseringen.

— De större företagen har valt att behålla hela värdekedjan inom sig. Det är deras strategi, att bli störst. Vi har valt en mer öppen strategi. Vårt mål är inte att bli störst eller att låsa in våra kunder. Istället vill vi, genom att arbeta med partners, bli en del av något större, avslutar Torgrim Lien.