Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

Artikelförfattare: Olle Ludvigsson
Position: Parlamentsledamot
E-mail: olle.ludvigsson@europarl.europa.eu
Organization: EU-parlamentet
Utgåva:
3, 2016
Språk: Svenska
Kategori:

En grönbok är något som EU-kommissionen publicerar i ett tidigt skede av lagstiftningsprocessen. Den är tänkt att ge bland andra EU-parlamentarikerna möjlighet att sätta sin politiska prägel på det fortsatta arbetet.

I slutet av 2015 presenterade kommissionen en grönbok, som öppnade för en diskussion om hur man ska skapa en starkare europeisk marknad för finansiella tjänster riktade till konsumenter. Målet sattes till att hitta lösningar som fungerar för konsumenter i hela EU och ge dem tillgång till ett bra utbud av finansiella tjänster.

Vid ett rundabordssamtal som i början av juni arrangerades av KPMG och Ydrenas Communications, berättade EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson om den initiativrapport som han tagit fram med anledning av grönboken om finansiella tjänster.

Finansiell service till för kunderna

Han håller med om huvudtankarna i grönboken:

– Finansiell service ska vara till för kunderna. Det är bra med konkurrens – den pressen behövs för att komma fram till vettiga lösningar.

Han pekar i rapporten på att för att skapa en europeisk konsumentmarknad för finansiella tjänster som är effektiv och dynamisk, ska det inte få finnas onödiga eller orättvisa skillnader mellan länder som har respektive inte har euro som betalningsmedel.

Olle Ludvigssons rapport är indelad i två avdelningar. Den ena handlar om kortsiktiga åtgärder. En av de saker han pekar på här, är att hitta vägar för att minska diskriminering på grund av nationell bosättning. Han vill öppna den gemensamma marknaden för finansiella produkter, vilket innebär att man måste komma förbi de gränshinder som finns. Ett förslag från honom är att ta fram en handlingsplan för implementering av en webbaserad EU-portal, där konsumenterna kan jämföra pris och kvalitet på ett vettigt sätt.

Identifiering över landgränserna

Ett annat förslag som Olle Ludvigsson har, är att implementera eIDAS-regleringen (EU-regleringen av användandet e-legitimation över landsgränser).

– Frågan om identifiering är ingalunda enkel. I Sverige är vi bortskämda med digitala lösningar för detta, men vi ska vara medvetna om att vi ligger före många andra länder.

På lite längre sikt vill Olle Ludvigsson att kommissionen genomför en studie om hur man som kund t.ex. ska kunna ta med sig och använda sitt nationella bankkontonummer när man flyttar till ett annat EU-land (gränsöverskridande portabilitet). På motsvarande sätt vill han öka portabiliteten för försäkringsprodukter.

– Politiken bör helst ligga i framkant och reglera det som riskerar att gå fel. Men man måste vara ödmjuk. För vem kunde förutse vad som hände under finanskrisen 2008/09?, konstarerade Olle Ludvigsson och tillade att inget av de här förslagen kommer att vara klara imorgon – det gäller att arbeta på både kort och lång sikt.

Vid seminariet medverkade även Rickard Ydrenäs, ägare av Ydrenas Communication, där han berättade om eventuella konsekvenser av Brexit-omröstningen. Men seminariet hölls före omröstningen och vi lär få anledning att återkomma till ämnet längre fram här på Nordisk försäkringstidskrift.

En tredje deltagare på seminariet var Henrik Auoja från KPMG, som diskuterade MIFID II. Henrik Auoja medverkar med en separat artikel på detta tema i nummer 3/2016 av Nordisk försäkringstidskrift.