Søk Artikkel

939 søkeresultater funnet, viser 71 - 80

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Utgave: 2 / 2019 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Randi Mørk

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Utgave: 2 / 2019 | Kategori: Risiko, Skadeforsikring | Forfatter: Claus Tønnesen

Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Utgave: 2 / 2019 | Kategori: Skadeforebygging, Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Patricia Seidel Garpedal

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Johan Lundström, Rickard Sobocki

Den svenska regleringsprocessen har ännu inte, efter 24 års medlemskap i EU, anpassats till att det som i slutänden blir svensk rätt i mycket stor utsträckning arbetas fram inom ramen för EU:s beslutsprocesser, anser artikelförfattarna och efterlyser ett tidigt engagemang från staten i regelprocesserna på EU-nivå liksom en stärkt dialog med berörda aktörer och rimligare anpassningstider.

Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Roger Stenseth

En ny ordning med gebyr på uforsikrede kjøretøy i Norge har bidratt til at andelen uforsikrede kjøretøy i Norge har blitt redusert fra over 3 % til under 1 % i løpet av et år. Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Med siktet inställt på goda kundupplevelser

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Anton Breman

I slutet av november förra året fick Anton Breman ta emot Svenska Försäkringsföreningens pris Årets Talang. I artikeln berättar Anton om hur han fått möjligheten att jobba dedikerat under flera år med behovsdriven utveckling och lära organisationer att jobba kunddrivet. Han räknas idag som en av pionjärerna inom området service design.

Sider