Dags för rätt båtförsäkring

Segelbåtar
Intervjuobjekt: Peter Stark
Position: Jurist
E-mail: peter.stark@konsumenternas.se
Organization: Komsumenternas försäkringsbyrå
Udgave:
2, 2023
Språk: Svensk
Kategori:

─ Det som är allra viktigast för en båtägare att tänka på när det gäller försäkringar, är att ha ett ansvarsskydd som är tillräckligt. Om det förfärliga skulle inträffa, att man på sjön kör på till exempel en simmare eller kanotist, är båtföraren i princip alltid vållande. Är skadorna svåra kan skadeståndet lätt hamna på 10-15 miljoner kr, framför allt om det är en ung person där man måste beräkna framtida inkomstbortfall.

Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, inskärper allvaret med att ha en bra och tillräcklig ansvarsförsäkring för sin båt. Det är inte som med trafikförsäkringen, där det (i praktiken) inte finns något beloppstak. Och hemförsäkringen har normalt max 5 miljoner kr som tak att betala ut vid ansvar.

─ Ersättningssystemet regleras enligt Sjölagen. Specialförsäkringsbolagen har insett detta och kan ha beloppstak upp emot 30-40 miljoner kr och i de allra flesta fall är det tillräckligt för en ägare av privatbåt. Några stora hemförsäkringsbolag som även säljer båtförsäkringar har dock lägre max belopp och de kan vara otillräckliga. Du vill inte bli skadeståndsskyldig för livet om din ansvarsförsäkring inte skulle räcka till, konstaterar Peter.

Han pekar också på att ansvarsfrågan inte bara gäller vid personskador. Om man kör på en dyrbar båt, kan det kosta en rejäl slant att inte ha en täckande försäkring.

Ansvarsfrågan oberoende av båtens skick

Det är lätt att tro sig inte behöva en dyr försäkring om man har en gammal och skruttig båt. Men ansvarsfrågan är oberoende av båtens skick, så här gäller det att tänka till ytterligare en gång innan man väljer försäkring. En bra hjälp för att hitta rätt är att göra ett besök på Konsumenternas jämförelse av båtförsäkringar.

Vad är det då mer man ska tänka på? Peter tar upp två saker när det gäller själva båtförsäkringen:

─ För det första ska man se till att båten är försäkrad vid sjöskador, till exempel vid grundstötning. Det ingår i de allra flesta båtförsäkringar, men faktiskt inte i alla så det är bra att kolla upp. Och för det andra bör kanske främst den som har en motorbåt med lite dyrare motor se till att det finns en försäkring vid maskinskada. Vill man ha med maskinskada måste man i de flesta fall teckna ett tillägg eller en ”Stor”-försäkring.

Bra att komma ihåg är att skydd vid stöld och brand ingår i alla båtförsäkringar.

Aktsamhetskravet viktigt

Peter lyfter fram aktsamhetskravet i försäkringen:

─ Det här gäller inte minst båtarnas motorer och då framför allt utombordare. Upp till en viss storlek ska de som regel tas bort under vinterförvaringen och under säsongen vara låsta med godkända lås. Större utombordsmotorer kan även behöva vara fastbultade i båten. Kontrollera noga med försäkringen vad som gäller för just din båt.

Enligt Peter har alla anledning att själva kolla upp sin båtförsäkring. Det gäller även honom. Han är nämligen ägare av en segelbåt av typ Scampi 30, en tämligen känd 70-talsbåt. Men har själv fått erfara hur viktigt det är med rätt försäkring.

─ Vid ett tillfälle behövde jag assistans när propellern till inombordsmotorn hade ramlat av. Det visade sig då att jag inte hade något assistanstillägg i försäkringen. Så visst är det lätt glömma bort att kolla alla detaljer. Där kan vår jämförelse av båtförsäkringar vara till god hjälp, är det budskap som Peter skickar till alla båtägare.