Søk Artikkel

966 søkeresultater funnet, viser 101 - 110

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Johan Lundström, Rickard Sobocki

Den svenska regleringsprocessen har ännu inte, efter 24 års medlemskap i EU, anpassats till att det som i slutänden blir svensk rätt i mycket stor utsträckning arbetas fram inom ramen för EU:s beslutsprocesser, anser artikelförfattarna och efterlyser ett tidigt engagemang från staten i regelprocesserna på EU-nivå liksom en stärkt dialog med berörda aktörer och rimligare anpassningstider.

Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Roger Stenseth

En ny ordning med gebyr på uforsikrede kjøretøy i Norge har bidratt til at andelen uforsikrede kjøretøy i Norge har blitt redusert fra over 3 % til under 1 % i løpet av et år. Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Med siktet inställt på goda kundupplevelser

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Anton Breman

I slutet av november förra året fick Anton Breman ta emot Svenska Försäkringsföreningens pris Årets Talang. I artikeln berättar Anton om hur han fått möjligheten att jobba dedikerat under flera år med behovsdriven utveckling och lära organisationer att jobba kunddrivet. Han räknas idag som en av pionjärerna inom området service design.

Hvad betyder Brexit umiddelbart for de danske forsikringsselskaber?

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Claus Tønnesen

I den kommende måneds tid venter vi spændte på, om UK forlader EU kl. 23.00 den 29. marts 2019 uden en aftale med EU, om Brexit blive udskudt, eller om der kommer en overgangsperiode med en midlertidig aftale. Finanstilsynet i Danmark har meddelt forsikringsbranchen, at selskaberne skal være forberedt på Brexit uden en aftale, en såkaldt ”hård Brexit”. Denne artikel forsøger at sammenfatte de umiddelbare konsekvenser af en hård Brexit for de danske forsikringsselskaber.

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

Utgave: 1 / 2019 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Jørn Handal

Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg. Med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir fleksibelt pensjonsuttak innført også i denne ordningen. Sammen med komplekse overgangsregler vil dette medføre et stort behov for informasjon og veiledning. I denne artikkelen blir det sett på hva som bør avgjøre når uttaket skal starte.

Sider