Søk Artikkel

15 søkeresultater funnet, viser 11 - 20

Kvinner kommer dårlig ut ved overgang til innskuddspensjon

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Sissel Rødevand

Overgangen fra en livsvarig ytelsespensjon til innskuddspensjon med utbetaling bare til 77 år gir mye lavere forventet samlet pensjon enn tidligere for kvinner enn for menn. Det er ikke enkelt å definere kjønnsnøytrale pensjonsordninger. I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn, og utbetalingen vil bli den samme for kvinner og menn ved samme valg av utbetalingslengde. Imidlertid er det slik at kvinner med opphørende pensjon fra en innskuddspensjonsordning vil ha flere år uten pensjon enn menn, fordi de forventes å leve lenger. Å gå fra en livsvarig pensjon til en opphørende pensjon påfører derfor kvinner et tap som menn ikke får.

Nordisk forsikring i Europa

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Stein Haakonsen

Europeisk forsikringsstatistikk viser ikke overraskende at de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall, sammenliknet med Europa forøvrig. Likevel er de betydelige relativt sett. Eksempelvis ligger Norden godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet.

Sider