Søk Artikkel

9 søkeresultater funnet, viser 1 - 9

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Anette Norberg, Lars-Göran Orrevall

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Tilsyn | Forfatter: Rickard Sobocki

Artikeln handlar om behovet av att stärka öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete som jag tror kan vara intressant att publicera i Nordisk Försäkringstidskrift. I artikeln diskuteras brister i öppenheten när det gäller beslutsfattande, samråd och möjligheterna att ta del av handlingar hos EIOPA. I artikeln berörs också FI:s roll i EIOPA-arbetet och de möjligheter till insyn som den svenska offentlighetsprincipen kan ge i sammanhanget.

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Maria Clausen

Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning | Forfatter: Beate Fahre, Stina Vestby

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning, Forsikringshistorie | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.