Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Artikkelforfatter: Fredrik Forsström
Position: VD
E-mail: fredrik.forsstrom@crawco.se
Organization: Crawford & Companys svenska verksamhet
Udgave:
4, 2020
Språk: Svensk
Kategori:

 

Vid Försäkringsföreningens seminarium Internationell utblick i oktober, tog Fredrik Forsström upp frågan om hur försäkringsbranschen har drabbats när det gäller inträffade skadefall under pandemiåret 2020 och vilka befarade skadefall man kan se till följd av pandemin. Han är VD för Crawford & Companys svenska verksamhet – som ingår i en av världens största aktörer inom skadekonsulting.

– Om man gör en internationell makroutblick, kan man se vissa konkreta effekter av pandemin. Bland de mer konkreta kan nämnas att det varit en de facto-recession under året. På grund av stimulanspaket och andra åtgärder, har ländernas skuldsättning ökat. Samtidigt har den politiska oredan kring valet i USA, handelskriget med Kina och Brexit knappast bidragit till att dämpa effekterna av pandemin. Och till detta kommer en ökad psykisk ohälsa bland befolkningarna.

Indirekta effekter

Det finns också mer indirekta effekter, som t.ex. vilken påverkan kontorsdöden får för fastighetsförsäkring och skadeutveckling. Leveranskedjorna kommer säkert att förändras när närhet troligen kommer att spela en större roll i urvalsprocesserna. Dessutom återstår att se ifall det blir skattehöjningar för att finansiera kostnaderna för covid-19.

 – Det är svårt att i dagsläget veta vad det här kommer att innebära för försäkringsföretagen. Mörkertalet är stort och många toppledare är idag oroliga. Här bör också nämnas att Storbritanniens High Court i september underkände att coronakostnader inte skulle omfattas av försäkring, sa Fredrik och fortsatte:

– Ska t.ex. en lockdown omfattas av försäkringsskyddet? Det är en oerhört komplicerad fråga och handlar egentligen mer om politik, än om juridik. Det är inte otänkbart att fler myndigheter kommer att svara ja på frågan, för att hitta en finansiering av kostnaderna.

Inte lätt att flytta kompetens

Fredrik konstaterade att kostnaderna inom olika skadeslag har förändrats. Reseförsäkringarna har minskat eftersom det är så få som reser, medan reseavbrottsförsäkringarna har skjutit i höjden. Samtidigt har många hushåll köpt husdjur, vilket kraftigt har ökat djurskadorna. Det behövs en omfördelning av personalresurserna på bolagen, men det är inte alltid lätt att flytta kompetens.

Pandemin har också skapat ett ökat behov bland kunderna att snabbt få ut pengarna från sina försäkringar. Antal ärenden har skjutit i höjden och skapat långa handläggningstider. Det här innebär en svår omställning för försäkringsföretagen.

Fler bedrägerier

– Vi ser också hur beteenden ändras. Många kunder har svårt att få in de uppgifter som krävs för att klara av skaderegleringen. Det innebär att försäkringsbolag måste dra ner på kraven gentemot kunden, vilket i sin tur öppnar för fler bedrägerier.

Cyberhoten ökar i takt med den ökade digitaliseringen. Alltmer av skaderegleringen sker via internet. Regleringen tenderar att bli mer användarvänlig, istället för att gömma sig bakom villkoren. En del bolag gör en poäng av att ”vi betalar”. Det här skapar nya möjligheter för de som är ute i oärligt syfte.

Det finns också en tendens i att förövarna anpassar sig efter offrets situation. Massutskicken är inte lika vanliga längre.

Hemarbete skapar nya utmaningar

Alltfler medarbetare på företagen arbetar nu hemifrån, vilket medför nya utmaningar. När Italien genomförde lockdown av samhället, uppstod fall där medarbetarens dator fanns kvar på jobbet.

– Hur löser man det? Eller hur kul är det att sitta hemma och jobba, när det bor sju personer i lägenheten? Och vad gör man när dålig ergonomi vid arbete hemifrån resulterar i arbetsskador? Blir det en ny ”wiplash-våg”?

En del företag anpassar sig snabbt till rådande situationen, men andra har svårt att hitta lösningar på problemen. Det här skapar stora skillnader bland företag runt om i världen, konstaterar Fredrik.

En annan trend inom försäkringsbranschen är att de enklare jobben inom skadereglering ersätts av digitaliserade lösningar. Antalet skadereglerare blir färre, men de som är kvar blir alltmer specialiserade.

– Sammanfattningsvis tror jag inte att försäkringsbranschen kan bära alla kostnaderna till följd av pandemin, men man får räkna med att den kommer att få ta en del. Det här kommer troligtvis att leda till höjda premier. När det gäller svenska försäkringsföretag, är min bedömning att de inte kommer att gå under, även om det kan ske utslagning globalt. Kanske kan det bli tal om att sälja affärsverksamheter, som man inte klarar av, noterade Fredrik Forsström till sist.