Årstalen - Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000

Artikkelforfatter: Arne Skauge
Position: Viseadministrerende Direktør
Organization: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
About:

Arne Skauge er viseadministrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Han har bl.a. erfaring som adm. direktør i FNH og Bankforeningen, som konserndirektør i Den norske Bank i 1993-98. I sin lange karriere som politiker har han blant annet vært finansminister i 1986 og 1989-90, statssekretær ved statsministerens kontor i 1984-86, handels- og skipsfartsminister i 1981-83 og Stortings-politiker i en rekke år.


Udgave:
2, 2000
Språk: Internasjonal
Kategori:

G31G30G37 NFT 2/2000 G49G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G64G65G20 G67G6CG6FG62G61G6CG65G20 G72G61G6DG6DG65G72G20 G73G6FG6DG20 G47G41G54G54G20 G64G65 G6EG65G73G74G65G20 GE5G72G65G6EG65G20 G6BG6CG61G72G74G65G20 GE5G20 G74G69G6CG72G65G74G74G65G6CG65G67G67G65G20 G75G74G76G69G6BG6CG65G74G20 G64G65G74 G73G65G67G20 G69G20 G61G6CG6CG65G20 G76G65G72G64G65G6EG73G64G65G6CG65G72G20 G65G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74G20 G68G61G6EG64G65G6CG73G2D G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20G6CG6FG6BG61G6CG65G20G6FG67G20G72G65G67G69G6FG6EG61G6CG65G20G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G73G6BG6FG6EG2D G73G74G65G6CG6CG61G73G6AG6FG6EG65G72G2EG20 G49G20 G45G75G72G6FG70G61G20 G75G74G76G69G6BG6CG65G74G20 G45G55G20 G73G65G67G20 G66G72G61G20 G65G74 G66G65G6CG6CG65G73G6DG61G72G6BG65G64G20 G74G69G6CG20 G65G6EG20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG20 G6FG67G20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6B G75G6EG69G6FG6EG2E G4EG6FG72G73G6BG65G20 G72G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G72G20 G68G61G72G20 G69G20 G61G6CG6CG20 G68G6FG76G65G64G73G61G6BG20 G6FG67 G6DG65G64G20G62G72G65G64G20G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG20G66G6FG72G61G6EG6BG72G69G6EG67G20G73G74GF8G74G74G65G74G20G61G72G62G65G69G64G65G74 G6DG65G64G20 GE5G20 G75G74G76G69G6BG6CG65G20 G65G6EG20 G62G65G64G72G65G20 G66G75G6EG67G65G72G65G6EG64G65G20 G67G6CG6FG62G61G6C GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2E G48GF8G73G74G65G6EG20 G31G39G38G39G20 G73G69G67G6EG65G72G74G65G20 G72G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G6EG20 G53G79G73G65 G73G61G6DG6DG65G6EG20G6DG65G64G20G72G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G6EG65G20G69G20G64G65G20GF8G76G72G69G67G65G20G6EG6FG72G64G69G73G2D G6BG65G20G6CG61G6EG64G20G4FG45G43G44G73G20G72G65G67G6CG65G72G20G66G6FG72G20G66G72G69G65G20G6BG61G70G69G74G61G6CG62G65G76G65G67G65G6CG2D G73G65G72G20 G6FG76G65G72G20 G6CG61G6EG64G65G67G72G65G6EG73G65G6EG65G2CG20 G65G74G74G65G72G20 G66G6FG72G62G65G72G65G64G65G6CG73G65G72 G75G74G66GF8G72G74G20G61G76G20G72G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G6EG20G48G61G72G6CG65G6DG20G42G72G75G6EG64G74G6CG61G6EG64G20G6DG65G64 G62G72G65G64G20G73G74GF8G74G74G65G20G69G20G53G74G6FG72G74G69G6EG67G65G74G2EG20G53G65G6CG76G20G6FG6DG20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG2D G67G65G6EG20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G61G6CG6CG74G69G64G20G68G61G72G20G76GE6G72G74G20G70GE5G76G69G72G6BG65G74G20G61G76G20G73G76G69G6EG67G2D G6EG69G6EG67G65G72G20G69G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20G6FG67G20G6EG6FG72G73G6BG20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2CG20G6BG61G6E G64G65G74G20G76GE6G72G65G20G6EG79G74G74G69G67G20GE5G20G72G65G70G65G74G65G72G65G20G61G74G20G75G74G66G6FG72G64G72G69G6EG67G65G72G20G73G6FG6D G67G72G65G6EG73G65G6FG76G65G72G73G6BG72G69G64G65G6EG64G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G6FG67G20G67G6CG6FG62G61G6CG2D G69G73G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 G65G6EG20 G6BG61G73G74G65G76G69G6EG64 G73G6FG6DG20G65G72G20G6BG6FG6DG6DG65G74G20G75G66G6FG72G76G61G72G65G6EG64G65G20G70GE5G20G6FG73G73G2CG20G6DG65G6EG20G65G72G20G65G74 G72G65G73G75G6CG74G61G74G20 G61G76G20 G65G74G20 G6DG61G6EG67G65GE5G72G69G67G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20 G70G6FG6CG69G2D G74G69G73G6BG20G61G72G62G65G69G64G2EG20G47G6CG6FG62G61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G68G61G74G74G20G65G6EG20G73G74G65G72G6B G70GE5G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G20G70GE5G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G69G20G6EG6FG72G73G6BG20G6EGE6G72G69G6EG67G73G6CG69G76G2C G6FG67G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G76G69G73G20G6FG67G73GE5G20G70GE5G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E G56GE5G72G20G68G6AG65G6DG6CG69G67G65G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20 G68G61G72G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G2D G74G69G64G20 G6FG66G74G65G20 G62GE5G72G65G74G20 G70G72G65G67G20 G61G76G20 G61G74G20 G6DG61G6EG20 G68G61G72G20 G76GE6G72G74G20 G6DG65G72 G6FG70G70G74G61G74G74G20 G61G76G20 G65G6EG6BG65G6CG74G73G61G6BG65G72G20 G6FG67G20 G61G76G20 G62G65G64G72G69G66G74G65G72G20 G65G6EG6EG20 GE5 I. Innledning Mange ser de senere års sterkt økende markedsstyring og globalisering av både økonomi og andre sider av samfunnsutviklingen som uventet og truende. Ikke alle synes å være like klar over at dette langt på vei er en ønsket utvikling basert på politiske vedtak gjennom flere tiår både nasjonalt og internasjonalt. I 1982 hadde GATTs (nå WTO) ministermøte i Geneve store proble- mer med å finne frem til et program for arbeidet videre fra liberalisering av handelen med varer til liberalisering av handelen med tjenester herunder handel med finan- sielle tjenester og kapitalbevegelser. Motivene for fort- satt liberalisering kan ha vært varierende, men de er- klærte målene har vært en bedre fungerende global økonomi og bedre muligheter for nasjoner i en økonomisk utviklingsfase til å bli positivt delaktige i en slik bedre fungerende økonomi. I Norge har vi ment at en slik utvikling også er i vår interesse. av adm. direktør Arne Skauge Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000 Arne Skauge G31G30G38 G6CG65G67G67G65G20 G74G69G6CG20 G72G65G74G74G65G20 G66G6FG72G20 G72G61G6DG6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G20 G66G6FG72G20 G65G74 G6EGE6G72G69G6EG67G73G6CG69G76G20G73G6FG6DG20G76G69G6CG20G62G6CG69G20G65G6EG20G64G65G6CG20G61G76G20G65G6EG20G67G6CG6FG62G61G6CG69G73G65G72G74 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2E G53G74G72G75G6BG74G75G72G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6EG20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G68G61G72 G6DG65G72G20G65G6EG6EG20G6EG6FG65G6EG20G61G6EG6EG65G6EG20G64G65G6CG20G61G76G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6E G76GE6G72G74G20G70G72G65G67G65G74G20G61G76G20G64G65G74G74G65G20G64G65G20G73G69G73G74G65G20GE5G72G65G6EG65G2EG20G55G74G76G69G6BG6CG69G6EG2D G67G65G6EG20 G6BG61G6EG20 G65G6EG20 G69G20 G6DG61G6EG67G65G20 G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G65G72G20 G73G65G20 G73G6FG6D G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G6EG20G61G76G20G61G74G20G65G6EG20G68G61G72G20G72G79G67G67G65G74G20G66G72G61G20G62G65G67G69G76G65G6EG2D G68G65G74G20G74G69G6CG20G62G65G67G69G76G65G6EG68G65G74G20G65G6EG6EG20G61G76G20GE5G20G68G61G20G76GE6G72G74G20G65G6EG20G70G6FG6CG69G74G69G73G6B G6CG69G6EG6AG65G2EG20G45G74G74G65G72G20G61G74G20G47G75G6EG6EG61G72G20G42G65G72G67G65G20G73G61G20G6AG61G20G74G69G6CG20G44G6EG43G20G6FG67 G42G65G72G67G65G6EG20 G42G61G6EG6BG20 G69G20 G31G39G38G39G20 G73GE5G20 G76G69G20 G6BG6CG61G72G65G20 G74G69G6CG6CGF8G70G20 G74G69G6C G70G72G69G6EG73G69G70G69G65G6CG6CG20 G74G65G6EG6BG6EG69G6EG67G2EG20 G49G20 G31G39G39G30G20 G62G6CG65G20 G64G65G74G20 G76G61G72G73G6CG65G74 G61G64G67G61G6EG67G20G74G69G6CG20G64G61G6EG6EG65G6CG73G65G20G61G76G20G66G69G6EG61G6EG73G6BG6FG6EG73G65G72G6EG20G28G6CG6FG76G66G6FG72G2D G73G6CG61G67G20G69G20G31G39G39G31G20G66G72G61G20G53G69G67G62G6AGF8G72G6EG20G4AG6FG68G6EG73G65G6EG29G20G6FG67G20G69G20G31G39G39G30G20G62G6CG65 G6FG67G73GE5G20 G42G61G6EG6BG6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G75G74G6EG65G76G6EG74G20 G66G6FG72G20 GE5 G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G65G20 G6EG6FG72G73G6BG20 G66G69G6EG61G6EG73G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G2EG20 G44G65G74G20 G65G72 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G6BG6CG61G72G74G20G61G74G20G62G61G6EG6BG6BG72G69G73G65G6EG20G6FG67G20G64G65G74G20G6CG61G6EG67G76G61G2D G72G69G67G65G20 G73G74G61G74G6CG69G67G65G20 G65G69G65G72G73G6BG61G70G20 G69G20 G62G61G6EG6BG65G6EG65G20 G68G61G72G20 G73G6BG61G70G74 G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G65G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20 G66G6FG72G20 G61G76G6BG6CG61G72G69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6CG2D G6CG6FG6DG20G73G74G61G74G65G6EG73G20G66G6FG72G73G6BG6AG65G6CG6CG69G67G65G20G72G6FG6CG6CG65G72G20G6FG67G20G65G6EG20G6EGE6G72G69G6EG67G73G2D G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20G73G6FG6DG20G6BG61G6EG20G67G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G61G72G62G65G69G64G73G2D G66G6FG72G75G74G73G65G74G6EG69G6EG67G65G72G20G66G6FG72G20GE5G20G6DGF8G74G65G20G64G65G6EG20GF8G6BG65G6EG64G65G20G69G6EG74G65G72G6EG61G2D G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2E G53G61G6DG6DG65G6EG62G72G75G64G64G65G74G20 G69G20 G57G54G4FG2DG6DGF8G74G65G74G20 G69G20 G53G65G61G74G74G6CG65G20 G69 G66G6AG6FG72G20G68GF8G73G74G20G62G6CG69G72G20G73G6FG6DG20G47G41G54G54G2DG6DGF8G74G65G74G20G69G20G31G39G38G32G20G62G61G72G65G20G65G6E G74G65G6EG6BG65G70G61G75G73G65G2EG20G46G6FG72G20G4EG6FG72G67G65G73G20G64G65G6CG20G76G69G6CG20G62GE5G64G65G20G64G65G6EG20G74G65G6BG2D G6EG6FG6CG6FG67G69G73G6BG65G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20G6FG67G20G64G65G74G20G66G61G6BG74G75G6DG20G61G74G20G76G69G20G67G6AG65G6EG2D G6EG6FG6DG20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG20G65G72G20G65G6EG20G69G6EG74G65G67G72G65G72G74G20G64G65G6CG20G61G76G20G45G55G73 G69G6EG64G72G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G20 GF8G6BG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G6FG67G20 G62G65G68G6FG76G65G74 G66G6FG72G20 G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G6CG6CG65G20 G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G2E G44G65G74G20 G68G61G72G20 G64G65G20 G73G69G73G74G65G20 G31G30G20 GE5G72G20 G61G6CG6CG65G72G65G64G65G20 G66G75G6EG6EG65G74G20 G73G74G65G64 G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G65G20 G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G61G76G20 G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G6EG20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G2D G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G73G61G6DG74G69G64G69G67G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G6FG67G20G6BG6FG73G74G2D G6EG61G64G73G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG20G68G61G72G20G76GE6G72G74G20GF8G6BG65G6EG64G65G2EG20G44G65G74G74G65G20G67G6AG65G6CG2D G64G65G72G20G62GE5G64G65G20G62G61G6EG6BG2DG20G6FG67G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G2E II. Dannelsen av FNH G45G74G20G68G6FG76G65G64G74G72G65G6BG6BG20G76G65G64G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG65 G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G64G65G20G73G69G73G74G65G20G31G30G20GE5G72G65G6EG65G20G65G72G20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G62G69G6CG64G65G74G20G68G61G72G20G65G6EG64G72G65G74G20G6BG61G72G61G6BG74G65G72G2EG20G56G69G20G68G61G72G20G67GE5G74G74G20G66G72G61 G65G6EG20G73G69G74G75G61G73G6AG6FG6EG20G73G6FG6DG20G66GF8G72G73G74G20G6FG67G20G66G72G65G6DG73G74G20G76G61G72G20G6BG6AG65G6EG6EG65G2D G74G65G67G6EG65G74G20G61G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G64G65G20G75G6CG69G6BG65G20G62G72G61G6EG2D G73G6AG65G6EG65G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G74G69G6CG20 G64G61G67G65G6EG73G20 G73G69G74G75G61G73G6AG6FG6E G68G76G6FG72G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G66G69G6EG61G6EG73G62G65G2D G64G72G69G66G74G65G6EG65G20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G68G6FG76G65G64G74G72G65G6BG6BG65G74G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G69G6BG6BG65 G6CG65G6EG67G65G72G20G66G6FG72G72G65G74G6EG69G6EG67G73G62G61G6EG6BG65G72G2CG20G73G70G61G72G65G62G61G6EG6BG65G72G20G6FG67G20G66G6FG72G2D G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6BG6AG65G6DG70G65G72G20 G6DG6FG74G20 G68G76G65G72G61G6EG2D G64G72G65G2CG20G6DG65G6EG20G73G6EG61G72G65G72G65G20G66G69G6EG61G6EG73G6BG6FG6EG73G65G72G6EG20G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G72G65G72G20G6FG6DG20GE5G20G74G69G6CG62G79G20G61G6CG6CG65G20G66G6FG72G6DG65G72G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G74G6AG65G6EG65G73G2D G74G65G72G2EG20G28G46G69G67G75G72G20G31G29 G44G65G6EG6EG65G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G6FG67G73GE5G20G6CG61G67G74G20G67G72G75G6EG6EG6CG61G67G65G74 G66G6FG72G20G65G6EG20G66G65G6CG6CG65G73G20G6FG67G20G62G72G65G64G65G72G65G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG20G70G6CG61G74G74G2D G66G6FG72G6DG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20G53GE5G20G76G69G64G74G20G76G69G20G68G61G72G20G62G72G61G6BG74 Figur 1. Norske finanskonsern 1996 og 1999. (Tall for markedsandeler pr 31.12) * Konsesjon for Sparebank 1-gruppens oppkjøp av Vår er ikke gitt. ** Omfatter If. Kilde: Kredittilsynet. nresnoKknaB -sgnireisnaniF katerof -ripapidreV dnof -edakS gnirkisrof -sviL gnirkisrof ellA 6991negnagtU 9991negnagtU 6991 99916991 99916991 99916991 99916991 99916991 9991 BnD neknabtsoP/BnD 91 627671 120-81 81-12 neknabtsoP 7 - 2 - - - RON.berapS RON/egidisnejG 21 5111 2191 32-82271-61 egidisnejG 2 3 4 52 51 - KBC KBC 41 4162 3111 8--33- 11 b..ps.maS/1.pS *råV/b.ps.maS/1.berapS 21 41227 01-513- 11 råV 1 0 - 5 3 **dnarberotS .bsnaniF/dnarberotS 0 2007762 4233 23-7 sukoF knaBeksnaDneD/sukoF - 4-0-2-----3 ..ksnanifmuS nresnoksnanifmuS 76 6794 3376 0765 4357 37-96 pakslesellamuS pakslesellamuS 001 001001 001001 001001 001001 001-001 G31G30G39 G69G20G65G72G66G61G72G69G6EG67G20G65G72G20G76G69G20G69G20G64G61G67G20G6DG65G64G20G70GE5G20G65G6EG20G61G6CG64G72G69G20G73GE5G20G6CG69G74G65G6E G62G65G67G69G76G65G6EG68G65G74G20G76G65G64G20G61G74G20G64G65G74G20G65G72G20G66GF8G72G73G74G65G20G67G61G6EG67G20G64G65G74G20G66G72G65G6DG2D G66GF8G72G65G73G20G65G6EG20GE5G72G73G74G61G6CG65G20G70GE5G20G76G65G67G6EG65G20G61G76G20G65G6EG20G66G65G6CG6CG65G73G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G2D G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG20G66G6FG72G20G62G61G6EG6BG20G6FG67G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G69G6BG6BG65G20G62G61G72G65 G69G20 G6EG6FG72G73G6BG2CG20 G6DG65G6EG20 G6FG67G73GE5G20 G69G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20 G73G61G6DG6DG65G6EG2D G68G65G6EG67G2EG20G53G6FG6DG20G6BG6AG65G6EG74G20G67G69G6BG6BG20G44G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G42G61G6EG6BG66G6FG72G65G2D G6EG69G6EG67G20 G6FG67G20 G4EG6FG72G67G65G73G20 G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G66G6FG72G62G75G6EG64G20 G66G72G61G20 G31G2E G6AG61G6EG75G61G72G20G69G20GE5G72G20G73G61G6DG6DG65G6EG20G69G20G65G6EG20G6EG79G20G66G65G6CG6CG65G73G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G6FG72G67G61G2D G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG20 G75G6EG64G65G72G20 G6EG61G76G6EG65G74G20 G46G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG73G20 G48G6FG2D G76G65G64G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG2CG20G46G4EG48G2E G49G20G64G65G74G20G6DG69G6EG73G74G65G20G68G61G72G20G76G69G20G70GE5G20G64G65G74G74G65G20G6FG6DG72GE5G64G65G74G20G74G69G6CG70G61G73G73G65G74 G6FG73G73G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G20 G6FG67G20 G64G65G6EG20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G75G74G76G69G6BG2D G6CG69G6EG67G20G72G61G73G6BG65G72G65G20G65G6EG6EG20G61G6EG64G72G65G20G6CG61G6EG64G21 G47G72G75G6EG6EG6CG61G67G65G74G20G66G6FG72G20G73G61G6DG6DG65G6EG73G6CG75G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G6BG61G6EG20G6BG6FG72G74 G73G61G6DG6DG65G6EG66G61G74G74G65G73G20 G69G20G66GF8G6CG67G65G6EG64G65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G3A G95 G53G74G72G75G6BG74G75G72G65G6EG20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72G20 G69 G73G74G61G64G69G67G20 G73G74GF8G72G72G65G20 G67G72G61G64G20 G64G61G6EG6EG65G6CG73G65G20 G61G76G20 G62G6CG61G6EG64G65G64G65 G66G69G6EG61G6EG73G6BG6FG6EG73G65G72G6EG20 G68G76G6FG72G20 G62GE5G64G65G20 G62G61G6EG6BG20 G6FG67G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20G69G6EG6EG67GE5G72 G95 G52G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20 G6FG67G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72 G73G74G61G64G69G67G20G6DG65G72G20G6CG69G6BG65G61G72G74G65G64G65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G70GE5G20G74G76G65G72G73G20G61G76 G74G72G61G64G69G73G6AG6FG6EG65G6CG6CG65G20 G62G72G61G6EG73G6AG65G67G72G65G6EG73G65G72 G95 G54G69G6CG73G79G6EG73G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG20 G65G72G20 G73G61G6DG6CG65G74G20 G68G6FG73G20 G65G6EG20 G6FG66G2D G66G65G6EG74G6CG69G67G20 G69G6EG73G74G61G6EG73G2CG20 G4BG72G65G64G69G74G74G69G6CG73G79G6EG65G74 G95 GD8G6BG65G6EG64G65G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G2CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G6FG67G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20G73G74G69G6CG6CG65G72G20G62G61G6EG6BG20G6FG67G20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20 G6FG76G65G72G66G6FG72G20 G66G65G6CG6CG65G73G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6CG69G6BG65G61G72G74G65G64G65G20 G75G74G66G6FG72G2D G64G72G69G6EG67G65G72G20 G62GE5G64G65G20 G68G6AG65G6DG6DG65G20 G6FG67G20 G75G74G65G20 G6FG67G73GE5G20 G70GE5G20 G64G65G74 G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20 G66G65G6CG74G2E G53G61G67G74G20G6DG65G64G20G6CG69G74G74G20G61G6EG64G72G65G20G6FG72G64G20G73G6BG61G6CG20G46G4EG48G20G61G72G62G65G69G64G65G20G66G6FG72 G65G74G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G73G6FG6DG20G67G69G72G20G6EG6FG72G73G6BG2D G62G61G73G65G72G74G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G6CG69G6BG65G20G67G6FG64G65G20G72G61G6DG6DG65G2D G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G20G73G6FG6DG20G69G20G61G6EG64G72G65G20G6CG61G6EG64G2EG20G41G76G20G73GE6G72G6CG69G67G20G62G65G74G79G64G2D G6EG69G6EG67G20G65G72G20G64G65G74G20GE5G20G68G61G20G6CG69G6BG65G76G65G72G64G69G67G65G20G61G72G62G65G69G64G73G76G69G6CG6BGE5G72G20G6DG65G64 G76GE5G72G65G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG65G20G6EG61G62G6FG6CG61G6EG64G20G6FG67G20G64G65G20G74G6FG6EG65G61G6EG67G69G76G65G6EG64G65 G6CG61G6EG64G20G66G6FG72G20GF8G76G72G69G67G20G69G20G45G55G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G65G6EG20G75G74G66G6FG72G64G72G69G6EG67G20G66G6FG72 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G74G69G6CG20G65G6EG68G76G65G72G20G74G69G64G20GE5G20G76GE6G72G65G20G6BG6FG6DG70G65G74G2D G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G20G70GE5G20G68GF8G79G64G65G20G6DG65G64G20G64G65G20G6BG72G61G76G20G49G54G2DG75G74G76G69G6BG2D G6CG69G6EG67G65G6EG20G6FG67G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G73G74G69G6CG6CG65G72G20G6FG67G73GE5G20G74G69G6CG20G6EG6FG72G73G6BG2D G62G61G73G65G72G74G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G2E G44G65G74G74G65G20 G65G72G20 G61G6DG62G69G73G69GF8G73G65G20 G6DGE5G6CG73G65G74G6EG69G6EG67G65G72G20 G73G6FG6DG20 G76G69G6C G73G74G69G6CG6CG65G20 G73G74G6FG72G65G20 G6BG72G61G76G20 G74G69G6CG20 G64G65G6EG20 G6EG79G65G20 G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG65G6EG2E G44G65G72G66G6FG72G20 G65G72G20 G64G65G74G20 G62G6CG61G6EG74G20 G61G6EG6EG65G74G20 G6CG61G67G74G20 G76G65G6BG74G20 G70GE5G20 G61G74G20G64G65G6E G6EG79G65G20 G66G65G6CG6CG65G73G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G73G6BG61G6CG20 G76GE6G72G65G20 G6BG6AG65G6EG6EG65G2D G74G65G67G6EG65G74G20 G61G76G20 G65G74G20 G73G74G79G72G6BG65G74G20 G66G61G67G6CG69G67G20 G6DG69G6CG6AGF8G20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G65G74 G62G72G65G64G65G72G65G20G66G61G67G66G65G6CG74G2CG20G62G65G64G72G65G20G73G61G6DG6FG72G64G6EG69G6EG67G20G69G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G2D G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20 G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20 G6FG67G20 GF8G6BG74G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G2D G74G65G74G2EG20G50GE5G20G6CG65G6EG67G72G65G20G73G69G6BG74G20G65G72G20G64G65G74G20G65G6EG20G6DGE5G6CG73G65G74G6EG69G6EG67G20GE5G20G73G61G6DG6CG65 G61G6CG6CG65G20 G62G72G61G6EG73G6AG65G66G6FG72G65G6EG69G6EG67G65G72G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G75G6EG2D G64G65G72G20G65G6EG20G70G61G72G61G70G6CG79G2E Internasjonal konkurranse og regelverksutvikling G44G72G69G76G6BG72G65G66G74G65G6EG65G20G66G6FG72G20GF8G6BG74G20G69G6EG74G65G67G72G61G73G6AG6FG6EG20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G6EG61G73G6AG6FG2D G6EG61G6CG65G20G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20G65G72G20G66G6FG72G20G74G69G64G65G6EG20G74G72G6FG6CG69G67G20G73G74G65G72G6BG65G2D G72G65G20G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20G65G6EG6EG20G6EG6FG65G20G61G6EG6EG65G74G20G73G74G65G64G2E G52G65G73G75G6CG74G61G74G65G74G20G65G72G20G62G6CG61G6EG74G20G61G6EG6EG65G74G20G6FG70G70G6BG6AGF8G70G2CG20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G6FG67 G61G6CG6CG69G61G6EG73G65G72G20 G69G20 G65G74G20 G73G74G61G64G69G67G20 G68GF8G79G65G72G65G20 G74G65G6DG70G6FG2EG20 GD8G6BG65G6EG64G65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20 G74G76G69G6EG67G65G72G20 G66G72G61G6DG20 G73G74G65G72G6BG65G72G65G20 G66G6FG6BG75G73G20 G70GE5 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2CG20 G6FG76G65G72G6BG61G70G61G73G69G74G65G74G20 G6FG67G20 G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G6CG6CG20 G74G69G6CG2D G70G61G73G6EG69G6EG67G2EG20 G53GE5G20 G6CG61G6EG67G74G20 G68G61G72G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G6FG67G20 G6FG70G70G6BG6AGF8G70G20 G69 G45G75G72G6FG70G61G20G73G74G6FG72G74G20G73G65G74G74G20G73G6BG6AG65G64G64G20G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20G64G65G74G20G65G6EG6BG65G6CG74G65 G6CG61G6EG64G2CG20 G6EG6FG65G20G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G62G69G64G72G61G74G74G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G62G79G67G67G65G20 G6FG70G70G20G65G6E G73G74G65G72G6BG20 G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G2EG20 G4DG65G6EG20 G65G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74 G73G65G72G20 G76G69G20 G6FG67G73GE5G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G67G6AGF8G72G65G73G20 G66G6FG72G73GF8G6BG20 G70GE5G20 G6FG70G70G6BG6AGF8G70G2C G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G6FG67G20G61G6CG6CG69G61G6EG73G65G64G61G6EG6EG69G6EG67G20G6FG76G65G72G20G6CG61G6EG64G65G67G72G65G6EG73G2D G65G6EG65G2EG20G4EG6FG72G67G65G20 G62G6CG69G72G20G73G6FG6DG20G45GD8G53G2DG6DG65G64G6CG65G6DG20G65G6EG20 G64G65G6CG20G61G76 G64G65G74G74G65G2CG20 G6FG67G20 G64G65G20 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G73G74G72G65G6BG6BG20 G76G69G20 G73G65G72G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G2D G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20 G67G6AGF8G72G20 G73G65G67G20 G6FG67G73GE5G20 G67G6AG65G6CG64G65G6EG64G65G20 G69G20 G64G65G74G20 G6EG6FG72G73G6BG65 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2E G49G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G20G6FG67G73GE5G20G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG2D G73G65G72G20 G66G6FG72G20 G64G65G74G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20 G73G6FG6DG20 G67G6AG65G6CG64G65G72G20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G2D G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20G44G65G6EG20G70GE5G76G69G72G6BG65G72G20G6FG67G20G62G65G67G72G65G6EG73G65G72G20G68G61G6EG64G6CG65G2D G66G72G69G68G65G74G65G6EG20 G66G6FG72G20 G6EG6FG72G73G6BG20 G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G73G2DG20 G6FG67G20 G66G6FG72G76G61G6CG74G2D G6EG69G6EG67G73G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G76G69G6CG20 G66GF8G72G73G74G20 G6FG67G20 G66G72G65G6DG73G74 G76GE6G72G65G20 G74G61G6CG65G20 G6FG6DG20 G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G72G20 G61G76G20 G72G65G74G74G73G6CG69G67 G6BG61G72G61G6BG74G65G72G2CG20 G73G65G6CG76G20 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G6FG67G73GE5G20 G6BG61G6EG20 G74G65G6EG6BG65G20 G73G65G67 G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G72G20G61G76G20G69G6BG6BG65G2DG72G65G74G74G73G6CG69G67G20G6BG61G72G61G6BG74G65G72G2EG20G53G65G6CG76 G6FG6DG20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG20G6FG67G20G61G6EG64G72G65G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20G66G6FG72G2D G70G6CG69G6BG74G65G6CG73G65G72G20G69G6BG6BG65G20G66G6FG72G6DG65G6CG74G20G61G76G73G6BG6AGE6G72G65G72G20G6EG6FG72G73G6BG20G6CG6FG76G67G69G2D G76G65G72G20G66G72G61G20G76G69G73G73G65G20G74G79G70G65G72G20G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G65G72G2CG20G6BG61G6EG20G64G65G74G20G74G65G6EG2D G6BG65G73G20G61G74G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20G70G72G61G6BG73G69G73G20G65G72G20G73GE5G20G76G69G64G74G20G65G6EG74G79G64G69G67 G61G74G20 G64G65G6EG20 G72G65G65G6CG74G20 G73G65G74G74G20 G75G6DG75G6CG69G67G67G6AGF8G72G20 G65G6EG20 G61G76G76G69G6BG65G6EG64G65 G6EG6FG72G73G6BG20G6CG69G6EG6AG65G2E G44G65G74G20 G66G6FG72G65G67GE5G72G20 G65G6EG20 G64G79G6EG61G6DG69G73G6BG20 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20 G69G20 G45G55G2D G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20G73GE5G20G67G6FG64G74G20G73G6FG6DG20G68G65G6CG65G20G62G72G65G64G64G65G6E G61G76G20G64G65G20G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20G73G6FG6DG20G70GE5G76G69G72G6BG65G74G20G72G61G6DG2D G6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G2E G53G6FG6DG20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G70GE5G20G65G74G20G76G69G6BG74G69G67G20G6FG6DG72GE5G64G65G20G6BG61G6EG20G6EG65G76G2D G31G31G30 G6EG65G73G20 G72G65G6BG6BG65G6EG20 G61G76G20 G72G65G74G74G73G61G6BG74G65G72G20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G6FG6DG72GE5G64G65G74 G94G65G6CG65G6BG74G72G6FG6EG69G73G6BG20G68G61G6EG64G65G6CG94G2EG20G48G65G72G20G76G69G6CG20G72G65G66G6FG72G6DG65G6EG65G20G67G72G69G70G65 G69G6EG6EG20 G69G20 G66G6CG65G72G65G20 G66G75G6EG64G61G6DG65G6EG74G61G6CG65G20 G70G72G69G6EG73G69G70G70G73G70GF8G72G73G6DGE5G6C G73G6FG6DG3AG20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G68G6AG65G6DG2D G6CG61G6EG64G73G2DG20G6FG67G20G76G65G72G74G73G6CG61G6EG64G73G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G2CG20G66G65G6CG6CG65G73G73G6BG61G70G73G2D G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G70G72G65G67G20 G61G76G20 G6DG69G6EG69G6DG75G6DG73G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67 G6BG6FG6EG74G72G61G20G74G6FG74G61G6CG72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G20G6FG67G20G6CG6FG76G76G61G6CG67G20G69G20G6BG6FG6EG74G72G61G6BG74G73G2D G66G6FG72G68G6FG6CG64G2E G49G20 G6DG61G6EG67G65G20 G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G65G72G20 G6BG61G6EG20 G65G6EG20 G73G69G20 G61G74G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20G65G72G20G62G61G73G65G72G74G20G70GE5 G61G74G20G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20G6FG67G20G67G6FG64G6BG6AG65G6EG6EG69G6EG67G20G69G20G65G74G20G6CG61G6EG64G20G68G61G72G20G67G69G74G74 G72G65G74G74G20 G74G69G6CG20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20 G69G6EG6EG65G6EG20 G68G65G6CG65G20 G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74 G62G61G73G65G72G74G20G70GE5G20G68G6AG65G6DG6CG61G6EG64G65G74G73G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG2EG20G55G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6E G69G20G64G61G67G2CG20G73G6FG6DG20G6FG67G73GE5G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G20G68G65G6EG67G65G72G20G73G61G6DG6DG65G6EG20G6DG65G64 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G6EG65G74G74G62G61G73G65G72G74G20G49G54G2CG20G67GE5G72G20G69G20G72G65G74G6EG69G6EG67G20G61G76 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20G73G6FG6DG20GE5G70G6EG65G72G20G66G6FG72G20G67G72G65G6EG73G65G6FG76G65G72G73G6BG72G69G64G65G6EG64G65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G66G6FG72G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G2E G44G79G6EG61G6DG69G6BG6BG65G6EG20G6FG67G20G76G69G6CG6AG65G6EG20G74G69G6CG20GE5G20G66GE5G20G74G69G6CG20G65G74G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G74 G6FG67G20G69G6EG74G65G67G72G65G72G74G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG74G20G6DG61G72G6BG65G64G20G69G20G45G55G20G62G6CG65G20G75G6EG64G65G72G2D G73G74G72G65G6BG65G74G20G75G6EG64G65G72G20G45G55G73G20G74G6FG70G70G6DGF8G74G65G20G69G20G4CG69G73G62G6FG61G20G69G20G66G6FG72G72G69G67G65 G6DGE5G6EG65G64G2EG20G49G20G72G65G66G65G72G61G74G65G74G20G66G72G61G20G72GE5G64G73G6DGF8G74G65G74G20G68G65G74G65G72G20G64G65G74G20G61G74G3A G94G46G6FG72G20G61G74G20G66G72G65G6DG73G6BG79G6EG64G65G20G67G65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G6CG73G65G6EG20G61G66G20G64G65G74 G69G6EG64G72G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G79G64G65G6CG73G65G72 G73G6BG61G6CG20G64G65G72G20G6FG70G73G74G69G6CG6CG65G73G20G65G6EG20G73G74G72G61G6DG20G74G69G64G73G70G6CG61G6EG2CG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G61G74 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G70G6CG61G6EG65G6EG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65G20G74G6AG65G6EG65G73G74G65G79G64G65G6CG2D G73G65G72G20G62G6CG69G76G65G72G20G67G65G6EG6EG65G6DG66GF8G72G74G20G73G65G6EG65G73G74G20G69G20G32G30G30G35G2EG94 G44G65G74G74G65G20G65G72G20G65G6EG20G6DG65G67G65G74G20G61G6DG62G69G73G69GF8G73G20G6DGE5G6CG73G65G74G6EG69G6EG67G20G6FG67 G65G74G20G76G69G6BG74G69G67G20G73G69G67G6EG61G6CG20G74G69G6CG20G62GE5G64G65G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20G6FG67G20G61G6BG74GF8G2D G72G65G72G20G69G20G64G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2E G46GF8G72G20G6AG65G67G20G67GE5G72G20G69G6EG6EG20G70GE5G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG73G6FG70G70G66GF8G6CG67G69G6EG67G65G6E G6FG67G20 G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G76G69G6CG20 G6AG65G67G20 G70G65G6BG65G20 G70GE5G20 G65G74G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74 G62G65G68G6FG76G20G73G6FG6DG20G6FG70G70G73G74GE5G72G20G73G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G76G20G64G65G6EG20GF8G6BG6FG6EG6FG2D G6DG69G73G6BG65G20G69G6EG74G65G67G72G61G73G6AG6FG6EG65G6EG20G69G20G45G55G2E G45G6EG20 GF8G6BG65G6EG64G65G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G20 G68G61G72G20 GF8G6BG74 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G66G6FG72G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G65G20 G6FG67G20 G73G69G6BG72G65G20 G73G79G73G74G65G6DG65G72G20 G66G6FG72 G6BG61G70G69G74G61G6CG62G65G76G65G67G65G6CG73G65G72G20 G6FG67G20 G62G65G74G61G6CG69G6EG67G65G72G20 G6FG76G65G72G20 G6CG61G6EG64G65G2D G67G72G65G6EG73G65G6EG65G2EG20G46G6FG72G20GE5G20G6CGF8G73G65G20G72G65G74G74G73G6CG69G67G65G20G6FG67G20G72G69G73G69G6BG6FG6DG65G73G73G69G67G65 G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G64G65G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G62G65G74G61G2D G6CG69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG65G6EG65G20 G66G6FG72G65G67GE5G72G20 G64G65G74G20 G65G74G20 G75G74G73G74G72G61G6BG74G20 G69G6EG74G65G72G2D G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G20G66G6FG72G20GE5G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G65G20G72G65G67G6CG65G72 G6FG67G20 G72G61G6DG6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G2EG20 G49G20 G74G69G6CG6CG65G67G67G20 G68G61G72G20 G69G6EG6EG66GF8G72G69G6EG2D G67G65G6EG20G61G76G20G65G75G72G6FG20G66G72G61G20G30G31G2EG30G31G2EG31G39G39G39G20G69G6EG6EG65G62GE5G72G65G74G20G65G6EG20G72G65G6CG61G2D G74G69G76G74G20G73G74G6FG72G20G6FG6DG76G65G6CG74G6EG69G6EG67G20G66GF8G72G73G74G20G6FG67G20G66G72G65G6DG73G74G20G66G6FG72G20G62G61G6EG6BG65G2D G6EG65G2EG20 G4BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G6EG65G20 G76G61G72G20 G73GE6G72G6CG69G67G20 G6DG65G72G6BG62G61G72G65G20 G6EGE5G72 G64G65G74G20G67G6AG65G6CG64G65G72G20G6FG70G65G72G61G73G6AG6FG6EG65G6CG6CG65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G62G61G6EG2D G6BG65G6EG65G20G6BG6EG79G74G74G65G74G20G74G69G6CG20G70G65G6EG67G65G6FG76G65G72G66GF8G72G69G6EG67G65G72G20G6FG67G20G6CG69G6BG76G69G64G69G2D G74G65G74G73G73G74G79G72G69G6EG67G2E G46G4EG48G20 G68G61G72G20 G76GE6G72G74G20 G6FG70G70G74G61G74G74G20 G61G76G20 G61G74G20 G6FG67G73GE5G20 G62G61G6EG6BG65G72G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20G76G69G61G20G4EG6FG72G67G65G73G20G42G61G6EG6BG20G73G6BG61G6CG20G6BG75G6EG6EG65G20G66GE5G20G64G69G72G65G6BG74G65 G74G69G6CG67G61G6EG67G20 G74G69G6CG20 G6FG70G70G67G6AGF8G72G73G73G79G73G74G65G6DG65G72G20 G69G20 G65G75G72G6FG20 G28G54G41G52G2D G47G45G54G29G20G70GE5G20G6CG69G6EG6AG65G20G6DG65G64G20G45G55G2DG6CG61G6EG64G20G73G6FG6DG20G69G6BG6BG65G20G64G65G6CG74G61G72G20G69 G64G65G6EG20 G6DG6FG6EG65G74GE6G72G65G20 G75G6EG69G6FG6EG2EG20 G44G65G20 G73G69G67G6EG61G6CG65G72G20 G73G6FG6DG20 G44G65G6E G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG65G20 G73G65G6EG74G72G61G6CG62G61G6EG6BG20 G28G45G43G42G29G20 G73GE5G20 G6CG61G6EG67G74G20 G68G61G72 G67G69G74G74G20G74G79G64G65G72G20G69G6BG6BG65G20G70GE5G20G6EG6FG65G6EG20G6CGF8G73G6EG69G6EG67G20G70GE5G20G6BG6FG72G74G20G73G69G6BG74G2E G41G74G20 G54G41G52G47G45G54G20 G65G72G20 G65G74G20 G76G69G72G6BG65G6DG69G64G64G65G6CG20 G66G6FG72G20 G45G43G42G20 G69 G75G74GF8G76G65G6CG73G65G6EG20G61G76G20G64G65G6EG20G66G65G6CG6CG65G73G20G70G65G6EG67G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20G69G20GD8G4DG55 G6FG67G20 G69G20 G64G65G6EG20 G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G20 G65G72G20 G72G69G6DG65G6CG69G67G20 G6BG6CG61G72G74G2EG20 G4DG65G6E G64G65G74G20G65G72G20G66G6FG72G74G73G61G74G74G20G67G72G75G6EG6EG20G74G69G6CG20GE5G20G70GE5G70G65G6BG65G20G61G74G20G54G41G52G47G45G54 G65G72G20G65G74G20G76G65G72G6BG74GF8G79G20G66G6FG72G20G61G74G20G4EG6FG72G67G65G20G6BG61G6EG20G66GF8G6CG67G65G20G6FG70G70G20G45G55G73 G6FG70G70G67G6AGF8G72G73G64G69G72G65G6BG74G69G76G2CG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G65G6EG20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G45GD8G53G2D G61G76G74G61G6CG65G6EG2EG20G46G4EG48G20G68G61G72G20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G74G61G74G74G20G64G65G74G74G65G20G6FG70G70G20G6DG65G64 G75G74G65G6EG72G69G6BG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G20 G56G6FG6CG6CG65G62GE6G6BG20 G6FG67G20 G66G69G6EG6EG65G72G20 G64G65G74G20 G6EG61G2D G74G75G72G6CG69G67G20 GE5G20 G70G65G6BG65G20 G70GE5G20 G64G65G74G74G65G20 G6EGE5G72G20 G64G69G61G6CG6FG67G65G6EG20 G6DG65G64G20 G45G55 G69G67G6AG65G6EG20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG65G20G69G20G66G6FG6BG75G73G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G69G6BG6BG65G20G74G76G69G6CG20G6FG6D G61G74G20G64G65G74G74G65G20G65G72G20G76G69G6BG74G69G67G20G66G6FG72G20G6EG6FG72G73G6BG20G6EGE6G72G69G6EG67G73G6CG69G76G20G67G65G6EG65G72G65G6CG74 G65G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74G20 G73G6FG6DG20 G65G75G72G6FG65G6EG20 G73G6CGE5G72G20 G69G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20 G73G6FG6D G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20 G76G61G6CG75G74G61G2E III. Hope-utvalget G44G79G6EG61G6DG69G6BG6BG65G6EG20G69G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G45G55G73G20G69G6EG64G72G65G20G6DG61G72G2D G6BG65G64G20G76G61G72G20G6FG67G73GE5G20G65G6EG20G76G69G6BG74G69G67G20GE5G72G73G61G6BG20G74G69G6CG20G61G74G20G64G65G74G20G69G20G66G6AG6FG72G20G62G6CG65 G69G67G61G6EG67G73G61G74G74G20 G65G6EG20 G6FG6DG66G61G74G74G65G6EG64G65G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20 G6FG6DG20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6CG61G74G65G72G20 G6FG67G20 G72G61G6DG6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G20 G69G20 G6EG6FG72G73G6B G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G2EG20 G53G6FG6DG20 G6BG6AG65G6EG74G20 G62G6CG65G20 G64G65G74G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65 G75G74G76G61G6CG67G65G74G73G20G61G72G62G65G69G64G65G20G6EG79G6CG69G67G20G61G76G73G6CG75G74G74G65G74G20G64G61G20G75G74G76G61G6CG67G65G74G73 G6CG65G64G65G72G2CG20 G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G20 G45G69G6EG61G72G20 G48G6FG70G65G2CG20 G6FG76G65G72G6CG65G76G65G72G74G65G20 G65G74 G66G79G6CG64G69G67G20G64G6FG6BG75G6DG65G6EG74G20G74G69G6CG20G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G20G4BG61G72G6CG20G45G69G72G69G6B G53G63G68G6AGF8G74G74G2DG50G65G64G65G72G73G65G6EG20 G64G65G6EG20 G32G38G2EG20 G6DG61G72G73G2EG20 G42G61G6BG67G72G75G6EG6EG65G6E G66G6FG72G20 G6EG65G64G73G65G74G74G65G6CG73G65G6EG20 G61G76G20 G75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G76G61G72G20 G69G6EG6EG73G70G69G6CG6CG20 G66G72G61 G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G44G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G42G61G6EG6BG66G6FG72G65G6EG69G6EG67G20G6FG67G20G4EG6FG72G67G65G73 G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G66G6FG72G62G75G6EG64G20 G6FG67G20 G70GE5G66GF8G6CG67G65G6EG64G65G20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65 G69G6EG69G74G69G61G74G69G76G20 G66G72G61G20 G53G74G6FG72G74G69G6EG67G65G74G20 G6FG6DG20 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G66G6FG72G20 G65G6E G73GE6G72G73G6BG69G6CG74G20 G65G6BG73G70G65G72G74G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G2E G4AG65G67G20 G68G61G72G20 G73G65G6CG76G20 G68G61G74G74G20 G67G6CG65G64G65G6EG20 G61G76G20 GE5G20 G64G65G6CG74G61G20 G73G6FG6D G6DG65G64G6CG65G6DG20 G69G20 G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G2CG20 G73G6FG6DG20 G68G61G64G64G65G20 G6DG65G67G65G74 G62G72G65G64G20G72G65G70G72G65G73G65G6EG74G61G73G6AG6FG6EG20G66G72G61G20G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G2CG20G74G69G6CG73G79G6EG73G2D G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20 G6FG67G20 G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G73G65G6CG76G2EG20 G53G6FG6DG20 G69G20 G61G6CG6CG65 G73G6CG69G6BG65G20G75G74G76G61G6CG67G20G65G72G20G64G65G74G20G65G6EG20G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20G62G61G6CG61G6EG73G65G67G61G6EG67 G31G31G31 G75G6EG64G65G72G76G65G69G73G20G68G76G6FG72G20G61G6CG6CG65G20G67G69G72G20G6FG67G20G74G61G72G2CG20G6DG65G6EG20G6AG65G67G20G73G79G6EG65G73 G61G72G62G65G69G64G65G74G20G69G20G75G74G76G61G6CG67G65G74G20G68G61G72G20G76GE6G72G74G20G6BG6FG6EG73G74G72G75G6BG74G69G76G74G2E G42G61G6EG6BG6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G76G61G72G20 G69G20 G61G72G62G65G69G64G65G74G20 G6DG65G64 G64G65G6EG20 G34G2EG20 G64G65G6CG75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6FG6DG20 G66G69G6EG61G6EG73G66G6FG72G65G74G61G6BG20 G66G72G61 G31G39G39G38G20 G64G65G6CG74G20 G70GE5G20 G76G69G6BG74G69G67G65G20 G70G75G6EG6BG74G65G72G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G72G65G2D G70G72G65G73G65G6EG74G61G6EG74G65G6EG65G20 G66G72G61G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20 G6FG67G20 G66G69G6EG61G6EG73G2D G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20 G46G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG73G20 G72G65G70G72G65G73G65G6EG74G61G6EG74G65G72 G6DGE5G74G74G65G20G74G61G20G64G69G73G73G65G6EG73G20G62GE5G64G65G20G6DG65G64G20G68G65G6EG73G79G6EG20G74G69G6CG20G6FG76G65G72G6FG72G64G2D G6EG65G74G20G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G73G66G69G6CG6FG73G6FG66G69G20G6FG67G20G6EGE5G72G20G64G65G74G20G67G6AG65G6CG64G65G72G20G62G65G2D G68G6FG76G20G66G6FG72G20G45G55G2DG68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G69G20G76G69G6BG74G69G67G65G20G65G6EG6BG65G6CG74G73G61G2D G6BG65G72G20 G64G65G72G20 G66G6CG65G72G74G61G6CG6CG65G74G20 G67G69G6BG6BG20 G69G6EG6EG20 G66G6FG72G20 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 G73GE6G72G2D G6EG6FG72G73G6BG65G20G72G65G67G6CG65G72G2EG20G49G6BG6BG65G20G6DG69G6EG73G74G20G70GE5G20G64G65G6EG6EG65G20G62G61G6BG67G72G75G6EG6E G65G72G20G64G65G74G20G76G69G6BG74G69G67G20G6FG67G20G67G6CG65G64G65G6CG69G67G20GE5G20G6DG65G72G6BG65G20G73G65G67G20G61G74G20G48G6FG70G65G2D G75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G68G61G72G20 G6BG6FG6DG6DG65G74G20 G66G72G61G6DG20 G74G69G6CG20 G65G6EG20 G6FG6DG66G6FG72G65G6EG74 G69G6EG6EG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G75G74G65G6EG20 G75G74G74G61G6CG74G65G20 G64G69G73G73G65G6EG73G65G72G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G67G69G72 G68GE5G70G20 G6FG6DG20 G61G74G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20 G76G69G6CG20 G74G61G20 G69G6EG6EG6FG76G65G72G20 G73G65G67 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G6EG65G20 G61G76G20 G64G65G6EG20 GF8G6BG74G65G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG2EG20G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G73G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20G6BG61G6E G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G20 G65G74G20 G76G65G69G73G6BG69G6CG6CG65G20 G66G6FG72G20 G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG20 G61G76 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G69G20G4EG6FG72G67G65G2E G53G6FG6DG20 G70G72G65G6DG69G73G73G65G72G20 G66G6FG72G20 G73G69G74G74G20 G61G72G62G65G69G64G65G20 G66G61G73G74G73G6CGE5G72G20 G75G74G2D G76G61G6CG67G65G74G20G61G74G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G65G6EG20G76G69G6CG20G67G69 G95 GF8G6BG65G6EG64G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65 G95 G66G61G6CG6CG65G6EG64G65G20G70G72G69G73G65G72G20G6FG67G20G6DG61G72G67G69G6EG65G72 G95 G72G65G64G75G73G65G72G74G65G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72 G95 GF8G6BG65G6EG64G65G20 G74G69G6CG73G74G65G64G65G76GE6G72G65G6CG73G65G20 G61G76G20 G75G74G65G6EG6CG61G6EG64G73G6BG65G20 G6CG65G2D G76G65G72G61G6EG64GF8G72G65G72G2CG20G6FG67 G95 G65G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74G20 G6DG65G72G20 G67G72G65G6EG73G65G6FG76G65G72G73G6BG72G69G64G65G6EG64G65G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65 G44G65G6EG6EG65G20 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20 G76G69G6CG20 G73G74G69G6CG6CG65G20 G73G74GF8G72G72G65G20 G6BG72G61G76G20 G74G69G6C G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20G6FG67G20G74G69G6CG73G79G6EG73G6DG65G73G73G69G67 G70G72G61G6BG73G69G73G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G6CG61G6EG64G2EG20G55G74G76G61G6CG67G65G74G20G66G61G73G74G73G6CGE5G72G20G61G74G20G6CG6FG76G65G72 G6FG67G20G72G65G67G6CG65G72G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G69G20G68G6FG76G65G64G2D G73G61G6BG20G62GF8G72G20G74G61G20G73G69G6BG74G65G20G70GE5G20GE5G20G65G74G61G62G6CG65G72G65G20G72G61G6DG6DG65G76G69G6CG6BGE5G72G20G6FG67 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G74G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65G20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G67G6AG65G6CG2D G64G65G72G20 G69G20 G61G6EG64G72G65G20 G6CG61G6EG64G20 G69G20 G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G2EG20 G56G65G73G65G6EG74G6CG69G67G65 G61G76G76G69G6BG20G62GF8G72G20G6BG75G6EG20G76GE6G72G65G20G61G6BG74G75G65G6CG6CG65G20 G69G20 G64G65G6EG20 G67G72G61G64G20 G64G65G74G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20G67G6AGF8G72G20G73G65G67G20G67G6AG65G6CG64G65G6EG64G65G20G73GE6G72G6CG69G67G65G20G62G65G68G6FG76G20G65G6CG6CG65G72 G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20 G73G6FG6DG20 G69G6BG6BG65G20 G68G61G72G20 G66G75G6EG6EG65G74G20 G65G6EG20 G68G65G6EG73G69G6BG74G73G2D G6DG65G73G73G69G67G20 G6CGF8G73G6EG69G6EG67G20 G69G6EG6EG65G6EG20 G72G61G6DG6DG65G6EG20 G61G76G20 G64G65G74G20 G66G65G6CG6CG65G73 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG65G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG2E G4EGE5G72G20G76G69G20G6BG6AG65G6EG6EG65G72G20G45G55G73G20G61G6DG62G69G73G69GF8G73G65G20G74G69G6DG65G70G6CG61G6EG20G6FG6D GE5G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G70G6CG61G6EG65G6EG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20G69G6EG6EG65G6EG20G32G30G30G35G2CG20G65G72G20G64G65G74G20G6FG67G73GE5G20G65G6EG20G61G6DG62G69G73G69GF8G73 G6DGE5G6CG73G65G74G6EG69G6EG67G20 G75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G73G65G74G74G65G72G20 G6FG70G70G20 G66G6FG72G20 G6EG6FG72G73G6B G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G2E G42G61G6EG6BG6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG73G20 G61G72G62G65G69G64G65G20 G68G61G72G20 G68G69G74G74G69G6C G74G61G74G74G20G31G30G20GE5G72G2EG20G48G65G72G20G6DGE5G20G64G65G74G20G68G61G6EG64G6CG65G73G20G72G61G73G6BG65G72G65G2EG20G49G6EG6EG65G6E G65G74G74G20 G74G69G6CG20 G74G6FG20 GE5G72G20 G62GF8G72G20 G6DG61G6EG67G65G20 G61G76G20 G75G74G76G61G6CG67G65G74G73G20 G66G6FG72G73G6CG61G67 G76GE6G72G65G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G20G62GE5G64G65G20G66G6FG72G20 GE5G20G68G6FG6CG64G65G20 G74G72G69G74G74G20G6DG65G64 G45G55G73G20G74G65G6DG70G6FG70G6CG61G6EG2CG20G6FG67G20G66G6FG72G20GE5G20G73G69G6BG72G65G20G67G72G75G6EG6EG6CG61G67G65G74G20G66G6FG72 G65G6EG20G66G6FG72G74G73G61G74G74G20G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20G66G6FG72G61G6EG6BG72G65G74G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G20G69 G4EG6FG72G67G65G2E Eksempler på konkurranseulempe G4CG61G20G6DG65G67G20G67GE5G20G6CG69G74G74G20G6DG65G72G20G69G20G64G65G74G61G6CG6AG20G6FG67G20G6EG65G76G6EG65G20G6EG6FG65G6EG20G61G76G20G64G65 G6FG6DG72GE5G64G65G6EG65G20G73G6FG6DG20G75G74G76G61G6CG67G65G74G20G68G61G72G20G70G65G6BG74G20G70GE5G20G6BG61G6EG20G72G65G70G72G65G2D G73G65G6EG74G65G72G65G20G65G6EG20G70G6FG74G65G6EG73G69G65G6CG6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G75G6CG65G6DG70G65G20G66G6FG72 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E G20G46G4EG48G20G6CG65G67G67G65G72G20G73G74G6FG72G20G76G65G6BG74G20G70GE5G20G61G74G20G64G65G74G20GE5G70G6EG65G73G20G66G6FG72G20G61G74 G62G61G6EG6BG65G72G20 G6FG67G20 GF8G76G72G69G67G65G20 G6BG72G65G64G69G74G74G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G73G6BG61G6C G6BG75G6EG6EG65G20G74G61G20G69G20G62G72G75G6BG20G6EG79G65G20G66G6CG65G6BG73G69G62G6CG65G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G69G6EG67G73G69G6EG2D G73G74G72G75G6DG65G6EG74G65G72G20G73G6FG6DG20G76G65G72G64G69G70G61G70G69G72G69G73G65G72G69G6EG67G20G6FG67G20G73GE6G72G73G6BG69G6CG74 G73G69G6BG72G65G20 G6FG62G6CG69G67G61G73G6AG6FG6EG65G72G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G67G6CG65G64G65G6CG69G67G20 G61G74 G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G73G74GF8G74G74G65G72G20G46G4EG48G20G70GE5G20G64G65G74G74G65G20G70G75G6EG6BG74G65G74G2E G56G65G72G64G69G70G61G70G69G72G69G73G65G72G69G6EG67G20G68G61G72G20G68G69G74G74G69G6CG20G69G6BG6BG65G20G76GE6G72G74G20G62G65G6EG79G74G74G65G74 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G6FG67G20 G65G72G20 G68G65G6CG6CG65G72G20 G69G6BG6BG65G20 G75G74G62G72G65G64G74G20 G69G20 G64G65G20 GF8G76G72G69G67G65 G6EG6FG72G64G69G73G6BG65G20G6CG61G6EG64G2CG20G6DG65G6EG20G65G72G20G69G20G73G74G65G72G6BG20G76G65G6BG73G74G20G69G20G45G75G72G6FG70G61G2E G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G73G65G72G20 G64G65G74G74G65G20 G73G6FG6DG20 G65G74G20 G69G6EG74G65G72G65G73G73G61G6EG74G20 G69G6EG73G74G72G75G2D G6DG65G6EG74G20G73G6FG6DG20G76G69G6CG20G6BG75G6EG6EG65G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG20G65G6EG20G6DG65G72G20G65G66G66G65G6BG74G69G76 G61G6CG6CG6FG6BG65G72G69G6EG67G20G61G76G20G6BG61G70G69G74G61G6CG20G6FG67G20G65G74G20G6DG65G72G20G76G65G6CG66G75G6EG67G65G72G65G6EG64G65 G6BG61G70G69G74G61G6CG6DG61G72G6BG65G64G2E G20 G46G69G6EG61G6EG73G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74G20 G73G6BG6AG65G72G70G65G74G20 G69G20 G31G39G39G38G20 G6BG72G61G2D G76G65G6EG65G20G74G69G6CG20 G6BG6AG65G72G6EG65G6BG61G70G69G74G61G6CG20 G69G20G62G61G6EG6BG65G72G20G6FG67G20G61G6EG64G72G65G20G6BG72G65G2D G64G69G74G74G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G2EG20G44G65G74G74G65G20G73G6BG6AG65G64G64G65G20G64G65G6CG73G20G76G65G64G20G73G74G72G65G6EG2D G67G65G72G65G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G66G6FG72G20 G6FG70G70G74G61G6BG20 G61G76G20 G6EG79G20 G74G69G64G73G62G65G67G72G65G6EG73G65G74 G74G69G6CG6CG65G67G67G73G6BG61G70G69G74G61G6CG2CG20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20 G6BG72G61G76G20 G74G69G6CG20 G6BG6AG65G72G6EG65G6BG61G70G69G2D G74G61G6CG64G65G6BG6EG69G6EG67G20G70GE5G20G37G20G70G72G6FG73G65G6EG74G2EG20G56G69G64G65G72G65G20G62G6CG65G20G64G65G74G20G67G6AG65G6EG2D G6EG6FG6DG66GF8G72G74G20 G65G6EG20 G73G6BG6AG65G72G70G69G6EG67G20 G61G76G20 G72G65G67G6CG65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G72G69G73G69G6BG6FG2D G76G65G6BG74G69G6EG67G20 G61G76G20 G62G6FG6CG69G67G6CGE5G6EG2EG20 G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G67GE5G72G20 G69G6EG6EG20 G66G6FG72G20 G61G74 G64G69G73G73G65G20 G74G69G6CG74G61G6BG65G6EG65G20 G62GF8G72G20 G76G75G72G64G65G72G65G73G20 G6EGE6G72G6DG65G72G65G20 G6DG65G64 G73G69G6BG74G65G20G70GE5G20G74G69G6CG70G61G73G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG20G72G65G67G6CG65G72G20G73G6FG6DG20G67G6AG65G6CG64G65G72G20G69G6EG74G65G72G2D G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G2E G4EG6FG72G67G65G20 G65G72G20 G65G6EG65G73G74G65G20 G6CG61G6EG64G20 G69G20 G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G6DG65G64 G64G6FG62G62G65G6CG74G20 G73G65G74G74G20 G61G76G20 G65G67G65G6EG6BG61G70G69G74G61G6CG6BG72G61G76G20 G66G6FG72G20 G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G2EG20G4EG6FG72G73G6BG65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G65G72G20G75G6EG64G65G72G6CG61G67G74G20G73G6FG6CG76G65G6EG73G2D G6BG72G61G76G20 G65G74G74G65G72G20 G6DGF8G6EG73G74G65G72G20 G66G72G61G20 G45G55G2DG64G69G72G65G6BG74G69G76G2CG20 G6DG65G6EG20 G6DGE5 G6FG67G73GE5G20G6FG70G70G66G79G6CG6CG65G20G65G67G65G6EG6BG61G70G69G74G61G6CG6BG72G61G76G20G66G6FG72G20G6BG72G65G64G69G74G74G72G69G73G69G6BG6F G31G31G32 G73G6FG6DG20 G69G20 G45G55G20 G6BG75G6EG20 G67G6AG65G6CG64G65G72G20 G66G6FG72G20 G62G61G6EG6BG65G72G20 G6FG67G20 G61G6EG64G72G65 G6BG72G65G64G69G74G74G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G2EG20G4EG6FG6BG20G65G74G20G73GE6G72G6EG6FG72G73G6BG20G65G6CG65G6DG65G6EG74 G65G72G20 G61G74G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G65G72G20 G70GE5G6CG61G67G74G20 G66G72G61G64G72G61G67G20 G69 G61G6EG73G76G61G72G6CG69G67G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG20 G66G6FG72G20 G65G69G65G72G61G6EG64G65G6CG65G72G20 G69G20 G61G6EG64G72G65G20 G66G69G2D G6EG61G6EG73G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G75G74G6FG76G65G72G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G6CG61G76G65G20G67G72G65G6EG73G65G72G2E G4BG72G79G73G73G65G69G65G72G65G67G6CG65G6EG65G20 G65G72G20 G76G69G64G65G72G65G20 G73G74G72G65G6EG67G65G72G65G20 G66G6FG72G20 G62G61G6EG2D G6BG65G72G20 G6FG67G20 G61G6EG64G72G65G20 G6BG72G65G64G69G74G74G69G6EG73G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G65G6EG6E G64G65G74G20G73G6FG6DG20G67G6AG65G6CG64G65G72G20G66G6FG72G20G6BG72G65G64G69G74G74G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G69G20G45G55G2D G6CG61G6EG64G20G73G6FG6DG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G44G61G6EG6DG61G72G6BG20G6FG67G20G53G76G65G72G69G67G65G2E G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G65G72G20 G65G6EG69G67G20 G69G20 G61G74G20 G64G65G20 G73GE6G72G6EG6FG72G73G6BG65G20 G6BG72G65G64G69G74G74G2D G72G69G73G69G6BG6FG2DG6BG72G61G76G65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G69G6BG6BG65G20 G6CG65G6EG67G65G72G20 G65G72 G76G65G6CG62G65G67G72G75G6EG6EG65G74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G67G6FG64G74G20 G74G69G6CG70G61G73G73G65G74G20 G64G65G6EG20 G72G69G73G69G6BG6F G73G6FG6DG20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20 G6DGF8G74G65G72G2EG20 G46G69G6EG61G6EG73G6BG6FG2D G6DG69G74G65G65G6EG20 G68G61G72G20 G62G65G64G74G20 G46G69G6EG61G6EG73G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74G20 G6FG6DG20 GE5 G76G75G72G64G65G72G65G20 G45G55G2DG68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G6BG72G79G73G73G65G69G65G2D G72G65G67G6CG65G6EG65G2CG20G6FG67G20G64G65G74G74G65G20G65G72G20G65G74G20G70G75G6EG6BG74G20G68G76G6FG72G20G64G65G74G20G65G72G20G6DG75G6CG69G67 GE5G20G69G76G65G72G6BG73G65G74G74G65G20G74G69G6CG74G61G6BG20G72G61G73G6BG74G2EG20G46G4EG48G20G68G61G72G20G69G20G65G74G20G62G72G65G76G20G74G69G6C G46G69G6EG61G6EG73G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74G20 G75G6EG64G65G72G73G74G72G65G6BG65G74G20 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG2D G67G65G6EG20G61G76G20G61G74G20G64G65G74G74G65G20G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74G20G67G69G73G20G70G72G69G6FG72G69G74G65G74G2E G44G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66G6FG72G20 G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20 G73G6BG69G6CG6CG65G72G20 G73G65G67G20 G66G72G61G20 G72G65G73G74G65G6EG20 G61G76G20 G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G69 G66G6CG65G72G65G20G68G65G6EG73G65G65G6EG64G65G72G2EG20G55G74G76G61G6CG67G65G74G20G70GE5G70G65G6BG65G72G20G76G69G64G65G72G65G20G61G74 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G73G69G6BG72G69G6EG67G73G66G6FG6EG64G73G61G76G67G69G66G74G65G6EG20 G6DG65G64G66GF8G72G65G72 G65G6EG20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G6DG65G73G73G69G67G20 G75G6CG65G6DG70G65G2CG20 G73G70G65G73G69G65G6CG74G20 G66G6FG72G20 G64G65 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G62G61G6EG6BG65G6EG65G20 G73G6FG6DG20 G6FG70G65G72G65G72G65G72G20 G69G20 G73G74G6FG72G6BG75G6EG64G65G2D G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G6DG65G64G20 G6CG61G76G65G20 G6DG61G72G67G69G6EG65G72G20 G64G65G72G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G65G6E G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6CG61G74G65G20G6DG6FG74G20G75G74G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G44G65G74 G65G72G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G73G6FG6DG20 G75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G6DG65G6EG65G72G20 G62GF8G72G20 G76G75G72G64G65G72G65G73 G6EGE6G72G6DG65G72G65G20G6EGE5G72G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G73G6BG61G6CG20G72G65G76G69G64G65G72G65G73G2E G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G66G61G73G74G73G6CGE5G72G20 G76G69G64G65G72G65G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G76G69G6BG74G69G67G20 GE5 G75G74G76G69G6BG6CG65G20G64G65G20G70G72G69G76G61G74G65G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6BG61G70G69G74G61G6CG66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G73G2D G6DG69G6CG6AGF8G65G6EG65G20G66G6FG72G20GE5G20G6BG75G6EG6EG65G20G6DGF8G74G65G20G65G6EG20GF8G6BG65G6EG64G65G20G69G6EG74G65G72G6EG61G2D G73G6AG6FG6EG61G6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G70G6FG73G69G74G69G76G74G20G61G74G20G75G74G76G61G6CG67G65G74 G69G20 G65G6EG20 G73G6CG69G6BG20 G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G20 G70G65G6BG65G72G20 G70GE5G20 G61G74G20 G65G6EG20 G62GF8G72 G76G75G72G64G65G72G65G20 G64G61G67G65G6EG73G20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G73G70G72G61G6BG73G69G73G20 G69 G6CG79G73G20G61G76G20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G65G72G20G76G61G6EG6CG69G67G20G69G20G61G6EG64G72G65G20G6CG61G6EG64G20G6DG65G64G20G73G69G6BG74G65 G70GE5G20GE5G20G73G6BG61G70G65G20G62G72G65G64G65G20G6FG67G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G64G79G6BG74G69G67G65G20G66G6FG72G2D G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G73G6DG69G6CG6AGF8G65G72G20G6FG67G73GE5G20G69G20G4EG6FG72G67G65G2E G44G65G20G73G61G6BG73G6FG6DG72GE5G64G65G6EG65G20G6AG65G67G20G68G61G72G20G6EG65G76G6EG74G20G68G65G72G20G65G72G20G61G6CG6CG65 G61G76G20G73G74G6FG72G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20G44G65G74G20G65G72 G64G65G72G66G6FG72G20 G76G69G6BG74G69G67G20 G61G74G20 G64G65G20 G62G6CG69G72G20 G61G76G6BG6CG61G72G74G20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG20 G6FG67 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G20G73GE5G20G72G61G73G6BG74G20G73G6FG6DG20G6DG75G6CG69G67G2E Livsforsikring G4CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G65G72G20G64G65G74G20G6FG6DG72GE5G64G65G74G20G64G65G72G20G75G74G76G61G6CG67G65G74G20G67GE5G72 G6BG6CG61G72G74G20 G6CG65G6EG67G73G74G20 G69G20 GE5G20 G74G69G6CG72GE5G20 G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G6FG67G20 G6FG70G70G2D G6DG79G6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G2EG20 G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G66G61G73G74G73G6CGE5G72G20 G61G74 G67G6AG65G6CG64G65G6EG64G65G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67 G65G72G20G6BG6FG6DG70G6CG69G73G65G72G74G2CG20G6FG6DG66G61G74G74G65G6EG64G65G20G6FG67G20G70GE5G20G6EG6FG65G6EG20G70G75G6EG6BG74G65G72 G75G6BG6CG61G72G74G2EG20 G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G6DG65G6EG65G72G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G62G65G68G6FG76G20 G66G6FG72G20 G65G6E G68G65G6CG68G65G74G6CG69G67G20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG67G61G6EG67G20 G61G76G20 G64G65G74G74G65G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G2C G6FG67G20G64G65G74G20G6EG65G76G6EG65G73G20G66G6CG65G72G65G20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G65G20G6DGE5G6CG73G65G74G74G69G6EG67G65G72G20G66G6FG72 G65G74G20 G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G74G20 G72G65G67G69G6DG65G20 G73G6FG6DG20 G73G61G6DG73G76G61G72G65G72G20 G67G6FG64G74 G6DG65G64G20G46G4EG48G73G20 G6DGE5G6CG2EG20 G44G69G73G73G65G20 G6DGE5G6CG65G6EG65G20 G65G72G20 G75G74G74G72G79G6BG74G20 G69G20 G65G74 G68G6FG6CG64G6EG69G6EG67G73G64G6FG6BG75G6DG65G6EG74G20 G73G6FG6DG20 G62G6CG65G20 G66G72G61G6DG6CG61G67G74G20 G66G6FG72 G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G6FG67G20G69G6EG6EG67GE5G72G20G73G6FG6DG20G74G72G79G6BG74G20G76G65G64G6CG65G67G67G20G74G69G6C G75G74G76G61G6CG67G65G74G73G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G2E G42G6CG61G6EG74G20G64G65G20G73G65G6EG74G72G61G6CG65G20G6DGE5G6CG65G6EG65G20G73G6FG6DG20G75G74G76G61G6CG67G65G74G20G70G65G2D G6BG65G72G20 G70GE5G20 G6BG61G6EG20 G62G6CG61G6EG74G20 G61G6EG6EG65G74G20 G6EG65G76G6EG65G73G20 G67G6FG64G65G20 G6DG75G6CG69G67G2D G68G65G74G65G72G20G66G6FG72G20G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20G74G69G6CG70G61G73G73G65G74G20G6BG75G6EG64G65G6EG65G73 G62G65G68G6FG76G2CG20G74G69G6CG72G65G74G74G65G6CG65G67G67G69G6EG67G20G66G6FG72G20G6DG65G72G20G6CG61G6EG67G73G69G6BG74G69G67G20G6BG61G70G69G2D G74G61G6CG66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G20G6FG67G20G62G65G73G74G20G6DG75G6CG69G67G20G73G61G6DG73G76G61G72G20G6DG65G6CG6CG6FG6D G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G20 G6FG67G20 G66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G73G72G69G73G69G6BG6FG2CG20 G73G61G6DG74G20 GE5G70G2D G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G65G6EG6BG6CG65G72G65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G6FG67G20G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G65G20G66G6FG72G2D G6DG65G72G20 G66G6FG72G20 G6FG76G65G72G73G6BG75G64G64G73G64G65G6CG69G6EG67G2EG20 G55G74G76G61G6CG67G65G74G20 G75G6EG64G65G72G2D G73G74G72G65G6BG65G72G20G61G74G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G62GF8G72G20G73G69G6BG72G65G20G6CG69G76G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G64G79G6BG74G69G67G65G20 G76G69G6CG6BGE5G72G20 G69G20 G64G65G74G20 G66G72G61G6DG74G69G64G69G67G65 G73G70G61G72G65G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20G44G65G74G20G76G69G6CG20G69G20G66GF8G72G73G74G65G20G6FG6DG67G61G6EG67G20G76GE6G72G65 G42G61G6EG6BG6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G73G6FG6DG20 G66GE5G72G20 G69G20 G6FG70G70G64G72G61G67G20 GE5 G75G74G72G65G64G65G20G64G65G74G74G65G20G6EGE6G72G6DG65G72G65G2CG20G6FG67G20G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G6DG65G6EG65G72 G65G6EG20G73G6CG69G6BG20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG67G61G6EG67G20G62GF8G72G20G67G69G73G20G68GF8G79G20G70G72G69G6FG72G69G74G65G74G2E G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G62G6CG65G20G6FG70G70G6EG65G76G6EG74G20G31G38G2EG20G6AG75G6EG69G20G31G39G39G39 G6FG67G20G6FG76G65G72G6CG65G76G65G72G74G65G20G73G69G6EG20G69G6EG6EG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20G74G69G6CG20G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G2D G74G65G72G65G6EG20G32G38G2EG20G6DG61G72G73G20G69G20GE5G72G2EG20G44G61G20G45G69G6EG61G72G20G48G6FG70G65G20G6FG76G65G72G6CG65G76G65G72G74G65 G69G6EG6EG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G6EG20 G6CG6FG76G65G74G20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G20 G4BG61G72G6CG20 G45G69G72G69G6B G53G63G68GF8G74G74G2DG50G65G64G65G72G73G65G6EG20 G61G74G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G73G6BG61G6CG20 G66GE5G20 G65G6E G72G61G73G6BG20 G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G69G20 G46G69G6EG61G6EG73G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74G2EG20 G45G74 G73G61G6DG6CG65G74G20 G75G74G76G61G6CG67G20 G6DG65G64G20 G61G6EG73G76G61G72G6CG69G67G20 G72G65G70G72G65G73G65G6EG74G61G73G6AG6FG6E G66G72G61G20G6EGE6G72G69G6EG67G2CG20G74G69G6CG73G79G6EG20G6FG67G20G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G20G65G72G20G73G61G6DG73G74G65G6DG74 G69G20G73G69G6EG65G20G66G6FG72G73G6CG61G67G20G6FG67G20G61G6EG62G65G66G61G6CG69G6EG67G65G72G2EG20G44G65G74G74G65G20G62GF8G72G20G6BG75G6EG6EG65 G67G6AGF8G72G65G20G76G65G69G65G6EG20G66G72G65G6DG20G74G69G6CG20G6BG72G61G66G74G66G75G6CG6CG20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G62G65G74G79G64G65G2D G6CG69G67G20G65G6EG6BG6CG65G72G65G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G65G6EG2E G42G61G6EG6BG6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G62G6CG65G20G6FG70G70G6EG65G76G6EG74G20G36G2EG20G61G70G72G69G6C G31G39G39G30G2EG20 G4BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G68G61G72G20 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 G69G20 G64G61G67G20 G31G30G20 GE5G72 G65G74G74G65G72G20G73G69G6EG20G6FG70G70G6EG65G76G6EG69G6EG67G20G76G69G6BG74G69G67G65G20G61G72G62G65G69G64G73G6FG70G70G67G61G76G65G72 G69G67G6AG65G6EG2EG20G4DG65G6EG20G6DG65G72G20 G65G6EG6EG20 G6EG6FG65G6EG20 G67G61G6EG67G20 G65G72G20 G64G65G74G20 G62G65G68G6FG76 G66G6FG72G20 G74G65G6DG70G6FG20 G69G20 G70G72G6FG73G65G73G73G65G6EG65G20 G64G65G72G73G6FG6DG20 G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G2D G74G69G6BG6BG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G65G72G20G65G74G20G70G72G69G6FG72G69G74G65G72G74G20G6FG6DG72GE5G64G65 G31G31G33 G6FG67G20 G64G65G72G73G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 GF8G6EG73G6BG65G72G20 GE5G20 G67G61G72G64G65G72G65G20 G73G65G67G20 G6DG6FG74G20 G61G74 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G62G6CG69G72G20 G61G6BG74G65G72G75G74G73G65G69G6CG74G20 G69 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG2E G44G65G74G20 G62G75G72G64G65G20 G6DG61G6EG65G20 G74G69G6CG20 G65G74G74G65G72G74G61G6EG6BG65G20 G6EGE5G72G20 G76G69G2CG20 G73G6FG6D G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G6EG65G76G6EG74G2CG20G66G72G61G20G45G55G73G20G72GE5G64G73G6DGF8G74G65G20G69G20G4CG69G73G62G6FG61G20G6BG61G6E G6CG65G73G65G20G61G74G20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G70G6CG61G6EG65G6EG20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65G20G74G6AG65G6EG65G73G2D G74G65G72G20G62G6CG69G72G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G20G73G65G6EG65G73G74G20G69G20G32G30G30G35G2EG20G4FG70G70G66GF8G6CG67G69G6EG2D G67G65G6EG20G61G76G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG73G75G74G66G6FG72G6DG69G6EG67G65G6EG20G6DGE5G20G73G65G65G73G20G69G20G6CG79G73G20G61G76 G64G65G74G74G65G21 Endret sparemønster G49G6BG6BG65G20G6DG69G6EG73G74G20G62G6CG69G72G20G62G65G68G6FG76G65G74G20G66G6FG72G20G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76 G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G73G72G65G67G69G6DG65G74G20 G66G6FG72G20 G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G75G6EG64G65G72G2D G73G74G72G65G6BG65G74G20 G61G76G20 G64G65G20 G66G61G6BG74G69G73G6BG65G20 G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G69G20 G70G75G62G6CG69G6BG75G6DG73 G73G70G61G72G65G6DGF8G6EG73G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6EGE5G20 G66G69G6EG6EG65G72G20 G73G74G65G64G2EG20 G4DG65G6EG73G20 G76G69G20 G69 G31G39G38G30G20 G68G61G64G64G65G20 G6EGE6G72G6DG65G72G65G20 G68G61G6CG76G70G61G72G74G65G6EG20 G61G76G20 G73G70G61G72G65G2D G70G65G6EG67G65G6EG65G20G76GE5G72G65G20G69G20G62G61G6EG6BG65G6EG2CG20G65G72G20G64G65G6EG6EG65G20G61G6EG64G65G6CG65G6EG20G69G20G64G61G67 G73G75G6EG6BG65G74G20 G74G69G6CG20 G33G33G20 G70G72G6FG73G65G6EG74G2EG20 G41G6EG64G65G6CG65G6EG20 G61G76G20 G64G65G6EG20 G74G6FG74G61G6CG65 G73G70G61G72G69G6EG67G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G70G6CG61G73G73G65G72G74G20 G69G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G68G61G72G20 G69 G73G61G6DG6DG65G20 G70G65G72G69G6FG64G65G20 GF8G6BG74G20 G6DG65G64G20 G6FG76G65G72G20 G31G30G20 G70G72G6FG73G74G65G6EG74G2D G70G6FG65G6EG67G2EG20 GC5G72G73G61G6BG65G6EG65G20 G74G69G6CG20 G64G65G74G74G65G20 G6BG61G6EG20 G76GE6G72G65G20 G6DG61G6EG67G65G2C G6DG65G6EG20G6EG6FG65G6EG20G73G79G6EG65G73G20G6BG6CG61G72G65G3A G95 G44G65G6EG20G64G65G6DG6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G28G66G69G67G75G72G20G32G29G2E G95 GD8G6BG74G20G76G65G6CG73G74G61G6EG64G20G67G69G72G20G73G74GF8G72G72G65G20G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G20G66G6FG72G20G73G70G61G2D G72G69G6EG67G20G6FG67G20G6EG79G65G20G73G70G61G72G65G76G61G6EG65G72G20G28G66G69G67G75G72G20G33G29G2E G53G65G6CG76G20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 G65G72G20 G62G72G65G64G20 G65G6EG69G67G68G65G74G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G6FG6DG20 G61G74 G66G6FG6CG6BG65G74G72G79G67G64G65G6EG20G65G72G20G65G6EG20G67G72G75G6EG6EG70G69G6CG61G72G20G69G20G76G65G6CG66G65G72G64G73G73G74G61G74G65G6E G65G72G20 G64G65G74G20 G6EGE5G20 G65G6EG20 G76G6FG6BG73G65G6EG64G65G20 G66G6FG72G73G74GE5G65G6CG73G65G20 G68G6FG73G20 G6DG61G6EG67G65 G6FG6DG20G62G65G68G6FG76G65G74G20G66G6FG72G20GE5G20G73G75G70G70G6CG65G72G65G20G66G6FG6CG6BG65G74G72G79G67G64G65G6EG20G6DG65G64 G61G6EG64G72G65G20 G73G70G61G72G65G2DG20 G6FG67G20 G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G2EG20 G49G20 G64G61G67G20 G65G72 G64G65G74G20 G6FG6DG20 G6CG61G67G20 G39G37G30G2EG30G30G30G20 G61G72G62G65G69G64G73G74G61G67G65G72G65G20 G73G6FG6DG20 G69G6BG6BG65 G68G61G72G20 G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G70GE5G20 G61G72G62G65G69G64G73G70G6CG61G73G73G65G6EG2EG20 G28G53G65 G66G69G67G75G72G20G34G2EG29 G30 G31G30 G32G30 G33G30 G34G30 G32G30G30G30 G32G30G31G30 G32G30G33G30 G32G30G35G30 G30G2DG31G39G20GE5G72 G32G30G2DG34G34G20GE5G72 G34G35G2DG36G36G20GE5G72 G36G37G2DG37G39G20GE5G72 G38G30G20GE5G72 G20G6FG67G20G65G6CG64G72G65 G30G25 G32G30G25 G34G30G25 G36G30G25 G38G30G25 G31G30G30G25 G31G39G38G30 G31G39G38G35 G31G39G39G30 G31G39G39G35 G33G2EG20G6BG76 G2E G31G39G39G39 G41G6EG64G72G65G20G66 G6FG72G64G72 G69G6EG67G65G72 G41G6BG73 G6AG65G72 G20G6FG67G20G66 G6FG6EG64G20G6DG76 G2E G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G6BG72G61G76 G42G61G6EG6BG69G6EG6EG73 G6BG75G64G64 Figur 2. Folkemengde etter alder (fremskrivninger). Kilde: Statistisk sentralbyrå. Figur 3. Husholdningenes fordringer (I prosent av totale fordringer) Kilde: Norges Bank G31G31G34 Mer fleksible pensjonsordninger i arbeidsforhold G44G65G74G20G62G6CG65G20G67G6AG6FG72G74G20G73G74G6FG72G65G20G66G72G65G6DG73G6BG72G69G74G74G20G69G20G61G72G62G65G69G64G65G74G20G6DG65G64G20GE5 G66G6FG72G62G65G64G72G65G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20 G66G6FG72G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G20G69G20G31G39G39G39G2EG20G45G6EG20G6EG79G20G6CG6FG76G20G6FG6DG20G66G6FG72G65G74G61G6BG73G70G65G6EG73G2D G6AG6FG6EG20G6FG67G20G65G74G20G6CG6FG76G75G74G6BG61G73G74G20G6FG6DG20GE5G20GE5G70G6EG65G20G66G6FG72G20G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G2D G62G61G73G65G72G74G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20 G6DG65G64G20 G73G6BG61G74G74G65G66G72G61G64G72G61G67G20 G66G72G61 G65G74G20 G94G53G65G6CG76G69G67G2DG75G74G76G61G6CG67G94G2CG20 G76G69G6CG20 G6BG75G6EG6EG65G20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G20 G65G6E G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G20 G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20 G66G6FG72 G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G20G69G20G61G72G62G65G69G64G73G66G6FG72G68G6FG6CG64G2EG20G56G69G20G6DGE5G20G74G61 G66G6FG72G62G65G68G6FG6CG64G20G6FG6DG20G64G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G65G20G6FG70G70G66GF8G6CG67G69G6EG67G65G6EG20G61G76 G53G65G6CG76G69G67G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G73G20G6CG6FG76G75G74G6BG61G73G74G20G6FG6DG20G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G70G65G6EG73G2D G6AG6FG6EG20G73G6FG6DG20G66G6FG72G20G74G69G64G65G6EG20G6CG69G67G67G65G72G20G69G20G46G69G6EG61G6EG73G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74G2E G4DG65G6EG20G46G4EG48G20G68G61G72G20G6CG69G6BG65G76G65G6CG20G62G65G72G65G74G74G69G67G65G74G20G68GE5G70G20G6FG6DG20G61G74 G64G65G74G20G76G69G6CG20G6BG6FG6DG6DG65G20G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20G73G6FG6DG20G62G69G64G72G61G72G20G74G69G6CG20GE5G20GF8G6BG65 G75G74G62G72G65G64G65G6CG73G65G6EG20 G61G76G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G20 G69 G70G72G69G76G61G74G20G73G65G6BG74G6FG72G2CG20G67G69G20G73G74GF8G72G72G65G20G66G6CG65G6BG73G69G62G69G6CG69G74G65G74G20G6FG67G20G61G76G74G61G6CG65G2D G66G72G69G68G65G74G20 G6FG67G20 GF8G6BG65G20 G66G6FG6CG6BG73G20 G62G65G76G69G73G73G74G68G65G74G20 G6FG6DG20 G70G65G6EG73G6AG6FG6EG73G2D G73G70G61G72G69G6EG67G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G76G61G72G73G6CG65G74G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G66G6FG72G65G6CG69G67G67G65G6EG64G65 G6CG6FG76G66G6FG72G73G6CG61G67G20G6FG6DG20GE5G20G69G6EG6EG66GF8G72G65G20G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G62G61G73G65G72G74G20G74G6AG65G2D G6EG65G73G74G65G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20 G6DG65G64G20 G73G6BG61G74G74G65G66G72G61G64G72G61G67G20 G76G69G6CG20 G62G6CG69G20 G62G65G2D G68G61G6EG64G6CG65G74G20G70GE5G20G53G74G6FG72G74G69G6EG67G65G74G20G69G20G6CGF8G70G65G74G20G61G76G20G32G30G30G30G20G6FG67G20G69G76G65G72G6BG2D G73G61G74G74G20G31G2EG20G6AG61G6EG75G61G72G20G32G30G30G31G2E G46G4EG48G20 G6DG65G6EG65G72G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G62GF8G72G20 G76GE6G72G65G20 G61G64G67G61G6EG67G20 G74G69G6CG20 GE5 G6BG6FG6DG62G69G6EG65G72G65G20G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20G6FG67G20G66G6FG72G65G74G61G6BG73G70G65G6EG2D G73G6AG6FG6EG20 G69G20 G73G61G6DG6DG65G20 G62G65G64G72G69G66G74G2EG20 G4DG65G64G20 G65G6EG6BG65G6CG74G65G20 G6EGF8G64G76G65G6EG2D G64G69G67G65G20 G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G68G61G72G20 G46G4EG48G20 G73G74G6FG72G65G20 G66G6FG72G76G65G6EG74G6EG69G6EG67G65G72 G74G69G6CG20 G61G74G20 G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20 G62G6CG69G72G20 G65G74G20 G66G6CG65G6BG73G69G62G65G6CG74G20 G6FG67 G67G6FG64G74G20G70G72G6FG64G75G6BG74G20G73G6FG6DG20G62G69G64G72G61G72G20G74G69G6CG20GE5G20GF8G6BG65G20G75G74G62G72G65G64G65G6CG73G65G6E G61G76G20 G70G65G6EG73G6AG6FG6EG65G72G20 G69G20 G61G72G62G65G69G64G73G66G6FG72G68G6FG6CG64G2EG20 G44G65G6EG20 G76G69G64G65G72G65 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG20 G76G69G6CG20 G61G76G6BG6CG61G72G65G20 G6FG6DG20 G69G6EG6EG2D G73G6BG75G64G64G73G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20G62G6CG69G72G20G65G74G20G67G6FG64G74G20G74G69G6CG74G61G6BG20G66G6FG72G20GE5G20G6DG6FG74G76G69G72G2D G6BG65G20G64G65G74G20G65G74G61G62G6CG65G72G74G65G20G6BG6CG61G73G73G65G73G6BG69G6CG6CG65G74G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G64G65G20G73G6FG6D G68G61G72G20G6FG67G20G64G65G20G73G6FG6DG20G69G6BG6BG65G20G68G61G72G20G74G6AG65G6EG65G73G74G65G70G65G6EG73G6AG6FG6EG2EG20G4DG65G6E G6EG6FG6BG20G65G6EG20G67G61G6EG67G20G66G69G6EG6EG65G72G20G76G69G20G64G65G74G20G76G69G6BG74G69G67G20GE5G20G70G65G6BG65G20G70GE5G20G61G74 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G6DGE5G20G74G61G20G68G65G6EG73G79G6EG20G74G69G6CG20G64G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65 G6EG6FG72G73G6BG62G61G73G65G72G74G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20 G76G69G6CG20 G6DGF8G74G65G20 G69G20 G65G74G20 G69G6EG64G72G65 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G6DG61G72G6BG65G64G2EG20 G44G65G72G66G6FG72G20 G68G61G72G20 G46G4EG48G20 G66G6FG72G20 G65G6BG2D G73G65G6DG70G65G6CG20 G61G72G62G65G69G64G65G74G20 G66G6FG72G20 G72G65G67G65G6CG65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G73G6CG69G6BG20 G61G74 G6BG75G6EG64G65G6EG65G20G73G6BG61G6CG20G67G69G73G20G6DG75G6CG69G67G68G65G74G20G74G69G6CG20GE5G20G76G65G6CG67G65G20G69G6EG64G69G76G69G2D G64G75G65G6CG6CG20 G74G69G6CG70G61G73G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G72G69G73G69G6BG6FG70G72G6FG66G69G6CG20 G6FG67G20 G66G6FG72G76G65G6EG74G65G74 G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G2CG20G67G69G74G74G20G74G69G6CG73G74G72G65G6BG6BG65G6CG69G67G20G73G69G6BG6BG65G72G68G65G74G20G70GE5G20G70G65G6EG2D G73G6AG6FG6EG73G6DG69G64G6CG65G72G20G66G6FG72G76G61G6CG74G65G74G20G69G20G6CG69G76G73G65G6CG73G6BG61G70G2EG20G41G74G20G65G74G20G62G72G65G64G74 G66G6CG65G72G74G61G6CG6CG20 G69G20 G46G69G6EG61G6EG73G6BG6FG6DG69G74G65G65G6EG20 G65G72G20 G70G6FG73G69G74G69G76G65G20 G74G69G6CG20 G69G6EG6EG2D G66GF8G72G69G6EG67G20G61G76G20G69G6EG76G65G73G74G65G72G69G6EG67G73G76G61G6CG67G20G66G6FG72G20G6EG79G65G20G6FG67G20G65G6BG73G69G73G74G65G2D G72G65G6EG64G65G20G6BG6FG6EG74G72G61G6BG74G65G72G20G76G65G64G20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G61G76G20G4CG6FG76G20G6FG6D G66G6FG72G65G74G61G6BG73G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20 G76G61G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G73G76GE6G72G74G20 G67G6CG65G64G65G6CG69G67G2E G53G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74G20 G73G6BG61G6CG20 G66GE5G20 G73G69G6EG20 G65G6EG64G65G6CG69G67G65G20 G61G76G6BG6CG61G72G69G6EG67G20 G69 G66G6FG72G62G69G6EG64G65G6CG73G65G20G6DG65G64G20G64G65G6EG20G66G6FG72G68GE5G70G65G6EG74G6CG69G67G76G69G73G20G6EGE6G72G20G66G6FG72G2D G73G74GE5G65G6EG64G65G20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G4CG6FG76G20G6FG6DG20G69G6EG6EG73G6BG75G64G64G73G2D G70G65G6EG73G6AG6FG6EG2EG20G46G4EG48G20G6CG65G67G67G65G72G20G73G74G6FG72G20G76G65G6BG74G20G70GE5G20G61G74G20G64G65G74G20GE5G70G6EG65G73 G66G6FG72G20 G61G74G20 G6CG69G76G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G73G20 G6FG72G64G69G6EGE6G72G65G20 G62G61G6CG61G6EG73G65G20 G6BG61G6E G69G6EG6EG64G65G6CG65G73G20G69G20G73G65G70G61G72G61G74G65G20G69G6EG76G65G73G74G65G72G69G6EG67G73G70G6FG72G74G65G66GF8G6CG6AG65G72G20G73G6CG69G6B G64G65G72G20 G65G72G20 G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG20 G69G20 G64G65G20 G66G6CG65G73G74G65G20 G61G6EG64G72G65G20 G65G75G72G6FG2D G70G65G69G73G6BG65G20G6CG61G6EG64G2EG20G44G65G74G20G73GE6G72G6EG6FG72G73G6BG65G20G6BG72G61G76G65G74G20G6FG6DG20G6FG72G67G61G6EG69G2D G73G61G74G6FG72G69G73G6BG20 G73G6BG69G6CG6CG65G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G6CG69G76G73G65G6CG73G6BG61G70G20 G6FG67G20 G94G75G6EG69G74 G30 G32G30 G34G30 G36G30 G38G30 G31G30G30 G31G32G30 G31G34G30 G31G39 G36G37 G31G39 G36G39 G31 G39G37G31 G31 G39G37G33 G31 G39G37G35 G31 G39G37G37 G31 G39G37G39 G31G39 G38G31 G31G39 G38G33 G31G39 G38G35 G31G39 G38G37 G31G39 G38G39 G31 G39G39G31 G31 G39G39G33 G31 G39G39G35 G31 G39G39G37 G31 G39G39G39 Figur 4. Realutvikling i folketrygdens minstepensjon og grunnbeløp sammenliknet med utvikling i timelønn mannlig industriarbeider. Kilde: SSB/RTV/FNH Minstepensjon (enslig) 129,1 % Grunnbeløpet vekst 27,7 % Mannlig industriarbeider 92,6 % % G31G31G35 G6CG69G6EG6BG65G64G94G2DG73G65G6CG73G6BG61G70G20G62GF8G72G20G6FG70G70G68G65G76G65G73G2E G56G69G20 G65G72G20 G6FG70G70G6DG65G72G6BG73G6FG6DG20 G70GE5G20 G61G74G20 G65G6EG6BG65G6CG74G65G20 G61G76G20 G64G69G73G73G65 G65G6EG64G72G69G6EG67G65G6EG65G20G76G69G6CG20G6BG72G65G76G65G20G61G76G6BG6CG61G72G69G6EG67G20G61G76G20G6DG61G6EG67G65G20G76G61G6EG2D G73G6BG65G6CG69G67G65G20G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20G96G20G6DG65G6EG20G6AG65G67G20G6BG61G6EG20G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20G73G65 G61G74G20G76G69G20G6BG61G6EG20G75G6EG6EG67GE5G20GE5G20G74G61G20G64G65G6DG20G6FG70G70G2E Samspillet stat/marked G44G65G74G20G6BG61G6EG20G6EG65G70G70G65G20G68G65G72G73G6BG65G20G74G76G69G6CG20G6FG6DG20G61G74G20G76G69G20G73G74GE5G72G20G66G6FG72G61G6E G73G74G6FG72G65G20G65G6EG64G72G69G6EG67G73G62G65G68G6FG76G20G66G6FG72G20GE5G20G74G69G6CG70G61G73G73G65G20G6FG73G73G20G65G74G20G66G72G65G6DG2D G74G69G64G69G67G20GE5G70G65G6EG74G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20G6DG61G72G6BG65G64G2EG20G45G74G74G20G61G76G20G64G65G20G6FG6DG72GE5G2D G64G65G6EG65G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20G73G6FG6DG20 G73GE6G72G6CG69G67G20 G76G69G6CG20 G6DGF8G74G65G20G62G65G68G6FG76G20 G66G6FG72 G6FG6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20G65G72G20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20G73G65G6BG74G6FG72G20G6FG67G20G6FG70G70G67G61G76G65G66G6FG72G2D G64G65G6CG69G6EG67G65G6EG20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20G6FG67G20G70G72G69G76G61G74G2E G49G20G64G65G20G66G6CG65G73G74G65G20G73G61G6DG66G75G6EG6EG20G65G72G20G64G65G74G20G73G6CG69G6BG20G61G74G20G64G65G74G20G69G6BG6BG65G20G65G72 G65G74G20 G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20 G6FG6DG20 G62G61G72G65G20 G73G74G61G74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G62G61G72G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G2E G44G65G74G20G76G69G6CG20G76GE6G72G65G20G65G74G20G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20G6FG6DG20GE5G20G66G69G6EG6EG65G20G64G65G6EG20G72G65G74G74G65 G62G61G6CG61G6EG73G65G6EG20 G6FG67G20 G64G65G74G20 G72G65G74G74G65G20 G73G61G6DG73G70G69G6CG6CG65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G68G76G61 G73G6FG6DG20 G73G6BG61G6CG20 G76GE6G72G65G20 G73G74G61G74G65G6EG73G20 G6FG67G20 G70G6FG6CG69G74G69G6BG65G72G6EG65G73G20 G6FG70G70G2D G67G61G76G65G72G20G6FG67G20G68G76G61G20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG20G6FG76G65G72G6CG61G74G65G73G20G74G69G6CG20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2E G44G65G74G20 G73G79G6EG65G73G20 GE5G20 G76GE6G72G65G20 G65G6EG20 GF8G6BG65G6EG64G65G20 G65G72G6BG6AG65G6EG6EG65G6CG73G65G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20 G61G74G20 G73G61G6DG73G70G69G6CG6CG65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G73G74G61G74G20 G6FG67G20 G6DG61G72G6BG65G64 G69G6BG6BG65G20G65G72G20G6FG70G74G69G6DG61G6CG74G20G73G6CG69G6BG20G64G65G74G20G66G75G6EG67G65G72G65G72G20G69G20G64G61G67G2EG20G44G65G74G74G65 G6BG6FG6DG20 G6FG67G73GE5G20 G74G69G6CG20 G75G74G74G72G79G6BG6BG20 G69G20 G53G74G6FG6CG74G65G6EG62G65G72G67G2DG72G65G67G6AG65G72G69G6EG2D G67G65G6EG73G20G74G69G6CG74G72G65G64G65G6CG73G65G73G65G72G6BG6CGE6G72G69G6EG67G20G68G76G6FG72G20G64G65G74G20G68G65G74G65G72G3A G94G53G74G61G74G65G6EG20 G68G61G72G20 G65G6EG20 G72G6FG6CG6CG65G20 G62GE5G64G65G20 G73G6FG6DG20 G65G69G65G72G20 G6FG67 G72G65G67G75G6CG65G72G65G6EG64G65G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2EG20 G52G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G6EG20 G76G69G6CG20 G67GE5 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G6FG72G67G61G6EG69G73G65G72G69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65G74G20G73G74G61G74G6CG69G67G65G20G65G69G65G72G2D G73G6BG61G70G65G74G20G66G6FG72G20GE5G20G66G69G6EG6EG65G20G64G65G20G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G20G73G6FG6DG20G73G69G6BG72G65G72G20G6FG73G73 G62G65G73G74G20G72G65G73G75G6CG74G61G74G65G72G20G6FG67G20G72G79G64G64G69G67G65G20G61G6EG73G76G61G72G73G66G6FG72G68G6FG6CG64G94G2E G44G65G74G74G65G20 G65G72G20 G65G6EG20 G61G6DG62G69G73G69GF8G73G20 G6FG67G20 G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G20 G75G74G66G6FG72G2D G64G72G69G6EG67G20GE5G20G74G61G20G66G61G74G74G20G70GE5G2EG20G46G72G61G20G46G4EG48G73G20G73G69G64G65G20G65G72G20G76G69G20G69G6EG6EG73G74G69G6CG74 G70GE5G20GE5G20G6CG65G67G67G65G20G6EG65G64G20G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G20G61G72G62G65G69G64G20G66G6FG72G20GE5G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6C G65G6EG20G73G6CG69G6BG20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G2EG20G53G6FG6DG20G6AG65G67G20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G68G61G72G20G70G65G6BG74G20G70GE5 G65G72G20G6FG67G73GE5G20G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G65G6EG69G67G20G69G20G61G74G20G73G74G61G74G65G6EG73G20G6DG61G6EG67G65 G72G6FG6CG6CG65G72G20 G69G20 G6EG6FG72G73G6BG20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G2CG20 G62GE5G64G65G20 G73G6FG6DG20 G65G69G65G72G2C G6BG6FG6EG73G65G73G6AG6FG6EG73G67G69G76G65G72G20G6FG67G20G74G69G6CG73G79G6EG73G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G20G62GF8G72G20G67G6AG65G6EG2D G6EG6FG6DG67GE5G73G2E G45G74G20G61G6EG6EG65G74G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G65G72G20G66G72G65G6DG74G69G64G65G6EG73G20G6FG72G67G61G6EG69G73G65G2D G72G69G6EG67G20G61G76G20G46G6FG6CG6BG65G74G72G79G67G64G65G6EG73G20G74G69G6CG6CG65G67G67G73G70G65G6EG73G6AG6FG6EG65G72G2EG20G4AG65G67 G74G65G6EG6BG65G72G20G68G65G72G20G70GE5G20G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20G73G6FG6DG20G66G6FG6EG64G65G72G69G6EG67G2CG20G66G6FG6EG64G73G2D G66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G20G6FG67G20G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G20G66G6FG72G20G46G6FG6CG6BG65G74G72G79G67G64G65G6EG73 G6DG65G64G6CG65G6DG6DG65G72G20G74G69G6CG20GE5G20G66GF8G6CG67G65G20G6DG65G64G2FG64G65G6CG74G61G20G69G20G66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG2D G67G65G6EG20G61G76G20G65G67G6EG65G20G72G65G74G74G69G67G68G65G74G65G72G2FG6DG69G64G6CG65G72G2E G50GE5G20 G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G64G65G72G20 G64G65G74G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65G20 GF8G6EG73G6BG65G72G20 GE5 G65G6EG64G72G65G20 G73G69G6EG20 G72G6FG6CG6CG65G20 G66G72G61G20 G64G69G72G65G6BG74G65G20 G6CG65G76G65G72G61G6EG64GF8G72G20 G61G76G20 G66G65G6CG2D G6CG65G73G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G76GE6G72G65G20 G62G65G73G74G69G6CG6CG65G72G20 G61G76G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G6EG65 G76G69G6CG20 G76G69G20 G6DGF8G74G65G20 G6DG61G6EG67G65G20 G70G72G61G6BG74G69G73G6BG65G20 G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20 G69G6EG6EG65G6E G70G65G6EG73G6AG6FG6EG20G6FG67G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G76G69G6CG20G62G65G72GF8G72G65G20G61G72G62G65G69G64G73G2D G74G61G67G65G72G6EG65G20 G70GE5G20 G64G65G20 G61G6BG74G75G65G6CG6CG65G20 G6FG6DG72GE5G64G65G72G2EG20 G45G74G20 G70G72G61G6BG74G69G73G6B G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G70GE5G20G64G65G74G74G65G20G65G72G20G64G65G6EG20G68GF8G72G69G6EG67G73G72G75G6EG64G65G6EG20G73G6FG6D G6EG65G74G74G6FG70G70G20G68G61G72G20G66G75G6EG6EG65G74G20G73G74G65G64G20G6FG6DG20G53G74G61G74G65G6EG73G20G50G65G6EG73G6AG6FG6EG73G2D G6BG61G73G73G65G20 G6FG67G20 G68G76G69G6CG6BG65G20 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G64G65G74G74G65G20 G73G79G73G74G65G6DG65G74 G73G6BG61G6CG20G6BG75G6EG6EG65G20G68G61G20G74G69G6CG20GE5G20G66GF8G6CG67G65G20G73G69G6EG65G20G6BG75G6EG64G65G72G2FG6DG65G64G6CG65G6DG2D G6DG65G72G20 G64G65G72G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G6FG6DG67G6AGF8G72G65G73G20 G66G72G61 G73G74G61G74G6CG69G67G20 G74G69G6CG20 G66G72G69G73G74G69G6CG74G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20 G65G6CG6CG65G72G20G72G65G6EG65G20G61G6BG73G6AG65G2D G73G65G6CG73G6BG61G70G2E G4DG65G6EG20 G76G69G20 G68G61G72G20 G6FG67G73GE5G20 G65G6BG73G65G6DG70G6CG65G72G20 G70GE5G20 G61G74G20 G70G72G69G76G61G74G65 G66G69G6EG61G6EG73G62G65G64G72G69G66G74G65G72G20G73G74GE5G72G20G73G6FG6DG20G6CG65G76G65G72G61G6EG64GF8G72G20G61G76G20G6FG66G66G65G6EG74G2D G6CG69G67G65G20 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G65G74G20 G6DG61G72G6BG65G64G20 G69G20 G6BG6FG6EG6BG75G2D G72G72G61G6EG73G65G2EG20G59G72G6BG65G73G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G65G72G20G68G6AG65G6DG6CG65G74G20G69G20G65G67G65G6E G6CG6FG76G20G6FG67G20G65G72G20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG72G69G73G6BG20G66G6FG72G20G61G6CG6CG65G20G62G65G64G72G69G66G74G65G72G2EG20G4EG61G74G75G72G2D G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20 G6FG70G65G72G65G72G20 G70GE5G20 G74G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65G20 G6DGE5G74G65G2E G44G69G73G73G65G20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG65G20 G6BG61G6EG20 G6FG70G70G66G61G74G74G65G73G20 G73G6FG6DG20 G6DG6FG64G65G6CG6C G66G6FG72G20 G68G76G6FG72G64G61G6EG20 G64G65G74G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65G20 G6BG61G6EG20 G61G76G6CG61G73G74G65G73G20 GF8G6BG6FG2D G6EG6FG6DG69G73G6BG20G6FG67G20G72G65G73G73G75G72G73G6DG65G73G73G69G67G2CG20G73G61G6DG74G69G64G69G67G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G62G69G64G72G61G72G20 G74G69G6CG20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G20 G6FG67 G6CG61G76G65G20G70G72G69G73G65G72G2EG20G46G6FG72G20G79G72G6BG65G73G6BG61G64G65G20G65G72G20G70G72G65G6DG69G65G6EG20G64G65G20G73G65G6EG65G72G65 GE5G72G20G6BG6FG6DG6DG65G74G20G6CG61G76G65G72G65G20G65G6EG6EG20G62GE5G64G65G20G6EGE6G72G69G6EG67G20G6FG67G20G74G69G6CG73G79G6E G73G79G6EG65G73G20G65G72G20G62G72G61G20G2CG20G6DG65G6EG20G6BG75G6EG64G65G6EG65G20G64G72G61G72G20G6AG6FG20G66G6FG72G64G65G6CG20G61G76 G64G65G74G2EG20G4DG65G72G20G67G65G6EG65G72G65G6CG74G20G65G72G20G64G65G74G20G46G4EG48G73G20G6FG70G70G66G61G74G6EG69G6EG67G20G61G74 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G62GE5G64G65G20 G6BG61G6EG20 G6FG67G20 G62GF8G72G20 G73G74GE5G20 G66G6FG72 G70G72G6FG64G75G6BG73G6AG6FG6EG20G6FG67G20G64G69G73G74G72G69G62G75G73G6AG6FG6EG20G61G76G20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65G20G73G74GF8G74G74G65G2D G6FG67G20G74G72G79G67G67G68G65G74G73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G70GE5G20G73G74G61G64G69G67G20G66G6CG65G72G65G20G6FG6DG72GE5G64G65G72G2E G20G46G4EG48G20G65G72G20G70GE5G20G73G6CG69G6BG65G20G6FG6DG72GE5G64G65G72G20G69G6EG6EG73G74G69G6CG74G20G70GE5G20GE5G20G76GE6G72G65 G65G6EG20G6BG6FG6EG73G74G72G75G6BG74G69G76G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG20G64G69G61G6CG6FG67G70G61G72G74G6EG65G72 G6EGE5G72G20G73G6CG69G6BG65G20G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20G72G65G69G73G65G73G2CG20G66G6FG72G64G69G20G76G69G20G72G65G67G6EG65G72G20G6DG65G64 G61G74G20 G65G6EG20 G73G6CG69G6BG20 G6FG6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G6DGE5G20 G62G61G73G65G72G65G73G20 G70GE5G20 G61G74G20 G61G6CG6CG65 G61G6BG74GF8G72G65G72G20G69G20G65G74G20G73G6CG69G6BG74G20G6DG61G72G6BG65G64G20G67G69G73G20G6CG69G6BG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G76G69G6CG6BGE5G72G2EG20G44G65G74G74G65G20G65G72G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G76G69G73G20G65G6EG20G73G65G6CG76G73G61G67G74G20G66G6FG72G75G74G2D G73G65G74G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G64G69G20G64G65G74G20G65G72G20G65G6EG20G76G69G6BG74G69G67G20G64G65G6CG20G61G76G20G66G6FG72G6DGE5G6CG65G74 G6DG65G64G20G65G6EG20G6DG6FG64G65G72G6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G73G74G61G74G65G6EG73G20G72G6FG6CG6CG65G20G69G20G73G61G6DG2D G66G75G6EG6EG65G74G2CG20G73GE5G20G76G65G6CG20G73G6FG6DG20G64G65G20G6BG72G61G76G20G73G6FG6DG20G45GD8G53G20G73G74G69G6CG6CG65G72G20G74G69G6C G6CG69G6BG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G76G69G6CG6BGE5G72G20G69G20G65G74G20G69G6EG64G72G65G20G6DG61G72G6BG65G64G2E IV. Utviklingstrekk i norsk økonomi G53GE5G20 G74G69G6CG20 G73G6CG75G74G74G20 G6CG69G74G74G20 G6FG6DG20 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G73G74G72G65G6BG6BG20 G69G20 G6EG6FG72G73G6B GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2EG20G46G6AG6FG72GE5G72G65G74G73G20G74G69G6CG62G61G6BG65G73G6CG61G67G20G62G6CG65G20G73G76GE6G72G74G20G6BG6FG72G74G2D G31G31G36 G76G61G72G69G67G2EG20 G41G6CG6CG65G72G65G64G65G20 G70GE5G20 G73G65G6EG73G6FG6DG6DG65G72G65G6EG20 G76G61G72G20 G64G65G74G20 G70GE5 G6EG79G74G74G20 G6BG6CG61G72G65G20 G74G65G67G6EG20 G74G69G6CG20 G65G74G20 G6FG6DG73G6CG61G67G20 G69G20 G72G65G74G6EG69G6EG67G20 G61G76 GF8G6BG65G6EG64G65G20G61G6BG74G69G76G69G74G65G74G2EG20G4EGE5G72G20G6BG6FG6EG6AG75G6EG6BG74G75G72G65G6EG65G20G6EGE5G20G69G67G6AG65G6E G70G65G6BG65G72G20G6FG70G70G6FG76G65G72G20G66G69G6EG6EG65G72G20G64G65G74G74G65G20G73G74G65G64G20G69G20G65G6EG20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69 G68G76G6FG72G20 G6BG61G70G61G73G69G74G65G74G73G75G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G6EG20 G61G6CG6CG65G72G65G64G65G20 G65G72G20 G73G76GE6G72G74 G68GF8G79G2EG20G44G65G74G74G65G20G76G69G6CG20G6CG65G74G74G20G6BG75G6EG6EG65G20G66GE5G20G75GF8G6EG73G6BG65G64G65G20G6BG6FG6EG73G65G2D G6BG76G65G6EG73G65G72G20G66G6FG72G20G70G72G69G73G2DG20G6FG67G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G76G65G6BG73G74G65G6EG2E G53G74G61G72G74G65G6EG20G70GE5G20G65G6EG20G6FG70G70G67G61G6EG67G73G6BG6FG6EG6AG75G6EG6BG74G75G72G20G66G6FG72G20G6EG6FG72G73G6B GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2CG20G69G20G65G6EG20G73G69G74G75G61G73G6AG6FG6EG20G6DG65G64G20G73G76GE6G72G74G20G68GF8G79G20G6BG61G70G61G2D G73G69G74G65G74G73G75G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G2CG20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G65 G75G74G66G6FG72G64G72G69G6EG67G65G72G20G62GE5G64G65G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G2DG20G6FG67G20G70G65G6EG67G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG2D G6BG65G6EG2EG20G4DG65G64G20G65G6EG20G68GF8G79G20G6FG6CG6AG65G70G72G69G73G20G76G69G6CG20G74G72G6FG6CG69G67G20G6BG72G6FG6EG65G6BG75G72G2D G73G65G6EG20 G76GE6G72G65G20 G72G65G6EG74G65G66GF8G6CG73G6FG6DG2EG20 G52G65G74G6EG69G6EG67G73G6CG69G6EG6AG65G6EG65G20 G66G6FG72 G70G65G6EG67G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6EG2CG20 G68G76G6FG72G20 G62GE5G64G65G20 G69G6EG6EG65G6EG6CG61G6EG64G73G6BG65 G6BG6FG6EG6AG75G6EG6BG74G75G72G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G6FG67G20 G6BG72G6FG6EG65G6BG75G72G73G20 G73G6BG61G6CG20 G76G65G6BG74G2D G6CG65G67G67G65G73G2CG20 G73G65G74G74G65G72G20 G67G72G65G6EG73G65G72G20 G66G6FG72G20 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G74G69G6CG20 GE5 G62G65G6EG79G74G74G65G20G72G65G6EG74G65GF8G6BG6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20GE5G20G62G65G67G72G65G6EG73G65G20G61G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G2D G76G65G6BG73G74G65G6EG2EG20 G50GE5G20 G64G65G6EG20 G61G6EG6EG65G6EG20 G73G69G64G65G20 G76G69G6CG20 G6FG70G70G67G61G6EG67G65G6EG20 G69 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G20 G61G6EG74G61G67G65G6CG69G67G20 G66GF8G72G65G20 G74G69G6CG20 G68GF8G79G65G72G65 G72G65G6EG74G65G72G20 G69G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG74G6CG61G6EG64G65G6EG65G2CG20 G6FG67G20 G67G69G20 G72G6FG6DG20 G66G6FG72 G72G65G6EG74G65GF8G6BG6EG69G6EG67G20G6FG67G73GE5G20G68G65G72G20G68G6AG65G6DG6DG65G2CG20G75G74G65G6EG20GE5G20G6BG6FG6DG6DG65 G69G20G6BG6FG6EG66G6CG69G6BG74G20G6DG65G64G20G6DGE5G6CG65G74G20G6FG6DG20G73G74G61G62G69G6CG20G76G61G6CG75G74G61G6BG75G72G73G2E G48G6FG76G65G64G61G6EG73G76G61G72G65G74G20G66G6FG72G20G6BG6FG6EG6AG75G6EG6BG74G75G72G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G65G6E G76G69G6CG20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 G75G61G6EG73G65G74G74G20 G6FG67G73GE5G20 G66G72G65G6DG6FG76G65G72G20 G6DGE5G74G74G65 G68G76G69G6CG65G20 G70GE5G20 G66G69G6EG61G6EG73G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6EG2EG20 G4EGE5G72G20 G75G74G73G69G6BG74G65G6EG65G20 G66G6FG72 G6EG6FG72G73G6BG20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G20G6EGE5G20G73G79G6EG65G73G20G76G65G73G65G6EG74G6CG69G67G20G6CG79G73G65G72G65G20G65G6EG6E G6DG61G6EG67G65G20 G61G6EG74G6FG6BG20 G62G61G72G65G20 G66G6FG72G20 G66GE5G20 G6DGE5G6EG65G64G65G72G20 G73G69G64G65G6EG2CG20 G62GF8G72 G64G65G74G74G65G20G66GE5G20G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G72G20G66G6FG72G20G73G74G72G61G6DG68G65G74G65G6EG20 G69G20 G73G74G61G74G73G2D G62G75G64G73G6AG65G74G74G65G74G2EG20 G4DG79G65G20 G74G61G6CG65G72G20 G66G6FG72G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G6BG61G6EG20 G62G6CG69G20 G65G6E G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20 G6FG70G70G67G61G76G65G20 GE5G20 G73G74G72G61G6DG6DG65G20 G69G6EG6EG2EG20 G45G6EG20 G68GF8G79 G6FG6CG6AG65G70G72G69G73G2CG20 G73G65G6CG76G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G76G69G73G73G20 G6EG65G64G67G61G6EG67G20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6D GE5G72G65G74G2CG20G76G69G6CG20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG20G72G65G6BG6FG72G64G6FG76G65G72G73G6BG75G64G64G20G70GE5G20G62G75G64G73G6AG65G74G74G65G74G2E G4DG65G6EG20G6EGE5G72G20G61G72G62G65G69G64G73G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G65G72G20G70G72G65G67G65G74G20G61G76G20G6DG61G6EG67G65G6C G70GE5G20G6CG65G64G69G67G65G20G72G65G73G73G75G72G73G65G72G2CG20G67G69G72G20G69G6BG6BG65G20G64G65G6EG20GF8G6BG74G65G20G94G70G65G6EG67G65G2D G72G69G6BG65G6CG69G67G68G65G74G65G6EG94G20 G70GE5G20 G73G74G61G74G65G6EG73G20 G68GE5G6EG64G20 G6EG6FG65G20 G67G72G75G6EG6EG6CG61G67 G66G6FG72G20 GE5G20 G73G70G72GF8G79G74G65G20 G66G6CG65G72G65G20 G70G65G6EG67G65G72G20 G69G6EG6EG20 G69G20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG2E G54G76G65G72G74G20 G69G20 G6DG6FG74G2CG20 G64G65G20 G62G65G64G72G65G64G65G20 G75G74G73G69G6BG74G65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G6EG6FG72G73G6B GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G20G74G69G6CG73G69G65G72G20G61G74G20G64G65G74G20G6EGE5G20G62G72G65G6DG73G65G73G20G6EG6FG65G20G6FG70G70G20G66G6FG72 GE5G20G68G69G6EG64G72G65G20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G65G76G6EG65G6EG20G73G76G65G6BG6BG65G73G20G61G76G20G66G6FG72 G73G74G65G72G6BG20G70G72G69G73G2DG20G6FG67G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G73G74G69G67G6EG69G6EG67G2E G44G65G74G20 G65G72G20 G66GF8G72G73G74G20 G6FG67G20 G66G72G65G6DG73G74G20 G70GE5G20 G75G74G67G69G66G74G73G73G69G64G65G6EG20 G61G76 G62G75G64G73G6AG65G74G74G65G74G20G61G74G20G74G69G6CG73G74G72G61G6DG6DG69G6EG67G65G6EG20G62GF8G72G20G6BG6FG6DG6DG65G2EG20GD8G6BG74G65 G73G6BG61G74G74G65G72G20 G6FG67G20 G61G76G67G69G66G74G65G72G2CG20 G70GE5G20 G74G6FG70G70G65G6EG20 G61G76G20 G65G74G20 G61G6CG6CG65G72G65G64G65 G68GF8G79G74G20G6EG69G76GE5G2CG20G76G69G6CG20G6BG75G6EG6EG65G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG20GF8G6BG74G20G69G6EG66G6CG61G73G6AG6FG6EG20G6FG67 GF8G6BG74G20 G68G61G6EG64G65G6CG73G6CG65G6BG6BG61G73G6AG65G2EG20 G44G65G72G66G6FG72G20 G62G6CG69G72G20 G64G65G74G20 G64G65G73G74G6F G76G69G6BG74G69G67G65G72G65G20GE5G20G67G6AGF8G72G65G20G6FG6DG66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G65G72G20G70GE5G20G62G75G64G73G6AG65G74G74G65G74 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G65G74G20 G62G65G67G72G65G6EG73G65G74G20 G72G6FG6DG20 G66G6FG72G20 G75G74G67G69G66G74G73G76G65G6BG73G74G2E G42G65G68G6FG76G65G74G20 G66G6FG72G20 G6EGF8G79G65G20 GE5G20 G70G72G69G6FG72G69G74G65G72G65G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G75G6CG69G6BG65 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65G20G73G61G74G73G6EG69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20GF8G6BG65G72G20G6EGE5G72G20G6BG61G70G61G73G69G2D G74G65G74G73G75G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G6EG20G69G20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG20G69G20G75G74G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G74 G65G72G20G68GF8G79G2EG20G4DG75G6CG69G67G68G65G74G65G6EG65G20G66G6FG72G20GE5G20G6FG76G65G72G6CG61G74G65G20G66G6CG65G72G65G20G6FG70G70G2D G67G61G76G65G72G20G74G69G6CG20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G6FG67G20G74G69G6CG20G70G72G69G76G61G74G65G20G6CGF8G73G6EG69G6EG67G65G72G20G65G72 G6FG67G73GE5G20G62G65G73G74G20G6EGE5G72G20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG20G76G6FG6BG73G65G72G20G6FG67G20G64G65G6EG20G70G72G69G76G61G2D G74G65G20 G69G6EG6EG74G65G6BG74G73G76G65G6BG73G74G65G6EG20 G65G72G20 G67G6FG64G2EG20 G45G74G20 G6FG76G65G72G6FG72G64G6EG65G74 G73G69G6BG74G65G6DGE5G6CG20G69G20G62G75G64G73G6AG65G74G74G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6EG20G6DGE5G20G64G65G73G73G75G74G65G6EG20G76GE6G72G65 GE5G20 G73G74G69G6DG75G6CG65G72G65G20 G74G69G6CG20 GF8G6BG74G65G20 G6FG6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G20 G69G20 G76G61G72G65G2DG20 G6FG67 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G70G72G6FG64G75G6BG73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20 GD8G6EG73G6BG65G6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G61G76G20 G65G74 GF8G6BG74G20 G74G65G6DG70G6FG20 G69G20 G6FG6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G6EG65G20 G66GF8G6CG67G65G72G20 G62GE5G64G65G20 G61G76 G66G72G65G6DG76G65G6BG73G74G65G6EG20 G61G76G20 G94G64G65G6EG20 G6EG79G65G20 GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG94G2CG20 G64G65G72 G49G54G2DG74G65G6BG6EG6FG6CG6FG67G69G65G6EG20G76G69G6CG20G73G70G69G6CG6CG65G20G65G6EG20G66G72G65G6DG74G72G65G64G65G6EG64G65G20G72G6FG6CG2D G6CG65G2CG20 G6FG67G20 G61G76G20 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G66G6FG72G20 GE5G20 G6CG65G67G67G65G20 G67G72G75G6EG6EG6CG61G67G65G74G20 G66G6FG72 G6EG79G65G2CG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G64G79G6BG74G69G67G65G20 G61G72G62G65G69G64G73G70G6CG61G73G73G65G72G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20G6EGE5G72G20G6FG6CG6AG65G65G70G6FG6BG65G6EG20G6FG6DG20G69G6BG6BG65G20G61G6CG74G66G6FG72G20G6DG61G6EG67G65G20GE5G72 G67GE5G72G20 G6DG6FG74G20 G73G6CG75G74G74G65G6EG2EG20 G48G65G72G20 G6CG69G67G67G65G72G20 G65G6EG20 G61G76G20 G64G65G20 G73G74GF8G72G73G74G65 G75G74G66G6FG72G64G72G69G6EG67G65G6EG20G66G6FG72G20G64G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G73G61G6DG66G75G6EG6EG65G74G20G69G20GE5G72G65G6EG65 G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG65G72G2E V. Avslutning G4AG65G67G20G68G61G72G20G62G72G75G6BG74G20G65G6EG20G64G65G6CG20G74G69G64G20G70GE5G20G48G6FG70G65G2DG75G74G76G61G6CG67G65G74G20G66G6FG72G64G69 G64G65G74G20 G65G72G20 G65G6EG20 G65G6EG73G74G65G6DG6DG69G67G20 G69G6EG6EG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G76G69G20 G66G6FG72G2D G76G65G6EG74G65G72G20 G73G6BG61G6CG20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G20 G65G74G20 G76G65G69G73G6BG69G6CG6CG65G20 G66G6FG72G20 G72G65G67G75G6CG65G2D G72G69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G69G20G4EG6FG72G67G65G2CG20G69G6BG6BG65G20G6DG69G6EG73G74 G66G6FG72G64G69G20 G64G65G6EG20 G67G69G72G20 G6FG73G73G20 G65G6EG20 G74G79G64G65G6CG69G67G20 G66G6FG72G61G6EG6BG72G69G6EG67G20 G6DG6FG74 G66G65G6CG6CG65G73G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG65G20 G72G61G6DG6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G2EG20 G42G61G6EG6BG2D G6CG6FG76G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G62G6CG69G72G20G65G6EG20G76G69G6BG74G69G67G20G62G69G64G72G61G67G73G79G74G65G72G20G74G69G6C GE5G20 G66GF8G72G65G20 G65G6EG6BG65G6CG74G65G20 G64G65G6CG65G72G20 G61G76G20 G61G72G62G65G69G64G65G74G20 G76G69G64G65G72G65G2EG20 G4DG65G64 G64G65G74G20G65G72G20G6FG67G73GE5G20G76G69G6BG74G69G67G20GE5G20G70G65G6BG65G20G70GE5G20G61G74G20G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6E G73G6FG6DG20G62G6CG65G20G75G74G6EG65G76G6EG74G20G36G2EG20G61G70G72G69G6CG20G31G39G39G30G20G6EGE5G20G68G61G72G20G66G65G69G72G65G74G20G73G69G74G74 G31G30G2DGE5G72G73G6AG75G62G69G6CG65G75G6DG20G6FG67G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G74G69G64G20 G66G6FG72G20 GE5G20G76G75G72G64G65G72G65 G6FG6DG20 G6FG70G70G66GF8G6CG67G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G6EG6FG72G73G6BG20 G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G20 G69G20 G66G6FG72G2D G68G6FG6CG64G20G74G69G6CG20G64G65G6EG20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG65G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6EG20G6BG61G6EG20G69G76G61G72G65G2D G74G61G73G20G70GE5G20G65G6EG20G61G6EG6EG65G6EG20G6DGE5G74G65G2E G48G65G6CG74G20 G74G69G6CG20 G73G6CG75G74G74G20 G76G69G6CG20 G6AG65G67G20 G62G65G20G6FG6DG20 G74G69G6CG67G69G76G65G6CG73G65G20 G66G6FG72G20 G61G74 G6AG65G67G20G69G20G65G6EG6BG65G6CG74G65G20G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G65G72G20G68G61G72G20G67GE5G74G74G20G73GE5G20G6CG61G6EG67G74 G74G69G6CG62G61G6BG65G20G69G20G74G69G64G20G66G6FG72G20GE5G20G69G6CG6CG75G73G74G72G65G72G65G20G61G74G20G64G65G20G75G74G66G6FG72G64G72G69G6EG67G65G72 G76G69G20G6DGF8G74G65G72G20G69G20G64G61G67G20G65G72G20G65G74G20G72G65G73G75G6CG74G61G74G20G61G76G20G65G6EG20G6CG61G6EG67G20G72G65G6BG6BG65 G73G61G6DG6DG65G6EG68G65G6EG67G65G6EG64G65G20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G72G2EG20 G44G65G74 G6BG61G6EG20 G76GE6G72G65G20 G65G6EG20 G67G72G65G69G20 G62G61G6BG67G72G75G6EG6EG20 GE5G20 G68G61G20 G6EGE5G72G20 G76G69G20 G73G6BG61G6C G70G6CG61G6EG6CG65G67G67G65G20 G66G72G65G6DG74G69G64G65G6EG2E