Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring

Artikkelforfatter: Göran Lagerström
Udgave:
1, 2001
Språk: Internasjonal
Kategori:

G34G33 NFT 1/2001 G46GF6G72G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20 GE4G72G20 G64G65G74G20 G76G69G6BG74G69G67G74G20 G61G74G74G20 G76G65G74G61G20 G76G61G72 G67G72G75G6EG64G74G72G79G67G67G68G65G74G65G6EG20G66G69G6EG6EG73G20G69G20G66G6FG72G6DG20G61G76G20G69G6EG74G6AGE4G6EG61G6EG64G65G20G61G76 G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G72G2CG20G76G69G6CG6BG65G6EG20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G20G73G6FG6DG20G67G65G73G2CG20G68G75G72G20 G20 G69G6EG2D G6BG6FG6DG73G74G62G6FG72G74G66G61G6CG6CG20G76G69G64G20G73G6AG75G6BG64G6FG6DG20G6BG6FG6DG70G65G6EG73G65G72G61G73G2CG20G68G75G72 G66G61G6DG69G6CG6AG65G73G6BG79G64G64G65G74G20G73G65G72G20G75G74G20G6D G6DG2EG20G46GF6G72G20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6E GE4G72G20G64G65G73G73G61G20G64G65G6CG61G72G20G6CG69G6BG61G20G76G69G6BG74G69G67G61G2CG20G6DG65G6EG20G68G61G6EG20G76G69G6CG6CG20G6FG63G6BG73GE5 G76G65G74G61G20G61G74G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G6BG79G64G64G65G74G20GE4G72G20G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74G20G66GF6G72 G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G6FG63G68G20G66GF6G72G20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG61G20G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G2EG20G4DGE5G73G74G65G20G6DG61G6EG20G6BG61G6EG73G6BG65G20G6BG6FG6DG2D G70G6CG65G74G74G65G72G61G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G73G20 G73G6BG79G64G64G20 G6DG65G64G20 G70G72G69G76G61G74G61 G73G6AG75G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G65G6CG6CG65G72G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G72G3FG20G56G69G6CG6BG61G20G73G6FG63G69G61G6CG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G61G76G67G69G66G74G65G72G20 G6DGE5G73G74G65G20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 G6FG63G68 G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G62G65G74G61G6CG61G20G75G6EG64G65G72G20G64G65G6EG6EG61G20G74G69G64G3F G4AG61G2CG20G64G65G74G20G62G72G75G6BG61G72G20G76G61G72G61G20G6DGE5G6EG67G61G20G66G72GE5G67G6FG72G20G73G6FG6DG20G6DG61G6E G6DGF6G74G73G20 G61G76G20 G73G6FG6DG20 G6BG6FG6EG73G75G6CG74G20 G70GE5G20 G64G65G74G74G61G20 G6FG6DG72GE5G64G65G2EG20 G4AG61G67 G73G6BG61G6CG6CG20 G66GF6G72G73GF6G6BG61G20 G61G74G74G20 G67G65G20 G6EGE5G67G72G61G20 G73G76G61G72G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G65G6E GF6G76G65G72G73G69G6BG74G6CG69G67G20 G62G65G73G6BG72G69G76G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20 G70GE5 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G76G69G64G20 G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G2D G67GF6G72G69G6EG67G2EG20G4AG61G67G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G64G6FG63G6BG20G69G6EG74G65G20G61G74G74G20G62G65G72GF6G72G61G20G72G65G67G2D G6CG65G72G20G66GF6G72G20G73GA0G6BG20G65G67G65G6EG66GF6G72G65G74G61G67G61G72G65G2E Huvudregeln enligt svensk lagstiftning G44G65G6EG20G73G6FG6DG20G6CGE4G6DG6EG61G64G65G20G53G76G65G72G69G67G65G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G65G6EG6CG69G67G74G20G74G69G64G69G2D G67G61G72G65G20G72G65G67G65G6CG20G69G20G4CG61G67G65G6EG20G6FG6DG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G28G41G46G4CG29 G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20G61G6EG73G65G73G20G62G6FG73G61G74G74G20G69G20G72G69G6BG65G74G20G6FG6DG20G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G2D G74G65G6CG73G65G6EG20 G76G61G72G20 G61G76G73G65G64G64G20 G61G74G74G20 G76G61G72G61G20 G68GF6G67G73G74G20 G65G74G74G20 GE5G72G2EG20 G4FG6D G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20 G76G61G72G20 G61G74G74G20 G73G74G61G6EG6EG61G20 G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 G74G69G64 G62G6CG65G76G20 G6DG61G6EG20 G6FG6DG67GE5G65G6EG64G65G20 G61G76G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G20 G68G6FG73G20 G73G69G6E G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G20G6FG63G68G20G64GE4G72G6DG65G64G20G75G70G70G68GF6G72G64G65G20G69G20G70G72G69G6EG2D G63G69G70G20 G61G6CG6CG20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66GF6G72G2D G6DGE5G6EG65G72G2EG20G4BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G6EG20G62G6CG65G76G20G61G74G74G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G6BG6FG6D G96G20G65G6CG6CG65G72G20GE5G74G65G72G76GE4G6EG64G65G20G96G20G74G69G6CG6CG20G53G76G65G72G69G67G65G20G6DG65G64G20G61G76G73G69G6BG74G20G61G74G74 Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring Den ökade rörligheten ute i världen har gjort att såväl arbetsgivare som anställda i internationellt verksamma svenska företag vill veta vad som gäller vid arbete i utlan- det. Det är inte bara skatterna som är av intresse. ”Hur ser socialförsäkringsskyddet ut vid min utlandstjänstgöring?” brukar vara en av viktigaste frågorna som man får av en anställd inför en planering av en utlandstjänstgöring. G47GF6G72G61G6EG20 G4CG61G67G65G72G73G74G72GF6G6DG20 GE4G72G20 G73G65G64G61G6EG20 G31G39G39G37G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20 G68G6FG73G20 G45G72G6EG73G74G20 G26 G59G6FG75G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G73G65G6EG69G6FG72G20 G6DG61G6EG61G67G65G72G20 G6FG63G68G20 G65G78G70G65G72G74G20 G70GE5G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G76G69G64G20 G20 G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G2EG20 G44G65G73G73G66GF6G72G69G6EG6EG61G6EG20 G61G72G62G65G2D G74G61G64G65G20G68G61G6EG20G70GE5G20G52G69G6BG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G65G72G6BG65G74G20G28G52G46G56G29G2CG20G64GE4G72G20G68G61G6EG20G73G65G64G61G6E G73G6CG75G74G65G74G20G70GE5G20G37G30G2DG74G61G6CG65G74G20G65G6EG62G61G72G74G20G73G79G73G73G6CG61G64G65G20G6DG65G64G20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG20G73G6FG63G69G61G6CG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G48G61G6EG20 G64G65G6CG74G6FG67G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G69G20 G66GF6G72G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G61G72G6EG61G20 G6DG65G64 G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G73G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20G76G69G64G20G69G6EG67GE5G65G6EG64G65G20G61G76G20G65G6CG6CG65G72G20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G2D G6EG69G6EG67G20G61G76G20G72G65G64G61G6EG20G69G6EG67GE5G6EG67G6EG61G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G2E av jur.kand. Göran Lagerström, Ernst & Young Göran Lagerström G34G34 G76G69G73G74G61G73G20 G68GE4G72G20 G6DG65G72G20 GE4G6EG20 G31G32G20 G6DGE5G6EG61G64G65G72G20 G61G6EG73GE5G67G73G20 G62G6FG73G61G74G74 G68GE4G72G20G6FG63G68G20G62G6CG65G76G20G64GE4G72G66GF6G72G20G6FG6DG67GE5G65G6EG64G65G20G69G6EG73G6BG72G69G76G65G6EG20G68G6FG73 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G6EG20G6FG63G68G20G64GE4G72G6DG65G64G20G62G65G72GE4G74G74G69G67G61G64G20G74G69G6CG6C G62G6CGA0G61G20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G2E G46G72 G6F G6DG20G64G65G6EG20G31G20G6AG61G6EG75G61G72G69G20G32G30G30G31G20G68G61G72G20G76G69G20G66GE5G74G74G20G65G6EG20G6EG79 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6CG61G67G20 G28G53G6FG66G4CG29G20 G74G69G6CG6CG20 G76G69G6CG6BG65G6EG20 G6DG61G6E G68G61G72G20G66GF6G72G74G20GF6G76G65G72G20G41G46G4CG73G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G31G2DGE5G72G73G72G65G67G65G6CG2EG20G49G73G74GE4G6CG6CG65G74 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G74G61G6CG61G20G6FG6DG20G41G46G4CG73G20G61G76G73G69G6BG74G73G72G65G67G65G6CG20G73GE4G67G65G72G20G6DG61G6E G61G74G74G20 G94G65G6EG20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G62G6FG73G61G74G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG20 G73G6FG6DG20 G6CGE4G6DG6EG61G72 G6CG61G6EG64G65G74G20G73G6BG61G6CG6CG20G61G6EG73G65G73G20G76G61G72G61G20G62G6FG73G61G74G74G20G68GE4G72G20G6FG6DG20G75G74G6CG61G6EG64G73G2D G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG20G6BG61G6EG20G61G6EG74G61G73G20G76G61G72G61G20G68GF6G67G73G74G20G65G74G74G20GE5G72G94G2EG20G4CG69G6BG61G73GE5 G73GE4G67G65G72G20G6DG61G6EG20G61G74G74G20G94G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G74G69G6CG6CG20G53G76G65G72G69G67G65 G6FG63G68G20 G6BG61G6EG20 G61G6EG74G61G73G20 G6BG6FG6DG6DG61G20 G61G74G74G20 G76G69G73G74G61G73G20 G68GE4G72G20 G75G6EG64G65G72 G6CGE4G6EG67G72G65G20G74G69G64G20GE4G6EG20G65G74G74G20GE5G72G20G73G6BG61G6CG6CG20G61G6EG73G65G73G20G76G61G72G61G20G62G6FG73G61G74G74G20G68GE4G72G2EG94 G4BG6FG70G70G6CG69G6EG67G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G66G6FG6CG6BG62G6FG6BG66GF6G72G69G6EG67G73G6CG61G67G65G6EG73G20 G72G65G67G6CG65G72 GE4G72G20G6DG79G63G6BG65G74G20G74G79G64G6CG69G67G61G72G65G20G6EG75G2EG20G41G74G74G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G61G72G65G6EG20G76GE4G6CG6AG65G72 G6FG72G64G65G74G20G94G61G6EG74G61G73G94G20G74G72G6FG72G20G6DG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G67G65G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G6FG72G6EG61G20G73G74GF6G72G72G65G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G61G74G74G20G70G72GF6G76G61G20G73G61G6EG2D G6EG6FG6CG69G6BG68G65G74G65G6EG20 G69G20 G65G6EG20 G70G65G72G73G6FG6EG73G20 G70GE5G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G6FG6DG20 G75G74G2D G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65G20 G69G6EG66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G2EG20 G44G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G64GE4G72G66GF6G72G20 G61G74G74 G6BG6CG61G72G74G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G61G6EG67G65G20 G68G75G72G20 G6CGE4G6EG67G65G20 G65G6EG20 G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G2D G67GF6G72G69G6EG67G20GE4G72G20G61G76G73G65G64G64G20G61G74G74G20G76G61G72G61G2CG20G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20G64G65G74G74G61G20G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20G61G74G74G20G70GE5G76G65G72G6BG61G20G73GE5G76GE4G6CG20G72GE4G74G74G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20G73G6FG6D G61G76G67G69G66G74G73G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G65G6EG2E G45G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G20 G73G6FG6DG20 G6CGE4G6DG6EG61G72G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G66GF6G72G20 G74G69G64 G73G6FG6DG20 G6BG61G6EG20 G61G6EG74G61G73G20 G68G61G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72G20 G72GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6C G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20GE4G72G20G69G20G66G6FG72G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G73G6BG79G6CG64G69G67G20G61G74G74G20G61G6EG6DGE4G2D G6CG61G20G64G65G74G74G61G20G74G69G6CG6CG20G73G69G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G2EG20G4DG65G64G20G6CGE4G6EG67G72G65 G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G20 G62G72G75G6BG61G72G20G6DG61G6EG20G61G76G73G65G20G65G6EG20G73G6FG6DG20G6BG61G6E G61G6EG74G61G73G20G70GE5G67GE5G20G75G6EG64G65G72G20G6CGE4G6EG67G72G65G20G74G69G64G20GE4G6EG20G31G32G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G2E G41G6EG6DGE4G6CG61G6EG2CG20G73G6FG6DG20G62GF6G72G20G76G61G72G61G20G73G6BG72G69G66G74G6CG69G67G2CG20G67GF6G72G73G20G6CGE4G6DG70G2D G6CG69G67G61G73G74G20 G68G6FG73G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G73G6BG61G74G74G65G2D G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG2EG20 G44G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G73G6BG61G6CG6CG20 G61G72G62G65G74G61G20 G75G74G6FG6DG2D G6CG61G6EG64G73G20G62GF6G72G20G61G6CG6CG74G69G64G20G6BG6FG6EG74G61G6BG74G61G20G73G69G6EG20G6BG61G73G73G61G20G6FG63G68G20G74G61G20G72G65G64G61 G70GE5G20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G67GE4G6CG6CG65G72G2CG20 G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20 G64G65G74G74G61G20 G70GE5G76G65G72G6BG61G72 G72GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G2E G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G76G61G72G61G20 G73GE5G20 G61G74G74G20 G6DG61G6EG20 G66G6CG79G74G74G61G72G20 G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73 G6FG63G68G20G74G61G72G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G68G6FG73G20G65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20G61G72G62G65G74G73G2D G67G69G76G61G72G65G2CG20 G65G6CG6CG65G72G20 G73GE5G20 G62G6FG72G20 G6DG61G6EG20 G6BG76G61G72G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G6DG65G6E G61G72G62G65G74G61G72G20G73G6FG6DG20G67G72GE4G6EG73G61G72G62G65G74G61G72G65G20G69G20G61G6EG6EG61G74G20G6CG61G6EG64G2EG20G49G20G6DGE5G6EG67G61 G66G61G6CG6CG20G66GF6G72G65G6BG6FG6DG6DG65G72G20G64G65G74G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20GE4G72G20G75G74G73GE4G6EG64G20G61G76G20G73G69G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G61G72G62G65G74G61G20 G69G20 G61G6EG6EG61G74 G6CG61G6EG64G2EG20G52G65G67G6CG65G72G6EG61G20GE4G72G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G66G72G61G6DG2D G67GE5G20G6EG65G64G61G6EG2E Socialförsäkringskonventioner och EU/EES:s regelverk G53G65G64G61G6EG20G31G39G39G34G20G68G61G72G20G45G55G73G20G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G31G34G30G38G2FG37G31G20G6FG6D G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G6BG79G64G64G20G67GE4G6CG6CG74G20G66GF6G72G20G64G65G6DG20G73G6FG6DG20G66G6CG79G74G2D G74G61G72G20G69G6EG6FG6DG20G67G65G6DG65G6EG73G6BG61G70G65G6EG2EG20G4DG65G6EG20G72G65G64G61G6EG20G66GF6G72G65G20G69G6EG66GF6G2D G72G61G6EG64G65G74G20 G61G76G20 G64G65G73G73G61G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G20 G68G61G64G65G20 G53G76G65G72G69G67G65 G73G65G64G61G6EG20 GE5G72G74G69G6FG6EG64G65G6EG20 G68G61G66G74G20 G62G69G6CG61G74G65G72G61G6CG61G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G20G6DG65G64G20G6EGE4G73G74G61G6EG20G61G6CG6CG61G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G2D G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G73G61G6DG74G20G65G6EG20G64G65G6CG20G6CGE4G6EG64G65G72G20G75G74G61G6EG66GF6G72G20G45G75G72G6FG70G61G2C G74G20G65G78G20G49G73G72G61G65G6CG2CG20G54G75G72G6BG69G65G74G2CG20G55G53G41G2CG20G4BG61G6EG61G64G61G20G6FG63G68G20G43G68G69G6CG65G2E G47G65G6DG65G6EG73G61G6DG74G20 G66GF6G72G20 G64G65G73G73G61G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G20 GE4G72G20 G61G74G74 G64G65G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G73G61G6DG6FG72G64G6EG61G20 G96G20 G69G6EG74G65G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G61G20 G96G20 G6CGE4G6EG2D G64G65G72G6EG61G73G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG20 G6FG63G68G20 G61G74G74G20 G72G65G67G2D G6CG65G72G6EG61G20 G69G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20 G74G61G72G20 GF6G76G65G72G20 G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G6EGE4G72G20G64G65G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G69G20G6BG6FG6EG66G6CG69G6BG74G20G6DG65G64 G76G61G72G61G6EG64G72G61G2EG20G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G31G34G30G38G2FG37G31G20G74G61G72G20G64G65G73G73G75G74G6FG6D G76G69G64G20 G65G6EG20 G6BG6FG6EG66G6CG69G6BG74G20 GF6G76G65G72G20 G73GE5G76GE4G6CG20 G72G65G67G6CG65G72G6EG61G20 G69G20 G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G73G6FG6DG20G64G65G6DG20G69G20G64G65G6EG20G62G69G6CG61G74G65G2D G72G61G6CG61G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G6EG2EG20G44G65G73G73G61G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G20G67GE4G6CG6CG65G72 G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20 G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G73G20 G70GE5G20 G69G63G6BG65G2DG45G55G2FG45G45G53G2D G6DG65G64G62G6FG72G67G61G72G65G20 G62G6FG73G61G74G74G61G20 G69G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G2E G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G31G34G30G38G2FG37G31G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G73G6FG6DG20 G62G65G6BG61G6EG74G20 GE4G6E G73GE5G20G6CGE4G6EG67G65G20G65G6EG64G61G73G74G20G45G55G2FG45G45G53G2DG6DG65G64G62G6FG72G67G61G72G65G2E G49G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66G69G6EG6EG73 G65G74G74G20 G61G6EG74G61G6CG20 G72G65G67G6CG65G72G20 G73G6FG6DG20 G74G61G6CG61G72G20 G6FG6DG20 G76G61G72G20 G6DG61G6EG20 GE4G72 G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G2CG20 G76G69G6CG6BG61G20 G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20 G6DG61G6EG20 G68G61G72G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG2C G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 GE4G72G20 G75G74G73GE4G6EG64G2CG20 G66G61G6DG69G6CG6AG65G2D G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G73G20G73G6BG79G64G64G20G6DG2EG6DG2EG20G46G6CG65G72G61G20G61G76G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG2D G6EG65G72G6EG61G20G6FG6DG66G61G74G74G61G72G20G64G6FG63G6BG20G69G6EG74G65G20G61G6CG6CG61G20G66GF6G72G6DGE5G6EG73G73G6CG61G67G2E Utsänd eller lokalt anställd? G4DG61G6EG20 G73G6BG69G6CG6AG65G72G20 G70GE5G20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G6CG6FG6BG61G6CG61G6EG73G74GE4G6CG6CG2D G6EG69G6EG67G2EG20 G45G6EG20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G61G74G74G20 G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64 G73GE4G6EG64G73G20 G75G74G20 G61G76G20 G73G69G6EG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G20 G64G65G6EG6EG65G73 G72GE4G6BG6EG69G6EG67G20G75G74G66GF6G72G61G20G65G74G74G20G61G72G62G65G74G65G2EG20G44G65G74G20G61G76G67GF6G72G61G6EG64G65G20G6BG72G69G2D G74G65G72G69G65G74G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G65G6EG20G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20G73G6BG61G6CG6CG20G61G6EG73G65G73G20G66GF6G72G65G6CG69G67G2D G67G61G20GE4G72G20G61G74G74G20G64G65G74G20G75G6EG64G65G72G20G68G65G6CG61G20G74G69G64G65G6EG20G66GF6G72G20G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G2D G67GF6G72G69G6EG67G65G6EG20 G66G69G6EG6EG73G20 G65G74G74G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G73G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G20 G69 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G65G74G74G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G73G6BG6FG6EG74G72G61G6BG74G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G64G65G6E G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G6FG63G68G20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G2E G45G6EG20 G74G6AGE4G6EG73G74G6CG65G64G69G67G68G65G74G20 GE4G72G20 G69G6EG74G65G20 G65G74G74G20 G73GE5G64G61G6EG74G20 G66GF6G72G68GE5G6CG2D G6CG61G6EG64G65G2EG20G44G65G6EG20G73G6FG6DG20GE4G72G20G74G6AGE4G6EG73G74G6CG65G64G69G67G20G66G72GE5G6EG20G73G69G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G6FG63G68G20G69G73G74GE4G6CG6CG65G74G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G61G76G20G65G74G74G20G64G6FG74G74G65G72G2D G34G35 G65G6CG6CG65G72G20 G73G79G73G74G65G72G62G6FG6CG61G67G20 G65G74G63G2CG20 G6BG61G6EG20 G61G6CG64G72G69G67G20 G61G6EG73G65G73G20 G73G6FG6D G75G74G73GE4G6EG64G20 G75G74G61G6EG20 G62G6CG69G72G20 G69G73G74GE4G6CG6CG65G74G20 G6BG6CG61G73G73G61G64G20 G73G6FG6DG20 G6CG6FG6BG61G6CG74 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G70GE5G20G73G61G6DG6DG61G20G73GE4G74G74G20G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G72G65G6BG72G79G74G65G2D G72G61G73G20G70GE5G20G70G6CG61G74G73G65G6EG2EG20G44G65G73G73G61G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G73G6BG61G6CG6CG20G64GE5G20G6FG6DG66G61G74G2D G74G61G73G20G61G76G20G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2EG20G53G61G6DG6DG61G20G67GE4G6CG2D G6CG65G72G20G66GF6G72G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G73G6AGE4G6CG76G20G73GF6G6BG65G72G20G6FG63G68G20G66GE5G72G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG2D G6EG69G6EG67G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G68G6FG73G20G65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G2E G44G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G6CGE4G6DG6EG61G72G20 G6CG61G6EG64G65G74G20 G62G6CG69G72G20 G64GE5G20 G6FG6DG65G64G65G6CG62G61G72G74 G61G76G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G20 G20G68G6FG73G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G6EG2E Utsändning Utsändning till EU/EES-land G49G6EG6FG6DG20G45G55G2FG45G45G53G2DG6CGE4G6EG64G65G72G20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G73G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G46GF6G72G2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G31G34G30G38G2FG37G31G2CG20 G73G6FG6DG20 G72G65G67G6CG65G72G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G74G69G6CG6CG68GF6G72G69G67G68G65G74G65G6EG20G66GF6G72G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G6FG63G68G20G64G65G72G61G73G20G66G61G6DG69G6CG6AG65G2D G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G20G73G6FG6DG20 G66G6CG79G74G74G61G72G20G69G6EG6FG6DG20G67G65G6DG65G6EG73G6BG61G70G65G6EG2E G48G75G76G75G64G72G65G67G65G6CG6EG20 G69G20 G66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G73GE4G67G65G72G20 G61G74G74G20 G6DG61G6E G73G6BG61G6CG6CG20 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G61G76G20 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67 G6EGE4G72G20G6DG61G6EG20G61G72G62G65G74G61G72G20G64GE4G72G2EG20G4DG65G6EG20G64G65G74G20G66G69G6EG6EG73G20G75G6EG64G61G6EG74G61G67 G66G72GE5G6EG20G6FG76G61G6EG6EGE4G6DG6EG64G61G20G72G65G67G65G6CG2EG20G4DG61G6EG20G74G61G6CG61G72G20G64GE5G20G6FG6DG20G61G74G74 G76G61G72G61G20G75G74G73GE4G6EG64G2CG20G64G76G73G20G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G73GE4G6EG2D G64G65G72G20G75G74G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G61G74G74G20G66GF6G72G20G68G61G6EG73G20G72GE4G6BG6EG69G6EG67G20G75G74G66GF6G72G61 G61G72G62G65G74G65G20 G69G20 G65G74G74G20 G61G6EG6EG61G74G20 G6CG61G6EG64G2EG20 G55G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G72G65G67G65G6CG6E G61G6EG76GE4G6EG64G73G20 G64GE5G20 G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G6EG20 G69G66G72GE5G67G61 G73G6BG61G6CG6CG20G76G61G72G61G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G68GF6G67G73G74G20G31G32G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G2E G46GF6G72G6CGE4G6EG67G6EG69G6EG67G20G6DG65G64G20 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G68GF6G67G73G74G20 G31G32G20G6DGE5G2D G6EG61G64G65G72G20 G6BG61G6EG20 G73G6BG65G20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 G76G69G73G61G72G20 G73G69G67G20 G61G74G74G20 G75G74G6CG61G6EG64G73G2D G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G65G6EG20G70G20G67G20G61G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G6FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G68G65G74G65G72 G62G6CG65G76G20G6CGE4G6EG67G72G65G20GE4G6EG20G62G65G72GE4G6BG6EG61G64G2E G56G69G64G20 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G66GF6G72G6CGE4G6EG67G64G20 G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G2D G72G69G6EG67G2CG20 G65G6CG6CG65G72G20 G6EGE4G72G20 G6DG61G6EG20 G66G72GE5G6EG20 G62GF6G72G6AG61G6EG20 G76G65G74G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG6EG61 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74G20 GF6G76G65G72G73G74G69G67G61G20 G31G32G20 G6DGE5G6EG61G64G65G72G2CG20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6E G73G6FG6DG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20 G61G6EG73GF6G6BG61G20 G6FG6DG20 G64G69G73G70G65G6EG73G2EG20 G4DG65G64 G74G69G6CG6CGE4G6DG70G6EG69G6EG67G20G61G76G20G64G69G73G70G65G6EG73G72G65G67G65G6CG6EG20G6BG61G6EG20G6DG61G6EG20G65G6EG6CG69G67G74 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G70G72G61G78G69G73G20 G69G6EG6FG6DG20 G45G55G2FG45G45G53G20 G76G61G72G61G20 G75G74G6FG6DG2D G6CG61G6EG64G73G20 G6FG63G68G20 G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG68GF6G72G61G20 G68G65G6DG6CG61G6EG64G65G74G73 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69G20 G68GF6G67G73G74G20 G35G20 GE5G72G2EG20 G44G65G73G73G61G20 G75G74G73GE4G6EG64G2D G6EG69G6EG67G73G72G65G67G6CG65G72G20G68G61G72G20G6BG6FG6DG6DG69G74G20G61G74G74G20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20G67G61G6EG73G6BG61 G66G6CG69G74G69G67G74G20G69G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64 G73G6BG61G6CG6CG20G6BG75G6EG6EG61G20G73G74GE5G20G6BG76G61G72G20G69G20G73G69G74G74G20G68G65G6DG6CG61G6EG64G73G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG2E Utsändning till konventionsland G56G61G64G20 G73G6FG6DG20 G73G61G67G74G73G20 G6FG76G61G6EG20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 GE4G76G65G6EG20 G76G69G64G20 G75G74G73GE4G6EG64G2D G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G6DG65G64G20 G76G69G6CG6BG61G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G68G61G72 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G2EG20 G49G20 G64G65G73G73G61G20 G66G61G6CG6C G6BG61G6EG20G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G74G69G64G65G6EG20G76G61G72G69G65G72G61G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G31G20GE5G72G20G6FG63G68 G35G20 GE5G72G2EG20 G53GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G69G6EG74G79G67G20 G66G69G6EG6EG73G20 G66GF6G72 G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65G20 G6CG61G6EG64G2EG20 G54G69G64G73G67G72GE4G6EG73G65G6EG20 G62G65G72G6FG72G20 G70GE5G20 G76G61G64 G73G6FG6DG20 G73GE4G67G73G20 G69G20 G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG2EG20 G44G65G74G20 G66G69G6EG6EG73 G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6DG20 G64G69G73G70G65G6EG73G2CG20 G76G69G6CG6BG61G20 G69G20 G70G72G69G6EG63G69G70G20 G6DG65G64G67G65G72 G6DG79G63G6BG65G74G20G6CGE5G6EG67G61G20G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G74G69G64G65G72G2EG20G44G65G74G20GE4G72G20G76G69G6BG74G69G67G74 G61G74G74G20G74GE4G6EG6BG61G20G70GE5G20G61G74G74G20G76G69G73G73G61G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G20GE4G72G20G94G6FG66G75G6CG6CG2D G73G74GE4G6EG64G69G67G61G94G20 G64G76G73G20 G64G65G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G72G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G76G69G73G73G61G20 G66GF6G72G2D G6DGE5G6EG73G73G6CG61G67G2CG20G74G20G65G78G20G65G6EG62G61G72G74G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G72G20G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G6DG65G64 G55G53G41G20G6FG63G68G20G4BG61G6EG61G64G61G2E G53G6FG6DG20G6EGE4G6DG6EG74G73G20G6FG76G61G6EG20G6BG61G6EG20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20G6DG65G6CG2D G6CG61G6EG20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G6FG63G68G20 G61G6EG6EG61G74G20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20 G62G6CG69G20 G74G69G6CG6CG2D G6CGE4G6DG70G6CG69G67G61G20 G69G20 G64G65G74G20 G66G61G6CG6CG20 G65G6EG20G69G63G6BG65G2DG45G55G2FG45G45G53G20G6DG65G64G62G6FG72G2D G67G61G72G65G20G62G6FG73G61G74G74G20G69G20G65G74G74G20G61G76G20G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G73G6BG61G6CG6CG20G73GE4G6EG64G61G73G20G75G74G20G74G69G6CG6C G61G6EG6EG61G74G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G2EG20 G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G31G34G30G38G2FG37G31 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6AG75G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G73G74G61G74G65G72G6EG61G73G20 G6DG65G64G62G6FG72G2D G67G61G72G65G2CG20G76G61G72G66GF6G72G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20G69G20G64G65G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20 G61G74G74G20 G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G73G2E Utsändning till land där konvention saknas G55G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G69G20 G64G65G74G20 G66G61G6CG6CG20 G75G74G2D G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G65G6EG20 GE4G72G20 G61G76G73G65G64G64G20 G61G74G74G20 G75G6EG64G65G72G73G74G69G67G61 G31G32G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G2EG20G44GE5G20G66GE5G72G20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G73G74GE5G20G6BG76G61G72G20G73G6FG6D G69G6EG73G6BG72G69G76G65G6EG20 G68G6FG73G20 G73G69G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G20 G6DG65G64G20 G72GE4G74G74 G74G69G6CG6CG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G2EG20G56G69G64G20G6CGE4G6EG67G72G65G20G74G69G64G73G20G75G74G6CG61G6EG64G73G2D G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G20 G62G6CG69G72G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20 G6FG6DG65G64G65G6CG62G61G72G74 G61G76G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G2E G49G20G64G65G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20G67GE4G6CG6CG65G72G20G61G6CG6CG74G69G64G20G61G74G74G20G6CGF6G6EG65G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G75G74G62G65G2D G74G61G6CG61G73G20 G61G76G20 G65G6CG6CG65G72G20 G62G65G6CG61G73G74G61G20 G64G65G6EG20 G75G74G73GE4G6EG64G61G6EG64G65G20 G61G72G62G65G74G73G2D G67G69G76G61G72G65G6EG20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G2EG20 G53G76G65G6EG73G6BG20 G6DG65G64G62G6FG72G67G61G72G65G2CG20 G73G6FG6D G73GE4G6EG64G73G20G75G74G20G6DG65G64G20G6CGF6G6EG20G66G72GE5G6EG20G53G76G65G72G69G67G65G2CG20G74G6AGE4G6EG61G72G20G69G20G66G6FG72G74G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 GE5G6CG64G65G72G73G70G65G6EG73G69G6FG6EG20 G65G6EG64G61G73G74G20 G6FG6D G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G65G6EG20 G75G6EG64G65G72G73G74G69G67G65G72G20 G31G32G20 G6DGE5G6EG61G2D G64G65G72G2EG20 G44G65G74G74G61G20 G62G6CG69G72G20 G6EG75G6DG65G72G61G20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G6EG20 G73G65G64G61G6E G53G6FG66G4CG20G74G72GE4G74G74G20G69G20G6BG72G61G66G74G2E Gränsarbetare G49G20G67G72GE4G6EG73G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20GE4G72G20G64G65G74G20G76G61G6EG6CG69G67G74G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G61G72G62G65G74G61G72 G69G20 G65G74G74G20 G6CG61G6EG64G20 G73G61G6DG74G69G64G69G67G74G20 G73G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 GE4G72G20 G62G6FG73G61G74G74G20 G69G20 G65G74G74 G61G6EG6EG61G74G2EG20G49G6EG6FG6DG20G45G55G2FG45G45G53G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G73GE4G67G65G72G20G46GF6G72G6FG72G64G2D G34G36 G6EG69G6EG67G65G6EG20G31G34G30G38G2FG37G31G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G64GE5G20G73G6BG61G6CG6CG20G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20G61G76 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2CG20G64G76G73G20G6BG6FG6EG74G61G6EG74G66GF6G72G6DGE5G2D G6EG65G72G2CG20G70G65G6EG73G69G6FG6EG65G72G20G65G74G63G2CG20G66GE5G72G20G6DG61G6EG20G66G72GE5G6EG20G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74 G6DG65G64G61G6EG20 G72GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20 G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20 G69 G62GE4G67G67G65G20 G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G2EG20 G56GE5G72G64G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20 G73G6FG6DG20 G75G74G67G65G73G20 G69 G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G73G65G64G61G6EG20 G66G61G6BG74G75G72G65G72G61G73G20 G61G72G2D G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G49G6EG6FG6DG20G4EG6FG72G64G65G6EG20G68G61G72G20G6DG61G6EG20G64G6FG63G6BG20G6BG6FG6DG2D G6DG69G74G20 GF6G76G65G72G65G6EG73G20 G6FG6DG20 G61G74G74G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G73G74G61G6EG6EG61 G68G6FG73G20G64G65G74G20G76GE5G72G64G67G69G76G61G6EG64G65G20G6CG61G6EG64G65G74G2E G49G20G64G65G73G73G61G20G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G72G20G6BG61G6EG20G64G65G74G20G69G6EG74G72GE4G66G66G61G20G61G74G74G20G66G61G6DG69G6CG6AG65G2D G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G74G69G6CG6CG68GF6G72G61G20G6FG6CG69G6BG61G20G6CGE4G6EG2D G64G65G72G73G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG20 G6FG6DG20 G64G65G20 G69G6EG74G65G20 G61G72G2D G62G65G74G61G72G20G69G20G73G61G6DG6DG61G20G6CG61G6EG64G2EG20G44G65G74G74G61G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G74G20G65G78G20G61G74G74G20G72GE4G74G74 G74G69G6CG6CG20 G76G69G73G73G61G20 G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20 G6BG61G6EG20 G66GF6G72G65G6CG69G67G67G61G20 G66G72GE5G6EG20 G74G76GE5 G6CGE4G6EG64G65G72G2E Arbete i två eller flera länder G49G20 G76G69G73G73G61G20 G66G61G6CG6CG20 G66GF6G72G65G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G64G65G74G20 G61G74G74G20 G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64 G73G6BG61G6CG6CG20 G61G72G62G65G74G61G20 G69G20 G66G6CG65G72G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G2EG20 G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G69G6EG67GE5G20 G69 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G65G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G6BG61G6EG20 G76G65G64G65G72G62GF6G72G61G6EG64G65 G68G61G20 G66G6CG65G72G61G20 G73G65G70G61G72G61G74G61G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G61G72G2EG20 G49G20 G64G65G73G73G61G20 G66G61G6CG6C G66G69G6EG6EG73G20G64G65G74G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G72G65G67G6CG65G72G20G66GF6G72G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G61G72G62G65G74G61G72 G69G6EG6FG6DG20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CGE4G6EG64G65G72G2E G54G69G6CG6CG68GF6G72G20G6DG61G6EG20G6BG61G74G65G67G6FG72G69G6EG20G72G65G73G61G6EG64G65G20G65G6CG6CG65G72G20G66G6CG79G67G61G6EG64G65 G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G73G6BG61G6CG6CG20G6DG61G6EG20G73G6FG6DG20G68G75G76G75G64G72G65G67G65G6CG20G6FG6DG66G61G74G74G61G73 G61G76G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G6BG79G64G64G65G74G20G69G20G64G65G74G20G6CG61G6EG64G20G64GE4G72G20G64GE4G72 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 G68G61G72G20 G73G69G74G74G20 G73GE4G74G65G2EG20 G55G6EG64G61G6EG74G61G67G20 G67GE4G6CG6CG65G72 G6FG6DG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 G68G61G72G20 G65G6EG20 G66G69G6CG69G61G6CG20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G6EG20 G66G61G73G74 G72G65G70G72G65G73G65G6EG74G61G74G69G6FG6EG20G69G20G64G65G74G20G61G6EG64G72G61G20G6CG61G6EG64G65G74G2CG20G64GE4G72G20G6DG61G6EG20G62G6CG69G72 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G2CG20G65G6CG6CG65G72G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G68G75G76G75G64G73G61G6BG6CG69G67G65G6EG20G61G72G62G65G74G61G72 G69G20 G73G69G74G74G20 G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G2EG20 G49G20 G73G69G73G74G6EGE4G6DG6EG64G61G20 G66G61G6CG6CG65G74 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G6DG61G6EG20 G64GE5G20 G61G76G20 G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20 G6CG61G67G2D G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2E G46GF6G72G20 G94GF6G76G72G69G67G61G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G94G2CG20 G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G73G74GE5G72G20 G69G20 G66GF6G72G2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G61G74G74G20 G64G65G73G73G61G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G61G76 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G64G65G74G20 G6CG61G6EG64G20 G64GE4G72G20 G64G65G20 GE4G72G20 G62G6FG2D G73G61G74G74G61G2CG6FG6DG20G64G65G74G74G61G20G6CG61G6EG64G20G73G61G6DG74G69G64G69G67G74G20GE4G72G20G65G74G74G20G61G76G20G61G72G62G65G74G73G2D G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20 G64GE4G72G20 G64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G76G69G73G73G20 G64G65G6CG20 G75G74G66GF6G72G20 G61G72G62G65G74G65G2E G53G61G6DG6DG61G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 GE4G72G20 G6BG6EG75G74G65G6EG20 G74G69G6CG6C G66G6CG65G72G61G20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G69G6EG6FG6DG20G6FG6CG69G6BG61G20G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CGE4G6EG64G65G72G2E GC4G72G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20 G69G6EG74G65G20 G62G6FG73G61G74G74G20 G69G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G61G76G20 G64G65 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CGE4G6EG64G65G72G20G64GE4G72G20G68G61G6EG20G75G74G66GF6G72G20G61G72G62G65G74G65G2CG20G73G6BG61G6CG6CG20G68G61G6E G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20G61G76G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G69G20G64G65G74G20G6CG61G6EG64G20G64GE4G72 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20G68G61G72G20G73G69G74G74G20G73GE4G74G65G20G65G6CG6CG65G72G20GE4G72G20G62G6FG73G61G74G74G2E G4DG65G64G20G94G76G69G73G73G20G64G65G6CG94G20G61G76G73G65G72G20G6DG61G6EG20G69G20G70G72G61G78G69G73G20G61G74G74G20G6DG61G6E G61G72G62G65G74G61G72G20 G69G20 G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G20 G65G74G74G20 G66G6CG65G72G74G61G6CG20 G74G69G6DG6DG61G72 G70G65G72G20G76G65G63G6BG61G20G6DG65G64G20G76G69G73G73G20G72G65G67G65G6CG62G75G6EG64G65G6EG68G65G74G2EG20G44G65G74G20G67GE4G6CG2D G6CG65G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G66GF6G72G20G65G6EG20G67G72GE4G6EG73G67GE5G6EG67G61G72G65G20G61G74G74G20G69G6EG74G65G20G61G72G62G65G74G61G20G69 G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G20G69G20G73GE5G64G61G6EG20G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G20G61G74G74G20G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G69G6CG6CG68GF6G72G69G67G68G65G74G65G6EG20 G73G74G79G72G73G20 GF6G76G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G62G6FG73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G44G65G74G20G6BG61G6EG20G62G6CG69G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6BG6FG73G74G73G61G6DG74G20G74 G65G78 G66GF6G72G20G65G6EG20G64G61G6EG73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G6DG65G64G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G73G6FG6D GE4G72G20G62G6FG73G61G74G74G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G2E G4DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G20G72G65G67G6CG65G72G20G76G69G64G20G61G72G62G65G74G65G20G69G20G66G6CG65G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72 G75G74G61G6EG66GF6G72G20 G45G55G2FG45G45G53G20 G66G69G6EG6EG73G20 G69G6EG74G65G2EG20 G49G73G74GE4G6CG6CG65G74G20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6E G64GE5G20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20G61G76G20G66G6CG65G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G73G20G73G6FG63G69G61G6CG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG2E Ansökan om ett s k utsändningsintyg G53G6FG6DG20 G75G74G73GE4G6EG64G20 G66G72GE5G6EG20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G74G69G6CG6CG20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64 G65G6CG6CG65G72G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G20G73G74GE5G72G20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G6BG76G61G72 G69G20G64G65G74G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G66G75G6CG6CG74 G75G74G2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G62G6CGA0G61G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G61G74G74G20G61G6CG6CG61G20G6BG6FG6EG74G61G6EG74G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72 G73G6FG6DG20G74G20G65G78G20G73G6AG75G6BG70G65G6EG6EG69G6EG67G20G62G65G74G61G6CG61G73G20G75G74G20G66G72GE5G6EG20G53G76G65G72G69G67G65G2E G55G6EG64G61G6EG74G61G67G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G73G6FG6DG20 G6EGE4G6DG6EG74G73G20 G66GF6G72G20 G55G53G41G20 G6FG63G68 G4BG61G6EG61G64G61G2E G46GF6G72G20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G2CG20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG6CG20G61G72G62G65G74G61G20G69G6EG6FG6DG20G65G74G74 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G2CG20G73G6BG61G6CG6CG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G2D G72G65G6EG20 G62G65G67GE4G72G61G20 G65G74G74G20 G73 G6BG20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G69G6EG74G79G67G2CG20 G45G20 G31G30G31G2C G68G6FG73G20G64G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G20G64GE4G72G20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20GE4G72 G69G6EG73G6BG72G69G76G65G6EG2EG20G41G6EG73GF6G6BG61G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G62G6CGA0G61G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG61G20G75G70G70G2D G67G69G66G74G65G72G20G6FG6DG20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G2CG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG2CG20G61G72G62G65G74G73G2D G70G6CG61G74G73G65G6EG20G69G20G75G74G6CG61G6EG64G65G74G2CG20G74G69G64G73G70G65G72G69G6FG64G2CG20G76G65G6DG20G73G6FG6DG20G62G65G74G61G2D G6CG61G72G20G6CGF6G6EG20G6FG63G68G20G61G76G67G69G66G74G65G72G20G6DG6DG2EG20G55G74G61G6EG20G65G74G74G20G69G6EG74G79G67G20GE4G72G20G64G65G74 G69G6EG67G65G6EG20G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G6DG65G64G66GF6G72G20G61G74G74G20G76G65G64G65G72G62GF6G2D G72G61G6EG64G65G20G65G6EG6CG69G67G74G20G68G75G76G75G64G72G65G67G65G6CG6EG20G69G20G66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G62G6CG69G72 G6FG6DG66G61G74G74G61G64G20 G61G76G20 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G46GF6G72G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CGE4G6EG64G65G72G20G66G69G6EG6EG73G20G61G6EG64G72G61G20G62G65G74G65G63G6BG2D G6EG69G6EG67G61G72G20G70GE5G20G69G6EG74G79G67G65G6EG2E G46GF6G72G20 G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G75G74G73GE4G6EG64G20 G74G69G6CG6CG20 G69G63G6BG65G2DG6BG6FG6EG76G65G6EG2D G74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G20G66G69G6EG6EG73G20G69G6EG67G61G20G62G6CG61G6EG6BG65G74G74G65G72G2EG20G44GE5G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G74G69G64G69G2D G67G61G72G65G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G31G2DGE5G72G73G72G65G67G65G6CG20G69G20G53G6FG66G4CG2E G4FG62G73G65G72G76G65G72G61G20G69G20G64G65G74G74G61G20G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G20G61G74G74G20G65G6EG20G73G61G6DG2D G62G6FG20 G69G6EG74G65G20 GE4G72G20 G65G6EG20 G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G46GF6G72G6FG72G64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20 G31G34G30G38G2FG37G31G20 G65G6CG6CG65G72G20 G69G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G73G20 G6DG65G2D G6EG69G6EG67G2EG20 G53G61G6DG62G6FG6EG73G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G69G6CG6CG68GF6G72G69G67G68G65G74 G6BG61G6EG20G64GE4G72G66GF6G72G20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G62G6CG69G20G65G6EG20G61G6EG6EG61G6EG20G62G65G72G6FG65G6EG64G65 G34G37 G70GE5G20G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG73G20G6CGE4G6EG67G64G20G65G6CG6CG65G72G20G74G69G6CG6CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G6CG61G6EG64 G64G65G6EG6EG65G20 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG65G72G2E G4FG6DG20 G6DG61G6EG20 G73G6FG6DG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20 G75G70G70G74GE4G63G6BG65G72G20 G61G74G74 G6DG61G6EG20 G68G61G72G20 G67G6CGF6G6DG74G20 G61G74G74G20 G61G6EG73GF6G6BG61G20 G6FG6DG20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G2D G69G6EG74G79G67G20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6EG20 G61G6EG73GF6G6BG61G20 G6FG6DG20 G65G74G74G20 G72G65G74G72G6FG61G6BG74G69G76G74G20 G75G74G2D G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G73G69G6EG74G79G67G2EG20 G42G65G66G69G6EG6EG65G72G20 G73G69G67G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65 G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G70G72GF6G76G61G73G20G61G6EG73GF6G6BG61G6EG20G69G20G76G61G6EG2D G6CG69G67G20 G6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G6EG2EG20 G48G61G72G20 G64G65G6E G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G72G65G64G61G6EG20G68G75G6EG6EG69G74G20GE5G74G65G72G76GE4G6EG64G61G20G74G69G6CG6CG20G53G76G65G72G69G67G65 G65G6CG6CG65G72G20 G76G61G72G69G74G20 G75G74G65G20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 GE4G6EG20 G31G32G20 G6DGE5G6EG61G64G65G72G20 G62G6CG69G72G20 G64G65G74 G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G65G6EG20G64G69G73G70G65G6EG73G70G72GF6G76G6EG69G6EG67G20G64GE4G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G6BG61G73G73G61G6EG20 G66GF6G72G73G74G20 G6DGE5G73G74G65G20 G66GE5G20 G65G74G74G20 G67G6FG64G6BGE4G6EG6EG61G6EG64G65G20 G66G72GE5G6E G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G73G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2E G44G65G6EG20G73G6FG6DG20G61G72G62G65G74G61G72G20 G69G20 G74G76GE5G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66G6CG65G72G61G20G45G55G2FG45G45G53G2D G6CGE4G6EG64G65G72G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G73G74G79G72G6BG61G20 G73G69G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G69G6CG6CG2D G68GF6G72G69G67G68G65G74G20G67G65G6EG6FG6DG20G61G74G74G20G61G6EG73GF6G6BG61G20G6FG6DG20G65G6EG20G45G20G31G30G31G2E G44G65G74G20G66G69G6EG6EG73G20G6FG63G6BG73GE5G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G72G65G67G6CG65G72G20G66GF6G72G20G6FG66G66G65G6EG74G2D G6CG69G67G74G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G2CG20G73G6AGF6G6DGE4G6EG2CG20G45G55G73G20G68G6AGE4G6CG70G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG2CG20G6CG6FG2D G6BG61G6CG61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20G76G69G64G20G61G6DG62G61G73G73G61G64G65G72G20G6FG63G68G20G6BG6FG6EG73G75G6CG61G74G2E Sjukvård i samband med utsändning G53G6FG6DG20 G75G74G73GE4G6EG64G20 G74G69G6CG6CG20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20 G68G61G72G20 G64G65G6E G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG6EG65G73G20 G66G61G6DG69G6CG6AG20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G2D G6DGE5G6EG65G72G20 G69G20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G73G6AG75G6BG68G75G73G2DG2CG20 G6CGE4G6BG61G72G2DG20 G6FG63G68G20 G74G61G6EG64G2D G6CGE4G6BG61G72G62G65G73GF6G6BG20G73G61G6DG74G20G6DG65G64G69G63G69G6EG20G69G20G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G44G65G74G74G61 G67GE4G6CG6CG65G72G20G6EG75G6DG65G72G61G20GE4G76G65G6EG20G70G6CG61G6EG65G72G61G64G20G76GE5G72G64G20G69G20G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG2D G64G65G74G2EG20G4DG61G6EG20G62G65G74G61G6CG61G72G20G64G65G6EG20G70G61G74G69G65G6EG74G61G76G67G69G66G74G20G73G6FG6DG20G67GE4G6CG6CG65G72 G69G20 G6CG61G6EG64G65G74G2EG20 GD6G76G72G69G67G61G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20 G72G65G67G6CG65G72G61G73G20 G73G65G64G61G6E G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65G20 G73G74G61G74G65G72G2EG20 G52GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G2D G6DGE5G6EG65G72G20 G69G20 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G20 G73G74G79G72G6BG73G20 G6EG75G6DG65G72G61G20 G6DG65G64G20 G65G74G74 G69G6EG74G79G67G2CG20G45G20G31G32G38G2E G56G69G64G20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G20 G66G6CG65G73G74G61G20 G61G76G20 G6BG6FG6EG76G65G6EG2D G74G69G6FG6EG73G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G67G65G73G20G6FG63G6BG73GE5G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G2EG20G4DG61G6E G73G6BG61G6CG6CG20G6FG62G73G65G72G76G65G72G61G20G61G74G74G20G73G6FG6DG20G75G74G73GE4G6EG64G20G74G69G6CG6CG20G62G6CGA0G61G20G53G63G68G77G65G69G7A G6FG63G68G20G55G53G41G20G68G61G72G20G6DG61G6EG20G69G6EG74G65G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G20G69G20G64G65G73G73G61 G6CGE4G6EG64G65G72G2EG20 G45G6EG20 G70G72G69G76G61G74G20 G73G6AG75G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G62G65G68GF6G76G73G20 G76G69G64 G64G65G73G73G61G20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G61G72G2E G46GF6G72G20 G64G65G6EG20 G75G74G73GE4G6EG64G65G20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG6EG65G73G20 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G6E G6FG63G6BG73GE5G20G75G74G66GE4G72G64G61G20G69G6EG74G79G67G20G45G20G31G32G38G20G65G6CG6CG65G72G20G45G20G31G30G36G2CG20G76G69G6CG6BG65G74 G61G6EG76GE4G6EG64G73G20 G66GF6G72G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G72G69G6EG67G20 G68G6FG73G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG20 G69 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G65G74G20 G66GF6G72G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G2EG20 G49 G76G69G73G73G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G66GE5G72G20 G6DG61G6EG20 G73G69G67G20 G74G69G6CG6CG64G65G6CG61G74G20 G65G74G74G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6BG6FG72G74G20G61G74G74G20G76G69G73G61G20G75G70G70G20G76G69G64G20G62G65G68G6FG76G2E G49G20G64G65G74G74G61G20G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G20G73G6BG61G6CG6CG20G20G70GE5G70G65G6BG61G73G20G61G74G74G20G73G74G75G64G65G2D G72G61G6EG64G65G20G69G20G65G74G74G20G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20G66GE5G72G20G76GE5G72G64G20G6DG65G64G20G73G74GF6G64G20G61G76 G69G6EG74G79G67G65G74G20G45G20G31G32G38G2EG20G46GF6G72G20G61G74G74G20G74G69G6CG6CG68GF6G72G61G20G6BG61G74G65G67G6FG72G69G65G6EG20G73G74G75G2D G64G65G72G61G6EG64G65G20G73G6BG61G6CG6CG20G6DG61G6EG20G62G6CGA0G61G20G67G65G6EG6FG6DG67GE5G20G73G74G75G64G69G65G72G20G73G6FG6D G62G65G72GE4G74G74G69G67G61G72G20 G74G69G6CG6CG20 G73G74G75G64G69G65G6DG65G64G65G6CG2CG20GE4G76G65G6EG20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G73G65G2D G64G61G6EG20G69G6EG74G65G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G72G20G64G65G73G73G61G20G6CGE5G6EG2E G49G20 G73G61G6DG62G61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20 G62GF6G72G20 G6DG61G6E G61G6CG6CG74G69G64G20G69G6EG66G6FG72G6DG65G72G61G20G73G69G67G20G6FG6DG20G76G69G6CG6BG65G6EG20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G20G6DG61G6E G6BG61G6EG20 G66GE5G20 G69G20 G64G65G74G20 G6EG79G61G20 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2EG20 G53G76G65G6EG73G6BG61G20 G6DG65G64G2D G62G6FG72G67G61G72G65G20GE4G72G20G76G61G6EG61G20G76G69G64G20G65G6EG20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G68GF6G67G20G73G74G61G6EG64G61G72G64G20G70GE5 G76GE5G72G64G65G6EG2EG20 G53GE5G64G61G6EG20 GE4G72G20 G64G6FG63G6BG20 G69G6EG74G65G20 G61G6CG6CG74G69G64G20 G76GE5G72G64G65G6EG20 G69 G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G2EG20G45G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20G62GF6G72G20G6DG61G6EG20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G74G65G72G61 G6DG65G64G20G65G6EG20G73G6AG75G6BG72G65G73G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G67GE4G6CG6CG65G72G20G66GF6G72G20G68G65G6CG61 G64G65G6EG20G75G74G72G65G73G61G6EG64G65G20G66G61G6DG69G6CG6AG65G6EG2E Vad gäller för familjen? G46GF6G72G20 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G20 G67GE4G6CG6CG65G72 G6FG63G6BG73GE5G20G66G6FG72G74G73G61G74G74G20G74G69G6CG6CG68GF6G72G69G67G68G65G74G20G74G69G6CG6CG20G73G76G65G6EG73G6BG20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G73GE5G20 G6CGE4G6EG67G65G20 G75G74G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G65G74G74G20 G45G55G2F G45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20G76G61G72G61G72G2CG20G6DG65G64G20G64G65G20G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20G73G6FG6DG20G64GE5G20G6BG61G6E G76G61G72G61G20 G61G6BG74G75G65G6CG6CG61G2EG20 G46G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG6DG61G72G20 G68G61G72G20 G61G6CG6CG74G69G64 G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G76GE5G72G64G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20G70GE5G20G70G6CG61G74G73G65G6EG2CG20G6DG65G64G61G6EG20G72GE4G74G74G65G6E G74G69G6CG6CG20G6BG6FG6EG74G61G6EG74G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20G73G74G79G72G73G20G61G76G20G76G69G6CG6BG65G74G20G6CG61G6EG64G73G20G6CG61G67G2D G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G64G65G6EG20 G75G74G73GE4G6EG64G65G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G61G76G2EG20 G56G69G64 G76G69G73G74G65G6CG73G65G20G69G20G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20G73G6BG61G6CG6CG20G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG2D G6DG61G72G20 G68G61G20 G74G69G64G69G67G61G72G65G20 G6EGE4G6DG6EG64G61G20 G69G6EG74G79G67G20 G45G20 G31G32G38G20 G65G6CG6CG65G72 G45 G31G30G36G2E G46GF6G72G20 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G66G61G6DG69G6CG6AG65G6DG65G64G6CG65G6DG20 G74G69G6CG6CG20 G6BG6FG6EG2D G76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G20G65G6CG6CG65G72G20G69G63G6BG65G2DG6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G20G67GE4G6CG2D G6CG65G72G20 G61G6EG64G72G61G20 G72G65G67G6CG65G72G2CG20 G76G69G6CG6BG61G20 G69G20 G70G72G69G6EG63G69G70G20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G61G74G74 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G73G74G72G79G6BG73G20 G75G72G20 G64G65G74G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G73G79G73G74G65G6DG65G74 G6FG6DG20 G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG20 G6BG61G6EG20 G61G6EG74G61G73G20 GF6G76G65G72G73G74G69G67G61G20 G31G32 G6DGE5G6EG61G64G65G72G2EG20 G55G6EG64G61G6EG74G61G67G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G66GF6G72G20 G47G72G65G6BG6CG61G6EG64G2CG20 G64GE5 G65G6EG64G61G73G74G20 G66GF6G72G20 G69G63G6BG65G2DG45G55G2FG45G45G53G2DG6DG65G64G62G6FG72G67G61G72G65G2CG20 G73G61G6DG74 G66GF6G72G20 G49G73G72G61G65G6CG2E Rätten till föräldrapenning G49G20G73G61G6DG62G61G6EG64G20G6DG65G64G20G61G74G74G20G65G6EG20G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G20G70GE5G62GF6G72G6AG61G73 G6BG61G6EG20 G64G65G74G20 G69G62G6CG61G6EG64G20 G66GF6G72G65G6BG6FG6DG6DG61G20 G61G74G74G20 G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G6DG61G6BG61G20 GE4G72G20 G67G72G61G76G69G64G20 G65G6CG6CG65G72G20 G72G65G64G61G6EG20 G75G70G70G62GE4G72G20 G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G2D G70G65G6EG6EG69G6EG67G2EG20G52GE4G74G74G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G70G65G6EG6EG69G6EG67G20G72G65G67G6CG65G72G61G73 G69G20G41G46G4CG20G6FG63G68G20G64GE5G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G64G65G6EG20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G6FG6DG6EGE4G6DG6EG64G61G20G31G2D G34G38 GE5G72G73G72G65G67G65G6CG6EG2EG20G49G20G70G72G69G6EG63G69G70G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G64G65G74G74G61G20G61G74G74G20G64G65G6EG20G73G6FG6D G61G6EG74G61G73G20G76G61G72G61G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G6CGE4G6EG67G72G65G20G74G69G64G20GE4G6EG20G31G32G20G6DGE5G6EG61G2D G64G65G72G20G66GE5G72G20G73G69G6EG20G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G70G65G6EG6EG69G6EG67G20G69G6EG64G72G61G67G65G6EG2EG20G44G65G74G20G66G69G6EG6EG73 G64G6FG63G6BG20G65G6EG20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G66GF6G72G20G65G6EG20G75G74G73GE4G6EG64G73G20G6DG65G64G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65 G6BG76G69G6EG6EG61G2CG20 G73G6FG6DG20 G6EG79G6CG69G67G65G6EG20 G68G61G72G20 G66GF6G74G74G20 G62G61G72G6EG2CG20 G61G74G74G20 G66GE5G20 G73G74GE5 G6BG76G61G72G20G69G20G73G76G65G6EG73G6BG20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20GE4G76G65G6EG20G6FG6DG20G61G76G73G69G6BG2D G74G65G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G76G69G73G74G61G73G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G6DG65G72G20GE4G6EG20G31G32G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G2E G46GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G64GE5G20G61G74G74G20G68G6FG6EG20G75G70G70G62GE4G72G20G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G2D G70G65G6EG6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G68G61G72G20 G74G6AGE4G6EG73G74G6CG65G64G69G67G74G20 G66G72GE5G6EG20 G73G69G74G74G20 G61G72G62G65G74G65 G6DG65G64G20 G73G74GF6G64G20 G61G76G20 G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G6CG65G64G69G67G68G65G74G73G6CG61G67G65G6EG2EG20 G45G6EG6CG69G67G74 G6EG75G6DG65G72G61G20 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G70G72G61G78G69G73G20 G68G61G72G20 G68G6FG6EG20 G64GE5G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6C G66GF6G72GE4G6CG64G72G61G70G65G6EG6EG69G6EG67G20 G73GE5G20 G6CGE4G6EG67G65G20 G68G6FG6EG20 G75G70G70G62GE4G72G20 G64G65G6EG6EG61 G66GF6G72G6DGE5G6EG20 G75G74G61G6EG20 G61G76G62G72G6FG74G74G2CG20 G64G6FG63G6BG20 G6CGE4G6EG67G73G74G20 G74G69G6CG6CG73G20 G62G61G72G6EG65G74 G75G70G70G6EGE5G72G20G31G38G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G73G20GE5G6CG64G65G72G2E Rätten till allmänna barnbidrag G52GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 G73G76G65G6EG73G6BG74G20 G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G20 GE4G72G20 G65G6E G66G72GE5G67G61G20G73G6FG6DG20G6FG66G74G61G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G75G70G70G20G69G20G73G61G6DG62G61G6EG64G20G6DG65G64G20G65G6E G75G74G6CG61G6EG64G73G74G6AGE4G6EG73G74G67GF6G72G69G6EG67G2E G54G69G64G69G67G61G72G65G20 G67GE4G6CG6CG64G65G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20 G61G74G74G20 G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67 G75G74G62G65G74G61G6CG64G65G73G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G6FG6DG20 G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG20 G76G61G72 G61G76G73G65G64G64G20 G61G74G74G20 G76G61G72G61G20 G6CGE4G6EG67G73G74G20 G36G20 G6DGE5G6EG61G64G65G72G2EG20 G55G6EG64G61G6EG74G61G67 G67GE4G6CG6CG64G65G20G66GF6G72G20G76G69G73G73G61G20G6BG61G74G65G67G6FG72G69G65G72G2CG20G74GA0G65G78G20G73G74G61G74G73G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G2C G75G74G73GE4G6EG64G61G20G6FG63G68G20G76G69G73G73G61G20G62G69G73G74GE5G6EG64G73G61G72G62G65G74G61G72G65G2E G49G20G6FG63G68G20G6DG65G64G20G61G74G74G20G53G6FG66G4CG20G68G61G72G20G74G72GE4G74G74G20G69G20G6BG72G61G66G74G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G64G65G6E G74G69G64G69G67G61G72G65G20 G6FG6DG74G61G6CG61G64G65G20 G31G2DGE5G72G73G72G65G67G65G6CG20 GE4G76G65G6EG20 G66GF6G72G20 G72GE4G74G74G65G6E G74G69G6CG6CG20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG74G20 G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G2EG20 G44G65G74G20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G61G74G74G20 G64G65G6E G73G6FG6DG20G61G6EG74G61G73G20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G20G6CGE4G6EG67G72G65 G74G69G64G20GE4G6EG20G31GE5G72G20G6FG6DG67GE5G65G6EG64G65G20G66GE5G72G20G73G69G74G74G20G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G20G69G6EG64G72G61G2D G67G65G74G2EG20 G55G6EG64G61G6EG74G61G67G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G66GF6G72G20 G64G65G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20 G73G6FG6DG20 GE4G72 G75G74G73GE4G6EG64G61G20G61G76G20G73G76G65G6EG73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G66GF6G72G20G61G72G62G65G74G65G20G74G69G6CG6C G65G74G74G20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G74G74G20 G73GA0G6BG20 G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G2D G6CG61G6EG64G2CG20G6FG6DG20G72GE4G74G74G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G20G66G69G6EG6EG73G20G72G65G67G6CG65G72G61G64 G69G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G6EG2EG20G53GE5G20GE4G72G20G69G6EG74G65G20G66G61G6CG6CG65G74G20G6DG65G64G20G74G20G65G78G20G55G53G41 G6FG63G68G20G4BG61G6EG61G64G61G2E G55G6EG64G61G6EG74G61G67G20G66G72GE5G6EG20G31G2DGE5G72G73G72G65G67G65G6CG6EG20G67GE4G6CG6CG65G72G20G76G69G64G61G72G65G20G66GF6G72 G75G74G73GE4G6EG64G61G20 G73G74G61G74G73G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G2CG20 G66GF6G72G20 G62G69G73G74GE5G6EG64G73G61G72G62G65G74G61G72G65 G6FG6DG20 G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG20 G6BG61G6EG20 G61G6EG74G61G73G20 G76G61G72G61G20 G6CGE4G6EG67G73G74G20 G35 GE5G72G2CG20G66GF6G72G20G75G74G6CG61G6EG64G73G73G74G75G64G65G72G61G6EG64G65G20G73GE5G20G6CGE4G6EG67G65G20G64G65G20G67G65G6EG6FG6DG2D G67GE5G72G20G73G74G75G64G69G65G73G74GF6G64G73G62G65G72GE4G74G74G69G67G61G64G20G75G74G62G69G6CG64G6EG69G6EG67G20G73G61G6DG74G20G66GF6G72 G64G6FG6BG74G6FG72G61G6EG64G65G72G20G6DG65G64G20G75G74G62G69G6CG64G6EG69G6EG67G73G62G69G64G72G61G67G2E G53GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G66GF6G72G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G72 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G73GA0G6BG20 G67G72GE4G6EG73G61G72G62G65G74G61G72G65G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G65G6CG6CG65G72G20G73G6FG6D G61G72G62G65G74G61G72G20 G69G20 G74G76GE5G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66G6CG65G72G61G20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6CGE4G6EG64G65G72G2EG20 G48G75G2D G76G75G64G72G65G67G65G6CG6EG20 G69G20 G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G31G34G30G38G2FG37G31G20 G61G6EG67G65G72G20 G6AG75 G61G74G74G20 G66GF6G72G6DGE5G6EG65G6EG20 G61G6CG6CG74G69G64G20 G69G6EG74G6AGE4G6EG61G73G20 G69G20 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2C G76G61G72G69G66G72GE5G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G66GF6G72G6DGE5G6EG65G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G75G74G62G65G74G61G6CG61G73G2CG20G6FG63G68 G64G65G74G74G61G20G67GE4G6CG6CG65G72G20GE4G76G65G6EG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG74G20G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G2E G49G20G64G65G20G66G61G6CG6CG20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G20GE4G76G65G6EG20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72 G69G20G62G6FG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G2CG20G75G74G62G65G74G61G6CG61G73G20G73G76G65G6EG73G6BG74G20G62G61G72G6EG62G69G2D G64G72G61G67G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G6FG6DG20 G64G65G74G74G61G20 GE4G72G20 G68GF6G67G72G65G20 GE4G6EG20 G64G65G74G20 G73G6FG6D G75G74G62G65G74G61G6CG61G73G20 G69G20 G64G65G74G20 G61G6EG64G72G61G20 G6CG61G6EG64G65G74G2EG20 G4DG61G6EG20 G66GE5G72G20 G6DG65G64 G61G6EG64G72G61G20 G6FG72G64G20 G69G6EG74G65G20 G74G76GE5G20 G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G2CG20 G75G74G61G6EG20 G65G6EG20 G73G61G6DG2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G73G6BG65G72G20G65G6EG6CG69G67G74G20G76G69G73G73G61G20G72G65G67G6CG65G72G2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G69G6EG6EG65G62GE4G72 G61G74G74G20G6DG65G6CG6CG61G6EG73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G6EG20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G64G65G74G20G68GF6G67G72G65G20G73G76G65G6EG73G2D G6BG61G20G62G61G72G6EG62G69G64G72G61G67G65G74G20G6FG63G68G20G64G65G74G20G6CGE4G67G72G65G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G62G61G72G6EG2D G62G69G64G72G61G67G65G74G20G75G74G62G65G74G61G6CG61G73G20G66G72GE5G6EG20G53G76G65G72G69G67G65G2E Beräkning av avgiftsunderlag G41G74G74G20G68G61G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20G75G74G73GE4G6EG64G61G20GE4G72G20G66GF6G72G65G6EG61G74G20G6DG65G64G20G73G74G6FG72G61 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2EG20G44G65G6EG20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G6CG61G62G6FG2D G72G65G72G61G20G6DG65G64G20G62G65G67G72G65G70G70G65G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6CGF6G6EG2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G69G6EG6EG65G2D G62G61G72G20G61G74G74G20G65G6EG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G66G72GE5G6EG20G62G72G75G74G74G6FG6CGF6G6EG65G6EG20G6BG75G6EG64G65 G67GF6G72G61G20G61G76G64G72G61G67G20G66GF6G72G20G64G65G20G6CGF6G6EG65G74G69G6CG6CGE4G67G67G20G73G6FG6DG20G62G65G72G6FG64G64G65G20G70GE5 GF6G6BG61G64G65G20 G6CG65G76G6EG61G64G73G6FG6DG6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G61G6EG64G72G61G20 G73GE4G72G2D G73G6BG69G6CG64G61G20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G6EG20 G69G20 G73G79G73G73G65G6CG73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G65G74G2C G68G61G72G20G75G70G70G68GF6G72G74G20G69G20G6FG63G68G20G6DG65G64G20GE5G72G73G73G6BG69G66G74G65G74G2EG20G44G65G74G74G61G20GE4G72G20G65G6E G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G20 G61G76G20 G64G65G6EG20 G6EG79G61G20 G73G6FG63G69G61G6CG61G76G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6E G73G6FG6DG20G6FG63G6BG73GE5G20G74G72GE4G64G64G65G20G69G20G6BG72G61G66G74G20G64G65G6EG20G31G20G6AG61G6EG75G61G72G69G20G32G30G30G31G2E G20 G49G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G62G65G72GE4G6BG6EG61G73G20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G61G76G67G69G66G74G65G72G6EG61 G6EG75G6DG65G72G61G20G70GE5G20G68G65G6CG61G20G64G65G6EG20G6BG6FG6EG74G61G6EG74G61G20G62G72G75G74G74G6FG6CGF6G6EG65G6EG20G69G6EG2D G6BG6CG75G73G69G76G65G20 G61G6CG6CG61G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20 G6FG63G68G20 G75G74G6CG61G6EG64G73G74G69G6CG6CGE4G67G67 G73G6FG6DG20 G75G74G67G65G73G20 G69G20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G62G6FG73G74G61G64G2CG20 G62G69G6CG66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G2C G73G6BG6FG6CG61G76G67G69G66G74G65G72G20 G6DG2EG6DG2EG20 G45G6EG64G61G73G74G20 G64G69G72G65G6BG74G61G20 G66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G73G2D G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20GE4G72G20G75G6EG64G61G6EG74G61G67G6EG61G2E Arbetsgivarens skyldighet att betala avgifter och avlämna kontrolluppgift G45G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20GE4G72G20G73G6BG79G6CG64G69G67G20G61G74G74G20G76G61G72G6AG65G20GE5G72 G69G20G6AG61G6EG75G61G72G69G20G61G76G6CGE4G6DG6EG61G20G65G6EG20G94G67G75G6CG94G20G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG75G70G70G67G69G66G74G20G74G69G6CG6C G73G6BG61G74G74G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG2EG20 G44G65G74G74G61G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G67GF6G72G61G73G20 GE4G76G65G6E G6FG6DG20G64G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20GE4G72G20G61G76G6CGF6G6EG61G64G20G70GE5G20G61G72G62G65G74G73G70G6CG61G74G73G65G6E G69G20G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G44G65G74G20GE4G72G20G68G65G6CG61G20G74G69G64G65G6EG20G64G65G6EG20G75G74G73GE4G6EG64G61G6EG2D G64G65G20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G61G6EG73G76G61G72G69G67G20 G6FG63G68G20 G73G6FG6D G73G6BG61G6CG6CG20G73G65G20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G72GE4G74G74G20G69G6EG6BG6FG6DG73G74G65G72G20G6FG63G68G20G61G6EG64G72G61G20G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G61G72G20G74G61G73G20G6DG65G64G20G70GE5G20G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG75G70G70G67G69G66G74G65G6EG2E G34G39 G49G20 G64G65G20 G66G61G6CG6CG20 G65G6EG20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20 G73GE4G6EG64G73G20 G75G74G20 G6DG65G64G20 G6CGF6G6EG20 G66G72GE5G6E G53G76G65G72G69G67G65G20G74G69G6CG6CG20G65G74G74G20G69G63G6BG65G2DG6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG6CG61G6EG64G2CG20G74G20G65G78G20G50G6FG2D G6CG65G6EG2CG20 G73G6BG61G6CG6CG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 G62G65G74G61G6CG61G20 G66G75G6CG6CG61G20 G61G76G67G69G66G74G65G72 G6FG6DG20G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G75G74G6CG61G6EG64G73G76G69G73G74G65G6CG73G65G6EG20G69G6EG74G65G20G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20G61G74G74G20GF6G76G65G72G73G74G69G67G61G20G31G32G20G6DGE5G6EG61G64G65G72G2EG20GC4G72G20G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20G61G74G74 GF6G76G65G72G73G74G69G67G61G20 G64G65G6EG6EG61G20 G74G69G64G20 G96G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G75G74G73GE4G6EG64G2D G6EG69G6EG67G73G70G65G72G69G6FG64G65G6EG20G61G74G74G20GF6G76G65G72G73G74G69G67G61G20G64G65G6EG6EG61G20G74G69G64G20G96G20G73G6BG61G6CG6C G69G6EG67G61G20 G61G76G67G69G66G74G65G72G20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 G62G65G74G61G6CG61G73G2CG20 G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20 G64G65G6E G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G65G20G69G20G64G65G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20G69G6EG74G65G20G6CGE4G6EG67G72G65G20GE4G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G20G69 G53G76G65G72G69G67G65G2E Omvänt likställighetsavtal G45G6EG6CG69G67G74G20 G74G69G6CG6CGE4G6DG70G6EG69G6EG67G73G66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G35G37G34G2FG37G32G20 G74G69G6CG6C G74G69G64G69G67G61G72G65G20G6EGE4G6DG6EG64G61G20G45G55G2DG66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G31G34G30G38G2FG37G31G20G6BG61G6E G65G6EG20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G2CG20 G73G6FG6DG20 G73G61G6BG6EG61G72G20 G66G61G73G74G20 G64G72G69G66G74G73G74GE4G6CG6CG65G20 G69 G61G72G62G65G74G73G6CG61G6EG64G65G74G2CG20 G6BG6FG6DG6DG61G20 GF6G76G65G72G65G6EG73G20 G6DG65G64G20 G64G65G6EG20 G61G6EG2D G73G74GE4G6CG6CG64G65G20G61G74G74G20G64G65G6EG6EG61G20G73G6BG61G6CG6CG20G74G61G20GF6G76G65G72G20G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74 G62G65G74G61G6CG61G20 G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG73G20 G73G6FG63G69G61G6CG61G20 G61G76G67G69G66G74G65G72G2EG20 G44G65G74G74G61 G73G6BG65G72G20 G64GE5G20 G69G20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G65G67G65G6EG61G76G67G69G66G74G65G72G2EG20 G53GE5G76GE4G6CG20 G65G6E G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G6DG65G64G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65 G73G6FG6DG20G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG20G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G6DG65G64G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20G69G20G65G74G74 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G20 G6BG61G6EG20 G74G65G63G6BG6EG61G20 G65G6EG20 G73GE5G64G61G6EG20 GF6G76G65G72G65G6EG73G2D G6BG6FG6DG6DG65G6CG73G65G2EG20 G41G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G6EG20 GE4G72G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G20 G61G74G74G20 G75G6EG2D G64G65G72G72GE4G74G74G61G20 G62G65G68GF6G72G69G67G20 G69G6EG73G74G69G74G75G74G69G6FG6EG20 G69G20 G64G65G74G20 G61G6EG64G72G61G20 G6DG65G64G2D G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G65G74G20 G6FG6DG20 G64G65G6EG20 G69G6EG67GE5G6EG67G6EG61G20 GF6G76G65G72G65G6EG73G6BG6FG6DG2D G6DG65G6CG73G65G6EG2E G4DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G68G61G20G65G74G74G20G6FG6DG76GE4G6EG74G20G6CG69G6BG73G74GE4G6CG6CG69G67G68G65G74G73G2D G61G76G74G61G6CG20G6BG61G6EG20G76G61G72G61G20G70G72G61G6BG74G69G73G6BG20G61G74G74G20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G61G20G6EGE4G72G20G74G20G65G78G20G65G6E G61G72G62G65G74G73G67G69G76G61G72G65G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG65G72G20G65G6EG20G70G65G72G73G6FG6EG20G73G6FG6D GE4G72G20G62G6FG73G61G74G74G20G69G20G6FG63G68G20G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20G61G76G20G65G74G74G20G61G6EG6EG61G74G20G6DG65G64G6CG65G6DG73G2D G6CG61G6EG64G73G20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG2EG20 G41G72G62G65G74G73G67G69G76G61G2D G72G65G6EG20G76G69G6CG6CG20G6BG61G6EG73G6BG65G20G75G6EG64G76G69G6BG61G20G61G74G74G20G66GE5G20G65G74G74G20G66G61G73G74G20G64G72G69G66G74G73G74GE4G6CG2D G6CG65G20G73G61G6DG74G69G64G69G67G74G20G73G6FG6DG20G68G61G6EG20G68G61G72G20G65G6EG20G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G20G73G6FG6DG20G75G74G66GF6G72 G61G72G62G65G74G65G20G66GF6G72G20G68G61G6EG73G20G72GE4G6BG6EG69G6EG67G2E G49G20G41G46G4CG20G66G69G6EG6EG73G20G65G6EG20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G20G72G65G67G65G6CG20G6DG65G6EG20G64G65G6E G62G6CG69G72G20G65G6EG64G61G73G74G20G74G69G6CG6CGE4G6DG70G6CG69G67G20G6EGE4G72G20G65G6EG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG20G61G72G62G65G74G73G2D G67G69G76G61G72G65G20 G73G61G6BG6EG61G72G20 G66G61G73G74G20 G64G72G69G66G74G73G74GE4G6CG6CG65G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G6FG63G68 G73G79G73G73G65G6CG73GE4G74G74G65G72G20 G61G6EG73G74GE4G6CG6CG64G61G20 G68GE4G72G2E Sjukvårdsavtal G44G65G74G20G73G6BG61G6CG6CG20G6FG63G6BG73GE5G20G6EGE4G6DG6EG61G73G20G61G74G74G20G53G76G65G72G69G67G65G20G68G61G72G20G73G6CG75G74G69G74 G73G20 G6BG20 G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G73G61G76G74G61G6CG20 G6DG65G64G20 G41G6CG67G65G72G69G65G74G2CG20 G41G75G73G74G72G61G6CG69G65G6EG2C G50G6FG6CG65G6EG2CG20G55G6EG67G65G72G6EG20G73G61G6DG74G20G64G65G20G62G61G6CG74G69G73G6BG61G20G73G74G61G74G65G72G6EG61G20G45G73G74G2D G6CG61G6EG64G2CG20 G4CG65G74G74G6CG61G6EG64G20 G6FG63G68G20 G4CG69G74G61G75G65G6EG2EG20 G44G65G73G73G61G20 G61G76G74G61G6CG20 G67G65G72 G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G61G6BG75G74G20G76GE5G72G64G20G76G69G64G20G74G69G6CG6CG66GE4G6CG6CG69G67G20G76G69G73G74G65G6CG73G65G20G69G20G6CG61G6EG64G65G74G2E G49G20G76G69G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20G62GF6G72G20G65G6EG20G6BG6FG72G74G74G69G64G73G75G74G73GE4G6EG64G20G74G69G6CG6CG20G6EGE5G67G6FG74G20G61G76 G64G65G73G73G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G6BG75G6EG6EG61G20G66GE5G20G61G6BG75G74G20G68G6AGE4G6CG70G20G76G69G64G20G62G65G68G6FG76G2E G49G20G64G65G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20G73G6BG61G6CG6CG20G6DG61G6EG20G73G74G79G72G6BG61G20G73G69G6EG20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G76GE5G72G64 G6DG65G64G20G65G74G74G20G69G6EG74G79G67G20G73G6FG6DG20G6DG61G6EG20G62G65G67GE4G72G20G68G6FG73G20G73G69G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G6BG61G73G73G61G2CG20 G94G49G6EG74G79G67G20 G6FG6DG20 G73G6AG75G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G69G6CG6CG68GF6G2D G72G69G67G68G65G74G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G94G2EG20 G44G65G74G74G61G20 G69G6EG74G79G67G20 G61G6EG76GE4G6EG64G73G20 GE4G76G65G6E G6EGE4G72G20 G65G6EG20 G69G63G6BG65G20 G45G55G2FG45G45G53G2DG6DG65G64G62G6FG72G67G61G72G65G20 G62G6FG73G61G74G74G20 G69 G53G76G65G72G69G67G65G20 G62G65G68GF6G76G65G72G20 G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G20 G76G69G64G20 G76G69G73G74G65G6CG73G65G20 G69G20 G45G55G2F G45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20G65G6CG6CG65G72G20G69G20G65G74G74G20G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G2E När man har slutat arbeta och blir pensionär G41G76G73G6CG75G74G6EG69G6EG67G73G76G69G73G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G73GE4G67G61G73G20 G6FG6D G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G6BG79G64G64G65G74G20 G6EGE4G72G20 G6DG61G6EG20 G65G66G74G65G72G20 G65G74G74 G6CGE5G6EG67G74G20G61G72G62G65G74G73G6CG69G76G20G62G6CG69G72G20G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G20G6FG63G68G20G62G6FG73GE4G74G74G65G72G20G73G69G67 G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G2E G46G6CG65G72G74G61G6CG65G74G20 G62G6CG69G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G65G72G20 G66GF6G72G73G74G20 G76G69G64G20 G36G35G20 GE5G72 G6DG65G64G61G6EG20G61G6EG64G72G61G20G68G61G72G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G73G6CG75G74G61G20G61G72G62G65G74G61 G6EGE5G67G6FG74G20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G67G65G6EG6FG6DG20G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G72G20G69G20G6BG6FG6CG6CG65G6BG2D G74G69G76G61G76G74G61G6CG65G6EG2EG20 G44G65G6EG6EG61G20 G73G65G6EG61G72G65G20 G67G72G75G70G70G2CG20 G64G65G20 G73GA0G6BG20 G94G61G76G2D G74G61G6CG73G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G65G72G6EG61G94G20G73G6BG61G6CG6CG20G73G65G20G75G70G70G20G6FG6DG20G64G65G20G62G6FG73GE4G74G2D G74G65G72G20G73G69G67G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G21G20G4FG6DG20G64G65G20G62G6FG73GE4G74G74G65G72G20G73G69G67G20G69G20G65G74G74G20G45G55G2F G45G45G53G2DG6CG61G6EG64G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G64G65G20 G69G6EG74G65G20 G61G74G74G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G61G76 G46GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G31G34G30G38G2FG37G31G20G6FG63G68G20G64G65G73G73G20G72G65G67G6CG65G72G20G6FG6DG20G72GE4G74G74 G74G69G6CG6CG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G6DGE5G6EG65G72G20 G65G66G74G65G72G20 G75G74G66G6CG79G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66G72GE5G6E G53G76G65G72G69G67G65G2EG20G44G65G73G73G61G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20GE4G72G20G6AG75G20G76G61G72G6BG65G6EG20GE5G6CG64G65G72G73G2D G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G79G72G6BG65G73G61G72G62G65G74G61G6EG64G65G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G46GF6G72G2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G31G34G30G38G2FG37G31G2EG20 G4DG61G6EG20 G6DGE5G73G74G65G20 G64GE5G20 G73G65G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74 G6DG61G6EG20G62G6CGA0G61G20G68G61G72G20G65G6EG20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20G70GE5G20G73G61G6DG2D G6DG61G20 G73GE4G74G74G20 G73G6FG6DG20 G6EGE4G72G20 G6DG61G6EG20 G62G6FG73GE4G74G74G65G72G20 G73G69G67G20 G69G20 G65G74G74G20 G69G63G6BG65G2D G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG73G6CG61G6EG64G2EG20G45G74G74G20G61G6EG6EG61G74G20G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G20G6BG61G6EG20G76G61G72G61 G61G74G74G20 G74G61G20 G75G74G20 G73G69G6EG20 GE5G6CG64G65G72G73G70G65G6EG73G69G6FG6EG20 G69G20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G66GF6G72G74G69G64G61 G75G74G74G61G67G20 G6DG65G64G20 G6DG69G6EG73G74G20 G65G6EG20 G66G6AGE4G72G64G65G64G65G6CG2EG20 G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6E G67GF6G72G61G20G66G72GA0G6FGA0G6DG20G66G79G6CG6CG64G61G20G36G31G20GE5G72G2EG20G4EG61G63G6BG64G65G6CG65G6EG20G6DG65G64G20G64G65G74G74G61 G66GF6G72G66G61G72G61G6EG64G65G20GE4G72G20G64G6FG63G6BG20G61G74G74G20GE5G6CG64G65G72G73G70G65G6EG73G69G6FG6EG20G72G65G64G75G63G65G2D G72G61G73G20G6FG63G68G20G64G65G74G74G61G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G73G65G64G61G6EG20G73GE5G20G6CGE4G6EG67G65G20G6DG61G6EG20G6CG65G76G65G72G2E GC4G72G20G6DG61G6EG20G66GF6G72G74G69G64G73G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G20G96G20G65G6CG6CG65G72G20G73G6AG75G6BG70G65G6EG73G69G6FG2D G6EGE4G72G20G73G6FG6DG20G64G65G74G20G73G6CG61G72G76G69G67G74G20G62G72G75G6BG61G72G20G68G65G74G61G20G96G20G62G65G72GF6G72G73G20G6DG61G6E G69G6EG74G65G20G61G76G20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G73G61G67G74G73G20G6FG76G61G6EG2EG20G44GE5G20GE4G72G20G6DG61G6EG20G6AG75G20G65G6E G94G72G69G6BG74G69G67G94G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EGE4G72G2E