Rådgiveransvar

Artikkelforfatter: Torben Weiss Garne
Position: Underdirektør med ansvar for bl.a. jura
Organization: Forsikring & Pension
About:

Attache på EU repræsentationen i Bruxelles med ansvar for det finansielle område, forbrugerområdet og søfart i 1995.
Kontorchef i Økonomiministeriet med ansvar for det finansielle område i 1997
Kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for det internationale område og investeringsforenings kontoret i 2005.
Underdirektør med ansvar for bl.a. JURA, DFIM og klima i Forsikring & Pension i 2007.
Sekretariatschef for Garantifonden for Skadesforsikringselskaber og medlem af Stormrådets bestyrelse


Udgave:
2, 2014
Språk: Dansk
Kategori:

Erstatningsansvar for fejlagtig rådgivning om finansielle ydelser diskuteres i disse år, bl.a. i lyset af finanskrisen.

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

    mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle produkter medfører tab for kunden.
    om de almindelige bevisbyrderegler giver kunden et tilstrækkeligt værn i de situationer, hvor rådgiverne ikke har efterlevet de gældende regler om finansiel rådgivning i forbindelse med rådgivning om investeringer og kreditgivning.

Baggrunden var, at den finansielle krise havde affødt en øget mængde sager, hvor kunderne havde haft oplevelsen af, at de har fået dårlig eller mangelfuld rådgivning om finansielle produkter. Mediemæssigt var der især fokus på de komplicerede bankprodukter – ofte hedgefondsprodukter -, der var blevet solgt uden tilstrækkelig rådgivning om produkternes risici. Erhvervs- og vækstministeren nedsatte derfor i 2013 et bredt sammensat udvalg om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter.

Udvalget har netop foreslået, at der IKKE er behov for væsentlige ændringer på området.

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).