Nye solvensregler i Danmark: endnu et skridt på vejen mod Solvens II

Artikkelforfatter: Mette Daugaard
Position: Konsulent, Økonomiske Forhold
E-mail: mdg@forsikringogpension.dk
Organization: Forsikring & Pension
About:

2006- 2012: cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet

2012-: Konsulent ved Forsikring & Pension, Økonomiske Forhold


Udgave:
4, 2013
Språk: Dansk
Kategori:

Som følge af udskydelsen af Solvens II, og dermed ensretningen af opgørelsesmetoden af kapitalkravet, har det Danske Finanstilsyn taget initiativ til at ensrette beskyttelsen af forsikringstagerne i Danmark.

Finanstilsynet finder behov for dette, da der i de nuværende danske solvensregler er metodefrihed i opgørelsen af kapitalkravet, hvilket - meget naturligt - har medført, at pensions- og forsikringsselskaber anvender forskellige opgørelsesmetoder.


Finanstilsynet ønsker at sikre konvergens mellem ”Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne” og Solvens II, og Danmark vil med det nye initiativ således komme endnu tættere på Solvens II end vi allerede er i dag.

I artiklen gennemgås kort de nuværende solvensregler og det danske forsikringsmarked frem til nu, hvorefter Finanstilsynets tiltag til ”Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne” gennemgås mere detaljeret.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).