Ny bok - Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law

Artikkelforfatter: Jessika van der Sluijs
Position: Professor i civilrätt
E-mail: jessika.van-der-sluijs@juridicum.su.se
Organization: Stockholms Universitet, Stockholm Centre for Commercial Law
Udgave:
2, 2013
Språk: Svensk
Kategori:

Under våren 2013 kommer Jessika van der Sluijs ut med en ny bok. Boken, ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law”, är en kontraktsrättslig studie som behandlar obligatorisk ansvarsförsäkring för fyra reglerade yrken, nämligen advokater, revisorer, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

 

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.