Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

Artikkelforfatter: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Udgave:
4, 2016
Språk: Svensk
Kategori:
 
– Årets konferens tar sin utgångspunkt i dagens snabba utveckling, hur vi ska anpassa oss till den och helst ligga i framkant. Det här är inte alltid så lätt, speciellt med tanke på att den är svår att förutse och att vi hela tiden måste ta hänsyn till hur konsumenterna vill ha det. Teknologin möjliggör stora förändringar, men frågan är hur vi i branschen möter förändringarna.

Så inledde Svein Børre Solvang, VD för SCOR Sweden Re, bolagets årliga livförsäkringskonferens i början av oktober. Han lämnade sedan över ordet till EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som inledningsvis påminde om att de långa avstånden nu förlorar sin betydelse och att den viktigaste produktionsfaktorn – kunskap – blir omedelbart delbar.

– Den här kunskapsspridningen har en enorm dynamik. Vi befinner oss i en utmanande och svår tid, med stora utmaningar. Den globala ekonomin genomgår en radikal omsvängning.

Han konstaterade vidare att Brexit förändrar förutsättningarna för det europeiska samarbetet: oavsett om de lämnar det Europeiska samarbetet, lämnar de inte Europa.

– I allt detta spelar de nordiska länderna en stor roll. Tillsammans skulle våra ekonomier ge en plats i G20-gruppen. Runt Östersjön finns dessutom ett kluster av mycket konkurrenskraftiga ekonomier.

Binder samman världens ekonomier på unikt sätt

Gunnar Hökmark kom sedan in på det sinnrika systemet av försäkringar och återförsäkringar, som binder samman världens ekonomier på ett unikt sätt. När det byggdes upp för flera hundra år sedan, var det första steget i att bygga en global finansmarknad.

– Människor kände en trygghet i att kunna dela risker. I handelsstäder som Genua, Venedig, London och Amsterdam byggdes finanscentra upp. Det är ingen tillfällighet att det var i Amsterdam och London som de första marknadsekonomierna etablerades. Och fortfarande är London en av världens viktigaste finansmarknader.

Finansiella marknader har som huvudsyfte att analysera risk, ta risk och finansiera risk, konstaterade Gunnar Hökmark.

Globaliseringen av finansmarknaden har öppnat upp för fria marknader, vilket betytt mycket för minskning av fattigdomen i världen. 1980 levde 1 miljard människor i vad som kallas relativt välstånd. Idag är den siffran 5 miljarder. I Afrika har mobiltelefonerna blivit bärare av de finansiella marknaderna.

Den finansiella ekonomin är inte skild från den reala ekonomin, betonade Gunnar Hökmark. Problemet är att mycket av lagstiftningen än utgår ifrån att så skulle vara. En överreglering har vuxit fram, som han ser det.

– Vi behöver reglering och en enskild reglering behöver inte vara fel. Men sammantaget har dessa regleringar lett till överlappningar.

Brist på lönsamma investeringar

I Italien har BNP per innevånare stått still i tjugo år. I Europa i sin helhet, är problemet att det investeras för lite. Men det beror inte på att det saknas pengar, utan på att det finns en brist på lönsamma investeringar, menade Gunnar Hökmark och pekade på tre saker som behöver göras.

För det första måste vi bli medvetna om att den finansiella ekonomin är en del av den totala ekonomin. För det andra berättade Gunnar att han tagit initiativ till ett moratorium på EU-nivå, i syfte att se vilken effekt alla regleringar efter 2008 har haft.

– Det finns ingen som har ett riktigt grepp över vilka konsekvenser all lagstiftning har haft. Initiativet har fått ett visst genomslag, vilket ger tid till eftertanke och en möjlighet att kunna skala bort regleringar som inte behövs.

För det tredje gäller det att ha fokus på investeringarna. En kapitalmarknadsunion kanske inte löser alla problem, anser Gunnar Hökmark. Men det finns många hinder som behöver lyftas, t.ex. gränshinder.

– Vi behöver öppna upp den europeiska marknaden ytterligare. Där kan Norden tjäna som exempel, som en av de mest integrerade regionerna. Samtidigt behöver vi gå vidare med en ytterligare integration av den nordisk-baltiska marknaden, sa Gunnar Hökmark avslutningsvis.

Stärka vägen till köp

Richard De Sousa, Managing Director för Europe & Americas vid SCOR Global Distribution Solutions, tog sedan över talarstolen för att berätta om en årlig, global konsumentundersökning som man gör sedan 2014. Man letar efter trender hos konsumenterna. Avsikten är att hjälpa dem som arbetar i branschen att bättre förstå de förändrade kundbeteendena.

Han konstaterade att, trots möjligheter till alternativa kanaler, så köper kunderna fortfarande produkterna via rådgivare. Däremot skaffar sig kunden allt oftare information i förväg, t.ex. via sociala media. Men när väl insamlandet av information är färdigt, föredrar kunderna fortfarande rådgivning.

– Det försäkringsbolaget behöver göra är därför att stärka sin roll i vägen till köp. Det handlar om att använda sin insikt om marknaden, för att ytterligare förbättra sina erbjudanden, konstaterade Richard De Sousa.

Årets aktuariepris delades ut till Tove Brickner, numera på Länsförsäkringar och tidigare på If. Hennes utredning handlar om delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder. Den presenteras i en separat artikel här på Nordisk försäkringstidskrift.

Konferensen fortsatte sedan med att Mikkel Berg, VD för Silver Pensjonsforsikring, berättade om hur deras företag riskerar att bli det första offret för Solvens II Norden.

Till sist gav Katarina Gospic, läkare, forskare och fysiolog, en mycket inspirerande föreläsning om den beslutsfattande hjärnan och varför det är så svårt att besluta sig för att pusha sig själv och våga anta nya utmaningar.