Unge og eldre bilførere mest utsatt

Artikel forfatter: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Utgave:
2, 2014
Sprog: Norsk
Kategori:

Nye trafikkskadetall fra forsikringsselskapene, Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter at de yngste og de eldste bilførerne fortsatt er farligst bak rattet. Menn er generelt sterkest representert i skadestatistikken, og spesielt de yngste.


Tall fra SSB viser at antall drepte og skadde bilførere og bilpassasjerer uansett alder heldigvis viser en tydelig nedgang de siste årene. Dette har trolig sammenheng med sikrere biler, bedre veistandard og trafikksystemer, og sannsynligvis også bedre kjøreopplæring.  
 
Det er fortsatt store forskjeller i skaderisiko mellom aldersgruppene. Dette kommer fram både ved sammenlikning av antall trafikkskader i forhold til kjørt distanse i hver aldersgruppe (hyppighet) og ved ditto sammenlikning av gjennomsnittlig skadestørrelse (alvorlighet).


Tall fra Trafikkøkonomisk Institutt og Statens Vegvesen viser at skadehyppigheten er spesielt stor for den yngste aldersgruppen, fra 18 til 24 år. Risikoen avtar deretter tydelig med økende alder, inntil den øker noe igjen fra 65 år og oppover. Resultatene harmonerer med forsikringsselskapenes gjennomsnittsbetraktninger for de tre siste årene.

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).