Statlig utredning och ny rapport om vårdförsäkringen

Artikel forfatter: Vesa Rantahalvari
Utgave:
2, 2000
Sprog: International
Kategori:

G31G36G33 NFT 2/2000 G54G61G6EG6BG65G6EG20G70GE5G20G61G74G74G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G20G69G64GE9G6EG20G6FG6DG20G65G6EG20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20 G6CG61G6EG73G65G72G61G64G65G73G20 G66GF6G72G73G74G61G20 G67GE5G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G65G74G74G20 G70G61G72G20 GE5G72 G73G65G64G61G6EG2CG20 G64GE5G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G74G6FG67G20 G69G6EG69G74G69G61G74G69G76 G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G64G65G62G61G74G74G20G6FG6DG20G76GE4G6CG66GE4G72G64G73G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G2EG20G44GE4G72G20G66G72G61G6DG2D G68GF6G6CG6CG73G2CG20 G61G74G74G20 G65G6EG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G65G72G62G6AG75G64G65G72G20 G68G75G73G68GE5G6CG2D G6CG65G6EG2CG20 G66GF6G72G65G74G61G67G65G6EG20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG20 G65G6E G69G6EG74G72G65G73G73G61G6EG74G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G73G6FG6DG20G62G6FG72G64G65G20G75G74G72G65G64G61G73G2E G49G20 G65G6EG20 G6CG69G74G65G6EG20 G70G75G62G6CG69G6BG61G74G69G6FG6EG2CG20 G73G6FG6DG20 G75G74G6BG6FG6DG20 G76GE5G72G65G6E G31G39G39G39G2CG20G73G6BG69G73G73G65G72G61G64G65G20G46G69G6EG73G6BG61G20G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73 G43G65G6EG74G72G61G6CG66GF6G72G62G75G6EG64G20G65G6EG20G6DG6FG64G65G6CG6CG20G66GF6G72G20G68G75G72G20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G65G6EG73G20G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20G6BG75G6EG64G65G20G75G74G76G65G63G6BG6CG61G73G2EG20G44GE4G72 G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G64G65G73G20G62G6CG2EG61G2EG20G61G74G74G20G61G6EG74G61G6CG65G74G20GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20G62G65G72GE4G6BG2D G6EG61G73G20GF6G6BG61G20G62G65G68G6FG76G65G74G20G61G76G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G69G20G73GE5G20G68GF6G67G20G67G72G61G64G2CG20G61G74G74 G64G65G6EG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G68G61G20G73G76GE5G72G74G20G61G74G74 G74G69G6CG6CG68G61G6EG64G61G68GE5G6CG6CG61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G65G6EG73G20 G69G20 G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65G20 G75G74G2D G73G74G72GE4G63G6BG6EG69G6EG67G20G6FG63G68G20G70GE5G20G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65G20G6EG69G76GE5G2EG20G42G72G61G6EG73G63G68G65G6E G61G6EG73GE5G67G20G61G74G74G20G65G6EG20G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G2D G74G65G72G61G72G20 G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G72G6EG61G73G20 G75G74G62G75G64G20 G61G76G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G73G6BG75G6CG6CG65 G6CGE4G6DG70G61G20 G73G69G67G20 G76GE4G6CG20 G66GF6G72G20 G64G65G74G20 G66G69G6EG6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G2E G48G75G76G75G64G64G72G61G67G65G6EG20G69G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20G72G65G66G65G72G65G72G61G64G65G73G20G69G20G6EG75G6DG2D G6DG65G72G20G32G2FG39G39G20G61G76G20G4EG46G54G2E Skall komplettera de kommunala tjänsterna G44G65G6EG20G61G72G62G65G74G73G67G72G75G70G70G20G73G6FG6DG20G73G6FG63G69G61G6CG2DG20G6FG63G68G20G68GE4G6CG73G6FG76GE5G72G64G73G2D G6DG69G6EG69G73G74G65G72G69G65G74G20G74G69G6CG6CG73G61G74G74G20G73G6BG61G6CG6CG20G75G74G72G65G64G61G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G6EG61 G61G74G74G20G69G6EG66GF6G72G61G20G65G6EG20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G49G20G75G70G70G64G72G61G67G65G74G20G68G61G72 G69G6EG74G65G20G70G72G65G63G69G73G65G72G61G74G73G20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G6DG65G64G20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G61G76G73G65G72G20G65G6EG20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG72G69G73G6BG20G6DG6FG64G65G6CG6CG20G61G76G20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G74G79G70G20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G6EG20 G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G20 G70G72G69G76G61G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G55G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G6EG20GE4G72G20G69G20G76G61G72G6AG65G20G66G61G6CG6CG20G61G74G74G20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G65G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G74G65G72G61G20G64G65G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG2D G6DG75G6EG65G72G6EG61G20GE4G72G20G73G6BG79G6CG64G69G67G61G20G61G74G74G20G74G69G6CG6CG68G61G6EG64G61G68GE5G6CG6CG61G2E G49G20G75G70G70G64G72G61G67G65G74G20G69G6EG67GE5G72G20G65G6EG20G72GE4G74G74G20G6CGE5G6EG67G20G6CG69G73G74G61G20G70GE5G20G66G72GE5G67G6FG72 G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG6CG20G75G74G72G65G64G61G73G2EG20G54G69G6CG6CG20G64G65G20G76GE4G73G65G6EG74G6CG69G67G61G73G74G65G20G68GF6G72G20G65G6E Statlig utredning och ny rapport om vårdförsäkringen av Vesa Rantahalvari, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund Vesa Rantahalvari Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i mars 2000 en arbetsgrupp som skall utreda förutsättningarna för införande av en vårdförsäkring i Finland. Aktuarie Anni Hellman från Sampo-Varma-gruppen har kartlagt an- vändningen av vårdförsäkringar i ett antal EU-länder och granskat tänkbara riktlinjer för en finländsk vårdför- säkring. Debatten om vårdförsäk-ringen har tilldragit sig ett kanske rentav oproportionerligt stort samhälls- politiskt intresse. G31G36G34 G30 G35 G31G30 G31G35 G32G30 G32G35 G33G30 G33G35 G31G39G39G30 G31G39G39G32 G31G39G39G34 G31G39G39G36 G31G39G39G38 G25G20G61G76G20G69G66G72GE5G67G61G76G61G72G61G6EG64G65 G20G20G20G20GE5G6CG64G65G72G73G67G72G75G70G70 G48G65G6DG76GE5G72G64G73G73G65G72G76G69G63G65G20G28G36G35G2BG29 GC5G6CG64G65G72G64G6FG6DG73G68G65G6D G20G28G37G35G2BG29 G4EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G76GE5G72G64G20G28G36G35G2BG29 G53G6AG75G6BG68G75G73G20G28G37G35G2BG29 G42G6FG73G74G61G64G20G69G20G73G65G72G76G69G63G65G68G75G73G20G28G36G35G2BG29 G53G74GF6G64G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G28G36G35G2BG29 G75G70G70G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G61G76G20 GE4G6CG64G72G65G6FG6DG73G6FG72G67G73G2D G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G6FG63G68G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 G66GF6G72G20 G64G65G6EG20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20GE4G6CG64G72G65G6FG6DG73G6FG72G67G20G73G61G6DG74G20G65G6EG20G61G6EG61G6CG79G73G20G61G76G20G64G65G6E G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G69G6EG67G73G62G61G73G65G6EG73G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G68G65G74 G70GE5G20G6CGE5G6EG67G20G73G69G6BG74G2EG20G41G72G62G65G74G73G67G72G75G70G70G65G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G6FG63G6BG73GE5G20G67GF6G72G61 G65G6EG20 G62G65G72GE4G6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G76G69G6CG6BG61G20 G66GF6G72G2DG20 G6FG63G68G20 G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G64G66GF6G72G20 G66GF6G72G20 G64G65G6EG20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61 G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG2EG20G46G72GE5G67G61G6EG20G6FG6DG20G68G75G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G73G6BG61G6CG6C G73G61G6DG6FG72G64G6EG61G73G20 G6DG65G64G20 G64G65G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20 G6FG63G68 G76G69G6CG6BG65G74G20G73G74GF6G64G20G64G65G6EG20G6BG61G6EG20G66GE5G20G66G72GE5G6EG20G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G73G20G73G69G64G61G20GE4G72 G6FG63G6BG73GE5G20G66GF6G72G65G6DGE5G6CG20G66GF6G72G20G69G6EG74G72G65G73G73G65G2E Räcker samhällets utbud av tjänster? G45G6EG20 G61G76G20 G64G65G20 G63G65G6EG74G72G61G6CG61G20 G66G72GE5G67G6FG72G20 G73G6FG6DG20 G61G72G62G65G74G73G67G72G75G70G70G65G6E G73G6BG61G6CG6CG20 G67G72G61G6EG73G6BG61G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G64G65G20 G6FG66G2D G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G6FG6DG73G6FG72G67G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG20 G64GE4G72G6DG65G64 G73G61G6DG6DG61G6EG68GE4G6EG67G61G6EG64G65G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G73GE4G6BG65G72G73G74GE4G6CG6CG61 G65G74G74G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74G20 G75G74G62G75G64G20 G61G76G20 G6BG76G61G6CG69G74G61G74G69G76G74G20 G74G69G6CG6CG66G72G65G64G73G2D G73G74GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2EG20 G48G69G74G74G69G6CG6CG73G20 G68G61G72G20 G70G6FG6CG69G74G69G6BG65G72G6EG61G73G2C G74G6AGE4G6EG73G74G65G6DGE4G6EG6EG65G6EG73G2CG20 G6FG6DG73G6FG72G67G73G2DG65G78G70G65G72G74G65G72G6EG61G73G20 G6FG63G68 G66G6FG72G73G6BG61G72G6EG61G73G20G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20G76G61G72G69G74G20G6DG6FG74G73G74G72G69G64G69G67G61G20G70GE5 G64G65G6EG20G70G75G6EG6BG74G65G6EG2EG20G53G6FG6DG6CG69G67G61G20G61G6EG73G65G72G20G61G74G74G20G64G65G74G20G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65 G73G79G73G74G65G6DG65G74G2CG20 G64GE4G72G20 G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G72G6EG61G20 G68G61G72G20 G61G6EG73G76G61G72G65G74G20 G66GF6G72 G6FG6DG73G6FG72G67G65G6EG2CG20G70G72G6FG64G75G63G65G72G61G72G20G65G6EG20G6BG76G61G6EG74G69G74G61G74G69G76G74G20G6FG63G68G20G6BG76G61G2D G6CG69G74G61G74G69G76G74G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G20 G6DGE4G6EG67G64G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G69G20 G64G61G67G20 G6FG63G68 G75G6EG64G65G72G20G6BG6FG6DG6DG61G6EG64G65G20GE5G72G74G69G6FG6EG64G65G6EG2EG20G41G6EG64G72G61G20G66GF6G72G65G66G61G6CG6CG65G72 G61G74G74G20 G76G61G72G61G20 G61G76G20 G6DG6FG74G73G61G74G74G20 GE5G73G69G6BG74G3AG20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G64G65G6DG20 G68G61G72G20 G64G65G74 G68G65G6CG61G20 G74G69G64G65G6EG20 G72GE5G74G74G20 G6FG62G61G6CG61G6EG73G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G62G65G68G6FG76G65G74G20 G6FG63G68 G75G74G62G75G64G65G74G20G61G76G20G6FG6DG73G6FG72G67G73G2DG74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2CG20G6FG63G68G20G64G65G6EG20G6FG62G61G6CG61G6EG2D G73G65G6EG20G68G61G72G20G6BG6CG61G72G74G20GF6G6BG61G74G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G6CG6AG64G20G61G76G20G64G65G6EG20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61 G72G65G63G65G73G73G69G6FG6EG65G6EG2E G41G74G74G20G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G65G6EG20G70GE5G20GE4G6CG64G72G65G6FG6DG73G6FG72G67G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G66G72GE5G6E G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G73G20 G73G69G64G61G20 G6DG69G6EG73G6BG61G74G20 GE4G72G20 G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20 G6FG62G65G2D G73G74G72G69G64G6CG69G67G74G2EG20 G53G79G66G74G65G74G20 G6DG65G64G20 G64G65G6EG20 G6FG6DG73G74G72G75G6BG74G75G72G65G72G69G6EG67G20 G61G76 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20G73G6FG6DG20G67G65G6EG6FG6DG66GF6G72G74G73G20G76G61G72G20G61G74G74G20G73G70G61G72G61G20G6BG6FG73G74G2D G6EG61G64G65G72G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61G20 G64G65G20 GE4G6CG64G72G65G73G20 G6CG69G76G73G6BG76G61G6CG69G74G65G74 G67G65G6EG6FG6DG20G61G74G74G20G70G72G69G6FG72G69G74G65G72G61G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G69G6EG6FG6DG20G64G65G6EG20GF6G70G70G6EG61 G76GE5G72G64G65G6EG20 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G64G79G72G20 G61G6EG73G74G61G6CG74G73G76GE5G72G64G2EG20 G49G20 G64G65G74G20 G61G76G2D G73G65G65G6EG64G65G74G20 G68G61G72G20 G6DG61G6EG20 G6CG79G63G6BG61G74G73G20 G65G6EG64G61G73G74G20 G64G65G6CG76G69G73G3AG20 G61G6EG2D G73G74G61G6CG74G73G76GE5G72G64G65G6EG73G20 G61G6EG64G65G6CG20 G68G61G72G20 G66GF6G72G62G6CG69G76G69G74G20 G69G20 G73G74G6FG72G74G20 G73G65G74G74 G64G65G6EG73G61G6DG6DG61G20 G74G72G6FG74G73G20 G61G74G74G20 G61G6EG74G61G6CG65G74G20 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20 G76G75G78G69G74G2C G6DG65G6EG20G61G6EG64G65G6CG65G6EG20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6DG20G67G65G73G20G69G20G68G65G6DG6DG65G74G20G65G6CG6CG65G72 Diagram 1. Offentliga äldreomsorgstjänster i Finland 1988 - 1998 (Källa: Stakes) G31G36G35 G69G20G66G6FG72G6DG20G61G76G20G73G65G72G76G69G63G65G62G6FG73G74GE4G64G65G72G20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G72G20G69G6EG74G65G20G64G65G6E G6DGE5G6CG73G61G74G74G61G20G6EG69G76GE5G6EG2EG20G4EGE4G72G20G63G61G20G33G30G20G25G20G61G76G20G64G65G20GE4G6CG64G72G65G20G69G20G73G6CG75G74G65G74 G61G76G20G31G39G38G30G2DG74G61G6CG65G74G20G65G72G68GF6G6CG6CG20G6EGE5G67G6FG6EG20G66G6FG72G6DG20G61G76G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G69 G68G65G6DG6DG65G74G20G68G61G64G65G20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G20G61G6EG64G65G6CG20GE5G72G20G31G39G39G38G20G73G6AG75G6EG2D G6BG69G74G20G74G69G6CG6CG20G64G72G79G67G74G20G31G30G20G25G20G28G53G65G20G64G69G61G67G72G61G6DG20G31G29G2E G49G20G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20G68G61G72G20G64G65G74G74G61G20G61G76G20G61G6CG6CG74G20G61G74G74G20G64GF6G6DG61G20G69G6EG6EG65G62G75G72G69G74 G61G74G74G20G64G65G6EG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G69G20G61G6CG6CG74G20G68GF6G67G72G65 G67G72G61G64G20 G69G6EG72G69G6BG74G61G73G20 G70GE5G20 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20 G69G20 G64GE5G6CG69G67G20 G6BG6FG6EG64G69G74G69G6FG6EG2C G6DG65G64G61G6EG20G64G65G6EG20G64G65G6CG20G61G76G20G64G65G20GE4G6CG64G72G65G20G73G6FG6DG20G62G65G68GF6G76G65G72G20G6DG69G6EG64G72G65 G6FG63G68G20G22G6CGE4G74G74G61G72G65G22G20G76GE5G72G64G20G61G6CG6CG74G6DG65G72G20G62G6CG69G76G69G74G20G62G65G72G6FG65G6EG64G65G20G61G76 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G67G65G73G20 G61G76G20 G61G6EG68GF6G72G69G67G61G2CG20 G67G72G61G6EG6EG61G72G20 G6FG63G68 G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G2EG20G45G6EG6CG69G67G74G20G64G65G20G6DG65G73G74G20G75G70G70G73G65G65G6EG64G65G76GE4G63G6BG2D G61G6EG64G65G20 G62G65G72GE4G6BG6EG69G6EG67G61G72G6EG61G20 G70G72G6FG64G75G63G65G72G61G73G20 G69G6EG74G65G20 G6DG69G6EG64G72G65 GE4G6EG20 G37G30G20 G25G20 G61G76G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20 G69G20 G68G65G6DG6DG65G74G20 G61G76G20 G73G65G72G76G69G63G65G2D G73G79G73G74G65G6DG20G75G74G61G6EG66GF6G72G20G64G65G6EG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG2E G4BG76G61G6CG69G74G65G74G65G6EG20G70GE5G20G64G65G6EG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72 G68G61G72G20G75G6EG64G65G72G73GF6G6BG74G73G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6CG69G74G65G74G20G69G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G2EG20G47G65G6DG65G6EG2D G73G61G6DG74G20G66GF6G72G20G64G65G20G75G6EG64G65G72G73GF6G6BG6EG69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G67G6AG6FG72G74G73G20GE4G72G20G61G74G74 G61G6EG73G74G61G6CG74G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G73G20 G6BG76G61G6CG69G74G65G74G20 G6BG75G6EG6EG61G74G20 G68GE5G6CG6CG61G73G20 G70GE5 G65G6EG20 G73G6BGE4G6CG69G67G20 G6EG69G76GE5G2CG20 G74G72G6FG74G73G20 G61G74G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG72G65G73G75G72G73G65G72G6EG61 G70G72G6FG70G6FG72G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20 G73G65G74G74G20 G6DG69G6EG73G6BG61G74G2E Lämpar sig vårdförsäkringen för det nordiska välfärdssamhället? G46GF6G72G75G74G6FG6DG20 G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G73G65G6BG2D G74G6FG72G6EG73G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6BG61G6CG6CG20G61G72G62G65G74G73G67G72G75G70G70G65G6EG20G74G61G20G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67 G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G61G6EG6EG61G6EG20G76GE4G73G65G6EG74G6CG69G67G20G66G72GE5G67G61G2CG20G6EGE4G6DG6CG69G67G65G6EG20G68G75G72G20G64G65 G70G72G69G76G61G74G61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G2D G72G69G6EG67G65G6EG20 G70G61G73G73G61G72G20 G69G6EG20 G69G20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G73G20 G76G61G72G69G61G6EG74G20 G61G76G20 G64G65G6E G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20 G6DG6FG64G65G6CG6CG65G6EG20 G66GF6G72G20 G65G74G74G20 G76GE4G6CG66GE4G72G64G73G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G2E G44G65G73G73G20G73G79G66G74G65G20GE4G72G20G96G20G69G20G73G79G6EG6EG65G72G68G65G74G20G76G61G64G20G67GE4G6CG6CG65G72G20G73G6FG63G69G61G6CG2D G6FG63G68G20G68GE4G6CG73G6FG2DG20G6FG63G68G20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G73G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G96G20G61G74G74G20G61G6CG6CG61G20G73G6FG6D G62G6FG72G20 G69G20 G6CG61G6EG64G65G74G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G66GE5G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G61G20 G73G6FG63G69G61G6CG2DG20 G6FG63G68 G68GE4G6CG73G6FG74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G61G76G20 G69G6EG6BG6FG6DG73G74G65G72G2C G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G20 G6FG63G68G20 G62G6FG73G74G61G64G73G6FG72G74G2EG20 G44G65G74G20 G63G65G6EG74G72G61G6CG61G20 GE4G72 G73GE5G6CG75G6EG64G61G20 G65G6EG20 G70GE5G20 G62G6FG65G6EG64G65G20 G62G61G73G65G72G61G64G20 G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G20 G74G69G6CG6C G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2CG20G6BG6FG6DG6DG75G6EG62G61G73G65G72G61G74G20G61G6EG73G76G61G72G20G66GF6G72G20G74G69G6CG6CG68G61G6EG64G61G2D G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G74G20G6FG63G68G20G73G6BG61G74G74G65G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G69G6EG67G20G75G74GF6G6BG61G64G20G6DG65G64 G73G6BGE4G6CG69G67G61G20 G6BG75G6EG64G61G76G67G69G66G74G65G72G2E G49G20G70G72G69G6EG63G69G70G20G62G6FG72G64G65G20G64G65G74G20G73G74GE5G20G6BG6CG61G72G74G20G61G74G74G20G65G6EG20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG2D G72G69G73G6BG20G73G6BG61G74G74G65G62G65G74G6FG6EG61G64G20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20G76G61G72G73G20G74G6AGE4G6EG73G2D G74G65G72G20 G61G6CG6CG61G20 G68G61G72G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G75G74G61G6EG20 G68GE4G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G6FG6DG20 G64G65 G62G65G74G61G6CG61G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G65G6DG69G65G72G2CG20 G69G6EG74G65G20 G73G74GE5G72G20 G69G20 G73G74G72G69G64 G6DG65G64G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G6DG6FG64G65G6CG6CG65G6EG2EG20G44G65G6EG20G65G6EG64G61G20G62G65G74G79G2D G64G61G6EG64G65G20G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G6EG20G6AGE4G6DG66GF6G72G74G20G6DG65G64G20G64G65G74G20G6EG75G76G61G72G61G6EG64G65 G73G79G73G74G65G6DG65G74G20G76G6FG72G65G20G61G74G74G20G65G74G74G20G73G6CG61G67G73G20G73G70G65G63G69G61G6CG73G6BG61G74G74G20G73G6BG75G6CG6CG65 G75G70G70G62GE4G72G61G73G20G66GF6G72G20GE4G6CG64G72G65G6FG6DG73G6FG72G67G65G6EG2EG20G4FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2D G65G6EG20GE4G72G20G61G76G73G65G64G64G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG72G69G73G6BG2CG20G6DG65G6EG20G73GE5G64G61G6E G61G74G74G20G64G65G6EG20G62G61G72G61G20G6FG6DG66G61G74G74G61G72G20G74G2EG65G78G2EG20G6CGF6G6EG74G61G67G61G72G65G2CG20GE4G72G20G64G65G74G74G61 G65G6EG20 G61G76G76G69G6BG65G6CG73G65G20 G66G72GE5G6EG20 G75G6EG69G76G65G72G73G61G6CG69G74G65G74G73G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG2C G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G65G20G6FG63G68G20G6FG66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G65G20G69G6EG76GE5G6EG61G72G65 G69G20G73G61G6DG6DG61G20G6CG61G6EG64G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G68GF6G72G61G20G74G69G6CG6CG20G6FG6CG69G6BG61G20G73G79G73G74G65G6DG2EG20G45G6E G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G73G74G72G69G64G65G72G20 GE5G74G6DG69G6EG73G74G6FG6EG65G20 G69G6EG74G65G20 G69 G70G72G69G6EG63G69G70G20G6DG6FG74G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G6DG6FG64G65G6CG6CG65G6EG2CG20G65G66G74G65G72G73G6FG6D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G69G20 G6DG69G6EG73G74G61G20 G6DGE5G6EG20 G70GE5G76G65G72G6BG61G72 G6CG61G6EG64G65G74G73G20 G69G6EG76GE5G6EG61G72G65G73G20 G72GE4G74G74G69G67G68G65G74G65G72G20 G61G74G74G20 G65G72G68GE5G6CG6CG61G20 G64G65G6E G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G6FG63G68G20 G69G6EG74G65G20 G68G65G6CG6CG65G72 G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G72G6EG61G73G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G65G72G20 G61G74G74G20 G6FG6DG62G65G73GF6G72G6AG61 G64G65G73G73G61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2E G4DG61G6EG20 G62GF6G72G20 G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G62G65G61G6BG74G61G2CG20 G61G74G74 G61G6EG76GE4G6EG64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G68G61G72G20 G73G74GF6G74G74G73 G6DG65G64G20 G73G6BG61G74G74G65G6DG65G64G65G6CG20 G75G6EG64G65G72G20 GE5G72G74G69G6FG6EG64G65G6EG20 G69G20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G2E G44G65G6EG20 G6CG61G67G73G74G61G64G67G61G64G65G20 G73G6AG75G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G65G72G73GE4G74G74G65G72 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20 G66GF6G72G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6CGE4G6DG6EG61G73G20 G61G76G20 G64G65G6E G70G72G69G76G61G74G61G20G68GE4G6CG73G6FG2DG20G6FG63G68G20G73G6AG75G6BG76GE5G72G64G65G6EG2EG20G46G6FG6CG6BG70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G74G61G67G61G72G6EG61G20 G66GE5G72G20 G76GE5G72G64G62G69G64G72G61G67G20 G73G6FG6DG20 G64G65G20 G6BG61G6EG20 G61G6EG76GE4G6EG64G61 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74G20 G6BGF6G70G61G20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2EG20 G47G65G6EG6FG6DG20 G75G6EG64G65G72G2D G73G74GF6G64G20G66GF6G72G20G70G72G69G76G61G74G20G76GE5G72G64G20G61G76G20G73G6DGE5G20G62G61G72G6EG20G75G70G70G6DG75G6EG74G72G61G73 G66G61G6DG69G6CG6AG65G72G6EG61G20 G61G74G74G20 G73G6BG61G66G66G61G20 G70G72G69G76G61G74G20 G64G61G67G76GE5G72G64G20 G66GF6G72G20 G73G69G6EG61 G62G61G72G6EG2EG20 G4EGE4G72G20 G65G74G74G20 G68G75G73G68GE5G6CG6CG20 G66G75G6EG67G65G72G61G72G20 G73G6FG6DG20 G61G72G62G65G74G73G2D G67G69G76G61G72G65G20G6BG61G6EG20G64G65G74G20G64G72G61G20G61G76G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20G66GF6G72G20G61G6EG73G6BG61G66G66G2D G6EG69G6EG67G20G61G76G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G96G20G74G2EG65G78G2EG20G68G65G6DG74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G66GF6G72G20GE4G6CG64G72G65G20G96 G66G72GE5G6EG20G73G69G6EG61G20G73G6BG61G74G74G65G70G6CG69G6BG74G69G67G61G20G69G6EG6BG6FG6DG73G74G65G72G2EG20G41G6CG6CG61G20G64G65G73G73G61 G73G74GF6G64G66G6FG72G6DG65G72G20GE4G72G20G74G69G6CG6CG73G61G6DG6DG61G6EG73G20G76GE4G72G64G61G20G65G74G74G20G70G61G72G20G6DG69G6CG2D G6AG61G72G64G65G72G20 G70G65G72G20 GE5G72G2EG20 G45G6EG20 G69G6EG74G72G65G73G73G61G6EG74G20 G66G72GE5G67G61G20 G69G20 G73G61G6DG6DG61G6EG2D G68G61G6EG67G65G74G20GE4G72G2CG20G68G75G72G20G67G72GE4G6EG73G65G6EG20G66GF6G72G20G73G74GF6G64G66G6FG72G6DG65G72G6EG61G20G64G72G61G73G3A GE4G72G20G70G72G69G76G61G74G61G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6DG20G6FG72G64G6EG61G73G20G76G69G61G20G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20G73GE5G20G76GE4G73G65G6EG73G73G6BG69G6CG64G61G20G66G72GE5G6EG20G64G65G20G6FG76G61G6EG20G6EGE4G6DG6EG64G61G2CG20G61G74G74 G64G65G74G20G69G6EG74G65G20G66G69G6EG6EG73G20G6EGE5G67G6FG6EG20G67G72G75G6EG64G20G66GF6G72G20G73G74GF6G64G2CG20G65G6CG6CG65G72G20G61G6EG73G65G73 G64G65G20G6AGE4G6DG66GF6G72G62G61G72G61G20G6DG65G64G20G61G6EG64G72G61G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2E G56GE4G73G65G6EG74G6CG69G67G20 G66GF6G72G20 G76GE4G6CG66GE4G72G64G73G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G20 GE4G72G20 G6FG63G6BG73GE5 G66G72GE5G67G61G6EG20 G6FG6DG20 G68G75G72G20 G76G69G6CG6AG61G6EG20 G61G74G74G20 G62G65G74G61G6CG61G20 G73G6BG61G74G74G65G72G20 G73G6BG61G6CG6C G6BG75G6EG6EG61G20 G62G69G62G65G68GE5G6CG6CG61G73G2EG20 G53G6FG6DG6CG69G67G61G20 G61G6EG73G65G72G20 G61G74G74G20 G73G74GF6G64G20 G66GF6G72 G70G72G69G76G61G74G61G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G75G6EG64G65G72G6DG69G6EG65G72G61G72G20G6DG65G64G65G6CG2DG20G6FG63G68G20G68GF6G67G2D G69G6EG6BG6FG6DG73G74G74G61G67G61G72G6EG61G73G20G6DG6FG74G69G76G61G74G69G6FG6EG20G61G74G74G20G62G65G74G61G6CG61G20G73G6BG61G74G74G65G72 G6FG63G68G20G75G70G70G72GE4G74G74G68GE5G6CG6CG61G20G64G65G6EG20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G74G6AGE4G6EG73G2D G74G65G72G2EG20G41G6EG64G72G61G20GE5G74G65G72G20G61G6EG73G65G72G20G61G74G74G20G65G74G74G20G73G74GF6G64G20G66G72GE5G6EG20G73G61G6DG68GE4G6CG2D G6CG65G74G73G20G73G69G64G61G20G70GE5G20G73G6FG63G69G61G6CG70G6FG6CG69G74G69G73G6BG61G20G67G72G75G6EG64G65G72G20G69G6EG74G65G20G70GE5G76G65G72G2D G6BG61G72G20G76G69G6CG6AG61G6EG20G61G74G74G20G62G65G74G61G6CG61G20G73G6BG61G74G74G65G72G2E G31G36G36 Hellmans undersökning ökade intresset G41G6EG6EG69G20 G48G65G6CG6CG6DG61G6EG20 G67G6AG6FG72G64G65G20 G70GE5G20 G75G70G70G64G72G61G67G20 G61G76G20 G53G74G69G66G74G65G6CG2D G73G65G6EG20G66GF6G72G20G61G6BG74G75G61G72G69G65G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G65G6EG73G20G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G20G65G6E G6BG61G72G74G6CGE4G67G67G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G66GF6G72G20 GE4G6CG64G72G65G20 G69 G65G74G74G20 G61G6EG74G61G6CG20 G45G55G2DG6CGE4G6EG64G65G72G20 G6FG63G68G20 G67G72G61G6EG73G6BG61G64G65G20 G62G65G68G6FG76G65G74 G6FG63G68G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G6EG61G20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69 G46G69G6EG6CG61G6EG64G2EG20G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G62G6CG65G76G20G65G74G74G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G20G66GF6G72 G73G6FG63G69G61G6CG2DG20 G6FG63G68G20 G68GE4G6CG73G6FG76GE5G72G64G73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G69G65G74G20 G61G74G74G20 G74G69G6CG6CG73GE4G74G74G61 G65G6EG20G73G74G61G74G6CG69G67G20G61G72G62G65G74G73G67G72G75G70G70G2CG20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG6CG20G64G72G79G66G74G61G20G76G69G6CG6BG65G6E G6EG79G74G74G61G20 G6DG61G6EG20 G6BG75G6EG64G65G20 G68G61G20 G61G76G20 G65G6EG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69 G46G69G6EG6CG61G6EG64G2E G44G65G74G20 G76G69G6BG74G69G67G61G73G74G65G20 G72G65G73G75G6CG74G61G74G65G74G20 G61G76G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72 G73G6CG75G74G73G61G74G73G65G6EG20G61G74G74G20G65G6EG20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G66GF6G72G20GE4G6CG64G72G65G20G6BG75G6EG64G65 G76G61G72G61G20G65G74G74G20G61G6EG76GE4G6EG64G62G61G72G74G20G73GE4G74G74G20G61G74G74G20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G74G65G72G61G20G68G65G6DG2D G6FG63G68G20 G62G6FG65G6EG64G65G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G6EG61G20 G73G6FG6DG20 G74G69G6CG6CG68G61G6EG64G61G68GE5G6CG6CG73G20 G61G76 G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G72G6EG61G2EG20G49G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G64G65G74G20G75G6EG64G65G72G20G64G65 G6EGE4G72G6DG61G73G74G65G20 GE5G72G74G69G6FG6EG64G65G6EG61G20 G61G74G74G20 G66G69G6EG6EG61G73G20 G65G74G74G20 G62G65G74G79G64G6CG69G67G74 G73G74GF6G72G72G65G20 G61G6EG74G61G6CG20 G68G6AGE4G6CG70G62G65G68GF6G76G61G6EG64G65G20 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20 G73G6FG6D G69G6EG74G65G20 G61G6CG6CG74G69G64G20 G66GE5G72G20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74G20 G6DG65G64G20 G68G6AGE4G6CG70G20 G67G65G6EG6FG6D G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G6EG2EG20G47G65G6EG6FG6DG20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20G6BG75G6EG64G65 G64G65G73G73G61G20 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G73G20 G6CG69G76G73G6BG76G61G6CG69G74G65G74G20 G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61G73G20 G73GE5G20 G61G74G74 G64G65G74G20G62G6CG69G72G20G6DGF6G6AG6CG69G67G74G20G66GF6G72G20G64G65G6DG20G61G74G74G20G62G6FG20G6CGE4G6EG67G72G65G20G69G20G73G69G74G74G20G68G65G6D G65G6CG6CG65G72G20G69G20G65G74G74G20G73G65G72G76G69G63G65G68G75G73G2EG20G44G65G74G74G61G20G6BG75G6EG64G65G20G6FG63G6BG73GE5G20G6CGE4G74G74G61 G70GE5G20 G62GF6G72G64G61G6EG20 G6FG63G68G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61G20 G66GF6G72G20 G64G65G6EG20G6BG6FG6DG6DG75G2D G6EG61G6CG61G20 GE4G6CG64G72G65G6FG6DG73G6FG72G67G65G6EG2E "Singelåldringar" skapar större behov av försäkring G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G68GE5G6CG6CG65G72G20G70GE5G20G61G74G74G20G62G6CG69G20G65G74G74G20G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G20G61G76G20G22G73G69G6EG67G65G6CG2D GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G22G2EG20 G4AGE4G6DG66GF6G72G74G20 G6DG65G64G20 G45G55G2DG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20 G69G20 G67G65G2D G6EG6FG6DG73G6EG69G74G74G20G68G61G72G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6BG6CG61G72G74G20G66G6CG65G72G20G65G6EG73G61G6DG62G6FG65G6EG64G65 G28G44G69G61G67G72G61G6DG20 G32G29G2EG20 G55G6EG64G65G72G20 G64G65G20 G6EGE4G72G6DG61G73G74G65G20 GE5G72G74G69G6FG6EG64G65G6EG61 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G6CG6CG74G20 G66G6CG65G72G20 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20 G61G74G74G20 G73G61G6BG6EG61G20 G6DG61G6BG65G2C G62G61G72G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G61G6EG64G72G61G20 G61G6EG68GF6G72G69G67G61G20 G73G6FG6DG20 G73G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74 GE5G6CG64G72G69G6EG67G65G6EG20G66GE5G72G20G64G65G6EG20G68G6AGE4G6CG70G20G73G6FG6DG20G62G65G68GF6G76G73G20G6EGE4G72G20G6BG72G61G66G2D G74G65G72G6EG61G20 G73G69G6EG61G72G2EG20 G44G65G74G20 GE4G72G20 G61G6CG6CG74G69G64G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G74G20 G61G74G74G20 G6BGF6G70G61 G76GE5G72G64G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G64G69G72G65G6BG74G2CG20 G6DG65G6EG20 G67G65G6EG6FG6DG20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G61 G73G69G74G74G20G76GE5G72G64G62G65G68G6FG76G20G6BG61G6EG20G6BG75G6EG64G65G6EG20G66GE5G20G65G6EG20G67G61G72G61G6EG74G69G20G66GF6G72G20G61G74G74 G68G61G6EG20G66GE5G72G20G68G6AGE4G6CG70G20G6DG65G64G20G61G74G74G20G76GE4G6CG6AG61G20G6AG75G73G74G20G64G65G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6D G70G61G73G73G61G72G20G68G6FG6EG6FG6DG20G62GE4G73G74G2EG20G47G65G6EG6FG6DG20G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6E GE4G72G20G64G65G74G20G6FG63G6BG73GE5G20G6DGF6G6AG6CG69G67G74G20G61G74G74G20G75G74G6AGE4G6DG6EG61G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61 G66GF6G72G20 G69G6EG6BGF6G70G20 G61G76G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G64G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G65G2C G6FG63G68G20G6BG75G6EG64G65G6EG20G6BG61G6EG20G76G69G64G20G62G65G68G6FG76G20G66GE5G20G6CGE5G6EG67G76G61G72G69G67G20G76GE5G72G64 G30 G31G30 G32G30 G33G30 G34G30 G35G30 G36G30 G37G30 G30G2D G31G34 G31G35G2D G31G39 G32G30G2D G32G34 G32G35G2D G32G39 G33G30G2D G33G39 G34G30G2D G34G39 G35G30G2D G35G39 G36G30G2D G36G34 G36G35G2D G36G39 G37G30G2D G37G34 G37G35G2D G37G39 G38G30G2D G38G34 G38G35G2D GC5G6CG64G65G72 G73 G67G72 G75G70G70G20 G25G20G61G76G20GE5G6CG64G65G72G73G67G72G75G70G70G65G6EG20 G45G55G2DG67G65G6EG6FG6DG73 G6EG69G74G74 G46G69G6EG6CG61G6EG64 Diagram 2. Den genomsnittliga andelen ensamboende inom olika åldersgrupper i Finland och EU år 1996 G31G36G37 G74G69G6CG6CG20G73G6BGE4G6CG69G67G61G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2CG20G70GE5G70G65G6BG61G72G20G48G65G6CG6CG6DG61G6EG20G69G20G73G69G6E G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G2E G48G65G6CG6CG6DG61G6EG20 G73GE4G67G65G72G20 G76G69G64G61G72G65G20 G69G20 G73G69G6EG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G2CG20 G61G74G74 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G66GE5G72G20 G70GE5G76G65G72G6BG61G20 G6BG6FG6DG6DG75G2D G6EG65G72G6EG61G73G20 G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G20 G61G74G74G20 G74G69G6CG6CG68G61G6EG64G61G68GE5G6CG6CG61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G72 G6FG63G68G20GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G6EG61G73G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G6BG6FG6DG6DG75G6EG61G6CG20G73G65G72G76G69G63G65G2EG20G49 G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6BG75G6EG64G65G20G64G65G74G20G6BG61G6EG73G6BG65G20G70G61G73G73G61G20G62GE4G73G74G20G6DG65G64G20G65G6E G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG70G6CG65G74G74G65G72G61G72G20G6FG63G68G20G74G69G6CG6C G65G6EG20G64G65G6CG20G65G72G73GE4G74G74G65G72G20G6BG6FG6DG6DG75G6EG61G6CG61G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2E G56GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G66GF6G72G6BG6EG69G70G70G61G64G20G6DG65G64G20G6DGE5G6EG67G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G65G6BG6EG69G73G6BG61G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG2EG20 G49G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6E G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G73G20G64G6FG63G6BG2CG20G61G74G74G20G64G65G6EG20G61G76G20GE5G6CG64G65G72G64G6FG6DG20G66GF6G72G6FG72G2D G73G61G6BG61G64G65G20G6FG66GF6G72G6DGE5G67G61G6EG20G61G74G74G20G6BG6CG61G72G61G20G76G61G72G64G61G67G65G6EG73G20G73G79G73G73G6CG6FG72 G68G61G72G20 G6BG75G6EG6EG61G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G73G20 G69G20 G65G74G74G20 G66G6CG65G72G74G61G6CG20 G6CGE4G6EG64G65G72G2EG20 G50G72G65G2D G6DG69G65G6EG20 G66GF6G72G20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20 GE4G72G20 G76G61G6EG6CG69G67G65G6EG20 G62G65G72G6FG2D G65G6EG64G65G20G61G76G20G64G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G61G64G65G73G20GE5G6CG64G65G72G20G6EGE4G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6E G74G65G63G6BG6EG61G73G2EG20G50G72G65G6DG69G65G6EG20GE4G72G20G6CGE4G67G72G65G20G6AG75G20G79G6EG67G72G65G20G64G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G61G64G65G20 GE4G72G2EG20 G45G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G65G6EG20 G35G35G2DGE5G72G69G67G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G74G61G67G61G72G65G20G6BG75G6EG64G65G20G6DG65G64G20G65G6EG20GE5G72G73G70G72G65G6DG69G65G20G70GE5G20G63G61G20G35 G30G30G30G20G96 G37G20G30G30G30G20G6DG61G72G6BG20G66GE5G20G65G6EG20G6DGE5G6EG61G74G6CG69G67G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G70GE5G20G68GF6G67G73G74 G37G20G35G30G30G20G6DG61G72G6BG2CG20G6FG6DG20G68G61G6EG20G69G20G73G69G6EG6FG6DG20G74G69G64G20G70GE5G20G67G72G75G6EG64G20G61G76 GE5G6CG64G65G72G64G6FG6DG20 G6FG63G68G20 G73G76G61G67G68G65G74G20 G69G6EG74G65G20 G6BG61G6EG20 G6BG6CG61G72G61G20 G73G69G67G20 G65G6EG2D G73G61G6DG20G69G20G73G69G74G74G20G64G61G67G6CG69G67G61G20G6CG69G76G2E G56GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G66G69G6EG6EG73G20G69G20G6DGE5G6EG67G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G2CG20G6DG65G6E G64G65G20G68G61G72G20G69G6EG74G65G20G66GE5G74G74G20G6EGE5G67G6FG6EG20G73G74GF6G72G72G65G20G75G74G62G72G65G64G6EG69G6EG67G2EG20G49G20G64G65 G66G6CG65G73G74G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G68G61G72G20G64G65G6EG20G64G6FG63G6BG20G66G75G6EG6EG69G74G73G20G62G61G72G61G20G65G6EG20G6BG6FG72G74 G74G69G64G2CG20 G6BG61G6EG73G6BG65G20 G6EGE5G67G72G61G20 GE5G72G2EG20 GC4G76G65G6EG20 G6FG6DG20 G76GE5G72G64G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G6CGF6G73G65G72G20 G64G65G20 G73G65G72G76G69G63G65G2DG20 G6FG63G68G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G2D G72G69G6EG67G73G70G72G6FG62G6CG65G6DG20 G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G76GE4G78G61G6EG64G65G20 G61G6EG74G61G6CG65G74 GE5G6CG64G72G69G6EG67G61G72G20 G66GF6G72G6FG72G73G61G6BG61G72G20 G73G6FG63G69G61G6CG2DG20 G6FG63G68G20 G68GE4G6CG73G6FG76GE5G72G64G73G2D G73G65G6BG74G6FG72G6EG2CG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G64G65G6EG20G65G6EG6CG69G67G74G20G48G65G6CG6CG6DG61G6EG73G20G75G6EG64G65G72G2D G73GF6G6BG6EG69G6EG67G20G61G74G74G20G66G69G6EG6EG61G20G73G69G6EG20G70G6CG61G74G73G20G6FG63G6BG73GE5G20G69G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G2E