Søg artikel

Søgningen gav 55 resultater, viser 41 - 50

Viktige veivalg for yrkesskadeoppgjør

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Annet |

Yrkesskadeforsikringsordningen står ved en skillevei, hvor erstatningsoppgjørene kanskje fratas forsikringsselskapene og legges inn i et eget oppgjørskontor. Men spørsmålet er om går ordningen er i ferd med å gå seg bort?

Tre analyser af stress

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Charlotte Boysen Schmidt

Undersøgelse efter undersøgelse viser, at en meget stor del af danskerne føler sig stressede og ude af stand til at få hverdagens mange gøremål til at hænge sammen på en tilfredsstillende måde. Og stressoplevelsen ser ud til at ramme både høj og lav indenfor stort set alle brancher og samfundslag. Derfor er det næsten umuligt at pege entydigt på tiltag, der kan afhjælpe denne nye folkesygdom. Men noget bliver vi nødt til at gøre, for vi ved allerede meget om, hvor belastende og ødelæggende stress er for den enkelte, og hvor dyrt det er for samfundet, at så stor en del af dets borgere er ramt af stress.

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringshistorie, Forsikringsret, Markedsføring og konkurrence, Tilsyn | Forfatter: Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Ömsesidig försäkring har en lång tradition och spelar fortfarande en viktig roll. Redan på medeltiden byggde försäkringsinitiativen på att människor samarbetade och utvecklade gemensamma principer för att minimera olika risker. När aktiebolagsformen började användas antogs denna leda till bättre effektivitet, men det fanns även de som menade att försäkring inte borde drivas av ett vinstintresse utan att eventuella överskott borde återföras till försäkringstagarna.

Princip eller praktisk lösning – bör en generell direktkravsrätt införas i svenska FAL?

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Jessika van der Sluijs

I FAL (2005:104) har införts nya regler om den skadelidandes direktkravsrätt till ansvarsförsäkringsersättning. Huvudregeln är, liksom enligt gamla FAL, GFAL (1927:77) alltjämt att en direktkravsrätt saknas utom i vissa särskilda undantagsfall. Vid en direktkravsrätt aktualiseras en konflikt mellan å ena sidan principen om avtalets subjektiva begränsning och å andra sidan intresset av att kompensera den skadelidande. I denna artikel skall denna konflikt belysas. Jag skall även ge mina synpunkter på frågan om det vid en eventuell översyn av FAL bör införas en generell direktkravsrätt i svensk rätt.

Vilken är den bästa alliansmodellen för banker och försäkringsbolag?

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Raimo Voutilainen

Försäkringsbolagen och bankerna i Finland är i hög grad medvetna om behovet av samarbete i form av branschöverskridande allianser. Raimo Voutilainen, som disputerat för doktorsgraden vid Helsingfors handelshögskola, har i sin avhandling (2006) undersökt problemet att finna den lämpligaste formen av allians mellan försäkringsbolag och banker ur den operativa ledningens, tillsynsmyndigheternas och kundernas synvinkel. Det var fråga om ett multikriteriellt beslutsproblem, där kriterierna ofta är svåra att kvantifiera och jämföra. I undersökningen utreddes också eventuella kompromissmodeller som flera beslutsfattargrupper kan omfatta samt olika gruppers förståelse för varandras

Forsikring: Lavpris eller livsstil?

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Annet | Forfatter: Kaspar Colling Nielsen, Michael Knie-Andersen

Vi lever i stigende grad i en oplevelsesøkonomi. I industrisamfundet solgte man producerede varer. I overgangen fra industrisamfund til servicesamfund, gav man en gratis service med produktet man solgte. I dag lever vi af at sælge services og giver gratis oplevelser med. Den særlige historie der ledsager produktet eller købet bliver således en central del af den samlede ydelse til kunden.

Toward a Pan-European Pension Reform Approach:The promises and perspectives of unfunded individual account systems*

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Folketrygd | Forfatter: Robert Holzmann

The need for a rapid and comprehensive reform of the pension systemsin most old and new member countries of the European Union is increasingly acknowledged by pension scholars and politicians. While a few countries have recently undertaken major reforms to make their pension systems financially sustainable, in the majority of European countries the reform efforts are still insufficient. While national efforts can now draw support from intensified EU cooperation based on the Open Method for Coordination, this method takes the diversity of European pension design as a given, and much of the reform debate is still limited to fiscal issues at national levels. There is little discussion about a reform need beyond fiscal consideration. There is no discussion (anymore) about a reform move toward a more coordinated pension system within the European Union, and how such a system may look and come about. That is the topic of this policy note.* This policy note draws on Holzmann (2006) that presents the arguments in detail. The full range of pros and cons of NDCs is assessed by 24 papers published in Holzmann and Palmer (2006). Robert Holzmann is Director of the World Bank’s Sector of Social Protection & Labor. His department is in charge of the conceptual and strategic Bank work in the area of social risk management and it leads the Bank’s work on pension reform. His research on and operational involvement in pension reforms extends to all regions of the world, and he has published 24 books and over 100 articles on social, fiscal and financial policy issues.

Security for Social Security: Is Pre-Funding the Answer?

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Folketrygd | Forfatter: Robert L. Brown

With the re-election of George Bush, the debate around privatization of Social Security in the United States has been rekindled. The Republicans favor separating a part of OASDI to be moved into Individual Retirement Accounts. Some have suggested more radical reforms such as moving OASDI entirely from a Defined Benefit (DB) scheme to a Defined Contribution (DC) plan based on the Chilean model. Canada has moved to a system of greater pre-funding for the Canada/Quebec Pension Plans (C/QPP) in order to cap contribution rates at 9.9 percent. These proposals have the goal of creating higher investment returns, to make social security benefits more affordable. The important public policy issues inherent in such proposals are numerous: is pre-funded social security demographically immune; does pre-funding social security increase gross national savings and worker productivity; are there better ways to create a healthy economy; is social security best offered as a DB or DC plan? This paper reviews these important issues in the context of recent social security policy initiatives in Canada and the U.S. After extensive review, the paper concludes that greater pre-funding of social security will not, of and by itself, create a more secure system.

Sider