Søg artikel

Søgningen gav 43 resultater, viser 11 - 20

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Udgave: 4 / 2017 | Kategori: Skadesforebyggelse, Skadesforsikring | Forfatter: Vera Sønsthagen

Gjensidige har implementert et system som automatisk scorer alle nyregistrerte skadesaker innen de fleste bransjer, der output er en score som sier noe om sannsynlighet for svindel knyttet til skadesaken. Dette brukes i prosess-styringen i forbindelse med skadeoppgjøret. Gjensidige er nå i gang med å utvikle nye metoder for analyse for prediksjon av sannsynlighet for svindel og økonomisk kriminalitet knyttet til en skadesak.

Vem tar ansvar för helheten i pensionssparandet?

Udgave: 4 / 2017 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: ProSkandia

I början av oktober arrangerade ägarföreningen ProSkandia ett seminarium för sina medlemmar. Det handlade om parternas roll när det gäller tjänstepensioner, om hur ett framtida privat pensionssparande skulle kunna se ut, om vilket ansvar politikerna har och vilken roll Skandia spelar på marknaden.

Aggregering av kapitalkrav i standardformeln i Solvens II

Udgave: 4 / 2017 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsteknik | Forfatter: Magnus Carlehed

Enligt Solvens II ska försäkringsbolag hålla så mycket kapital att de klarar olika typer av negativa händelser. Man beräknar ett separat kapitalkrav för vart och ett av ett antal olika riskslag, och aggregerar sedan dessa med hjälp av givna ”korrelationskoefficienter”, vilket ger den så kallade standardformeln. Författaren har studerat denna typ av aggregering och jämför den med en mer korrekt aggregering där riskerna simuleras simultant.

Om värdet av organisatorisk mångfald

Udgave: 3 / 2017 | Kategori: Gensidige selskab | Forfatter: Susanna Alexius

Vi publicerar här ett upprop från Susanna Alexius, forskare vid Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hon vänder sig till Nft:s läsare för att få in synpunkter på organisatorisk mångfald, speciellt mot bakgrund av ömsesidiga bolag i vår bransch. Ta gärna kontakt med Susanna för att ge henne din syn på frågor som Har vi gått mot mer av monokultur i näringslivet de senaste decennierna? Försvinner kunskapen om och tålamodet med särarterna? Vilka risker ser du, eller är det kanske helt oproblematiskt med organisatorisk ”monokultur” ur din synvinkel?

Vill bidra till att få världens befolkning tänka hälsosammare

Udgave: 3 / 2017 | Kategori: Digitalisering, Skadesforebyggelse | Forfatter: Francis Bakos, Jürgen Elsnitz

Vitality är en del av Discovery, ett sydafrikanskt försäkringsföretag, och har blivit internationellt känt för sitt tydliga hälsorelaterade och förebyggande fokus. Sedan tjugo år tillbaka, erbjuder Vitality försäkringstagarna ett medlemskap, genom vilket de får tillgång till prisvärda, mobil-baserade lösningar, som belönar dem. Det handlar om vägar till att förbättra sin hälsa, bl.a. genom att motionera mera. I artikeln intervjuas bl.a. Francis Bakos, chef för Vitality Active, vid ett besök i Stockholm.

Et folkeselskap for distriktene, fagbevegelsen, forbrukere og jordbrukere

Udgave: 3 / 2017 | Kategori: Forsikringshistorie | Forfatter: Kristian Trosdahl

Overskriften var adm. direktør i Samvirke Kjell Hollers visjon for norsk forsikring i 1973. Det nye selskapet skulle være resultatet av en fusjon av Norges Brannkasse, Samtrygd og Samvirke, senere bare Norges Brannkasse og Samvirke. Denne artikkelen handler om utviklingen av fusjonsplanene, og hvordan fusjonen til slutt ble veltet av en hotelleier fra Hardanger.

Sider