Søg artikel

Søgningen gav 14 resultater, viser 11 - 20

Om försäkringsbarheten av sanktionsavgifter

Udgave: 1 / 2021 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Catharina Hemmings

I föregående nummer av Nordisk försäkringstidskrift tog en av artikelförfattarna upp frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara. I detta nummer har vi valt att ytterligare fördjupa oss i ämnet om möjligheterna till att försäkra sig mot sanktionsavgifter. Catharina Hemmings, ansvarsunderwriter på If Skadeförsäkring, har skrivit en uppsats i ämnet och berättar i artikeln om sina slutsatser.

Sider