Vill vara försäkringsutmanaren 

Öppenhet
Öppenhet är viktigt för både ICA Försäkring och Caroline Farberger
Interviewed: Caroline Farberger
Position: Caroline Farberger
E-mail: caroline.farberger@ica.se
Organization: ICA Försäkring
About:

VD


Utgave:
3, 2021
Sprog: Svensk
Kategori:

När vi hör talas om ICA, tänker nog de flesta av oss först och främst på matvaror. Och med en marknadsandel på ca en tredjedel av dagligvaruhandeln i Sverige är det inte så konstigt. Men ICA-koncernen är mycket mer än så. Sedan oktober 2015 finns till exempel ICA Försäkring som en aktör på försäkringsmarknaden. 

— ICA-Banken hade tidigare ett white label-samarbete inom försäkring med Moderna. Banken insåg dock att man skulle kunna bedriva verksamheten bättre i egen regi. Samarbetet sades upp och under mycket hemlighetsmakeri — bolaget hette inledningsvis ICA Tomat AB! — inleddes ett omfattande arbete att bygga upp ett försäkringsbolag som dotterbolag till banken. 

Caroline Farberger är sedan våren 2016 VD för ICA försäkring. Hon kom närmast från Trygg-Hansa, där hon under de sista fem åren var privatchef. 

Caroline är känd för att ha genomgått en könskorrigering och som första högre näringslivschef i Sverige gått ut och berättat om processen. Hon har varit mycket synlig i media och även beskrivit sin resa i boken ”Jag, Caroline”. Hon berättar också gärna hur hennes syn på ledarskap har påverkats, men mer om det senare i intervjun. 

Enkelheten i centrum 

Nu tillbaka till ICA Försäkring. 

Det var under bildandet av det nya försäkringsbolaget en stor fördel att vara dotterbolag till ICA-banken, som redan hade en reglering via bankoktrojen. Dessutom har det inte varit svårt att hitta synergier med bankverksamheten. 

Det har också funnits utmaningar. Att få ICA:s kunder att även köpa sin försäkring där, är en sådan. Att kunna dra verklig nytta av varumärket och det faktum att halva Sveriges befolkning handlar hos ICA. 

 — Det gällde att hitta det rätta språkbruket. I marknadsföringen använder vi oss därför av ”paket” med olika färger, för att på så sätt försöka skapa en association till ICA:s ”vanliga” sortiment. För att det ska vara enkelt att köpa en försäkring, arbetar vi inte med många olika varianter. Det är enkla paket att ta ställning till, liksom ett och samma pris som gäller oavsett produktkombination. Och det finns inga gruppavtal med rabatter till olika kundgrupper. 

Den ICA-mässiga paketeringen är tänkt att ytterligare betona enkelheten, berättar Caroline och noterar att ”försäkring är ju ändå tillräckligt komplicerat, så det gäller att göra det så enkelt som möjligt”. 

— Vårt motto är Enkelt att förstå – Enkelt att köpa – Enkelt att använda. Och vi vill hela tiden göra affär direkt med slutkunden. 

Inbyggd prisjämförelsefunktion 

Varför bytte Caroline sida, från ett mer traditionellt försäkringsbolag till en uppstickare som ICA Försäkring? 

— Jag har idag 25 år i försäkringsbranschen, varav 13 år i sträck på Trygg-Hansa. Innan jag började på ICA Försäkring hade det blivit alltmer uppenbart för mig att branschen var ett oligopol. Jag kände att jag skulle vilja utmana, att ställa mig på kundens sida. Vi har ju en prisjämförelsefunktion, kallad Försäkringsutmanaren, inbyggd på vår hemsida, där kunden kan jämföra vad nuvarande försäkring kostar för honom eller henne och vad den skulle kosta hos oss. 

ICA Försäkring har för sin prisjämförelsefunktion valt assisterad inloggning med hjälp av Insurelys plattform (som det går att läsa mer om i en annan artikel i detta nummer av Nft <länk>). 

— Vi vill gärna vara försäkringsutmanaren, som utmanar andra företag i branschen. Som kund ska jag enkelt kunna se vilka försäkringar jag har och även kunna jämföra med vad vi kan erbjuda inom sak- och personförsäkring, säger Caroline och fortsätter: 

— Jag förstår att enklare och transparenta jämförelser kan upplevas som ett hot mot stabiliteten i branschen, men jag anser att det är en rätt väg att gå gentemot kunden. 

Utnyttja synergierna bättre

Är då Caroline nöjd med utvecklingen så här långt? 

— Hittills har det gått mycket bra. Premievolymen efter nästan sex år var vid senaste halvårsskiftet 774 miljoner kr och premieintäkterna har vuxit med 17 procent under det senaste året. 

Vägen framåt handlar, enligt henne, i stor utsträckning om att bättre kunna utnyttja synergierna med ICA och då framförallt ICA Banken. Utmaningen ligger i den tröghet som finns hos kunder när det gäller att byta försäkringsbolag. 

— Många väljer att stanna kvar hos sitt gamla försäkringsbolag. Vi vill visa att vi är en trovärdig leverantör. 

En kultur där alla kommer till sin rätt 

Öppenhet löper som ett ledord under intervjun med Caroline. Det gäller både när hon talar om ICA Försäkring och om hennes resa från att leva som man till att leva som kvinna. En resa som också har påverkat hennes syn på ledarskapet. 

— Jag är i grunden en analytisk person, som gärna lyssnar på den som pratar siffror, men inser numera att jag omedvetet inte använde hela spektret. För mig har det blivit alltmer tydligt att se till mångfalden och det har lett mig fram till det inkluderande ledarskapet. 

Hon ser olikheter som en kompetens i sig. Det är en nödvändig tillgång för att nå verklig affärsnytta och något som därför måste utnyttjas. 

Men hon är väl medveten om att det inte räcker med att anställa medarbetare med olika bakgrund. Det förbättrar statistiken, men det är bara en början. Man måste också ägna sig åt att bygga nya kulturer. 

I en intervju för fackförbundet Ledarna säger hon att ”genom att vara öppna, inkluderande och tillåtande kring att alla får vara sig själv, får vi ut den fulla potentialen i varje medarbetare. Dessutom fattar vi bättre beslut om vi har flera olika synsätt och erfarenheter representerade”. 

— Inkludering handlar alltså om att skapa en kultur där alla kommer till sin rätt, säger Caroline avslutningsvis.