Søg artikel

Søgningen gav 15 resultater, viser 1 - 10

Förstärkt EU-kunskap för SFF-medlemmar

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring | Forfatter: Christina Lindenius, Göran Färm

I slutet av januari arrangerade Svenska Försäkringsföreningen ett medlemsmöte under rubriken ”EU:s beslutsvägar - Hur kan försäkringsbranschen påverka lagstiftningen?”. Göran Färm, f d EU-parlamentariker, numera Senior Advisor på Diplomat Communications och Christina Lindenius, VD för Svensk Försäkring, berättade då om vilka möjligheter den svenska försäkringsbranschen har att påverka försäkringsfrågorna på EU-nivå.

Hvem har ansvaret for forbrugerbeskyttelsen?

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring, Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Claus Tønnesen

I disse år opleves en aldrig tidligere set vækst i omfanget af den offentlige regulering, som skal sikre kunderne god forbrugerbeskyttelse, når de køber og anvender forsikrings- og pensionsprodukter. Størsteparten af den nye regulering stammer fra EU, der dermed på det finansielle område påtager sig ansvaret for, hvad der er godt for forbrugerne i samtlige 29 EU-lande.

Ensidigt indhentet erklæring

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Peter Celander Lindgren

I Danmark var det indtil Højesterets kendelse U.2014.138H ikke tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum i en retssag, hvis modparten protesterede herimod. Dette gjaldt uanset om det ensidigt indhentede responsum var indhentet før eller under en retssag. Højesterets kendelse ændrede denne praksis, så det nu er tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum som partsindlæg mod protest fra modparten. Højesterets kendelse kan tænkes at få betydning for forsikringsretlige sager og branchen i øvrigt på flere områder.

Utmaningar för tillväxt och investeringsvilja i Europa i finanskrisens spår

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret, Risiko | Forfatter: Michael Lanser

Denna rapport syftar till att redogöra för en del av de invändningar mot de förespeglingar, om bättre förutsättningar för långsiktiga investeringar inom ramen för tjänstepensionsbranschen, som ändringar i gällande solvensregelverk avser att främja. Utgångspunkten för redogörelsen är tjänstepensionsbranschen i Storbritannien och bakgrunden till denna rapport är en studieresa till London i november 2014 med Svenska Försäkringsföreningen.

Den skadelidandes rättsställning vid ansvarsförsäkring i tysk rätt – en jämförande analys

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Gunnar Franck

I denna artikel redovisas de rättsliga möjligheter som den skadelidande enligt tysk rätt har för att kräva ersättning direkt från försäkringsbolaget. Artikeln visar att tysk rätt har en mycket mer restriktiv inställning mot en direktkravsrätt än vad svensk rätt har. Vidare undersöks hur den tyska rätten behandlar problemet om i vilken mån försäkringsbolagets invändningar mot den försäkrade också kan göras gällande mot den skadelidande. På denna punkt är skillnaden mellan tysk och svensk rätt beträffande resultatet inte så stor, men den svenska regeln är tämligen komplicerad och svår att överblicka, jämfört med den tyska regeln.

Framtidens bilar innehåller utmaningar för både försäkringsbransch och bilverkstäder

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Lars G Carlsson

De krav som ställs på dagens och morgondagens bilar står ofta i motsats till varandra. För biltillverkarna är det en svår kombination som kräver nya säkerhetssystem, materiel, konstruktioner, drivkällor och drivmedel.Allt detta påverkar såväl försäkringsbransch och bilverkstäder. Verkstäderna behöver kunna mer om nya materiel, reparationsmetoder och jobba mer processorienterat. Försäkringsbranschen behöver anpassa såväl skadehantering, produkter och premiefaktorer som till exempel bilklassning. Artikeln är en bearbetning av det anförande som författaren höll vid Svenska Försäkringsföreningens bilskadeseminarium i oktober 2014.

On the Effect of Intensified Regulation on the Product Strategy of Nordic Life Insurance Companies

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret, Risiko | Forfatter: Olli-Pekka Ruuskanen, Raimo Voutilainen

Seven big Nordic life insurance companies were interviewed to find out how intensified regulation and especially Solvency II has affected their product strategy. Almost all companies have given up writing new traditional business, and each company uses risk based steering which is a positive side effect of Solvency II. Variable annuities could be a compromise between traditional and unit liked businesses, but the companies do not write variable annuities very intensely. The companies’ activity in fixed annuities is gradually growing, but they do not transfer the longevity risk to a third party. This will prove necessary when the annuity market grows. The companies are growing their risk life business, but few of them have implemented new risk factors instead of gender which is no more allowed in life insurance. All companies use bancassurance as sales channel solution. Almost all of them are a part of a captive structure, and they do not foresee any changes in this. In this respect the companies differ from a current trend in Southern and Central Europe according to which banks are lightening their holdings in insurance companies.

Standard & Poor’s says Nordic insurance sectors are healthy but exposed to interest rate risk

Udgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring, Forbrugerspørgsmål, Risiko, Skadesforsikring | Forfatter: Anna Glenmar

On December 22, 2014 Standard & Poor's published an article titled "Nordic Insurance Sectors Are Healthy, But Exposed To Interest Rate Risk". Seven of nine Nordic insurance sectors carry low-risk IICRAs, while just two carry intermediate or moderate risk, according to our assessment. Nevertheless, the sectors still face various risks, particularly from low interest rates.

Sider