Riskhantering i fokus på Arlanda

Artikel forfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgave:
1, 2014
Sprog: Svensk
Kategori:

För en verksamhet med 20 miljoner resenärer 2013 och drygt

200 000 starter och landningar per år sköter inte sig själv. Två tredjedelar av resenärerna åker till eller från utlandet. Arlanda är Sveriges viktigaste kommunikationsnav och här arbetar ca 18 000 medarbetare – alltså motsvarande storleken på en hyggligt stor svensk kommun.

Med en så här stor och känslig verksamhet – där mycket helt enkelt inte får gå fel – är det inte konstigt att säkerhetstänkande och krishantering står högt på dagordningen. Det samordnade ansvaret för detta ligger på statliga Swedavia.

 

I artikeln berättar Fredrik Jaresved, Chef Ledningsstöd på Swedavia Arlanda, Sarah Zaalouh, Risk Manager inom Svedavia-koncernen,och Elin Richarz, Crisis Manager på Arlanda, om säkerhetsarbetet på Arlanda.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.