AMF: ”Fler kunder behöver bli medvetna om vad en flytt innebär”

Flytta
Interviewed: Malin Omberg
Position: Vice VD
E-mail: malin.omberg@amf.se
Organization: AMF
Utgave:
4, 2023
Sprog: International
Kategori:

I årets undersökning av flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension framgår att runt en tredjedel är omedvetna om att de har flyttat sin pension från AMF. Mer än hälften av dem som är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension uppger att de inte jämförde olika alternativ innan flytten. Undersökningen visar också att runt 40 procent av dem som flyttat sin pension hamnar i ett alternativ som inte motsvarar de egna preferenserna.  

Det är åttonde året i rad som AMF genomför den här flyttrapporten, i samarbete med Demoskop. Man vill genom undersökningen belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och samtidigt öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepensioner.

Många kunder omedvetna om konsekvenserna av en flytt

─ Vi anser att flytträtten är viktig för konkurrensens skull och det är något som vi också har argumenterat för. Men självklart ska en flytt ske först efter det att kunden haft möjlighet att informera sig. Målet för oss är att de kunder som väljer att flytta sin tjänstepension ska vara välinformerade om vad som händer i samband med flytten, säger Malin Omberg, vice VD på AMF.

─ Tyvärr är vi inte där än. Antalet kunder som är omedvetna om att de flyttat sin pension från AMF varierar något från år till år (mellan 23 och 36 procent), men ligger nu på närmare en tredjedel. Det är självfallet inte acceptabelt.

AMF arbetar med att göra kunderna medvetna om vad som är viktigt att tänka på när det funderar över ifall de ska flytta sin tjänstepension. Samtidigt strävar man efter att utforma systemet så att det blir tydligt hur flyttflödet går till. Och företaget vill också se en bekräftelse från kunden om att han eller hon är medveten om att flytten görs.

Även marknadens aktörer har ett ansvar

─ Men det ligger också ett ansvar på marknadens aktörer att kunna göra det tydligt för kunden vad man flyttar till och vad man flyttar från. Det är viktigt att regelverken följs. Rådgivningen ska ha sin grund i att rekommendera vad som är bäst för kunden och det måste alltid ske en tydlig dokumentation, betonar Malin.

Hon pekar också på att ett felinformerat val kan få stora konsekvenser för kunden. Ett exempel är att kunden kan ha haft en lösning med garanti, som försvinner i och med valet.

─ Att lämna en garanti bakom sig strax innan pension kan bli väldigt bekymmersamt.

Malin sätter också ett frågetecken för när en del aktörer lockar med till exempel lägre boränta för den som flyttar sin tjänstepension.

Hon kan se en risk för att antalet omedvetna flyttar ökar, mot bakgrund av digitaliseringen och den ökande trenden med datadelning.

- Därför är jag övertygad om att spararna, pensionsbranschen och samhället skulle tjäna på att arbeta tillsammans för att öka intresset för och medvetenheten om tjänstepensionen.

Hela rapporten går att ladda ner

Vad visar då årets undersökning? Här kommer några smakprov:

     Knappt en av tre (29 procent) av dem som flyttar från AMF är omedvetna om att de har flyttat

     Drygt fyra av tio (41 procent) flyttar till en annan sparform än vad de önskar

     Knappt hälften av dem som flyttade sin tjänstepension gjorde någon jämförelse mellan olika alternativ innan de tog beslut om flytten. Drygt en av tre upplevde det som svårt att jämföra olika alternativ och erbjudanden

     Var fjärde sparare efterfrågar mer tid att fundera och att man får bekräfta sitt val genom att till exempel signera med e-legitimation

Hela rapporten finns att ladda ner via denna länk