Konkurrencen på skadesforsikringsområdet

I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes – på de områder, hvor talgrundlaget er til stede – med Sverige og Norge.

På baggrund af de udvalgte konkurrenceindikatorer vurderes det, at der generelt er gode konkurrenceforhold på skadesforsikringsmarkedet i Danmark. Dette ses blandt andet ved:

- En lav indtjening målt på erstatningsprocenten og egenkapitalforrentningen. Det er således ikke tegn på, at skadesforsikringsselskaber i Danmark tjener overnormale profitter. Der er også lav indtjening målt på erstatningsprocenterne i Sverige og Norge.
- Der er i Danmark ikke tegn på dominerende virksomheder, da de største fire selskaber kun dækker 60 pct. af markedet. I Sverige og Norge er dette tal oppe på 80 pct.
- Produktivitetsudviklingen er høj i den danske forsikringsbranche. Dette indikerer, at selskaberne er meget konkurrenceudsatte, og at der er et konstant pres for, at forsikringsselskaberne udvikler sig for at klare konkurrencen.
- Danske forbrugere er tilfredse med deres forsikringer

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).