Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Artikel forfatter: Erik Alm
Position: General Manager and Chief Actuary
E-mail: erik.alm@hannover-re.com
Organization: Hannover Life Re
Utgave:
3, 2012
Sprog: Svensk
Kategori:

Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man inte minst enligt Solvency II-direktivet är tvungen att göra - måste man kunna lita på de prognoser om antagen livslängd som aktuarierna tar fram.

 

Men går det verkligen att på ett säkert sätt göra prognoser om hur skillnaden mellan könsneutrala premier kommer att utvecklas över lång tid? Erik Alm, chef för Liv-verksamheten på Hannover Re och själv aktuarie, visar i den här artikeln på hur han försökt återskapa sådana prognoser ur ett historiskt perspektiv.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.