Vill bidra till att få världens befolkning tänka hälsosammare

Artikkelforfatter: Francis Bakos
Position: Chef för Vitality Group
E-mail: francis.bakos@vitalitygroup.com
Organization: Vitality Group
Udgave:
3, 2017
Språk: Svensk
Kategori:

─ Sjukvård är idag något som är överkonsumerat i vårt samhälle, medan hälsovård är underkonsumerat. Det här förhållandet har naturligtvis en påverkan på såväl försäkringsföretagen, försäkringstagarna, som samhället i stort. Om vi kan förändra människors beteenden när det gäller dessa frågor, kommer det att få effekter för branschen.

Det säger Francis Bakos, chef för Vitality Active, som Nordisk försäkringstidskrift träffar när han i augusti var på besök i Stockholm. Vitality Group är en del av Discovery, ett sydafrikanskt försäkringsföretag, grundat 1992 och verksamt inom finansiella tjänster, med ett brett erbjudande av försäkringsprodukter. Deras hälsovårdsprogram ─ Vitality ─ har blivit internationellt känt för sitt tydliga hälsorelaterade och förebyggande fokus.

Ett ohälsosamt beteendemönster hos människor, spelar i många fall en avgörande roll för ökningen av livsstilssjukdomar och dödsfall av sjukdomar runt om i världen. Försäkringstagarnas riskprofil kan påtagligt minskas genom att man skapar motivation för en hälsosam livsstil. Vitality bygger denna motivation genom att sporra kunder att vårda sin hälsa.

Vitality har funnits sedan 1997. Affärsidén bygger på att försäkringstagarna erbjuds ett medlemskap, genom vilket de får tillgång till prisvärda, mobil-baserade lösningar, som belönar dem . Det handlar om vägar till att förbättra sin hälsa, bl.a. genom att motionera mera.

Inom Vitality Active har byggt upp partnerskap med flera försäkringsbolag över hela världen. I dagsläget rör det sig om samarbeten i 13 länder.

Medlemmarna belönas för hälsofrämjande aktiviteter

Vitality Active är den del av Vitality, som belönar kunderna när de har koll på sin hälsa genom att fylla sin hälsoskattning och motionera.  Belöningarna är av både kort- och långsiktig natur. Kortsiktiga belöningar, kan röra sig om saker som en gratis kopp kaffe på Starbucks. Tanken är sedan att kontinuerligt sätta nya personliga mål för medlemmarna och belöna dem när de möter sina mål. Långsiktiga belöningar ger kunden något att sträva efter, som en gratis Apple Watch och rabatter på försäkringspremier.

Vitality Active utvecklas över tid. Som exempel kan nämnas Healthy Food benefits, vilka ger rabatter på sådana matvaror som gör hälsosamma måltider mer prisvärda. I vissa länder kan du få kostnadsfria gymkort eller t.o.m. löpskor utan kostnad.

Ytterligare belöningar kan vara av typ rabatter på flygresor, spa-vistelser, semesterresor och mycket mer.

─ Vi har verkligen en stark övertygelse om att vi bidrar till att göra världens befolkning hälsosammare och det är en strävan som alla våra medarbetare står bakom, säger Francis Bakos.

Data samlas in digitalt

De data som visar hur medlemmen når sina mål samlas in digitalt som samlas in genom att ha en uppkoppling till konditionsmätare (Garmin) eller till vissa smartphones som Samsung och Apple. Dessa kan kopplas upp mot den digitala plattformen via Vitality Device Platform, som kan kommunicera med ca 100 olika typer av mobiltelefoner, aktivitetsklockor, aktivitetsarmband och annan, liknande utrustning.

Idag finns en stor mängd data i Vitalitys databas. Här blir det svårt att komma förbi frågan om hur det här stämmer överens med den personliga integriteten.

─ Vi gör tre olika saker för att värna om medlemmarnas integritet. För det första är vi alltid noga med att följa den lokala marknadens lagstiftning kring tryggande av människors integritet. För det andra måste varje medlem ge sitt godkännande till att vi sparar deras uppgifter. Och för det tredje ser vi till att alla data anonymiseras, innan de förs över till ett försäkringsföretag, betonar Francis Bakos.

För att ytterligare stärka den personliga integriteten, säkerställer alltid Vitality att det finns en tydlig rågång mellan de försäkringsföretag som man har ett samarbete med.

Söker fler samarbeten

Vitality söker samarbete med fler försäkringsföretag på vissa, utvalda marknader. 

─ Vi har en lång erfarenhet av sådana samarbeten och hur man ska gå tillväga för att nå framgång med det. Det måste finnas en förståelse i de företag vi samarbetar med, att det finns ett positivt samband mellan att kunderna mår bättre och framgång för företaget ifråga. Jag ska inte sticka under stol med att det då kan krävas en kulturell förflyttning i företaget. Det handlar om att få alla medarbetare med sig och då måste det börja med företagsledningen, som bör ha särskilda KPI:er för detta syfte, konstaterar Francis Bakos.

Försäkringsföretag som ingår partnerskap med Vitality, kommer att alla att omfattas av Vitalitys nätverk. Genom att samarbeta, delas all kunskap och erfarenheter som företagen bygger upp.

Sedan 25 år tillbaka finns ett nära samarbete mellan Vitality Active och återförsäkringsbolaget Hannover Re.  Hannover Re var en av finansiärerna när Discovery startades och är i dag den huvudsakliga återförsäkringspartnern till Discovery globalt.

─ Som återförsäkrare är det vår uppgift att bidra till våra kunder försäkringsbolagens utveckling och värdeskapande på olika sätt.  Prevention och förebyggande hälsoinsatser blir allt viktigare för många försäkringsbolag, inte minst i Norden där ohälsotalen stiger. Det finns knappast någon i hela världen med så gedigen erfarenhet av detta som Discovery, och därför vill vi gärna sammanföra dem med intresserade partners. Här finns en möjlighet att hjälpa och lära av varandra, säger Jürgen Elsnitz, Business Development Manager på Hannover Re Life & Health i Sverige, och fortsätter:

 ─ Vitality Active, light-versionen av Vitality, gör även att mindre försäkringsföretag ska kunna ingå partnerskap med Discovery  (se information).