VD-debatten blev del av 140-årsfirandet

Artikkelforfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Udgave:
4, 2015
Språk: Svensk
Kategori:

Årets VD-debatt hölls som ett led i Svenska Försäkringsföreningens 140-årsjubileum. I den deltog Bengt-Åke Fagerman, tidigare VD och koncernchef för Skandia, Sten Dunér, VD för Länsförsäkringar AB, Jens Henriksson, VD och koncernchef för Folksam, Johan Agerman, Managing Director SE på Trygg-Hansa, Gunilla Svensson, VD för Dina försäkringar AB och Louise Sander, VD för Handelsbanken Liv. Moderator var Gunnar Olsson, tidigare chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här nedan följer några axplock från debatten:

Digitaliseringen

Gunnar Olsson ställde frågan om vad digitaliseringen innebär för bolagen och för deras kunder.

– Digitaliseringen medför att vi kommer ännu närmare våra kunder än vad vi är idag, vilket är positivt. Den innebär en förenkling för kunden och dessutom kommer vi att vara nåbara 24/7. Det finns bara fördelar för kunden. (Sten Dunér)

– Vi går på pumpen ibland, eftersom vi ska möta regelverket för finansiell rådgivning. Som bank kan vi egentligen inte sälja försäkring utan rådgivning och då stöter vi på hinder med att göra det enkelt för kunderna. (Louise Sander)

– Helt plötsligt har ordet digitalisering vunnit sådan kraft. Det är något som vi jobbat med sedan urminnes tider, men nu har vi fått nya effektiva verktyg. Att göra det enklare för kunden är något som alla bolag måste ta till sig. Över tid blir det också billigare för kunden. (Bengt-Åke Fagerman)

– Vi måste bli lika digitaliserade som våra kunder redan är. Det handlar också lika mycket om att sluta göra saker, som att digitalisera. (Johan Agerman)

– Som sakförsäkringsbolag måste man tänka på att kunderna inte vill ha allt digitaliserat. (Gunilla Svensson)

– Digitalisering gör att det blir säkrare för kunden. (Jens Henriksson)

– En negativ aspekt av digitaliseringen hittar vi i England, där man fått ett stort fokus på pris. Då kommer myndigheterna in och säger att det största problemet är att folk är underförsäkrade. I branschen måste vi därför även bli duktiga på innehållet. (Johan Agerman)

– Det är med stor varsamhet som vi digitaliserar. När det är som svårast för kunderna, måste vi vara där själva och stå för de kundlöften som ligger i köpet av en sakförsäkring. (Gunilla Svensson)

– Vi ser hur kunderna går mellan det digitala, till det personliga mötet och till telefonmötet. Vi har inga planer på att dra ner vårt kontorsnätverk. (Sten Dunér)

Behovet av lagstiftning och branschöverenskommelser

Gunnar Olsson ställde frågan ifall det finns områden där kunderna behöver stöd av lagstiftning och branschöverenskommelser för att kunna matcha bolagen.

– Bolagen behöver hantera de fenomen och de risker som samhällsutvecklingen ger upphov till, vare sig det gäller självstyrande bilar eller 3D-skrivare. Stat och samhälle behöver hantera lagstiftningsutmaningen. (Gunilla Svensson)

– Livförsäkringskunderna behöver mycket stöd för att få en bra relation med alla sina bolag. Vi borde t.ex. ha en lagstiftning kring hur hög en flyttavgift får vara för att det inte ska vara ocker eller totalinlåsning. (Louise Sander)

Pensioner

Gunnar Olsson ställde frågan om huruvida debattdeltagarna tror att den allmänna pensionen kommer att bli ännu lägre i förhållande till slutlönen.

– Jag tror inte att nivån kommer att gå upp, för vem skulle finansiera detta? Det är få som vill jobba längre eller spara mer. (Bengt-Åke Fagerman)

– Vi har ett autonomt pensionssystem, som är autonomt bara så länge som politikerna accepterar detta. Kommer vi ner på ännu lägre nivåer, kommer det politiska systemet att reagera. Det finns en risk att man väljer att finansiera nivåhöjningar med höjda skatter, vilket har en negativ effekt på arbetskraftsutbudet. (Jens Henriksson)

– Vi har ett dåligt sparande. Vi måste få en förändrad kultur och vi måste få statsmakterna att hjälpa till. (Sten Dunér)

– Vi borde lagstifta om tvingande tjänstepension som i Norge, så att inte det inte blir personer som saknar tjänstepension. (Louise Sander)

– Att ta bort avdragsrätten för pensionssparandet var nog riktigt. Det fanns problem med avdragsrätten, dels politiskt, dels i det faktum att många trodde det var skatteneutralt. Beslutet har dock skickat en fel signal. (Jens Henriksson)

Jämställdhet och mångfald

Gunnar Olsson ställde frågan om hur bolagen arbetar med att öka antalet kvinnliga chefer.

– Idag har Trygg-Hansa 40 procent kvinnliga chefer. Men så såg det inte ut för ett tag sedan, framförallt inte i front-line. Där satt unga killar och rekryterade unga killar. Vi hade en diskussion om detta och blev helt överens om att rekrytera både tjejer och minoritetsgrupper. Det har gått otroligt fort – idag har vi en majoritet kvinnliga ledare i front-line och det hade vi inte för två år sedan. (Johan Agerman)

– Hos oss har vi inget problem med andelen kvinnliga chefer – kanske kunde det vara fler i högsta ledningen. Däremot jobbar vi med mångfaldsfrågan. (Louise Sander)

– Jämställdhetsarbetet har en enormt stor betydelse för kunderna. (Gunilla Svensson)

– Att vara 50/50 är en hygienfaktor. Det är mångfalden som är den svåra frågan, speciellt när man ser vad som händer i världen runt oss. (Sten Dunér)

– Kanske om några år att vi får en omvänd situation, eftersom de duktigaste personerna som kommer ut från universiteten är tjejer. (Bengt-Åke Fagerman)

– För oss är mångfaldsfrågan en utmaning med tanke på vår struktur. Vi påverkas jättemycket av de många människor som kommer till vårt land. Vi har 55 kontor runt om i landet och vi måste hitta sätt att hantera bl.a. språkfrågan. (Gunilla Svensson)

– Vi har haft lite tur med att ha en tredjedel av vår verksamhet i Malmö. Det har en relevans i hur mixen ser ut i våra call center. (Johan Agerman)


 

Innan debatten höll Sara Råsmar, VD för Svenska Försäkringsföreningen, ett inledningstal, där hon bl.a. berörde föreningens historia och på vilket sätt SFF bidrar till att skapa värde för försäkringsbranschen idag. En utveckling av detta tal finns som särskild artikel i detta nummer av Nordisk försäkringstidskrift.

Under kvällen delades årets Ung Talang-pris ut till Klas Svensson på If. En intervju med honom finns också med i detta nummer av Nordisk försäkringstidskrift.

Kvällen avslutades med att komikern Johan Rheborg gav en stand-up på temat "Mitt i livet".