Utnyttjar erfarenheter från Baltikum i den svenska affären

Artikkelforfatter: Jonas Jonsson
Position: VD
E-mail: jonas.jonsson@swedbank.se
Organization: Swedbank Försäkring
Udgave:
1, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

– Inom försäkringsområdet har vi idag en intressant och snabbt växande verksamhet i de baltiska länderna. Inte minst på digitaliseringsområdet har vi skaffat oss stora erfarenheter, som vi nu utnyttjar för att stärka den verksamhet vi har i Sverige.

Jonas Jonsson, är chef för den del av Swedbank som kallas Group Insurance Products, där han varit sedan 2012. Dessförinnan jobbade 18 år inom Skandiakoncernen.

I Group Insurance Products ingår bl.a. det dotterbolag som heter Swedbank Försäkring (och som Jonas är VD för), liksom dotterbolagen Swedbank Life Insurance och Swedbank P & C Insurance i Baltikum. Totalt finns i den här delen av bankens verksamhet närmare 400 medarbetare.

Swedbank Försäkring grundades 1990. Bolaget har tidigare varit en del av Swedbank Robur, men är sedan 1 januari 2010 ett helägt dotterbolag i Swedbank.

Många olika produktområden

Swedbank Försäkring ökade under 2015 sina premieinkomster med 6 procent till ca 15,7 miljarder kr och det förvaltade kapitalet uppgick till ca 145 miljarder kr. Verksamheten bygger produkter inom de flesta områden inom liv och pension från rena riskprodukter (Liv, Olycksfalls, etc.) till tjänstepension och kapitalförsäkringar.

– En allt viktigare komponent för oss är pensionssparandet. Här håller vi nu på att återta vår tidigare position. Swedbank som helhet är väldigt bra på sparandeprodukter och inom sparandeområdet samt har en mycket bred kunskap. Här kan vi i Swedbank Försäkring se en potential för ökad tillväxt, säger Jonas Jonsson.

Satsar på tjänstepension

Han anser att Swedbank har ett mycket attraktivt erbjudande när det gäller avtalspension. Det finns med som alternativ i alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Och man har också möjlighet att ge råd till kunderna, med tanke på de ca 65 specialister som Swedbank Försäkring har inom tjänstepension.

– Det här ett av de områden som vi kommer att satsa hårt på framöver. Framförallt vill vi bygga vidare på trygghetssidan, med försäkringsskydd som liv- och sjukskydd.

Jonas Jonsson sticker inte under stol med att här finns både möjligheter och utmaningar.

– Det gäller att skapa en sund och hållbar ekonomi, både för kunderna och för banken. För vår del handlar det om att nå bankens fyra miljoner privatkunder på ett mer optimalt sätt. Vi måste inse att försäkringsprodukter är något som många kunder inte är särskilt intresserade av och därför är vi tvungna att själva bli mer aktiva och möta kunderna i de kanaler de själva väljer.

Småföretagare intressant målgrupp

En intressant målgrupp är småföretagare. Många av dem saknar bra pensionslösningar. Sedan ett antal år tillbaka är tjänstepensionsförsäkring för företag ett allt mer växande och högprioriterat område. Därför försöker Swedbank Försäkring nå småföretagarna med erbjudanden om individuella tjänstepensioner, men i Swedbanks kundbas på företagssidan finns givetvis även större företag och dessa vill vi även arbeta närmare med.

Jonas Jonsson betonar att Swedbank inte bara har en stor kundbas, både på företag- och privatsidan, utan också en mycket bred sådan. I det ligger ett stort ansvar, inte minst på tanke på dem som under åren haft låga inkomster och därmed kan riskera att ekonomiskt få en tuff pensionärstillvaro. Att nå dessa grupper med information och bra erbjudanden, ser han som mycket viktigt.

En utmaning som Jonas Jonsson pekar på är att kunderna inte längre går in på bankkontoren i samma utsträckning som tidigare. Det är här de digitala alternativen kommer in i bilden. Tillsammans med övriga delar av banken, satsar nu Swedbank på att digitalisera rådgivningen och produkterbjudandet.

Jobbar med förenkling

– Här kan vi dra stor nytta av erfarenheterna i Baltikum. Där har man jobbat mycket med förenkling. Exempelvis har kollegorna i Baltikum satsat mycket på att göra våra kunderbjudanden så enkla att det passar i mobiltelefonerna. Vi utnyttjar nu den kompetens vi har i Estland, Lettland och Litauen för att få ökad kraft i den svenska affären.

När det gäller förenkling, finns det självklart också ett behov av att förenkla själva erbjudandet.

– Försäkringsprodukter har av tradition ansetts vara krångliga att förstå. Jag tycker därför att hela diskussionen om att vi i branschen måste bli mer transparenta är väldigt viktig. Alla försäkringsföretag måste ta på sig uppgiften att bli mer transparenta, vilket är något som i slutänden gynnar våra kunder, betonar Jonas Jonsson till sist.