Svenska Försäkringsföreningen fyller år - En pigg och utvecklingsinriktad 140-åring

Artikkelforfatter: Sara Råsmar
Position: VD
E-mail: sara.rasmar@forsakringsforeningen.se
Organization: Svenska Försäkringsföreningen
About:

Sara Råsmar, vd för Svenska Försäkringsföreningen och ansvarig utgivare för NFT.


Udgave:
4, 2015
Språk: Svensk
Kategori:

Redan när SFF bildades 1875, agerade föreningen som en social mötesplats. Vid den tidpunkten handlade det om att under fria former diskutera försäkringsfrågor, hur man skulle öka samarbetet för gemensamma försäkringsvillkor och premier (för att vinna allmänhetens förtroende) samt hur man skulle verka för en sund utveckling av försäkringsbranschen mm.

Sen 1875 har SFFs uppgifter delvis förändrats. Vi har fungerat som ett diskussionsforum, remissorgan, utbildningsenhet, informations-och upplysningsbyrå mm.

Utan kommersiella intressen

Idag ser jag oss som en oberoende, drivande debatt- och utbildningsarrangör, utan kommersiella intressen – något som verkligen behövs i det informationssamhälle som försäkringsbranschen lever och verkar.

Det är oerhört viktigt att SFF arbetar i nära samverkan med branschen. Vi får aldrig bli en förvaltare, utan måste hela tiden ha siktet inställt på att vara med i den utveckling som sker i branschen – och kanske försöka ligga steget före. Det handlar om att ständigt förnya oss. Den kanske viktigaste funktionen som SFF har idag är att SFF ger resurser genom branschen för ett gemensamt syfte att göra branschens anställda ännu mer kompetenta, anställningsbara, pålästa och nyfikna på försäkring. 

Dels handlar det om att att vara lyhörda för vad våra medlemmar efterfrågar. Dels måste vi vara proaktiva, genom att studera vad som händer både i branschen och i samhället i övrigt.

Ett led i detta har för mig varit att besöka våra företagsmedlemmar men att också försöka vara synliga ute på bolagen och träffa personliga medlemmar. På bara några år har antalet företagsmedlemmar ökat med 90 procent och uppgår idag till ca 116 stycken. Medlemmarnas åsikter är en viktig informationskälla för oss, när vi planerar vår verksamhet.

Koordinerar 300 personer årligen

Vi kan konstatera att under de senaste tio åren har ca 18 000 personer besökt någon av våra många utbildningar och medlemsmöten. Varje år genomför vi också ett antal studiebesök och internationella studieresor. Det kan vara värt att notera, att under ett år koordinerar vi ca 300 personer som medverkar i våra olika arrangemang.

SFF har ett mångårigt samarbete med systerföreningarna i Norden. Via denna samverkan har vi sedan länge ett arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, där medlemmar i föreningen getts möjlighet att studera ett grannlands försäkringsmarknad under några dagar. För tre år sedan tog vi gemensamt ett beslut om att ändra stipendieresans upplägg till en årlig tredagarskonferens, där samtliga nordiska stipendiater samlas i ett land för att studera en branschgemensam frågeställning.

Genom ett samarbete med systerföreningarna i Danmark och Norge, ger vi ut Nordisk försäkringstidskrift (Nft). Syftet är att tillgodose föreningarnas medlemmar med information och analyser av såväl aktuella frågor som historiska tillbakablickar, för att öka kunskapen om försäkring. 2009 blev Nft en webbtidning (www.nft.nu) och 2014 fick den en ny och modernare design, vilket också gör den lättläst i såväl läsplatta som smartphone.

Lyfter fram personer

SFF bidrar också till att lyfta fram personer – genom våra utmärkelser och stipendier samt genom deras egen medverkan i aktiviteter. Sedan 2009 delar SFF ut priset Ung Talang. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram unga förebilder i försäkringsbranschen, som har gjort stora framsteg i sin egen organisation och som kan förväntas bli framgångsrika specialister eller ledare.

År 2006 lanserades forsakringsjobb.se, en nischad rekryteringssajt för försäkringsbranschen. Visionen är att Forsakringsjobb.se skall vara den självklara mötesplatsen för arbetsgivare och arbetssökande inom försäkring. Det är en vision som jag tycker vi är på mycket god väg att uppnå, inte minst med tanke på att sajten har ca 200 000 besök per år. Jag hoppas och tror att även personer utanför, med hjälp av forsakringsjobb.se, upptäcker vår spännande bransch.

SFF har också en utgivning av litteratur på försäkringsområdet. Här kan nämnas Försäkringsord, en modern försäkringsordbok som innehåller nästan 1400 termer inom både skade- och livområdet där syftet var att bidra till ett enhetligare språk i försäkringsbranschen men också att förse branschen med engelska översättningar av alla ord.

Inte sitta still

Om jag ska försöka mig på att blicka framåt, tror jag det är viktigt att vi fortsätter att vårda föreningssjälen – att kommunicera vikten av den plattform av engagerade som finns runtomkring SFF, t.ex. alla de som medverkar i programgrupper och bidrar med sin expertkunskap. Jag ser gärna också att SFF även fortsättningsvis vågar sticka ut och problematisera i såväl debatt som utbildning.

Men framförallt måste vi fortsätta att erbjuda en mötesplats för personer i branschen, både för våra personliga medlemmar men också för personer utanför branschen som kanske hittar företag och vår bransch genom Forsakringsjobb.se

SFF hade inte blivit 140 år utan att vara lyhörda för den samhällsutveckling som sker runtomkring oss och vad medlemmarna kan tänka vilja få ut av SFF och den inställningen gäller även i framtiden.