Sundhedsforsikringer i de nordiske lande

Artikkelforfatter: Forsikringsforeningen (Danmark)
Udgave:
4, 2018
Språk: Dansk
Kategori:

 

De nordiske forsikringsforeningers stipendiatordning

Forsikringsforeningerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige har en fælles stipendiatordning. Ordningen går ud på, at et mindre antal stipendiater fra hvert af de 4 lande mødes på skift i én af de fire landes hovedstæder. Programmet omfatter en halv dags introduktion og forberedelse til en konference den følgende dag, deltagelse i denne heldagskonference på mellemdagen og et opfølgende seminar om formiddagen på hjemrejsedagen. Værtslandet vælger temaet for heldagskonferencen, som i år var sundhedsforsikringer i Norge suppleret med nordiske aspekter.

De danske deltagere i stipendiatudvekslingen og deres baggrund fremgår boksen nedenfor. Som det fremgår arbejder alle fire stipendiater med sundhedsforsikring i danske forsikringsselskaber eller på tilknyttede områder, idet deres funktioner er nok så forskellige.  

Heldagskonferencen kort

Hovedpunkterne på konferencen var følgende:

 • Virker sundhedsforsikringerne?Indlæg af bl.a. professor Martin Kaarbøe fra Oslo Universitet

 • Sundhedsforsikring i Norden med indlæg fra selskabsrepræsentanter m.fl.

 • Indlæg fra det norske Forbrugerråd med konkret kritik af visse sider af sundhedsforsikringerne

 • Digitalisering i sundhedsforsikring med indlæg fra branchen og det norske datatilsyn

   

Ud over de 16 nordiske stipendiater var der omkring 130 deltagere fortrinsvis fra Norge.

Tilbagemeldingen fra 2018-stipendiaterne

De fire stipendiater fremhæver følgende punkter af mere almen interesse:

Udbredelsen af sundhedsforsikringer i de nordiske lande

 • Sundhedsforsikringer har langt størst udbredelse i Danmark, hvor konkurrencen på området også forekommer at være hårdest

 • Der er ikke de store forskelle i kvaliteten i sundhedsvæsenet i de 4 nordiske lande og sundhedsforsikringerne udgør alle steder et supplement til de offentlige ydelser på området

Forsikringsbetingelserne

 • Forsikringsbetingelserne i de nordiske lande ligner meget hinanden

 • De geografiske forhold gør, at der i de øvrige nordiske lande er fokus på dækning af transportudgifter fra hjem til behandlingssted

Erstatningspraksis

 • Der er i de øvrige nordisk lande en vis egenbetaling for sundhedsydelserne

 • I Norge går kun 2 % af erstatningsudgifterne til behandling af psykiske lidelser – i Danmark er der tale om 15 %!

 • I Danmark er der stærk fokus på at få de skadelidte hurtigst muligt tilbage på arbejde – dette er mindre udtalt i de øvrige nordiske lande, måske på grund af den mindre hårde konkurrence om arbejdskraften

Andre forhold

 • I Finland er der pt. en udvikling i gang fra individuelt tegnede forsikringer over imod kollektive ordninger

 • Lovgivning er på vej i Sverige om den skattemæssige behandling af erstatninger betalt via sundhedsforsikringer

Erfaringsudveksling og networking

Det fremgår af ansøgningsmaterialet til stipendierne, at individuel erfaringsudveksling og etablering af gode kontakter er et vigtigt element i stipendiatordningen.

De fire danske stipendiater fremhæver samstemmende, at den mere uformelle videndeling og skabelse af uformelle kontakter med kolleger fra de andre nordiske lande, fyldte meget under hele opholdet i Oslo, og at der er skabt et godt grundlag for, at stipendiaterne på tværs af landegrænserne kan hjælpe hinanden, bl.a. i forhold til udviklingen af sundhedsforsikringsområdet.

Stipendiaterne fremhæver også, at rejsen og opholdet gav gode muligheder for at etablere kontakter til de danske stipendiatkolleger, og til at etablere et grundlag for fremtidig erfaringsudveksling.

Afsluttende bemærkninger

Er du interesseret i et stipendium fra Forsikringsforeningen opfordrer vi dig til at melde dig ind i Forsikringsforeningen, hvis du ikke allerede er individuelt medlem eller medlem via dit forsikringsselskab. Er du allerede medlem vil du modtage indkaldelsen af ansøgninger til Forsikringsforeningen stipendier. Det koster 150 kr. om året at være medlem af Forsikringsforeningen, der ud over stipendierne afholder en række gå hjem-arrangementer om forskellige aktuelle emner. Forsikringsforeningen er endvidere medudgiver af Nordisk Forsikringstidsskrift, som du kan læse mere om på www.nft.nu.

Du er meget velkommen til skrive en artikel til tidsskriftet. Det udkommer elektronisk 4 gange om året. Den danske redaktør er Claus Tønnesen (ct@forsikringogpension.dk)

 

Forsikringsforeningens 4 danske stipendiater 2018:

 

Anne Sofie Lynnerup:

Underwriter og produktudvikler for sundhedsforsikring i Codan

 

Dorthe Værum Hosted:

Salgschef og udarbejdelse af tilbud på store sundhedsforsikringsordninger i Mølholm Forsikring

 

Marianne Fink:

Har tidligere arbejdet i Dansk Sundhedsforsikring med ansvar for visitering og skadebehandling. Arbejder nu i SOS International som leder af visitations- og rådgivningscenteret

 

Marianne Verbes:

Produktejer og udviklingsansvarlig for LB Forsikrings sundhedsforsikringer