Skadeforsikring i Norge 2013: Mye vann og brann

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring på 1,1 milliarder kr i forhold til 2012. Hovedårsaken er noe flere skader og kostnader. I 2012 var det få branner og få naturskader, samtidig som premieveksten var høyere enn i 2013. Likevel må det forsikringstekniske resultatet anses som godt. Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift.

Resultatgraden (resultatet av ordinær drift i forhold til premieinntekten) ble redusert i 2013 hovedsakelig som følge av høyere erstatninger og noe lavere premievekst, samt at driftskostnadene økte svakt. Netto finansinntektene ble redusert med 3 prosent fra 2012. Resultatet av ordinær virksomhet ble likevel svært bra.           

Antall branner på private boliger i 2013 var over 30 prosent flere enn i 2012 og brannerstatningene var 12 prosent høyere og utgjorde nesten 2,5 milliarder kr.  

Mye nedbør første halvår ga økte vannskader i 2013. Erstatninger etter vannskader i private boliger utgjorde nesten 2,3 milliarder kr i 2013, mot 2,0 milliarder kr i 2012.

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).

 

 

VedleggStørrelse
823.99 KB