Skade-, haveri- och materialkompetens inom DEKRA

Artikkelforfatter: Peter Andersson
Position: Manager of Failure and Materials Technology
E-mail: peter.andersson@dekra.com
Organization: DEKRA Industrial Sverige
About:

Tidigare Manager of Inspection and Materials Technology på ÅF


Udgave:
2, 2014
Språk: Svensk
Kategori:

Peter Andersson berättar om verksamheten inom sektionen DEKRA, Haveri och Materialteknik, som fram till våren 2014 återfanns inom ÅF.

 

– Den härstammar mer eller mindre från Ångpanneföreningens begynnelse 1895. Från början arbetade vi av naturliga skäl med skador och säkerhet på ångpannor. De senast årtiondet har verksamheten expanderat rejält och arbetsuppgifterna breddats till att mer och mer genomföra utredningar åt försäkringsbolag för att ta fram grundorsaken till en händelse eller skada vilket kan användas för att bedöma om en skada är ersättningspliktig dvs. om den har uppstått plötsligt och oförutsett eller om grundorsaken till exempel är otillfredsställande underhåll.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.