Søk Artikkel

161 søkeresultater funnet, viser 81 - 90

Klimainitiativer i Forsikring & Pension – hvorfor og hvordan?

Utgave: 1 / 2008 | Kategori: Miljøspørsmål | Forfatter: Jan V. Hansen

Klimaforandringer, der med stor sandsynlighed er menneskeskabte, er en global problemstilling, som forsikringsselskaber i især USA og UK har forholdt sig aktivt til i flere år. De senere års storme og kraftige skybrud i Danmark har kostet over 18 mia. kr. og berørt mange hundredetusinde virksomheder og husstande. Selv ved en meget ambitiøs og international koordineret indsats for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser vil der ske betydelige ændringer i vores klima. Derfor handler klimapolitik både om at reducere udledningen af klimagasser og tilpasse samfundet til uundgåelige forandringer. Forsikrings- og livselskaber kan spille en vigtig rolle i forhold til begge aspekter af klimapolitikken. Aktuelle initiativer i Forsikring & Pension præsenteres.

Risk Management – Krisen kommer, eller gør den?

Utgave: 1 / 2008 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsteknikk | Forfatter: Erik B. Johansen

Kriser handler i høj grad om, at uventede ting sker pludseligt, at man måske har mistet kontrollen over problemerne og at der er en meget begrænset tidshorisont til at få ændret et kaos til en kontrolleret situation. Det er forbavsende få virksomheder, der har en operativ kriseplan klar – man stoler i høj grad på egen evne til at kunne udøve situationstilpasset lederskab. Frem for at inddrage kriseplanlægning i virksomhedens strategiplanlægning vælger man at se bort fra mulighederne for at kunne tackle en krise i tide

Lean og Legal Risk Management

Utgave: 4 / 2007 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Jon Iversen, Marianne Edler von Eyben

Risikostyring og procesoptimering er kommet på agendaen i forsikringsselskaberne. Mange juridiske afdelinger er derfor begyndt at arbejde systematisk med legal risk management, som beskrevet nedenfor. Men det er ikke blot i relation til risikostyring, at juridiske afdelinger kan hente inspiration fra de initiativer, der er igangsat i andre af virksomhedens afdelinger. Et andet styringsværktøj er Lean. Denne artikel indledes med en kort beskrivelse af legal risk management og Lean, hvorefter den forsøger at give et bud på, hvorledes en juridisk afdeling med fordel kan arbejde med Lean og de principper og værktøjer, der er knyttet hertil.

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Utgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsrett, Markedsføring og konkurranse, Annet | Forfatter: Morten Samuelsson, Tine Egelund Thomsen

enne artikel handler om de regler i forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført i 2006. Hovedvægten ligger på lovens nye bestemmelse om forbud mod provision fra forsikringsselskaber til forsikringsmæglere i tilknytning til det konkrete kundeforhold. I artiklen bliver der redegjort for indholdet og rækkevidden af provisionsforbuddet. Endvidere bliver forholdet til udenlandske forsikringsselskaber og -mæglere i relation til provisionsforbuddet belyst. Artiklen indeholder en udførlig gennemgang af overgangsreglerne, både for så vidt angår reglen om eksisterende aftaler om provision mellem en forsikringsmægler og et forsikringsselskab, og for så vidt angår reglen om formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger. Endelig indeholder artiklen et afsnit om de øvrige ændringer af forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført ved lovændringen i 2006 samt et afsnit om de sanktioner, som loven giver mulighed for at anvende ved overtrædelse af reglerne.

75 års oplysning om forsikring

Utgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringshistorie, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Simon Tolstrup

Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister får en saglig ekspertkommentar til deres historier. Forsikringsoplysningen har gennem de sidste 75 år opbygget en stærk platform i pressen og en høj troværdighed blandt de danske forbrugere. Her præsenteres et vue over 75 års forsikringshistorie.

Rettferdig forsikring?

Utgave: 3 / 2007 | Kategori: Annet | Forfatter: Trine Skei Grande

Det blir stadig vanligere å skaffe seg helseforsikringer. Godt nytt for forsikringsselskapene, men er det godt nytt for oss andre? Det blir sagt at forsikring er som lotteri. Du vedder med en viss innsats om du for eksempel kommer til å få bilen din stjålet. Forsikringsselskapenes anliggende er som enhver bedrift å øke eiernes overskudd. Det er selvfølgelig helt legitimt. Vårt ansvar som politikere er å legge rammene for at hvert individ får en så rettferdig behandling innen helsevesen og i samfunnet for øvrig som overhode mulig.

Stress er en fælles udfordring

Utgave: 2 / 2007 | Kategori: Annet | Forfatter: Lene Rosenmeier

At forebygge stress kræver en fælles indsats fra både arbejdsgivere og medarbejdere. Derfor har Finanssektorens Arbejdsgiverforening for nylig udgivet en stressvejledning sammen med DFL og Finansforbundet.

E-mail-kommunikation i dansk forsikring

Utgave: 2 / 2007 | Kategori: Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Anette Grønning

Denne artikel tager udgangspunkt i mit ph.d.-projekt om e-mail¬kommunikation i forsikringssfæren. Ph.d.-projektet har titlen ”Perso¬nen bag. Tilstedevær i e-mail som interaktionsform mellem kunder og medarbejdere i dansk forsikringskontekst” og er gennemført ved Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business School, Center for Kommunikation. I artiklen vil først den bagvedliggende motivation for projektet kort blive beskrevet (1), herefter præsenteres projektets problemramme (2), overordnede forskningsspørgsmål og undersøgelseselementer (3). Dernæst vil afhandlingens resultater blive præsenteret (4), og artiklen afrundes med en kort opsamling (5).

Rating af skadesforsikringsselskaber

Utgave: 2 / 2007 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forsikringsteknikk, Markedsføring og konkurranse, Annet | Forfatter: Mikael Hvolgaard, Morten Hübbe

Samspillet mellem forsikringsselskabernes risiko, deres risikostyring og kapitalisering fylder mere og mere på dagsordenen hos selskabernes ledelser og bestyrelser. De seneste års diskussioner i erhvervslivet og medierne omkring god skik for selskabs-ledelse, Corporate Governance, er ikke gået forsikringsselskaberne forbi og forbindes ofte i forsikring med selskabernes flid og evne til at kvantificere og rapportere risici, som en af de væsentligste komponenter. Samtidigt er interessen for kapitalniveauet stigende blandt både aktieanalytikere, investorer og tilsynsmyndigheder. Disse interessenter har forskellige motiver, og der er derfor et væsentligt behov for, at selskaberne selv udviser en kompetent styring af såvel risici som kapitalniveau.

Sider